Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10119/L

Business name: 
VÝVOJ Martin, a.s.
  (from: 08/01/1998)
Registered seat: 
Komenského 19
Martin 036 01
  (from: 08/01/1998)
Identification number (IČO): 
36 381 829
  (from: 08/01/1998)
Date of entry: 
08/01/1998
  (from: 08/01/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/01/1998)
Objects of the company: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/09/2005)
výskum a vývoj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 02/09/2005)
výskum a vývoj cestných strojov a dopravných zariadení
  (from: 02/09/2005)
výskum a vývoj koľajových vozidiel
  (from: 02/09/2005)
výskum a vývoj vojenských zbraní a náhradných dielov na vojenské zbrane
  (from: 02/09/2005)
výroba, opravy, úpravy, nákup a predaj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 02/09/2005)
výroba, opravy a úpravy cestných strojov a dopravných zariadení
  (from: 02/09/2005)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 02/09/2005)
prenájom nehnuteľností vrátane odstavných plôch pre motorové vozidlá a prenájom strojov a prístrojov
  (from: 02/09/2005)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. povolenia PO6/2021-1050 zo dňa 24.02.2021
  (from: 04/20/2021)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 02/09/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/09/2005)
činnosť autorizovanej osoby
  (from: 02/09/2005)
poradenská a expertná činnosť, inžiniering, projektové riadenie
  (from: 02/09/2005)
organizovanie kurzov, školení, prednášok
  (from: 02/09/2005)
elektroenergetika - dodávka elektriny
  (from: 04/18/2012)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 11/30/2012)
počítačové služby
  (from: 11/30/2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/30/2012)
úschova zbraní a streliva
  (from: 11/30/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/30/2012)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov (nebankovým spôsobom)
  (from: 11/30/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/30/2012)
preprava zbraní a streliva
  (from: 11/30/2012)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení a súvisiacich procesov
  (from: 11/30/2012)
technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov, spracovanie projektov a poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ
  (from: 11/30/2012)
montáž, údržba a rekonštrukcia nevyhradených elektrických zariadení
  (from: 11/30/2012)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/30/2012)
výroba nevyhradených elektrických zariadení, komunikačných zariadení, spotrebnej elektorniky, počítačov a kancelárskej techniky
  (from: 11/30/2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (from: 11/30/2012)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/21/2014)
Opravy vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 08/25/2016)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 08/25/2016)
Výroba technických zariadení elektrických, elektrické rozvádzače bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 08/25/2016)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 05/03/2019)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 05/03/2019)
Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
  (from: 05/03/2019)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 05/03/2019)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 05/03/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/21/2003)
Ing. Michal Pavlík - Chairman of the Board of Directors
Papraďová 5720/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 08/01/2021
  (from: 08/05/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/21/2003)
Procuration: 
Ing. Michal Dojčan
A. Medňanského 11039/50
Martin 036 01
From: 07/21/2021
  (from: 07/21/2021)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.
  (from: 07/21/2021)
Capital: 
2 652 000 EUR Paid up: 2 652 000 EUR
  (from: 01/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 652 000 EUR
  (from: 12/16/2014)
Stockholder: 
MSM GROUP s.r.o.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 04/11/2017)
Supervisory board: 
Vladimír Kuruc
Paláriková 197/30
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 08/29/2020
  (from: 09/12/2020)
Ing. Marek Koreň
Na skale 413/3
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 12/15/2020
  (from: 12/15/2020)
Ing. Michal Ševčík
331
Bystrička 038 04
From: 05/01/2021
  (from: 05/15/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa dňa 17.7. 1998 v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák. a schválením stanov, ako právny nástupca zrušenej spoločnosti DMD Vývoj, s.r.o. so sídlom Martin, Komenského 19.
  (from: 08/01/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 28.1.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/22/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 1.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/03/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 11.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/09/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 12.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/10/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 26.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/21/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 26.9.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/09/2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36V/1/2003 zo dňa 19.08.2003 súd povolil vyrovnanie dlžníka VÝVOJ Martin, a.s. Komenského 19, Martin , IČO: 36381829. Súd ustanovil vyrovnacieho správcu JUDr.Milana Chovanca, J.Kráľa 81, Kysucké Nové Mesto.
  (from: 09/11/2004)
Permission of the administration: 
Permission of the administration: 08/19/2003
  (from: 04/29/2005)
Termination of the administration: 
Date of termination of the administration: 05/04/2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36V/1/2003-347 zo dňa 26.4.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 4.5.2004 bolo vyrovnanie dlžníka skončené.
  (from: 04/29/2005)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person