Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10119/L

Obchodné meno: 
VÝVOJ Martin, a.s.
  (od: 01.08.1998)
Sídlo: 
Komenského 19
Martin 036 01
  (od: 01.08.1998)
IČO: 
36 381 829
  (od: 01.08.1998)
Deň zápisu: 
01.08.1998
  (od: 01.08.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.08.1998)
Predmet činnosti: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 09.02.2005)
výskum a vývoj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (od: 09.02.2005)
výskum a vývoj cestných strojov a dopravných zariadení
  (od: 09.02.2005)
výskum a vývoj koľajových vozidiel
  (od: 09.02.2005)
výskum a vývoj vojenských zbraní a náhradných dielov na vojenské zbrane
  (od: 09.02.2005)
výroba, opravy, úpravy, nákup a predaj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (od: 09.02.2005)
výroba, opravy a úpravy cestných strojov a dopravných zariadení
  (od: 09.02.2005)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 09.02.2005)
prenájom nehnuteľností vrátane odstavných plôch pre motorové vozidlá a prenájom strojov a prístrojov
  (od: 09.02.2005)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. povolenia PO6/2021-1050 zo dňa 24.02.2021
  (od: 20.04.2021)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 09.02.2005)
automatizované spracovanie dát
  (od: 09.02.2005)
činnosť autorizovanej osoby
  (od: 09.02.2005)
poradenská a expertná činnosť, inžiniering, projektové riadenie
  (od: 09.02.2005)
organizovanie kurzov, školení, prednášok
  (od: 09.02.2005)
Skladovanie
  (od: 29.11.2022)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 30.11.2012)
počítačové služby
  (od: 30.11.2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 30.11.2012)
úschova zbraní a streliva
  (od: 30.11.2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 30.11.2012)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov (nebankovým spôsobom)
  (od: 30.11.2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 30.11.2012)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení a súvisiacich procesov
  (od: 30.11.2012)
technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov, spracovanie projektov a poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ
  (od: 30.11.2012)
montáž, údržba a rekonštrukcia nevyhradených elektrických zariadení
  (od: 30.11.2012)
vydavateľská činnosť
  (od: 30.11.2012)
výroba nevyhradených elektrických zariadení, komunikačných zariadení, spotrebnej elektorniky, počítačov a kancelárskej techniky
  (od: 30.11.2012)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 21.05.2014)
Opravy vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 25.08.2016)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (od: 25.08.2016)
Výroba technických zariadení elektrických, elektrické rozvádzače bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 25.08.2016)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 03.05.2019)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (od: 03.05.2019)
Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
  (od: 03.05.2019)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 03.05.2019)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 03.05.2019)
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
  (od: 29.11.2022)
Faktoring a forfaiting
  (od: 29.11.2022)
Reklamné a marketingové služby
  (od: 29.11.2022)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 29.11.2022)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 29.11.2022)
Opravy pracovných strojov
  (od: 29.11.2022)
Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  (od: 29.11.2022)
Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (od: 29.11.2022)
Opravy karosérií
  (od: 29.11.2022)
Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 29.11.2022)
Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
  (od: 29.11.2022)
Skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 29.11.2022)
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (od: 29.11.2022)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 29.11.2022)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (od: 29.11.2022)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 29.11.2022)
Administratívne služby
  (od: 29.11.2022)
Finančný leasing
  (od: 29.11.2022)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 29.11.2022)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (od: 30.11.2012 do: 28.11.2022)
vývoj, výroba, rekonštrukcie, predaj a servis agregátov a technologických zariadení spracovateľského priemyslu s dôrazom na strojárstvo v rozsahu voľných živností
  (od: 30.06.2007 do: 29.11.2012)
vývoj, výroba, rekonštrukcie, predaj a servis priemyselných polohovadiel, technologických prípravkov a robotických systémov v rozsahu voľných živností
  (od: 30.06.2007 do: 29.11.2012)
elektroenergetika - dodávka elektriny
  (od: 18.04.2012 do: 28.11.2022)
preprava zbraní a streliva
  (od: 30.11.2012 do: 28.11.2022)
elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení
  (od: 09.02.2005 do: 29.11.2012)
rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 09.02.2005 do: 17.04.2012)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu uvedenom v špecifikácií vojenského materiálu udeleného Povolenia MH SR č. KB 10861003
  (od: 09.02.2005 do: 25.10.2016)
výroba, opravy a montáž týchto meradiel teploty: - prenosný odporový merač, panelový odporový merač, prenosný termočlánkový merač, panelový termočlánkový merač, Kalibráciu meradiel teploty
  (od: 09.02.2005 do: 29.11.2012)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 09.02.2005 do: 25.10.2016)
prenájom poľnohospodárskych a lesníckych strojov a zariadení pre údržbu ciest a diaľnic
  (od: 09.02.2005 do: 29.11.2012)
poradenská a expertná činnosť v oblasti riadenia kvality, normotvornej činnosti, revitalizačných procesov v rozsahu voľných živností
  (od: 09.02.2005 do: 29.11.2012)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 01.08.1998 do: 08.02.2005)
výskum a vývoj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (od: 01.08.1998 do: 08.02.2005)
výskum a vývoj cestných strojov a dopravných zariadení
  (od: 01.08.1998 do: 08.02.2005)
výskum a vývoj koľajových vozidiel
  (od: 01.08.1998 do: 08.02.2005)
výskum a vývoj vojenských zbraní a náhradných dielov na vojenské zbrane
  (od: 01.08.1998 do: 08.02.2005)
výroba, opravy, úpravy, nákup a predaj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (od: 01.08.1998 do: 08.02.2005)
výroba, opravy a úpravy cestných strojov a dopravných zariadení
  (od: 01.08.1998 do: 08.02.2005)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 01.08.1998 do: 08.02.2005)
poradenská a expertná činnosť v odboroch strojárstva a elektrotechniky v rozsahu voľných živností
  (od: 01.08.1998 do: 08.02.2005)
prenájom poľnohospodárskych a lesníckych strojov a zariadení pre údržbu ciest a diaľnic
  (od: 01.08.1998 do: 08.02.2005)
poradenská a expertná činnosť v oblasti riadenia kvality, normotvornej činnosti, revitalizačných procesov v rozsahu voľných živností
  (od: 01.08.1998 do: 08.02.2005)
prenájom nehnuteľností vrátane odstavných plôch pre motorové vozidlá a prenájom strojov a prístrojov
  (od: 01.08.1998 do: 08.02.2005)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu uvedenom v špecifikácií vojenského materiálu udeleného Povolenia MH SR č. KB 10861003
  (od: 22.04.1999 do: 08.02.2005)
výroba, opravy a montáž týchto meradiel teploty: - prenosný odporový merač, panelový odporový merač, prenosný termočlánkový merač, panelový termočlánkový merač, Kalibráciu meradiel teploty
  (od: 22.04.1999 do: 08.02.2005)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 22.04.1999 do: 08.02.2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 22.04.1999 do: 08.02.2005)
automatizované spracovanie dát
  (od: 22.04.1999 do: 08.02.2005)
rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 09.09.2002 do: 08.02.2005)
činnosť autorizovanej osoby
  (od: 10.03.2003 do: 08.02.2005)
elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení
  (od: 10.03.2003 do: 08.02.2005)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu - v rozsahu rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. Po12/2016-1050 zo dňa 22.03.2016 vydaného v zmysle ust. § 9 zákona č. 392/2011 Z.z.
  (od: 26.10.2016 do: 19.04.2021)
Kovoobrábanie
  (od: 03.05.2019 do: 08.06.2020)
Zámočníctvo
  (od: 03.05.2019 do: 08.06.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.07.2003)
predstavenstvo
  (od: 01.08.1998 do: 20.07.2003)
Ing. Pavol Čahoj - Predseda predstavenstva
Trenčianska Turná 457
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 25.08.2022
  (od: 22.10.2022)
Ing. Juraj Neudeker - Člen predstavenstva
Bukovina 269
Bzenica 966 01
Vznik funkcie: 04.11.2022
  (od: 29.11.2022)
Ing. Michal Baláž , PhD. - predseda
Rúbanisko II 424/59
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 01.10.2019
  (od: 10.10.2019 do: 04.08.2021)
Ing. Michal Baláž , PhD. - predseda
Rúbanisko II 424/59
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 01.10.2019 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 05.08.2021 do: 04.08.2021)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča 038 35
Vznik funkcie: 13.05.2010
  (od: 12.06.2010 do: 27.01.2011)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča 038 35
Vznik funkcie: 13.05.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 28.01.2011 do: 27.01.2011)
Ing. Milan Bugáň - predseda
162
Valča
Vznik funkcie: 27.09.2003
  (od: 09.08.2004 do: 24.04.2008)
Ing. Milan Bugáň - predseda
162
Valča
Vznik funkcie: 27.09.2003 Skončenie funkcie: 02.04.2008
  (od: 25.04.2008 do: 24.04.2008)
Ing. Milan Bugáň - predseda
162
Valča 038 35
Vznik funkcie: 02.04.2008
  (od: 25.04.2008 do: 11.06.2010)
Ing. Milan Bugáň - predseda
162
Valča 038 35
Vznik funkcie: 02.04.2008 Skončenie funkcie: 13.05.2010
  (od: 12.06.2010 do: 11.06.2010)
Ľudovít Černák - člen
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 28.01.2011 do: 28.07.2011)
Ľudovít Černák - člen
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 29.07.2011 do: 23.01.2013)
Ľudovít Černák - člen
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 24.01.2013 do: 23.01.2013)
Ing. Ľudovít Černák - predseda
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 11.03.2013
  (od: 17.04.2013 do: 19.05.2015)
Ing. Ľudovít Černák - predseda
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 11.03.2013 Skončenie funkcie: 01.01.2015
  (od: 20.05.2015 do: 19.05.2015)
Ing. Ľudovít Černák , CSc. - predseda
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 13.05.2010
  (od: 12.06.2010 do: 15.01.2013)
Ing. Ľudovít Černák , CSc. - predseda
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 13.05.2010 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 15.01.2013)
Ing. Michal Drunek - člen
Judíkova 2
Vrútky
Skončenie funkcie: 31.10.2001
  (od: 01.08.1998 do: 16.12.2002)
Ing. Jiří Heděnec - člen
Predmier 200
Turzovka 023 54
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 28.01.2011 do: 26.08.2013)
Ing. Jiří Heděnec - člen
Predmier 200
Turzovka 023 54
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 29.07.2013
  (od: 27.08.2013 do: 26.08.2013)
Ing. Ľudovít Kmec , CSc. - člen
Košútska 2/88
Martin
  (od: 01.08.1998 do: 24.04.2008)
Ing. Ľudovít Kmec , CSc. - člen
Košútska 2/88
Martin
Skončenie funkcie: 02.04.2008
  (od: 25.04.2008 do: 24.04.2008)
Ing. Ľudovít Kmec , CSc. - člen
Košútska 4216/2
Martin 036 01
Vznik funkcie: 02.04.2008
  (od: 25.04.2008 do: 15.01.2013)
Ing. Ľudovít Kmec , CSc. - člen
Košútska 4216/2
Martin 036 01
Vznik funkcie: 02.04.2008 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 15.01.2013)
Ing. Jozef Kožár - člen
Východná 3892/10
Martin
Vznik funkcie: 27.02.2004
  (od: 19.10.2004 do: 24.04.2008)
Ing. Jozef Kožár - člen
Východná 3892/10
Martin
Vznik funkcie: 27.02.2004 Skončenie funkcie: 02.04.2008
  (od: 25.04.2008 do: 24.04.2008)
Ing. Jozef Kožár - člen
Východná 3892/10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 02.04.2008
  (od: 25.04.2008 do: 15.01.2013)
Ing. Jozef Kožár - člen
Východná 3892/10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 02.04.2008 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 15.01.2013)
Ing. Tomáš Magyarics - člen
Škovránčia 2956/1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 11.03.2013
  (od: 17.04.2013 do: 24.08.2016)
Ing. Tomáš Magyarics - člen
Škovránčia 2956/1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 11.03.2013 Skončenie funkcie: 05.08.2016
  (od: 25.08.2016 do: 24.08.2016)
Ing. Tomáš Magyarics - predseda
Škovránčia 2956/1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 05.08.2016
  (od: 25.08.2016 do: 09.10.2019)
Ing. Tomáš Magyarics - predseda
Škovránčia 2956/1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 05.08.2016 Skončenie funkcie: 30.09.2019
  (od: 10.10.2019 do: 09.10.2019)
Ing. Ján Masár , CSc. - podpredseda
Cyrila a Metoda 6/51
Vrútky
Skončenie funkcie: 26.06.2002
  (od: 01.08.1998 do: 20.07.2003)
Ing. Ján Masár , CSc. - predseda
Sv. Cyrila a Metoda 3416/6
Vrútky
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 18.07.2003
  (od: 21.07.2003 do: 09.02.2004)
Doc. Ing. Jozef Mihok, , PhD. - predseda
Furčianska 1120/53
Košice - mestská časť Košická Nová Ves
Vznik funkcie: 19.07.2003 Skončenie funkcie: 26.09.2003
  (od: 10.02.2004 do: 08.08.2004)
Ing. Jaroslav Morávek - člen
Zvolenská 15
Martin
Skončenie funkcie: 26.09.2003
  (od: 01.08.1998 do: 08.08.2004)
Ing. Michal Pavlík - Predseda predstavenstva
Papraďová 5720/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.08.2021
  (od: 05.08.2021 do: 21.10.2022)
Ing. Michal Pavlík - Predseda predstavenstva
Papraďová 5720/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.08.2021 Skončenie funkcie: 24.08.2022
  (od: 22.10.2022 do: 21.10.2022)
Ing. Milan Slašťan - predseda
Horná Ves 44
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 17.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 16.04.2013)
Ing. Milan Slašťan - predseda
Horná Ves 44
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 17.12.2012 Skončenie funkcie: 11.03.2013
  (od: 17.04.2013 do: 16.04.2013)
Ing. Marian Staník - člen
Podkarpatská 16
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 17.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 16.04.2013)
Ing. Marian Staník - člen
Podkarpatská 16
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 17.12.2012 Skončenie funkcie: 11.03.2013
  (od: 17.04.2013 do: 16.04.2013)
Ing. Marián Tkáč - člen
Baštova 342/1
Bratislava
Vznik funkcie: 29.07.2013
  (od: 27.08.2013 do: 19.05.2015)
Ing. Marián Tkáč - člen
Baštova 342/1
Bratislava
Vznik funkcie: 29.07.2013 Skončenie funkcie: 01.01.2015
  (od: 20.05.2015 do: 19.05.2015)
Ing. Marián Tkáč - predseda
Baštová 342/1
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.01.2015
  (od: 20.05.2015 do: 24.08.2016)
Ing. Marián Tkáč - predseda
Baštová 342/1
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.01.2015 Skončenie funkcie: 05.08.2016
  (od: 25.08.2016 do: 24.08.2016)
Ing. Alexander Wolf - predseda
Rudolfa Viesta 25
Martin
Skončenie funkcie: 26.06.2002
  (od: 01.08.1998 do: 20.07.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 29.11.2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 21.07.2003 do: 28.11.2022)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 01.08.1998 do: 20.07.2003)
Prokúra: 
Ing. Radomír Klein
Veselí 85
Veselí 74 235
Česká republika
Vznik funkcie: 13.04.2022
  (od: 13.04.2022)
Ing. Michal Dojčan
A. Medňanského 11039/50
Martin 036 01
Vznik funkcie: 21.07.2021
  (od: 21.07.2021 do: 12.04.2022)
Ing. Michal Dojčan
A. Medňanského 11039/50
Martin 036 01
Vznik funkcie: 21.07.2021 Skončenie funkcie: 16.03.2022
  (od: 13.04.2022 do: 12.04.2022)
Michal Trokan
Hlavná 2452/9
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 27.01.2021
  (od: 27.01.2021 do: 20.07.2021)
Michal Trokan
Hlavná 2452/9
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 27.01.2021 Skončenie funkcie: 17.06.2021
  (od: 21.07.2021 do: 20.07.2021)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.
  (od: 21.07.2021)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.
  (od: 27.01.2021 do: 20.07.2021)
Základné imanie: 
2 652 000 EUR Rozsah splatenia: 2 652 000 EUR
  (od: 01.01.2009)
78 000 000 Sk Rozsah splatenia: 78 000 000 Sk
  (od: 08.12.2006 do: 31.12.2008)
61 004 500 Sk Rozsah splatenia: 61 004 500 Sk
  (od: 09.02.2005 do: 07.12.2006)
122 009 000 Sk Rozsah splatenia: 122 009 000 Sk
  (od: 07.05.2003 do: 08.02.2005)
122 009 000 Sk
  (od: 01.08.1998 do: 06.05.2003)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 26 520 EUR
  (od: 15.01.2022)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 652 000 EUR
  (od: 16.12.2014 do: 14.01.2022)
Počet: 156000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 17 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 15.12.2014)
Počet: 156000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500 Sk
  (od: 08.12.2006 do: 31.12.2008)
Počet: 122009
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500 Sk
  (od: 09.02.2005 do: 07.12.2006)
Počet: 122009
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.02.2000 do: 08.02.2005)
Počet: 122009
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.08.1998 do: 02.02.2000)
Akcionár: 
Jediný akcionár: DMD FiN, a.s.
Kožušnícka 4
Trenčín
  (od: 07.05.2003 do: 07.12.2004)
MSM GROUP s.r.o.
Kasárenská 8
Trenčín 911 05
  (od: 16.08.2016 do: 10.04.2017)
MSM GROUP s.r.o.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 11.04.2017 do: 14.01.2022)
MSM GROUP s.r.o.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 15.01.2022 do: 31.01.2022)
SITNO HOLDING, a.s.
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
  (od: 08.12.2006 do: 16.05.2008)
Dozorná rada: 
Ing. Marek Koreň
Na skale 413/3
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 15.12.2020
  (od: 15.12.2020)
Ing. Mikuláš Fekiač
Gerlachovská 4025/5
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 17.03.2022
  (od: 13.04.2022)
Ing. Ján Balhárek , PhD.
Palárikova 1130/61
Čadca
Vznik funkcie: 05.08.2016
  (od: 25.08.2016 do: 08.10.2018)
Ing. Ján Balhárek , PhD.
Palárikova 1130/61
Čadca
Vznik funkcie: 05.08.2016 Skončenie funkcie: 26.09.2018
  (od: 09.10.2018 do: 08.10.2018)
Ing. Anton Báthory
B.Němcovej 4043/1
Martin
Vznik funkcie: 27.08.2004
  (od: 08.12.2004 do: 26.05.2006)
Ing. Anton Báthory
B.Němcovej 4043/1
Martin
Vznik funkcie: 27.08.2004 Skončenie funkcie: 24.04.2006
  (od: 27.05.2006 do: 26.05.2006)
Ing. Milan Bugáň
162
Valča 038 35
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 28.01.2011 do: 15.01.2013)
Ing. Milan Bugáň
162
Valča 038 35
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 15.01.2013)
Ing. Ján Cap - predseda
Legionárska 655/41
Trenčín
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 30.04.2003
  (od: 21.07.2003 do: 23.11.2003)
Ing. Miloš Čeretka
Červenova 493/20
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 17.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 16.04.2013)
Ing. Miloš Čeretka
Červenova 493/20
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 17.12.2012 Skončenie funkcie: 11.03.2013
  (od: 17.04.2013 do: 16.04.2013)
Ľudovít Černák
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 13.05.2010
  (od: 12.06.2010 do: 27.01.2011)
Ľudovít Černák
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 13.05.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 28.01.2011 do: 27.01.2011)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 02.04.2008
  (od: 23.02.2010 do: 11.06.2010)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 02.04.2008 Skončenie funkcie: 12.05.2010
  (od: 12.06.2010 do: 11.06.2010)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Zechenterova 328/5
Kremnica
Vznik funkcie: 27.02.2004
  (od: 19.10.2004 do: 24.04.2008)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Zechenterova 328/5
Kremnica
Vznik funkcie: 27.02.2004 Skončenie funkcie: 02.04.2008
  (od: 25.04.2008 do: 24.04.2008)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 02.04.2008
  (od: 25.04.2008 do: 22.02.2010)
Mgr. Filip Černák
Buková 8
Bratislava
Vznik funkcie: 11.03.2013
  (od: 17.04.2013 do: 24.08.2016)
Mgr. Filip Černák
Buková 8
Bratislava
Vznik funkcie: 11.03.2013 Skončenie funkcie: 05.08.2016
  (od: 25.08.2016 do: 24.08.2016)
Marián Gallo - predseda
M. Rázusa 1453/4
Trenčín
Vznik funkcie: 30.04.2003 Skončenie funkcie: 26.09.2003
  (od: 24.11.2003 do: 08.08.2004)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 27.01.2018
  (od: 03.02.2018 do: 11.09.2020)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 27.01.2018 Skončenie funkcie: 28.08.2020
  (od: 12.09.2020 do: 11.09.2020)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
Vznik funkcie: 27.09.2018
  (od: 09.10.2018 do: 09.10.2019)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
Vznik funkcie: 27.09.2018 Skončenie funkcie: 30.09.2019
  (od: 10.10.2019 do: 09.10.2019)
Ing. Daniel Konstant - člen
Sládkovičova 6
Martin
  (od: 01.08.1998 do: 08.09.2002)
Ing. Milan Laca
Gen. Svobodu 60
Martin 036 01
Vznik funkcie: 08.07.2011
  (od: 29.07.2011 do: 02.02.2018)
Ing. Milan Laca
Gen. Svobodu 60
Martin 036 01
Vznik funkcie: 08.07.2011 Skončenie funkcie: 26.01.2018
  (od: 03.02.2018 do: 02.02.2018)
Ing. Miloš Lietava
Šmidkeho 1445/10
Zvolen
Vznik funkcie: 27.02.2004
  (od: 19.10.2004 do: 24.04.2008)
Ing. Miloš Lietava
Šmidkeho 1445/10
Zvolen
Vznik funkcie: 27.02.2004 Skončenie funkcie: 02.04.2008
  (od: 25.04.2008 do: 24.04.2008)
Ing. Miloš Lietava
Šmidkeho 1445/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 02.04.2008
  (od: 25.04.2008 do: 15.01.2013)
Ing. Miloš Lietava
Šmidkeho 1445/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 02.04.2008 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 15.01.2013)
Ing. Bohuslav Lipovský
Ukrajinská 1671/8
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 17.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 16.04.2013)
Ing. Bohuslav Lipovský
Ukrajinská 1671/8
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 17.12.2012 Skončenie funkcie: 11.03.2013
  (od: 17.04.2013 do: 16.04.2013)
Ing. Roman Mikulovský - člen
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá
Vznik funkcie: 27.09.2003
  (od: 09.08.2004 do: 07.12.2004)
Ing. Roman Mikulovský - člen
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá
Vznik funkcie: 27.09.2003 Skončenie funkcie: 27.08.2004
  (od: 08.12.2004 do: 07.12.2004)
Ing. Zdeněk Novobilský
Babická 2534/15
Šternberk 785 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2019
  (od: 10.10.2019 do: 08.06.2020)
Ing. Zdeněk Novobilský
Babická 2534/15
Šternberk 785 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2019 Skončenie funkcie: 27.05.2020
  (od: 09.06.2020 do: 08.06.2020)
Ing. Emil Pafčuga - člen
Holubyho nám. 1685/1
Trenčín
Skončenie funkcie: 26.06.2002
  (od: 01.08.1998 do: 20.07.2003)
Ing. Gabriel Petöcz - člen
Mraziarenská 1
Bratislava
Skončenie funkcie: 26.06.2002
  (od: 01.08.1998 do: 20.07.2003)
Ing. Róbert Poloni - člen
Astrová 6
Bratislava
Vznik funkcie: 30.04.2003 Skončenie funkcie: 26.09.2003
  (od: 24.11.2003 do: 08.08.2004)
Ing. Jana Rakická
Janka Alexyho 1863/1
Bratislava
Vznik funkcie: 29.07.2013
  (od: 27.08.2013 do: 24.08.2016)
Ing. Jana Rakická
Janka Alexyho 1863/1
Bratislava
Vznik funkcie: 29.07.2013 Skončenie funkcie: 05.08.2016
  (od: 25.08.2016 do: 24.08.2016)
Rastislav Reguli - člen
V. Žingora 16
Martin
Vznik funkcie: 04.02.2000
  (od: 07.09.2003 do: 18.10.2004)
Rastislav Reguli - člen
V. Žingora 16
Martin
Vznik funkcie: 04.02.2000 Skončenie funkcie: 27.02.2004
  (od: 19.10.2004 do: 18.10.2004)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 519/101
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 27.09.2003
  (od: 09.08.2004 do: 18.10.2004)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 519/101
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 27.09.2003 Skončenie funkcie: 27.02.2004
  (od: 19.10.2004 do: 18.10.2004)
Mgr. Milan Šleboda - člen
Fedinova 18
Bratislava
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 30.04.2003
  (od: 21.07.2003 do: 23.11.2003)
Ing. Romana Šošková
Volgogradská 4891/29
Martin 8
Vznik funkcie: 24.04.2006
  (od: 27.05.2006 do: 28.07.2011)
Ing. Romana Šošková
Volgogradská 4891/29
Martin 8
Vznik funkcie: 24.04.2006 Skončenie funkcie: 24.04.2011
  (od: 29.07.2011 do: 28.07.2011)
Ing. Miroslav Šparec
ul. SNP 196/12
Krpeľany
Vznik funkcie: 05.08.2016
  (od: 25.08.2016 do: 14.05.2021)
Ing. Miroslav Šparec
ul. SNP 196/12
Krpeľany
Vznik funkcie: 05.08.2016 Skončenie funkcie: 30.04.2021
  (od: 15.05.2021 do: 14.05.2021)
Ing. Marián Tkáč
Baštová 1
Bratislava
Vznik funkcie: 11.03.2013
  (od: 17.04.2013 do: 26.08.2013)
Ing. Marián Tkáč
Baštová 1
Bratislava
Vznik funkcie: 11.03.2013 Skončenie funkcie: 29.07.2013
  (od: 27.08.2013 do: 26.08.2013)
Ing. Ivan Vaško
Hrdinov SNP 6759/13B
Martin 036 01
Vznik funkcie: 28.05.2020
  (od: 09.06.2020 do: 14.12.2020)
Ing. Ivan Vaško
Hrdinov SNP 6759/13B
Martin 036 01
Vznik funkcie: 28.05.2020 Skončenie funkcie: 14.12.2020
  (od: 15.12.2020 do: 14.12.2020)
Vladimír Kuruc
Paláriková 197/30
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 29.08.2020 Skončenie funkcie: 16.03.2022
  (od: 13.04.2022 do: 12.04.2022)
Vladimír Kuruc
Paláriková 197/30
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 29.08.2020
  (od: 12.09.2020 do: 12.04.2022)
Ing. Michal Ševčík
331
Bystrička 038 04
Vznik funkcie: 01.05.2021 Skončenie funkcie: 16.03.2022
  (od: 13.04.2022 do: 12.04.2022)
Ing. Michal Ševčík
331
Bystrička 038 04
Vznik funkcie: 01.05.2021
  (od: 15.05.2021 do: 12.04.2022)
Irwan Bin Omar
TELOK KURAU ROAD 399
Singapur 423903
Singapurská republika
Vznik funkcie: 17.03.2022
  (od: 13.04.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa dňa 17.7. 1998 v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák. a schválením stanov, ako právny nástupca zrušenej spoločnosti DMD Vývoj, s.r.o. so sídlom Martin, Komenského 19.
  (od: 01.08.1998)
Na valnom zhromaždení dňa 28.1.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.04.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 1.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.02.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 11.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.09.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 12.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.03.2003)
Na valnom zhromaždení dňa 26.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.07.2003)
Na valnom zhromaždení dňa 26.9.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.08.2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36V/1/2003 zo dňa 19.08.2003 súd povolil vyrovnanie dlžníka VÝVOJ Martin, a.s. Komenského 19, Martin , IČO: 36381829. Súd ustanovil vyrovnacieho správcu JUDr.Milana Chovanca, J.Kráľa 81, Kysucké Nové Mesto.
  (od: 11.09.2004)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 02.12.2021)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
MSM Banská Bystrica, a. s.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 02.12.2021)
Povolenie vyrovnávacieho konania: 
Povolenie konania: 19.8.2003
  (od: 29.04.2005)
Povolenie konania: 19.8.2003
  (od: 08.12.2004 do: 28.04.2005)
Povolenie konania: 19.8.2003
  (od: 19.10.2004 do: 07.12.2004)
Povolenie konania: 19.8.2003
  (od: 11.09.2004 do: 18.10.2004)
Ukončenie vyrovnávacieho konania: 
Dátum ukončenia konania: 4.5.2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36V/1/2003-347 zo dňa 26.4.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 4.5.2004 bolo vyrovnanie dlžníka skončené.
  (od: 29.04.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  31.05.2023
Dátum výpisu:  01.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)