Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10123/L

Business name: 
COGEN SLOVAKIA a.s.
  (from: 02/08/2000 until: 07/01/2011)
COMBI SLOVAKIA EUROTRANS, a.s.
  (from: 09/07/1998 until: 02/07/2000)
Registered seat: 
Kuzmányho 24
Žilina 010 01
  (from: 02/08/2000 until: 07/01/2011)
Kuzmányho 22
Žilina 010 01
  (from: 09/07/1998 until: 02/07/2000)
Identification number (IČO): 
36 382 051
  (from: 09/07/1998)
Date of entry: 
09/07/1998
  (from: 09/07/1998)
Date of deletion: 
07/02/2011
  (from: 07/02/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/02/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/07/1998)
Objects of the company: 
organizovanie kombinovanej dopravy
  (from: 09/07/1998 until: 02/07/2000)
prevádzka terminálov kombinovanej dopravy
  (from: 09/07/1998 until: 02/07/2000)
sprostredkovanie a organizácia technických prehliadok, technických prostriedkov a kombinovanej dopravy
  (from: 09/07/1998 until: 02/07/2000)
prenájom technických prostriedkov kombinovanej dopravy
  (from: 09/07/1998 until: 08/08/2005)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/07/1998 until: 08/08/2005)
prieskum trhu
  (from: 09/07/1998 until: 07/01/2011)
poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 09/07/1998 until: 07/01/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/07/1998 until: 07/01/2011)
organizovanie výstav, kurzov, školení a prednášok
  (from: 09/07/1998 until: 07/01/2011)
vydavateľská činnosť
  (from: 09/07/1998 until: 07/01/2011)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 09/07/1998 until: 07/01/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/08/2000 until: 07/01/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 02/08/2000 until: 07/01/2011)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/08/2000 until: 07/01/2011)
kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 02/08/2000 until: 07/01/2011)
kúpa, predaj a prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov
  (from: 02/08/2000 until: 07/01/2011)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/08/2000 until: 07/01/2011)
predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 02/08/2000 until: 07/01/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti telekomunikačných systémov a sietí
  (from: 08/09/2005 until: 07/01/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti poskytovania elektronických komunikačných služieb
  (from: 08/09/2005 until: 07/01/2011)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 08/09/2005 until: 07/01/2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikačných a informačných systémov
  (from: 08/09/2005 until: 07/01/2011)
nákup a predaj telekomunikačných prostriedkov a systémov
  (from: 08/09/2005 until: 07/01/2011)
zriaďovanie, prevádzkovanie a poskytovanie elektronických komunikačných sietí
  (from: 08/09/2005 until: 07/01/2011)
poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (from: 08/09/2005 until: 07/01/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/07/1998 until: 07/01/2011)
Mária Béliková - člen
142
Breznička
Until: 02/26/2002
  (from: 11/07/2001 until: 04/02/2002)
Pavol Čučiak - člen
338
Veľké Rovné
  (from: 02/08/2000 until: 11/06/2001)
Ing. Alžbeta Škulecová - predseda
Jarná 2596/36
Žilina
  (from: 09/07/1998 until: 02/07/2000)
Ing. Jozef Šútor - podpredseda
Sad SNP 5
Žilina
  (from: 09/07/1998 until: 02/07/2000)
Milan Urban - člen
Sliačska 4
Košice
  (from: 09/07/1998 until: 02/07/2000)
Ing. Igor Klesniak - predseda
Ľubľanská 2
Žilina
  (from: 02/08/2000 until: 07/01/2011)
Ing. Alžbeta Škulecová - podpredseda
Jarná 2596/36
Žilina
From: 02/27/2002
  (from: 04/03/2002 until: 07/01/2011)
Jozef Škulec - člen
Jarná 36
Žilina
  (from: 02/08/2000 until: 07/01/2011)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva samostatne,alebo podpredseda a člen predstavenstva, obaja spoločne.
  (from: 09/07/1998 until: 07/01/2011)
Capital: 
90 529 000 Sk
  (from: 11/07/2001 until: 07/01/2011)
1 000 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 11/06/2001)
Shares: 
Number of shares: 88
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 11/07/2001 until: 07/01/2011)
Number of shares: 2529
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/07/2001 until: 07/01/2011)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/20/2001 until: 11/06/2001)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/13/2000 until: 07/19/2001)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 11/12/2000)
Supervisory board: 
Ing. Michal Hrašna - člen
SNP 263/25
Stará Turá
  (from: 09/07/1998 until: 02/07/2000)
Ing. Zuzana Kopiničová - člen
Svetlá 5
Bratislava
  (from: 02/08/2000 until: 11/06/2001)
Ján Michelík - člen
Radvanská 8
Banská Bystrica
Until: 02/26/2002
  (from: 11/07/2001 until: 04/02/2002)
Ing. Milan Šimoňák - predseda
Štefánikova 999/62
Košice
  (from: 09/07/1998 until: 02/07/2000)
Jozef Škulec - člen
Jarná 2596/36
Žilina
  (from: 09/07/1998 until: 02/07/2000)
Ing. Alžbeta Škulecová - predseda
Jarná 36
Žilina
Until: 02/26/2002
  (from: 02/08/2000 until: 04/02/2002)
Jozef Štalmach - člen
Smrekova 3
Žilina
  (from: 02/08/2000 until: 11/06/2001)
Peter Minárik - predseda
Smreková 5/29
Žilina
From: 02/27/2002
  (from: 04/03/2002 until: 07/01/2011)
JUDr. Ivan Mikloška - člen
Platanova 11
Žilina
Until: 07/29/2005
  (from: 08/09/2005 until: 08/08/2005)
Ing. Zuzana Kopiničová - člen
Budovateľská 15
Bratislava
From: 02/27/2002
  (from: 04/03/2002 until: 07/01/2011)
JUDr. Ivan Mikloška - člen
Platanova 11
Žilina
  (from: 11/07/2001 until: 08/08/2005)
Ing. Vladimír Kopinič
Budovateľská 15
Bratislava
From: 07/29/2005
  (from: 08/09/2005 until: 07/01/2011)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 26CbR/49/2010-132 zo dňa 07.03.2011, ktorým bola obchodná spoločnosť COGEN SLOVAKIA a.s. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom COGEN SLOVAKIA a.s., so sídlom Kuzmányho 24, 010 01 Žilina, IČO: 36 382 051 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 02.07.2011 VYMAZÁVA.
  (from: 07/02/2011)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľa dňa 2.9. 1998 v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák., jednorazovo podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov.
  (from: 09/07/1998 until: 07/01/2011)
Na valnom zhromaždení dňa 21.1.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/08/2000 until: 07/01/2011)
Na valnom zhromaždení dňa 31. 10. 2000 bol schválený dodatok č. 2 k stanovám.
  (from: 11/13/2000 until: 07/01/2011)
Na valnom zhromaždení dňa 2. 7. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/20/2001 until: 07/01/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 27.8.2001 bol schválený Dodatok č. 4 k stanovám.
  (from: 11/07/2001 until: 07/01/2011)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person