Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  21/P

Business name: 
TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť
  (from: 10/18/2004)
TESLA STROPKOV - akciová spoločnosť
  (from: 11/01/1993 until: 10/17/2004)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 37/46
Stropkov 091 12
  (from: 10/18/2004)
Stropkov 091 12
  (from: 07/01/1994 until: 10/17/2004)
Stropkov
  (from: 11/01/1993 until: 06/30/1994)
Identification number (IČO): 
00 474 339
  (from: 11/01/1993)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 11/01/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/01/1993)
Objects of the company: 
cestná motorová doprava
  (from: 07/01/1994)
technik požiarnej ochrany
  (from: 11/22/1995)
výroba a rozvod vody
  (from: 07/30/2001)
vlastná ochrana
  (from: 07/30/2001)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 07/30/2001)
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 11/21/2019)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 11/21/2019)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu A,B1,E1.1,E2,E4.0,E4.1
  (from: 12/05/2006)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu elektronické zariadenia a špeciálne navrhnuté súčasti nekontrolované v iných položkách Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ a kryogénne a supervodivé zariadenia a pre ne špeciálne určené súčasti a príslušenstvo
  (from: 12/05/2006)
zámočníctvo
  (from: 11/21/2019)
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidla a iné dopravné prostriedky
  (from: 11/21/2019)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 11/21/2019)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 11/21/2019)
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 11/21/2019)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/21/2019)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 11/21/2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/21/2019)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/21/2019)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/21/2019)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/21/2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/21/2019)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 11/21/2019)
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 11/21/2019)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 11/21/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 11/21/2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 11/21/2019)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/21/2019)
nástrojárstvo
  (from: 11/21/2019)
kovoobrábanie
  (from: 11/21/2019)
galvanizácia kovov
  (from: 11/21/2019)
vzdelávanie dospelých v oblasti spracovania plastov, výroby kovových výrobkov, výroby jednoúčelových zariadení, ručnej montáže káblov a káblových zväzkov, spracovania piezokeramických materiálov a montáže elektrických a elektronických zariadení
  (from: 12/05/2006 until: 11/20/2019)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 07/30/2001 until: 11/20/2019)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu elektronické zariadenia špeciálnej konštrukcie na vojenské použitie a ich špeciálne konštrukčné súčasti, kryogenné a supravodivé zariadenia a ich špeciálne konštrukčné súčasti, programové vybavenie a služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s týmito výrobkami
  (from: 07/30/2001 until: 12/04/2006)
výroba konektorov, elektronických zariadení a káblových zväzkov
  (from: 10/18/2004 until: 11/20/2019)
testovanie kvality konektorov, elektronických zariadení a káblových zväzkov
  (from: 10/18/2004 until: 11/20/2019)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (from: 11/22/1995 until: 07/04/2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/30/2001 until: 11/20/2019)
murárstvo
  (from: 07/30/2001 until: 11/20/2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/30/2001 until: 11/20/2019)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/30/2001 until: 11/20/2019)
natieračské práce
  (from: 07/30/2001 until: 11/20/2019)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/30/2001 until: 11/20/2019)
poskytovanie prác a služieb spojených s prenájmom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
  (from: 07/30/2001 until: 11/20/2019)
výskum, vývoj a odbyt telekomunikačnej techniky, jednoúčelových strojov a zariadení
  (from: 11/01/1993 until: 06/30/1994)
projektovanie a servis
  (from: 11/01/1993 until: 06/30/1994)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 07/01/1994 until: 11/20/2019)
výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastických látok
  (from: 07/01/1994 until: 11/20/2019)
výroba drevárska
  (from: 07/01/1994 until: 11/20/2019)
výroba papierenská a polygrafická
  (from: 07/01/1994 until: 11/20/2019)
periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 07/01/1994 until: 07/29/2001)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 07/01/1994 until: 07/29/2001)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 07/01/1994 until: 07/29/2001)
revízie elektrických zariadení
  (from: 07/01/1994 until: 07/04/2018)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 07/01/1994 until: 11/20/2019)
projektovanie, výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 07/01/1994 until: 11/20/2019)
inštalácia a opravy ústredného vykúrovania a vetrania
  (from: 07/01/1994 until: 11/20/2019)
montáž a opravy meracej a regulačnej tech- niky
  (from: 07/01/1994 until: 11/20/2019)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 07/01/1994 until: 07/04/2018)
elektroinštalatérstvo
  (from: 07/01/1994 until: 12/04/2006)
automatizované spracovanie údajov a poskytovanie software
  (from: 07/01/1994 until: 11/20/2019)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
  (from: 07/01/1994 until: 11/21/1995)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 07/01/1994 until: 07/29/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/30/1994)
Managing board
  (from: 11/01/1993 until: 08/29/1994)
Ing. Daniel Roth - predseda
Chotčanská 162/94
Stropkov
From: 04/30/1996
  (from: 05/26/2022)
Ing. Juraj Mikita - člen
Bokšanská 1372/42
Stropkov
From: 02/05/1993
  (from: 05/26/2022)
Ing. Jaromír Žak - podpredseda
8.mája 493/16
Svidník
From: 12/27/2002
  (from: 05/26/2022)
Ing. Jozef Uhrín - člen
103
Benkovce 094 02
From: 11/11/2019
  (from: 11/21/2019)
Ing. Pavol Mihok - Member of the Board of Directors
160
Chotča 090 21
From: 01/10/2024
  (from: 01/16/2024)
Ing. Ladislav Čobej
Gagarinova č. 8
Stropkov
  (from: 11/01/1993 until: 02/26/1998)
Ing. Ladislav Čobej - člen
Gagarinova 8
Stropkov
  (from: 02/27/1998 until: 10/17/2004)
Ing. Ladislav Čobej - člen
Gagarinova 8
Stropkov
From: 02/05/1993
  (from: 10/18/2004 until: 08/30/2017)
Ing. Ladislav Čobej - člen
Tupého 2195/5
Bratislava - Nové Mesto 831 01
From: 02/05/1993
  (from: 08/31/2017 until: 11/20/2019)
Ing. Ladislav Čobej - člen
Tupého 2195/5
Bratislava - Nové Mesto 831 01
From: 02/05/1993 Until: 11/11/2019
  (from: 11/21/2019 until: 11/20/2019)
Ing. Vladimír Duranka
  (from: 11/01/1993 until: 12/05/1993)
Ing. Alojz Glinský
Hrnčiarska č. 8/1565
Stropkov
  (from: 11/01/1993 until: 11/21/1995)
Ing. Michal Kočan - člen
8. mája 492/10
Svidník
  (from: 11/22/1995 until: 10/17/2004)
Ing. Michal Kočan - člen
8. mája 492/10
Svidník
From: 04/27/1995
  (from: 10/18/2004 until: 05/25/2022)
Ing. Juraj Mikita
Bokšanská 42
Stropkov
  (from: 11/01/1993 until: 02/26/1998)
Ing. Juraj Mikita - člen
Bokšanská 1372/42
Stropkov
  (from: 02/27/1998 until: 10/17/2004)
Ing. Juraj Mikita - člen
Bokšanská 1372/42
Stropkov
From: 02/05/1993
  (from: 10/18/2004 until: 05/25/2022)
Ing. Daniel Roth
Hrnčiarska 1597/24
Stropkov
  (from: 11/01/1993 until: 05/07/1996)
Ing. Daniel Roth
Hrnčiarska 1597/24
Stropkov
  (from: 05/08/1996 until: 05/22/1996)
Ing. Daniel Roth - predseda
Chotčanská 162/94
Stropkov
  (from: 05/23/1996 until: 10/17/2004)
Ing. Daniel Roth - predseda
Chotčanská 162/94
Stropkov
From: 04/30/1996
  (from: 10/18/2004 until: 05/25/2022)
Ing. Jaromír Žak - podpredseda
8.mája 493/16
Svidník
From: 12/27/2002
  (from: 10/18/2004 until: 05/25/2022)
Ing. Jaromír Žák
9.mája č. 493/16
Svidník
  (from: 11/01/1993 until: 02/26/1998)
Ing. Jaromír Žák - člen
8. mája 493/16
Svidník
Until: 12/27/2002
  (from: 02/27/1998 until: 10/17/2004)
Ing. Michal Kočan - člen
8. mája 492/10
Svidník
From: 04/27/1995 Until: 06/08/2023
  (from: 01/16/2024 until: 01/15/2024)
Ing. Michal Kočan - člen
8. mája 492/10
Svidník
From: 04/27/1995
  (from: 05/26/2022 until: 01/15/2024)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/21/2019)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 08/30/1994 until: 11/20/2019)
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden alebo niekoľko členov predstavenstva pokiaľ na to boli predstavenstvom písomne splnomocnení, alebo generálny riaditeľ, alebo jeho námestníci.
  (from: 11/01/1993 until: 08/29/1994)
Capital: 
8 453 188 EUR Paid up: 8 453 188 EUR
  (from: 02/24/2009)
254 660 000 Sk Paid up: 254 660 000 Sk
  (from: 10/18/2004 until: 02/23/2009)
254 660 000 Sk
  (from: 05/08/1996 until: 10/17/2004)
248 602 000 Sk
  (from: 11/22/1995 until: 05/07/1996)
363 800 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 11/21/1995)
Shares: 
Number of shares: 254
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 02/24/2009)
Number of shares: 66
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 02/24/2009)
Number of shares: 254
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/05/2006 until: 02/23/2009)
Number of shares: 66
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/05/2006 until: 02/23/2009)
Number of shares: 363800
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 700 Sk
  (from: 10/18/2004 until: 12/04/2006)
Number of shares: 363800
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 700 Sk
  (from: 07/30/2001 until: 10/17/2004)
Number of shares: 363800
Form: akcie na meno
Nominal value: 700 Sk
  (from: 05/08/1996 until: 07/29/2001)
Number of shares: 363800
Form: akcie na meno
Nominal value: 683 Sk
  (from: 11/22/1995 until: 05/07/1996)
Number of shares: 363800
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/30/1994 until: 11/21/1995)
Number of shares: 72760
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 08/29/1994)
Stockholder: 
TESAL, spoločnosť s ručením obmedzeným Stropkov
Hviezdoslavova 37/46
Stropkov 091 01
  (from: 10/18/2004)
Supervisory board: 
Ing. Ján Maťaš - člen
Mlynská 694/4
Stropkov
From: 04/27/1995
  (from: 05/26/2022)
JUDr. Dušan Maruščák - člen
Mlynská 700/10
Stropkov 091 01
From: 04/27/1995
  (from: 08/31/2017)
Ing. Ján Mihok - predseda
A.Hlinku 1106/2
Stropkov
From: 12/27/2002
  (from: 05/26/2022)
Ing. Gabriela Hecková
Hlavná 1650/39
Stropkov 091 01
From: 11/01/2022
  (from: 12/21/2022)
Igor Tabiš
Mlynská 700/8
Stropkov 091 01
From: 11/01/2022
  (from: 12/21/2022)
Viera Pavlenková
Hrnčiarska 1618/36
Stropkov 091 01
From: 01/10/2024
  (from: 01/16/2024)
JUDr. Michal Calko
  (from: 11/01/1993 until: 11/21/1995)
Vladimír Duranka
  (from: 11/01/1993 until: 11/21/1995)
Erika Jakubčová
Hrnčiarska 1619/44
Stropkov 091 01
From: 02/22/2013
  (from: 05/18/2013 until: 12/20/2022)
Erika Jakubčová
Hrnčiarska 1619/44
Stropkov 091 01
From: 02/22/2013 Until: 10/31/2022
  (from: 12/21/2022 until: 12/20/2022)
Ing. Rudolf Kaliarik
  (from: 11/01/1993 until: 11/21/1995)
JUDr. Dušan Maruščák
Mlynská 698/13
Stropkov
  (from: 11/22/1995 until: 02/26/1998)
JUDr. Dušan Maruščák - člen
Mlynská 698/13
Stropkov
  (from: 02/27/1998 until: 10/17/2004)
JUDr. Dušan Maruščák - člen
Cintorínska 550/61
Stropkov
From: 04/27/1995
  (from: 10/18/2004 until: 08/30/2017)
Štefan Maťaš - člen
Šandalská 1553/28
Stropkov
  (from: 02/27/1998 until: 10/17/2004)
Štefan Maťaš - člen
Šandalská 1553/28
Stropkov
From: 04/14/1997
  (from: 10/18/2004 until: 05/17/2013)
Štefan Maťaš - člen
Šandalská 1553/28
Stropkov
From: 04/14/1997 Until: 02/22/2013
  (from: 05/18/2013 until: 05/17/2013)
Ing. Ján Maťaš
Mlynská 694/4
Stropkov
  (from: 11/22/1995 until: 02/26/1998)
Ing. Ján Maťaš - člen
Mlynská 694/4
Stropkov
  (from: 02/27/1998 until: 10/17/2004)
Ing. Ján Maťaš - člen
Mlynská 694/4
Stropkov
From: 04/27/1995
  (from: 10/18/2004 until: 05/25/2022)
Ing. Dagmar Mejerechová
  (from: 11/01/1993 until: 11/21/1995)
Ing. Ján Mihok
Andreja Hlinku 1106/2
Stropkov
  (from: 11/22/1995 until: 02/26/1998)
Ing. Ján Mihok - člen
A. Hlinku 1106/2
Stropkov
From: 04/27/1995 Until: 12/27/2002
  (from: 02/27/1998 until: 10/17/2004)
Ing. Ján Mihok - predseda
A.Hlinku 1106/2
Stropkov
From: 12/27/2002
  (from: 10/18/2004 until: 05/25/2022)
Ing. Milan Pavlenko
Hrnčiarska 1618/30
Stropkov
  (from: 11/22/1995 until: 02/26/1998)
Ing. Milan Pavlenko - člen
Hrnčiarska 1618/30
Stropkov
  (from: 02/27/1998 until: 10/17/2004)
Ing. Milan Pavlenko - člen
Hrnčiarska 1618/30
Stropkov
From: 04/27/1995
  (from: 10/18/2004 until: 11/20/2019)
Doc.Ing. Milan Polončák , CSc.
  (from: 11/01/1993 until: 11/21/1995)
Ing. Jozef Šimko
  (from: 11/01/1993 until: 11/21/1995)
Michal Viravec - člen
112
Radoma
  (from: 02/27/1998 until: 10/17/2004)
Michal Viravec - člen
112
Radoma
From: 04/14/1997
  (from: 10/18/2004 until: 05/25/2022)
Michal Viravec - člen
112
Radoma
From: 04/14/1997
  (from: 05/26/2022 until: 12/20/2022)
Michal Viravec - člen
112
Radoma
From: 04/14/1997 Until: 10/31/2022
  (from: 12/21/2022 until: 12/20/2022)
Ing. Milan Pavlenko - člen
Hrnčiarska 1618/36
Stropkov 091 01
From: 04/27/1995 Until: 06/08/2023
  (from: 01/16/2024 until: 01/15/2024)
Ing. Milan Pavlenko - člen
Hrnčiarska 1618/36
Stropkov 091 01
From: 04/27/1995
  (from: 11/21/2019 until: 01/15/2024)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo jediným zakladateľom podľa § 25 odst. 1 a 4 zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach na základe uznesenia vlády SR č. 542/90 zo dňa 16.11.1990 a rozhodnutia Ministra hospodárstva SR č. 37/90 zo dňa 30.11.1990. Na akciovú spoločnosť prechádza majetok, práva a povinnosti štátneho podniku Tesla Stropkov. Rozhodnutie ministerstva hospodárstva SR zo dňa 3.2.1993. Stary spis: Sa 75
  (from: 11/01/1993)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania podľa notárskej zápisnice zo dňa 24.8.1994 na 248.602.000,- Sk. Stary spis: Sa 75
  (from: 08/30/1994)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 2. 5. 1995. Stary spis: Sa 75
  (from: 11/22/1995)
Zmena stanov zo dňa 3.5.1996. Stary spis: Sa 75
  (from: 05/08/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 2.4.2001.
  (from: 07/30/2001)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person