Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  858/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo OSTROV
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
Registered seat: 
Ostrov 072 55
  (from: 05/08/1996 until: 08/08/2006)
Identification number (IČO): 
00 197 505
  (from: 04/14/1993)
Date of entry: 
08/05/1952
  (from: 04/14/1993)
Date of deletion: 
08/05/2006
  (from: 08/09/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/09/2006)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/14/1993)
Registered capital: 
4 000 000 Sk
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/13/2018
vstup do dodatočnej likvidácie
  (from: 10/10/2018)
 Liquidators:
Ing. Viliam Lafko
Štúrova 19
Košice 040 01
From: 02/13/2018
  (from: 10/18/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene družstva len úkony smerujúce k jeho likvidácii.
  (from: 10/10/2018)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Dr vo vložke číslo 858/V pri: Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo OSTROV Sídlo: 072 55 Ostrov IČO: 00 197 505 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia družstva na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 2K 438/98-100 zo dňa 5.4.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.5.2006 v súlade s § 68 ods.4 Obchodného zákonníka.
  (from: 08/09/2006)
Okresný súd Košice I uznesením sp.zn. 29CbR/51/2017 zo dňa 19.1.2018, právoplatným dňa 13.2.2018 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku bývalého družstva Poľnohospodárske družstvo OSTROV, so sídlom Ostrov 072 55, IČO: 00 197 505 a za likvidátora menoval Ing. Viliama Lafka, so sídlom kancelárie Štúrova 19, Košice, zn. správcu S 1424.
  (from: 10/10/2018)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/09/1999
  (from: 08/09/2006)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person