Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  858/V

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo OSTROV
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
Poľnohospodárske družstvo Ostrov, okr. Michalovce
  (od: 14.04.1993 do: 14.04.1993)
Sídlo: 
Ostrov 072 55
  (od: 08.05.1996 do: 08.08.2006)
Ostrov 072 55
  (od: 15.04.1993 do: 07.05.1996)
Ostrov
  (od: 14.04.1993 do: 14.04.1993)
IČO: 
00 197 505
  (od: 14.04.1993)
Deň zápisu: 
05.08.1952
  (od: 14.04.1993)
Deň výmazu: 
05.08.2006
  (od: 09.08.2006)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 09.08.2006)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 14.04.1993)
Predmet činnosti: 
v celom rozsahu
  (od: 14.04.1993 do: 14.04.1993)
poľnohospodárska výroba
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
služby pre spoločnosť-práce poľnohospodárskymi strojmi
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
obchodná činnosť-nákup a predaj:
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
živé zvieratá
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
základné poľnohospodárske produkty rastlinnej a živočíšnej výroby
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
potraviny, nápoje-vlastné výrobky a produkcia
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
výrobky chemického, hutníckeho, elektrotechnického, drevospracujúceho, stavebnéného, automobilového, sklárskeho, kožiarskeho priemyslu, strojov, zariadení, technických potrieb pre obchod a služby
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
kovy, kovové rudy
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
pevné a tekuté palivá
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu registrácie
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu registrácie okrem chemických výrobkov
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
zváračské práce pre kovovýrobu a výroba oceľových konštrukcií
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
cestná nákladná doprava
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom družstva
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
predstavenstvo
  (od: 14.04.1993 do: 14.04.1993)
Jozef Čopák - člen
41
Ostrov
  (od: 15.04.1993 do: 07.05.1996)
Michal Dermek - podpredseda
82
Ostrov
  (od: 15.04.1993 do: 07.05.1996)
Michal Dermek - predseda
82
Ostrov
  (od: 08.05.1996 do: 08.08.2006)
Ján Dobiaš - člen
71
Porostov
  (od: 15.04.1993 do: 07.05.1996)
Ján Dobiaš - podpredseda
71
Porostov
  (od: 08.05.1996 do: 08.08.2006)
Miroslav Horňák - člen
103
Komárovce
  (od: 15.04.1993 do: 07.05.1996)
Michal Janák - člen
86
Ostrov
  (od: 15.04.1993 do: 07.05.1996)
Michal Jenčik - člen
87
Komárovce
  (od: 15.04.1993 do: 07.05.1996)
Oldrich Jenčik - člen
13
Komárovce
  (od: 15.04.1993 do: 07.05.1996)
Albín Karšňák - člen
Okružná 10
Michalovce
  (od: 15.04.1993 do: 07.05.1996)
Albín Karšňák - podpredseda
  (od: 14.04.1993 do: 14.04.1993)
Michal Malejčík - člen
14
Ostrov
  (od: 15.04.1993 do: 07.05.1996)
Michal Marcin - člen
17
Ostrov
  (od: 15.04.1993 do: 07.05.1996)
Ján Mirda - predseda
88
Ostrov
  (od: 14.04.1993 do: 07.05.1996)
Ján Mirda - člen
88
Ostrov
  (od: 08.05.1996 do: 08.08.2006)
Štefan Mižák - člen
33
Ostrov
  (od: 15.04.1993 do: 07.05.1996)
Anna Vasilová - člen
70
Ostrov
  (od: 15.04.1993 do: 07.05.1996)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými družstvo nadobúda alebo preberá záväzky podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda PD.
  (od: 14.04.1993 do: 14.04.1993)
Zapisované základné imanie: 
4 000 000 Sk
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
Základný členský vklad: 
30 000 Sk
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 13. 2. 2018
vstup do dodatočnej likvidácie
  (od: 10.10.2018)
 Likvidátor:
Ing. Viliam Lafko
Štúrova 19
Košice 040 01
Vznik funkcie: 13.02.2018
  (od: 18.10.2022)
 Likvidátor:
Ing. Viliam Lafko
Štúrova 19
Košice 040 01
Vznik funkcie: 13.02.2018 Skončenie funkcie: 05.08.2006
  (od: 10.10.2018 do: 17.10.2022)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene družstva len úkony smerujúce k jeho likvidácii.
  (od: 10.10.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Dr vo vložke číslo 858/V pri: Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo OSTROV Sídlo: 072 55 Ostrov IČO: 00 197 505 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia družstva na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 2K 438/98-100 zo dňa 5.4.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.5.2006 v súlade s § 68 ods.4 Obchodného zákonníka.
  (od: 09.08.2006)
Okresný súd Košice I uznesením sp.zn. 29CbR/51/2017 zo dňa 19.1.2018, právoplatným dňa 13.2.2018 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku bývalého družstva Poľnohospodárske družstvo OSTROV, so sídlom Ostrov 072 55, IČO: 00 197 505 a za likvidátora menoval Ing. Viliama Lafka, so sídlom kancelárie Štúrova 19, Košice, zn. správcu S 1424.
  (od: 10.10.2018)
Družstvo sa zakladá na stanovách schválených na členskej schôdzi dňa 19.3.1991 na základe zák.č.162/90 Zb.
  (od: 14.04.1993 do: 08.08.2006)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 27.11.1992 a zmeny stanov schválených dňa 18.12.1992 podľa zák.č. 42/92 Zb. a § 765 zák.č.513/91 Zb.
  (od: 15.04.1993 do: 08.08.2006)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou družstva dňa 19.3.1996.
  (od: 08.05.1996 do: 08.08.2006)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 2K 438/98-6 zo dňa.9.8.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo OSTROV, Ostrov, IČO: 00197505 a ustanovil správcu podstaty : JUDr. Ján Kizivat, advokát, nám. Osloboditeľov 1, Michalovce.
  (od: 22.12.1999 do: 08.08.2006)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 9. 8. 1999
  (od: 09.08.2006)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 9. 8. 1999
  (od: 22.12.1999 do: 08.08.2006)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Ján Kizivat
nám. Osloboditeľov 1
Michalovce
  (od: 22.12.1999 do: 08.08.2006)
JUDr. Ján Kizivat
nám. Osloboditeľov 1
Michalovce
Skončenie funkcie: 16.05.2006
  (od: 09.08.2006 do: 08.08.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  20.02.2024
Dátum výpisu:  21.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR