Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10510/T

Obchodné meno: 
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
  (od: 02.07.2021)
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
  (od: 01.07.2011 do: 01.07.2021)
Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
  (od: 13.11.2008 do: 30.06.2011)
Sídlo: 
Koreszkova 7
Skalica 909 82
  (od: 13.11.2008)
IČO: 
44 444 761
  (od: 13.11.2008)
Deň zápisu: 
13.11.2008
  (od: 13.11.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 13.11.2008)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 13.11.2008)
Ambulancie dopravnej zdravotnej služby
  (od: 22.02.2020)
vydavateľská činnosť - vydávanie novín a časopisov - periodických a neperiodických publikácií
  (od: 29.09.2009)
prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby
  (od: 23.04.2010)
reklamné a marketingové služby
  (od: 01.07.2011)
administratívne služby
  (od: 01.07.2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 01.07.2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 01.07.2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.07.2011)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (od: 01.07.2011)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 01.07.2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.08.2012)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 01.08.2012)
masérske služby
  (od: 01.08.2012)
Prevádzkovanie jaslí
  (od: 20.12.2014)
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
  (od: 20.12.2014)
Pracovná zdravotná služba
  (od: 20.12.2014)
prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - všeobecnej nemocnice v odboroch: vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína, neonatológia, oddelenie dlhodobo chorých, jednotka intenzívnej starostlivosti: chirurgická, neurologická, urologická, vnútorného lekárstva, pediatrická, ortopedická
  (od: 12.07.2016)
ústavná pohotovostná služba v odboroch: vnútorné lekárstvo, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína
  (od: 12.07.2016)
centrálne operačné sály
  (od: 12.07.2016)
urgentný príjem 1. typu
  (od: 10.07.2019)
prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - špecializované: ambulancia vnútorného lekárstva v odbore vnútorné lekárstvo, infektologická ambulancia v odbore infektológia, pneumologicko-ftizeologická ambulancia v odbore pneumológia a ftizeológia, neurologická ambulancia v odbore neurológia, pediatrická ambulancia v odbore pediatria, pediatrická ambulancia v odbore neonatológia, gynekologicko-pôrodnícka ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo, chirurgická ambulancia v odbore chirurgia, ortopedická ambulancia v odbore ortopédia, urologická ambulancia v odbore urológia, otorinolaryngologická ambulancia v odbore otorinolaryngológia, oftalmologická ambulancia v odbore oftalmológia, ambulancia pediatrickej nefrológie v odbore pediatrická nefrológia, ambulancia pediatrickej kardiológie v odbore pediatrická kardiológia, ambulancia pediatrickej neurológie v odbore pediatrická neurológia, ambulancia klinickej onkológie v odbore klinická onkológia, ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, hematologická a transfuziologická ambulancia v odbore hematológia a transfuziológia, reumatologická ambulancia v odbore reumatológia, gastroenterologická ambulancia v odbore gastroenterológia, kardiologická ambulancia v odbore kardiológia, geriatrická ambulancia v odbore geriatria, nefrologická ambulancia v odbore nefrológia, endokrinologická ambulancia v odbore endokrinológia, ambulancia klinickej imunulógie a alergológie v odbore klinická imunológia a alergológia, ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, ambulancia pracovného lekárstva v odbore pracovné lekárstvo
  (od: 12.07.2016)
prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - všeobecné ambulancie v odboroch: všeobecná ambulancia pre dospelých v odbore všeobecné lekárstvo, všeobecná ambulancia pre deti a dorast v odbore pediatria, dorastové lekárstvo
  (od: 12.07.2016)
prevádzkovanie stacionára: dialyzačné stredisko
  (od: 12.07.2016)
prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: gynekológia, chirurgia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
  (od: 12.07.2016)
prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia, centrálna sterilizácia, fyziatria, balneológia a rehabilitácia, rádiológia (pracovisko CT), rádiológia (pracovisko NMR), rádiológia, klinická imunológia a alergológia
  (od: 02.10.2020)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 03.07.2019)
doprava do alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (od: 13.11.2008 do: 21.02.2020)
prevádzkovanie všeobecnej nemocnice ambulantná a ústavná liečebno-preventívna starostlivosť všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti - Detský domov Skalica špecializovaná ambulantná a ústavná starostlivosť interné lôžkové oddelenie: - muži - ženy - kardiologický úsek - doliečovací úsek ambulancie: interná, kardiologická, diabetologická, endokrinologická, reumatologická, nefrologická, gastroenterologická, geriatrická infekčné lôžkové oddelenie: infekčná ambulancia neurologické lôžkové oddelenie: neurologická ambulancia pre dospelých neurologická ambulancia pre deti detsko-dojčenecké oddelenie: - detsko-dojčenecký a novorodenecký úsek ambulancie: detská odborná, detská kardiologická, detská nefrologická, neonatologická gynekologicko-pôrodnícke oddelenie: gynekologické ambulancie jednodňovaná ambulantná starostlivosť chirurgické oddelenie: chirurgické ambulancie oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny anesteziologická ambulancia ortopedické oddelenie ortopedické ambulancie urologické oddelenie: urologické ambulancie ambulancia onkológie v urológii otorinolaringologické oddelenie: ušno-nosno-krčné ambulancie hemodializačné oddelenie samostatné ambulancie: očná ambulancia, ambulancia pre tuberkulózne a pľúcne choroby, onkologická ambulancia spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky: fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, fyziatricko-rehabilitačná ambulancia, transfuziologické oddelenie, hematologická ambulancia, oddelenie klinickej biochémie a hematológie, rádiodiagnostické oddelenie, oddelenie mikrobiológie, oddelenie centrálnej sterilizácie, patologicko-anatomické oddelenie ústavná pohotovostná služba v medicínskych odboroch: vnútorné lekárstvo, infektológia, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, urológia, ORL, anestézia a intenzívna medicína
  (od: 13.11.2008 do: 02.09.2015)
prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia, centrálna sterilizácia, fyziatria, balneológia a rehabilitácia, rádiológia (pracovisko CT), rádiológia (pracovisko NMR), rádiológia
  (od: 12.07.2016 do: 01.10.2020)
urgentný príjem
  (od: 12.07.2016 do: 09.07.2019)
prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - všeobecnej nemocnice v odboroch: vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína, neonatológia, jednotka intenzívnej starostlivosti: chirurgická, neurologická, urologická, vnútorného lekárstva, pediatrická, ortopedická prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - špecializované ambulancie v odboroch: vnútorné lekárstvo, infektológia, pneumológia a ftizeológia, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, oftalmológia, pediatrická nefrológia, pediatrická kardiológia, pediatrická neurológia, klinická onkológia, anestéziológia a intenzívna medicína, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, hematológia a transfuziológia, reumatológia, gastroenterológia, kardiológia, neonatológia, geriatria, nefrológia, endokrinológia, klinická imunológia a alergológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, onkológia v urológii, pracovné lekárstvo prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - všeobecné ambulancie v odboroch: všeobecná ambulancia pre dospelých, všeobecná ambulancia pre deti a dorast prevádzkovanie stacionára: dialyzačné stredisko prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: gynekológia, chirurgia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: fyziológia, balneológia a rehabilitácia, rádiológia - rádiológia - CT, rádiológia - NMR, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia, centrálna sterilizácia, klinická biochémia ústavná pohotovostná služba v odboroch: vnútorné lekárstvo, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína centrálne operačné sály urgentný príjem
  (od: 03.09.2015 do: 18.04.2016)
prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - všeobecnej nemocnice v odboroch: vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína, neonatológia, jednotka intenzívnej starostlivosti: chirurgická, neurologická, urologická, vnútorného lekárstva, pediatrická, ortopedická
  (od: 19.04.2016 do: 11.07.2016)
prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - špecializované: ambulancia vnútorného lekárstva v odbore vnútorné lekárstvo, infektologická ambulancia v odbore infektológia, pneumologicko-ftizeologická ambulancia v odbore pneumológia a ftizeológia, neurologická ambulancia v odbore neurológia, pediatrická ambulancia v odbore pediatria, pediatrická ambulancia v odbore neonatológia, gynekologicko-pôrodnícka ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo, chirurgická ambulancia v odbore chirurgia, ortopedická ambulancia v odbore ortopédia, urologická ambulancia v odbore urológia, otorinolaryngologická ambulancia v odbore otorinolaryngológia, oftalmologická ambulancia v odbore oftalmológia, ambulancia pediatrickej nefrológie v odbore pediatrická nefrológia, ambulancia pediatrickej kardiológie v odbore pediatrická kardiológia, ambulancia pediatrickej neurológie v odbore pediatrická neurológia, ambulancia klinickej onkológie v odbore klinická onkológia, ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, hematologická a transfuziologická ambulancia v odbore hematológia a transfuziológia, reumatologická ambulancia v odbore reumatológia, gastroenterologická ambulancia v odbore gastroenterológia, kardiologická ambulancia v odbore kardiológia, geriatrická ambulancia v odbore geriatria, nefrologická ambulancia v odbore nefrológia, endokrinologická ambulancia v odbore endokrinológia, ambulancia klinickej imunulógie a alergológie v odbore klinická imunológia a alergológia, ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, ambulancia pracovného lekárstva v odbore pracovné lekárstvo
  (od: 19.04.2016 do: 11.07.2016)
prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - všeobecné ambulancie v odboroch: všeobecná ambulancia pre dospelých v odbore všeobecné lekárstvo, všeobecná ambulancia pre deti a dorast v odbore pediatria, dorastové lekárstvo
  (od: 19.04.2016 do: 11.07.2016)
prevádzkovanie stacionára: dialyzačné stredisko
  (od: 19.04.2016 do: 11.07.2016)
prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: gynekológia, chirurgia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
  (od: 19.04.2016 do: 11.07.2016)
prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia, centrálna sterilizácia, fyziatria, balneológia a rehabilitácia, rádiológia (pracovisko CT), rádiológia (pracovisko NMR)
  (od: 19.04.2016 do: 11.07.2016)
ústavná pohotovostná služba v odboroch: vnútorné lekárstvo, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína
  (od: 19.04.2016 do: 11.07.2016)
centrálne operačné sály
  (od: 19.04.2016 do: 11.07.2016)
urgentný príjem
  (od: 19.04.2016 do: 11.07.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.11.2008)
Ing. Michal Pišoja , MPH - Predseda predstavenstva
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 08.12.2020
  (od: 17.12.2020)
MUDr. Ivan Uhliarik - Podpredseda predstavenstva
Partizánska 2117/5
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 08.12.2020
  (od: 17.12.2020)
MUDr. Jakub Rybár - Člen predstavenstva
J. Cubínka 1966/12
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 27.10.2021
  (od: 11.11.2021)
Ing. Ľudovít Barát - člen
Duklianska 27
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 13.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 10.08.2009)
Ing. Ľudovít Barát - člen
Duklianska 27
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 13.11.2008 Skončenie funkcie: 08.07.2009
  (od: 11.08.2009 do: 10.08.2009)
Bc. Zdenko Čambal - predseda
SNP 34
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 13.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 10.08.2009)
Bc. Zdenko Čambal - predseda
SNP 34
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 13.11.2008 Skončenie funkcie: 08.07.2009
  (od: 11.08.2009 do: 10.08.2009)
Karolína Čičátková - člen
Bajkalská 12188/5C
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 16.12.2013
  (od: 22.01.2014 do: 18.07.2018)
Karolína Čičátková - člen
Bajkalská 12188/5C
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 16.12.2013 Skončenie funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 18.07.2018)
Karolína Čičátková - člen
Bajkalská 12188/5C
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 16.12.2020)
Karolína Čičátková - člen
Bajkalská 12188/5C
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.06.2018 Skončenie funkcie: 07.12.2020
  (od: 17.12.2020 do: 16.12.2020)
Ing. Dušan Guťan - člen
Čipkárska 10
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 13.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 03.12.2013)
Ing. Dušan Guťan - člen
Čipkárska 10
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 13.11.2008 Skončenie funkcie: 13.11.2013
  (od: 04.12.2013 do: 03.12.2013)
Ing. Dušan Guťan , PhD. - člen
Čipkárska 4974/10
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 14.11.2013
  (od: 04.12.2013 do: 02.09.2015)
Ing. Dušan Guťan , PhD. - člen
Čipkárska 4974/10
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 14.11.2013 Skončenie funkcie: 29.06.2015
  (od: 03.09.2015 do: 02.09.2015)
Ing. Monika Horváthová - člen
Duklianska 59
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 22.07.2010
  (od: 05.08.2010 do: 21.10.2010)
Ing. Monika Horváthová - podpredseda
Duklianska 59
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 06.08.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.01.2014)
Ing. Monika Horváthová - podpredseda
Duklianska 59
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 06.08.2010 Skončenie funkcie: 16.12.2013
  (od: 22.01.2014 do: 21.01.2014)
Ing. Stanislav Chovanec - predseda predstavenstva
Bajanova 1297/36
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 09.07.2014
  (od: 19.07.2014 do: 18.07.2018)
Ing. Stanislav Chovanec - predseda predstavenstva
Bajanova 1297/36
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 09.07.2014 Skončenie funkcie: 23.05.2018
  (od: 19.07.2018 do: 18.07.2018)
Ing. Stanislav Chovanec - predseda predstavenstva
Bajanova 36
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 08.07.2009
  (od: 11.08.2009 do: 18.07.2014)
Ing. Stanislav Chovanec - predseda predstavenstva
Bajanova 36
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 08.07.2009 Skončenie funkcie: 08.07.2014
  (od: 19.07.2014 do: 18.07.2014)
Ing. Ondrej Kadák - člen
Ľubinská 1669/23
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 29.06.2015
  (od: 03.09.2015 do: 14.10.2016)
Ing. Ondrej Kadák - podpredseda
Ľubinská 1669/23
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 29.07.2016
  (od: 15.10.2016 do: 18.07.2018)
Ing. Ondrej Kadák - podpredseda
Ľubinská 1669/23
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 29.07.2016 Skončenie funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 18.07.2018)
Ing. Ondrej Kadák - podpredseda
Ľubinská 1669/23
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 16.12.2020)
Ing. Ondrej Kadák - podpredseda
Ľubinská 1669/23
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 25.06.2018 Skončenie funkcie: 07.12.2020
  (od: 17.12.2020 do: 16.12.2020)
MUDr. Peter Košík - člen
Dr. Valacha 1253/48
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 25.06.2019
  (od: 03.07.2019 do: 16.12.2020)
MUDr. Peter Košík - člen
Dr. Valacha 1253/48
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 25.06.2019 Skončenie funkcie: 07.12.2020
  (od: 17.12.2020 do: 16.12.2020)
Doc. MUDr. Jozef Marenčák - člen
Pod záhradkami 10
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 08.07.2009
  (od: 11.08.2009 do: 04.08.2010)
Doc. MUDr. Jozef Marenčák - člen
Pod záhradkami 10
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 08.07.2009 Skončenie funkcie: 22.07.2010
  (od: 05.08.2010 do: 04.08.2010)
Ing. Ivan Medlen - člen
Pelíškova 677/22
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 13.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 10.08.2009)
Ing. Ivan Medlen - člen
Pelíškova 677/22
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 13.11.2008 Skončenie funkcie: 08.07.2009
  (od: 11.08.2009 do: 10.08.2009)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
118
Oreské 908 63
Vznik funkcie: 22.07.2010
  (od: 05.08.2010 do: 02.09.2015)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
118
Oreské 908 63
Vznik funkcie: 22.07.2010 Skončenie funkcie: 22.07.2015
  (od: 03.09.2015 do: 02.09.2015)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
118
Oreské 908 63
Vznik funkcie: 23.07.2015
  (od: 03.09.2015 do: 18.07.2018)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
118
Oreské 908 63
Vznik funkcie: 23.07.2015 Skončenie funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 18.07.2018)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
118
Oreské 908 63
Vznik funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 13.02.2020)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
89
Oreské 908 63
Vznik funkcie: 25.06.2018
  (od: 14.02.2020 do: 16.12.2020)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
89
Oreské 908 63
Vznik funkcie: 25.06.2018 Skončenie funkcie: 07.12.2020
  (od: 17.12.2020 do: 16.12.2020)
Štefan Murárik - člen
Železničiarska 1441/48
Galanta
Vznik funkcie: 08.07.2009
  (od: 11.08.2009 do: 04.08.2010)
Štefan Murárik - člen
Železničiarska 1441/48
Galanta
Vznik funkcie: 08.07.2009 Skončenie funkcie: 22.07.2010
  (od: 05.08.2010 do: 04.08.2010)
MUDr. Pavel Novák - člen
Zrínskeho 4299/1
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 23.07.2015
  (od: 03.09.2015 do: 18.07.2018)
MUDr. Pavel Novák - člen
Zrínskeho 4299/1
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 23.07.2015 Skončenie funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 18.07.2018)
MUDr. Pavel Novák - člen
Zrínskeho 4299/1
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 02.07.2019)
MUDr. Pavel Novák - člen
Zrínskeho 4299/1
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 25.06.2018 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 03.07.2019 do: 02.07.2019)
MUDr. Pavel Novák - člen
Zrínskleho 1
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 22.07.2010
  (od: 05.08.2010 do: 02.09.2015)
MUDr. Pavel Novák - člen
Zrínskleho 1
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 22.07.2010 Skončenie funkcie: 22.07.2015
  (od: 03.09.2015 do: 02.09.2015)
RNDr. Ľubomír Parízek - člen
L. Novomeského 1216
Senica 905 01
Vznik funkcie: 13.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 04.08.2010)
RNDr. Ľubomír Parízek - člen
L. Novomeského 1216
Senica 905 01
Vznik funkcie: 13.11.2008 Skončenie funkcie: 22.07.2010
  (od: 05.08.2010 do: 04.08.2010)
MUDr. Ivan Uhliarik - predseda predstavenstva
Partizánska 2117/5
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 16.12.2020)
MUDr. Ivan Uhliarik - predseda predstavenstva
Partizánska 2117/5
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 25.06.2018 Skončenie funkcie: 07.12.2020
  (od: 17.12.2020 do: 16.12.2020)
Mgr. Michal Zakarovský , FCCA - Člen predstavenstva
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 08.12.2020 Skončenie funkcie: 26.10.2021
  (od: 11.11.2021 do: 10.11.2021)
Mgr. Michal Zakarovský , FCCA - Člen predstavenstva
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 08.12.2020
  (od: 17.12.2020 do: 10.11.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (od: 14.02.2020)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (od: 19.07.2018 do: 13.02.2020)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva.
  (od: 13.11.2008 do: 18.07.2018)
Základné imanie: 
7 167 953 EUR Rozsah splatenia: 7 167 953 EUR
  (od: 20.11.2014)
7 167 953 EUR Rozsah splatenia: 5 417 953 EUR
  (od: 04.12.2013 do: 19.11.2014)
4 667 953 EUR Rozsah splatenia: 4 667 953 EUR
  (od: 20.07.2013 do: 03.12.2013)
4 667 953 EUR Rozsah splatenia: 4 448 526,1 EUR
  (od: 01.08.2012 do: 19.07.2013)
4 193 003 EUR Rozsah splatenia: 4 193 003 EUR
  (od: 27.07.2011 do: 31.07.2012)
4 193 003 EUR Rozsah splatenia: 2 775 205,75 EUR
  (od: 07.07.2010 do: 26.07.2011)
2 167 578 EUR Rozsah splatenia: 2 167 578 EUR
  (od: 29.01.2010 do: 06.07.2010)
2 167 578 EUR Rozsah splatenia: 1 659 596 EUR
  (od: 11.08.2009 do: 28.01.2010)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 13.11.2008 do: 10.08.2009)
Akcie: 
Počet: 21588
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 04.12.2013)
Počet: 737
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 04.12.2013)
Počet: 14058
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 01.08.2012 do: 03.12.2013)
Počet: 697
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 01.08.2012 do: 03.12.2013)
Počet: 12628
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 07.07.2010 do: 31.07.2012)
Počet: 507
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 07.07.2010 do: 31.07.2012)
Počet: 6528
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 11.08.2009 do: 06.07.2010)
Počet: 282
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 11.08.2009 do: 06.07.2010)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 13.11.2008 do: 10.08.2009)
Dozorná rada: 
PhDr. Zdenko Čambal
Kollárova 156/32
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018)
Ing. Jozef Hazlinger
Hudecova 1572/20A
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018)
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Štefana Pilárika 2659/34
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018)
Ing. Anna Mierna
Komenského 418/22
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 24.10.2019
  (od: 25.10.2019)
MUDr. Ľubomír Uherčík , PhD.
Karpatská 1509/31
Modra 900 02
Vznik funkcie: 24.10.2019
  (od: 20.11.2019)
MUDr. Peter Budinský
Salajka 267/9
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 24.10.2019
  (od: 20.11.2019)
PhDr. Elena Klásková
Záhradná 2000/5
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 24.10.2019
  (od: 20.11.2019)
Ing. Peter Ferjančík - predseda
Donská 48
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 15.09.2021
  (od: 21.09.2021)
Mgr. Michal Zakarovský , FCCA
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 27.10.2021
  (od: 11.11.2021)
MUDr. Peter Budinský
Salajka 2672/9
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 23.10.2014
  (od: 20.11.2014 do: 24.10.2019)
MUDr. Peter Budinský
Salajka 2672/9
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 23.10.2014 Skončenie funkcie: 01.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
MUDr. Peter Budinský
Salajka 2672/9
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 01.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 19.11.2019)
MUDr. Peter Budinský
Salajka 2672/9
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 01.10.2019 Skončenie funkcie: 23.10.2019
  (od: 20.11.2019 do: 19.11.2019)
Ing. Remu Cicuto
Krajinská 2961/50
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 13.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 04.08.2010)
Ing. Remu Cicuto
Krajinská 2961/50
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 13.11.2008 Skončenie funkcie: 22.07.2010
  (od: 05.08.2010 do: 04.08.2010)
Mgr. Zdenko Čambal - predseda dozornej rady
SNP 34
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 08.07.2009
  (od: 11.08.2009 do: 18.07.2014)
Mgr. Zdenko Čambal - predseda dozornej rady
SNP 34
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 08.07.2009 Skončenie funkcie: 08.07.2014
  (od: 19.07.2014 do: 18.07.2014)
PhDr. Zdenko Čambal
Kollárova 156/32
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 09.07.2014
  (od: 19.07.2014 do: 18.07.2018)
PhDr. Zdenko Čambal
Kollárova 156/32
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 09.07.2014 Skončenie funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 18.07.2018)
MUDr. Juraj Čunderlík
Nešporova 1008/19
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 13.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 10.08.2009)
MUDr. Juraj Čunderlík
Nešporova 1008/19
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 13.11.2008 Skončenie funkcie: 08.07.2009
  (od: 11.08.2009 do: 10.08.2009)
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Štefana Pilárika 2659/34
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2018
  (od: 26.05.2018 do: 18.07.2018)
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Štefana Pilárika 2659/34
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2018 Skončenie funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 18.07.2018)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 20.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 25.05.2018)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 20.06.2016 Skončenie funkcie: 04.05.2018
  (od: 26.05.2018 do: 25.05.2018)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 22.07.2010
  (od: 05.08.2010 do: 21.10.2010)
Ing. Augustín Hambálek - podpredseda
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 22.10.2010 do: 11.07.2016)
Ing. Augustín Hambálek - podpredseda
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 31.08.2015
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
Ing. Ladislav Haspel - podpredseda
Bôrik 7A/6881
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 13.08.2018
  (od: 25.09.2018 do: 16.12.2020)
Ing. Ladislav Haspel - podpredseda
Bôrik 7A/6881
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 13.08.2018 Skončenie funkcie: 07.12.2020
  (od: 17.12.2020 do: 16.12.2020)
Ing. Ladislav Haspel - predseda dozornej rady
Bôrik 7A/6881
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 24.09.2018)
Ing. Ladislav Haspel - predseda dozornej rady
Bôrik 7A/6881
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 25.06.2018 Skončenie funkcie: 13.08.2018
  (od: 25.09.2018 do: 24.09.2018)
Ing. Jozef Hazlinger
Hudecova 152
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 13.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 03.12.2013)
Ing. Jozef Hazlinger
Hudecova 152
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 13.11.2008 Skončenie funkcie: 13.11.2013
  (od: 04.12.2013 do: 03.12.2013)
Ing. Jozef Hazlinger
Hudecova 1572/20A
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 14.11.2013
  (od: 04.12.2013 do: 18.07.2018)
Ing. Jozef Hazlinger
Hudecova 1572/20A
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 14.11.2013 Skončenie funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 18.07.2018)
Ing. Stanislav Chovanec
Bajanova 36
Skalica 909 04
Vznik funkcie: 13.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 10.08.2009)
Ing. Stanislav Chovanec
Bajanova 36
Skalica 909 04
Vznik funkcie: 13.11.2008 Skončenie funkcie: 08.07.2009
  (od: 11.08.2009 do: 10.08.2009)
Mgr. Elena Klásková
Záhradná 2000/5
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 23.10.2014
  (od: 06.02.2015 do: 24.10.2019)
Mgr. Elena Klásková
Záhradná 2000/5
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 23.10.2014 Skončenie funkcie: 01.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Mgr. Elena Klásková Klásková
Záhradná 2000/5
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 23.10.2014
  (od: 20.11.2014 do: 05.02.2015)
PhDr. Elena Klásková
Záhradná 2000/5
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 01.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 19.11.2019)
PhDr. Elena Klásková
Záhradná 2000/5
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 01.10.2019 Skončenie funkcie: 23.10.2019
  (od: 20.11.2019 do: 19.11.2019)
Ing. Mgr. Marián Kolník - predseda
Hlaváčikova 3177/41
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 25.06.2020
  (od: 28.07.2020 do: 20.09.2021)
Ing. Mgr. Marián Kolník - predseda
Hlaváčikova 3177/41
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 25.06.2020 Skončenie funkcie: 14.09.2021
  (od: 21.09.2021 do: 20.09.2021)
MUDr. PhD. Stanislav Križan
Štefánikova 48
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 13.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 04.08.2010)
MUDr. PhD. Stanislav Križan
Štefánikova 48
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 13.11.2008 Skončenie funkcie: 22.07.2010
  (od: 05.08.2010 do: 04.08.2010)
Doc.MUDr. Jozef Marenčák
Pod Záhradkami 10
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 22.07.2010
  (od: 05.08.2010 do: 11.07.2016)
Doc.MUDr. Jozef Marenčák
Pod Záhradkami 10
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 22.07.2010 Skončenie funkcie: 22.07.2015
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
Ing. Daniela Páleníková
252
Horné Zelenice 920 52
Vznik funkcie: 13.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 10.08.2009)
Ing. Daniela Páleníková
252
Horné Zelenice 920 52
Vznik funkcie: 13.11.2008 Skončenie funkcie: 08.07.2009
  (od: 11.08.2009 do: 10.08.2009)
RNDr. Ľubomír Parízek
L.Novomeského 1216
Senica 905 01
Vznik funkcie: 22.07.2010
  (od: 05.08.2010 do: 11.07.2016)
RNDr. Ľubomír Parízek
L.Novomeského 1216
Senica 905 01
Vznik funkcie: 22.07.2010 Skončenie funkcie: 22.07.2015
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
RNDr. Ľubomír Parízek
Rovenská 687/40
Senica 905 01
Vznik funkcie: 20.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 18.07.2018)
RNDr. Ľubomír Parízek
Rovenská 687/40
Senica 905 01
Vznik funkcie: 20.06.2016 Skončenie funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 18.07.2018)
RNDr. Ľubomír Parízek
Rovenská 687/40
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.06.2018
  (od: 19.07.2018 do: 24.09.2018)
RNDr. Ľubomír Parízek
Rovenská 687/40
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.06.2018 Skončenie funkcie: 13.08.2018
  (od: 25.09.2018 do: 24.09.2018)
Ing. Augustín Pullmann
Hlavná 37
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 13.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 04.08.2010)
Ing. Augustín Pullmann
Hlavná 37
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 13.11.2008 Skončenie funkcie: 22.07.2010
  (od: 05.08.2010 do: 04.08.2010)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - predseda
Medená 101/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 13.08.2018
  (od: 25.09.2018 do: 27.07.2020)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - predseda
Medená 101/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 13.08.2018 Skončenie funkcie: 25.06.2020
  (od: 28.07.2020 do: 27.07.2020)
Ing. Miroslava Sumková
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
Vznik funkcie: 08.12.2020
  (od: 17.12.2020 do: 01.07.2021)
MUDr. Ľubomír Uherčík , PhD.
Karpatská 1509/31
Modra 900 02
Vznik funkcie: 08.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 05.05.2020)
Júlia Vávrová
315
Radošovce 908 63
Vznik funkcie: 22.10.2009
  (od: 27.11.2009 do: 19.11.2014)
Júlia Vávrová
315
Radošovce 908 63
Vznik funkcie: 22.10.2009 Skončenie funkcie: 22.10.2014
  (od: 20.11.2014 do: 19.11.2014)
MUDr. Daniel Vidovič
Pelíškova 20
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 22.10.2009
  (od: 27.11.2009 do: 19.11.2014)
MUDr. Daniel Vidovič
Pelíškova 20
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 22.10.2009 Skončenie funkcie: 22.10.2014
  (od: 20.11.2014 do: 19.11.2014)
Ing. Miroslava Sumková , PhD. - podpredseda
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
Vznik funkcie: 08.12.2020 Skončenie funkcie: 26.10.2021
  (od: 11.11.2021 do: 10.11.2021)
Ing. Miroslava Sumková , PhD. - podpredseda
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
Vznik funkcie: 08.12.2020
  (od: 02.07.2021 do: 10.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  20.01.2022
Dátum výpisu:  23.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)