Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10382/P

Obchodné meno: 
Banská obchodná spoločnosť a.s. v likvidácií
  (od: 21.07.2009 do: 14.12.2010)
Banská obchodná spoločnosť a.s.
  (od: 15.12.1993 do: 20.07.2009)
Sídlo: 
Karpatská 3256/15
Poprad 058 01
  (od: 30.09.2008 do: 14.12.2010)
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
  (od: 03.11.2006 do: 29.09.2008)
Matice slovenskej 8
Prievidza 971 01
  (od: 10.08.1995 do: 02.11.2006)
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
IČO: 
31 597 068
  (od: 15.12.1993)
Deň zápisu: 
15.12.1993
  (od: 15.12.1993)
Deň výmazu: 
15.12.2010
  (od: 15.12.2010)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 15.12.2010)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.12.1993)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
preklad nákladov
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
skladovanie
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
sprostredkovanie dopravy
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
automatizované spracovanie dát
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
prieskum trhu
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
vedenie účtovnej evidencie
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
sprostredkovanie otuhých a plynných palív
  (od: 15.12.1993 do: 09.08.1995)
obchodná činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
preklad nákladov
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
skladovanie
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
sprostredkovanie dopravy
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
automatizované spracovanie dát
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
prieskum trhu
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
vedenie účtovnej evidencie
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
sprostredkovanie tuhých a plynných palív
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
prenájom kanc. strojov a zariad. vr. elektron. zar. na sprac. údaj.
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
reklamné činnosti
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
rozmnožovanie písomností a iné služby polygrafického priemys.
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
prenájom a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
prenájom a sprostred. predaja bytových a nebytových priestor.
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
veľkoob.a maloob. s textilnou strížou, lepidlom, eroflock 7OKV flockovanie vrátane dodávok materiálu
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
činnosti v ob. nehnuteľ. s vlast. alebo prenajatým majetkom
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
nákup a predaj nehnuteľností
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
sekretárske služby a preklady vr. tlmočníckych služieb
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
propagácia továrenskej výroby a výstavníc- tvo
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
veľkoobchod. činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
maloobchod. činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
veľkoobchod. mimo predajne nevyžadujúci si zvláštne povolenie
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
maloobchod mimo predajne nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
maloobchod na trhoch nevyžadujúci si zvláštne povolenie
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
špedičná činnosť
  (od: 21.09.2001 do: 14.12.2010)
cestná nákladná doprava
  (od: 21.09.2001 do: 14.12.2010)
ekologické spracovanie odpadov z energetických zariadení na spaľovanie tuhých palív (elektrárne, teplárne, výhrevne) č. 31307 škvára, troska a popol zo spaľovania uhlia a koksua
  (od: 21.09.2001 do: 14.12.2010)
výroba siliticko-vápenatej vytvrdzovacej zmesi zo zbytkov po fluidnom spaľovaní hnedého uhlia a lignitu
  (od: 21.09.2001 do: 14.12.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.04.2004 do: 14.12.2010)
predstavenstvo
  (od: 02.09.1997 do: 06.04.2004)
predstavenstvo
  (od: 15.12.1993 do: 01.09.1997)
Mgr. Milan Hajster - člen
Krajná 103/16
Prievidza
  (od: 15.12.1993 do: 01.09.1997)
Mgr. Milan Hajster - člen
Krajná 103/16
Prievidza
  (od: 20.01.1998 do: 06.06.1999)
Mgr. Milan Hajster - podpredseda predstavenstva
Krajná 103/16
Prievidza
  (od: 02.09.1997 do: 19.01.1998)
Ing. Pavel Juriš - Podpredseda
Dlhá 44/49
Prievidza
  (od: 07.05.1996 do: 01.09.1997)
Ing. Pavel Juriš - predseda, generálny riaditeľ
Dlhá 44/49
Prievidza
  (od: 15.12.1993 do: 06.05.1996)
Ing. Milan Nechala - podpredseda, zástupca generálneho riaditeľa
Krajná 103/12
Prievidza
  (od: 15.12.1993 do: 06.05.1996)
Ing. Milan Nechala - predseda
Dubová 4
Prievidza 971 01
  (od: 31.01.2006 do: 02.11.2006)
Ing. Milan Nechala - predseda
Dubová 4
Prievidza 971 01
Skončenie funkcie: 25.09.2006
  (od: 03.11.2006 do: 02.11.2006)
Ing. Milan Nechala - Predseda
Krajná 103/12
Prievidza
  (od: 07.05.1996 do: 01.09.1997)
Ing. Milan Nechala - predseda
Krajná 103/12
Prievidza
  (od: 20.01.1998 do: 13.10.2002)
Ing. Milan Nechala - predseda
Krajná 103/12
Prievidza
  (od: 14.10.2002 do: 30.01.2006)
Ing. Milan Nechala - predseda predstavenstva
Krajná 103/12
Prievidza
  (od: 02.09.1997 do: 19.01.1998)
Ing. Peter Obert - podpredseda
244
Diviacka Nová Ves 972 24
  (od: 31.01.2006 do: 02.11.2006)
Ing. Peter Obert - podpredseda
244
Diviacka Nová Ves 972 24
Skončenie funkcie: 25.09.2006
  (od: 03.11.2006 do: 02.11.2006)
Ing. Peter Obert - podpredseda
Ľ.Ondrejova 34/13
Prievidza
  (od: 20.01.1998 do: 13.10.2002)
Ing. Peter Obert - podpredseda
Ľ.Ondrejova 34/13
Prievidza
  (od: 14.10.2002 do: 30.01.2006)
Mgr. Igor Stemnický - člen
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 25.09.2006
  (od: 03.11.2006 do: 29.09.2008)
Mgr. Igor Stemnický - člen
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 25.09.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 30.09.2008 do: 29.09.2008)
Ing. Tibor Ščavnický - člen
Murgaša 6/6
Prievidza
  (od: 02.09.1997 do: 19.01.1998)
Ing. Tibor Ščavnický - člen
Urbankova 13/2
Prievidza
  (od: 15.12.1993 do: 01.09.1997)
Ing. Augustín Vlček - člen
M. R. Štefánika 1135/29
Handlová 972 51
  (od: 31.01.2006 do: 02.11.2006)
Ing. Augustín Vlček - člen
M. R. Štefánika 1135/29
Handlová 972 51
Skončenie funkcie: 25.09.2006
  (od: 03.11.2006 do: 02.11.2006)
Ing. Augustín Vlček - člen
Mostná 15/7
Handlová
  (od: 15.12.1993 do: 01.09.1997)
Ing. Augustín Vlček - člen
Mostná 15/7
Handlová
  (od: 02.09.1997 do: 19.01.1998)
Ing. Augustín Vlček - člen
Mostná 15/7
Handlová
  (od: 20.01.1998 do: 13.10.2002)
Ing. Augustín Vlček - člen
Mostná 15/7
Handlová
  (od: 14.10.2002 do: 30.01.2006)
Mgr. Vladimír Jaroš
Široká 1867/108
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 19.04.2008
  (od: 30.09.2008 do: 14.12.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a k funkcii podpisujúceho pripojí svoj podpis podpisujúci.
  (od: 09.11.2006 do: 14.12.2010)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 07.04.2004 do: 08.11.2006)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú samostatne predseda alebo podpredseda, inak vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napásanému názvu spoločnosti a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 02.09.1997 do: 06.04.2004)
Spoločnosť zastupujú členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že generálny riaditeľ Ing. Pavol Juriš a jeho zástupca Ing. Milan Nechala samostatne, v ostatných prípadoch najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 15.12.1993 do: 01.09.1997)
Základné imanie: 
33 193,92 EUR Rozsah splatenia: 33 193,92 EUR
  (od: 21.07.2009 do: 14.12.2010)
1 000 000 Sk
  (od: 15.12.1993 do: 20.07.2009)
Akcie: 
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19392 EUR
  (od: 21.07.2009 do: 14.12.2010)
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.06.2000 do: 20.07.2009)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.12.1993 do: 14.06.2000)
Akcionár: 
Mgr. Igor Stemnický
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
  (od: 03.11.2006 do: 14.12.2010)
Dozorná rada: 
Ing. Viktor Bezák - člen
447
Chynorany
  (od: 15.12.1993 do: 01.09.1997)
Ing. Igor Cífer - člen
Za parkom 22
Veľký Krtíš
  (od: 07.06.1999 do: 15.03.2000)
Ing. Igor Cífer - člen
Za parkom 22
Veľký Krtíš
Skončenie funkcie: 13.12.2002
  (od: 20.03.2001 do: 12.06.2003)
Ing. Anna Dubišová
Bílikova 28
Bratislava
  (od: 02.09.1997 do: 19.01.1998)
Ing. Anna Dubišová - člen
Bílikova 28
Bratislava
  (od: 20.01.1998 do: 15.03.2000)
Ing. Miroslav Gramblička - člen
Mariánska 68
Stupava
Skončenie funkcie: 13.12.2002
  (od: 20.01.1998 do: 12.06.2003)
Ing. Miroslav Gramlička
Marianska 68
Stupava
  (od: 02.09.1997 do: 19.01.1998)
Milan Hajster - člen
Krajná 103/16
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.03.2004
  (od: 07.04.2004 do: 02.11.2006)
Milan Hajster - člen
Krajná 103/16
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 24.03.2004 Skončenie funkcie: 25.09.2006
  (od: 03.11.2006 do: 02.11.2006)
Daniela Hergezelová - člen
Ondrejova 44/3
Prievidza
  (od: 15.12.1993 do: 01.09.1997)
Daniela Hergezelová - predseda
Ondrejova 44/3
Prievidza
  (od: 02.09.1997 do: 19.01.1998)
Daniela Hergezelová - predseda
Ondrejova 44/3
Prievidza
  (od: 20.01.1998 do: 02.11.2006)
Daniela Hergezelová - predseda
Ondrejova 44/3
Prievidza
Skončenie funkcie: 25.09.2006
  (od: 03.11.2006 do: 02.11.2006)
MUDr. Anton Chrenko
Pribinova 20
Prievidza
  (od: 07.05.1996 do: 19.01.1998)
MUDr. Anton Chrenko - člen
Pribinova 20
Prievidza
  (od: 20.01.1998 do: 19.03.2001)
Jozef Kabát - člen
252
Ostrov
  (od: 16.03.2000 do: 13.10.2002)
Vojtech Klein - podpredseda
Nábrežie Andreja Kmeťa 170/45
Prievidza
Vznik funkcie: 14.12.2002 Skončenie funkcie: 23.03.2004
  (od: 13.06.2003 do: 06.04.2004)
Jozef Kocian - člen
Ľ. Ondrejova 36/6
Prievidza
Vznik funkcie: 14.12.2002
  (od: 13.06.2003 do: 02.11.2006)
Jozef Kocian - člen
Ľ. Ondrejova 36/6
Prievidza
Vznik funkcie: 14.12.2002 Skončenie funkcie: 25.09.2006
  (od: 03.11.2006 do: 02.11.2006)
Ing. Jozefína Kováčová - člen
Košovská cesta 67/18
Prievidza
Vznik funkcie: 14.12.2002 Skončenie funkcie: 23.03.2004
  (od: 13.06.2003 do: 06.04.2004)
JUDr. Marek Labuda - člen
Ľ.Zúbka 23
Bratislava
Skončenie funkcie: 13.12.2002
  (od: 14.10.2002 do: 12.06.2003)
Ing. Ivan Michalec - predseda
Klementisova 52/4
Prievidza
  (od: 15.12.1993 do: 01.09.1997)
Ing. Ján Podhorský - člen
Hlinská 6/13
Žilina
  (od: 20.01.1998 do: 15.03.2000)
Ing. Eduard Strýček
Šípova 21
Trnava
  (od: 07.05.1996 do: 19.01.1998)
Ing. Eduard Strýček - člen
Šípova 21
Trnava
  (od: 20.01.1998 do: 13.10.2002)
Ing. Rudolf Šembera - člen
019
Tomášov
  (od: 16.03.2000 do: 13.10.2002)
Dr. Ing. Valéria Zolcerová - člen
142
Slovenské Ďarmoty
  (od: 16.03.2000 do: 19.03.2001)
Pavla Škrabová
Rastislavova 3487/20
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 25.09.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 30.09.2008 do: 29.09.2008)
Dana Stemická
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 25.09.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 30.09.2008 do: 29.09.2008)
Oľga Slašťanová
Bernolákova 4/12
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 25.09.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 30.09.2008 do: 29.09.2008)
Pavla Škrabová
Rastislavova 3487/20
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 25.09.2006
  (od: 03.11.2006 do: 29.09.2008)
Dana Stemická
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 25.09.2006
  (od: 03.11.2006 do: 29.09.2008)
Oľga Slašťanová
Bernolákova 4/12
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 25.09.2006
  (od: 03.11.2006 do: 29.09.2008)
Ing. František Rojek
Letná 3373/27
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 19.04.2008
  (od: 30.09.2008 do: 14.12.2010)
JUDr. Ján Zoričák
Lúčna 516
Batizovce 059 35
Vznik funkcie: 19.04.2008
  (od: 30.09.2008 do: 14.12.2010)
Ing. Jana Chupeková
Letná 13
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 19.04.2008
  (od: 30.09.2008 do: 14.12.2010)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 18.6.2009
  (od: 21.07.2009)
 Likvidátor:
Mgr. Vladimír Jaroš
Široká 1867/108
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 21.07.2009 Skončenie funkcie: 15.12.2010
  (od: 21.07.2009)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Likvidátor podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 21.07.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.3.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 593
  (od: 10.08.1995 do: 14.12.2010)
Valné zhromaždenie dňa 19.12.1996 schválilo zmenu stanov. Valné zhromaždenie dňa 07.05.1997 schválilo zmenu stanov.
  (od: 02.09.1997 do: 14.12.2010)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 21/97, NZ 13/97 zo dňa 06.10.1997) rozhodlo o zmene stanov.
  (od: 20.01.1998 do: 14.12.2010)
Valné zhromaždenie dňa 4.5.1998 schválilo zmenu dozornej rady. Valné zhromaždenie dňa 17.9.1998 schválilo zmenu štatutárneho orgánu.
  (od: 07.06.1999 do: 14.12.2010)
Valné zhromaždenie dňa 19.5.1999 a mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.6.1999 rozhodli o zmene členov dozornej rady.
  (od: 16.03.2000 do: 14.12.2010)
Valné zhromaždenie dňa 2.6.2000 rozhodlo o zmene dozornej rady.
  (od: 20.03.2001 do: 14.12.2010)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 154/01, NZ 157/01 zo dňa 4.6.2001) schválilo zmenu stanov.
  (od: 21.09.2001 do: 14.12.2010)
Riadne valné zhromaždenie dňa 19.6.2002 odvolalo a zvolilo členov orgánov spoločnosti. Na zasadnutí predstavenstva dňa 19.6.2002 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva. Na zasadnutí dozornej rady dňa 25.6.2002 bol zvolený predseda dozornej rady.
  (od: 14.10.2002 do: 14.12.2010)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 13.12.2002 odvolalo a zvolilo členov dozornej rady. Na zasadnutí dozornej rady dňa 13.12.2002 bol zvolený predseda a podpredseda dozornej rady.
  (od: 13.06.2003 do: 14.12.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)