Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  32/P

Obchodné meno: 
AGROBIT a.s.
  (od: 16.03.2000 do: 06.10.2003)
AGROBIT akciová spoločnosť Vranov nad Topľou
  (od: 01.11.1991 do: 15.03.2000)
Sídlo: 
Topľanska 17
Vranov nad Topľou 093 01
  (od: 14.04.1994 do: 06.10.2003)
Vranov nad Topľou
  (od: 01.11.1991 do: 13.04.1994)
IČO: 
17 084 253
  (od: 01.11.1991)
Deň zápisu: 
01.11.1991
  (od: 01.11.1991)
Deň výmazu: 
07.10.2003
  (od: 07.10.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.11.1991)
Predmet podnikania (činnosti): 
nákup a porážanie zvierat
  (od: 01.11.1991 do: 13.04.1994)
spracovanie mäsa a jeho odbyt
  (od: 01.11.1991 do: 13.04.1994)
výroba mäsových výrobkov, krajových špecialít a ich odbyt
  (od: 01.11.1991 do: 13.04.1994)
obchodná činnosť s vlastnými výrobkami
  (od: 01.11.1991 do: 13.04.1994)
zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nariadení 256/90 Zb.
  (od: 01.11.1991 do: 13.04.1994)
obchodná činnosť v obore potraviny
  (od: 16.06.1993 do: 06.10.2003)
porážanie zvierat
  (od: 14.04.1994 do: 06.10.2003)
mäsiarstvo, údenárstvo
  (od: 14.04.1994 do: 06.10.2003)
veľkoobchod a maloobchod s mäsom, mäsovými výrobkami a potravinami
  (od: 14.04.1994 do: 06.10.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.09.1996 do: 06.10.2003)
predstavenstvo
  (od: 14.04.1994 do: 09.09.1996)
predstavenstvo
  (od: 01.11.1991 do: 13.04.1994)
:Ing. Pavol BAČÍK - predseda
  (od: 01.11.1991 do: 15.06.1993)
Ing. Pavel Bačík - predseda
191
Davidov
  (od: 08.02.2000 do: 06.10.2003)
Ing. Pavol Bačík - predseda
191
Davidov
  (od: 16.06.1993 do: 09.09.1996)
Ing. Pavol Bačík - predseda
191
Davidov
  (od: 10.09.1996 do: 07.02.2000)
Ing. Eduard BENDZÁK - -podpredseda
  (od: 01.11.1991 do: 15.06.1993)
Ing. Ján Bendzák , CSc. - člen
Lúčna 818/29
Vranov nad Topľou
  (od: 08.02.2000 do: 06.10.2003)
Ing. Ján Bendzák, CSc - člen
Lúčna 818/29
Vranov nad Topľou
  (od: 14.04.1994 do: 09.09.1996)
Ing. Ján Bendzák, CSc - člen
Lúčna 818/29
Vranov nad Topľou
  (od: 10.09.1996 do: 07.02.2000)
Ing. Eduard Bundzák - člen
468
Sečovská Polianka
  (od: 16.06.1993 do: 09.09.1996)
Ing. Eduard Bundzák - člen
468
Sečovská Polianka
  (od: 10.09.1996 do: 07.02.2000)
Ing. Eduard Bundzák - podpredseda
468
Sečovská Polianka
  (od: 08.02.2000 do: 06.10.2003)
Ing. Milan Demčák - člen
Dubník 1559/56
Vranov nad Topľou
  (od: 08.02.2000 do: 06.10.2003)
Ing. Michaela Geročová - člen
Orechová 24
Humenné
  (od: 21.09.1998 do: 07.02.2000)
Ing. Bartolomej JAKUBOV - člen
  (od: 01.11.1991 do: 15.06.1993)
Ing. Bartolomej Jakubov - člen
SA 1443
Vranov nad Topľou
  (od: 16.06.1993 do: 13.04.1994)
Ing. .Ján Kmec - člen
50
Sečovská Polianka
  (od: 16.06.1993 do: 13.04.1994)
Ing. Ján Kmec - výkonný riaditeľ
  (od: 01.11.1991 do: 15.06.1993)
Ing. Štefan Kruľ - člen
Pod lesom
Humenné
  (od: 10.09.1996 do: 07.02.2000)
Ing. Július KUNDER - člen
  (od: 01.11.1991 do: 15.06.1993)
Ing. Július Kunder - člen
SNP 24
Sobrance
  (od: 16.06.1993 do: 09.09.1996)
Ing. Ivan Mitošinka - člen
Bajzova 8
Bratislava
  (od: 08.02.2000 do: 06.10.2003)
Ing. Ján Pasternák
Bukovské 94
Hanušovce nad Topľou
  (od: 14.04.1994 do: 09.09.1996)
Ing. Ján Pasternák
Bukovské 94
Hanušovce nad Topľou
  (od: 10.09.1996 do: 07.02.2000)
Ing. Ján Pasternák - člen
Bukovské 94
Hanušovce nad Topľou
  (od: 08.02.2000 do: 06.10.2003)
Mgr. Alena Široká - člen
Západná 5
Trenčín
  (od: 08.02.2000 do: 06.10.2003)
Ing. Michal Šperňák - člen
Orechová 24
Humenné
  (od: 10.09.1996 do: 07.02.2000)
MVDr. Rudolf Šperňák - člen
Hrnčiarska 19
Humenné
  (od: 10.09.1996 do: 20.09.1998)
Jozef Závadský - člen
Ondavská 946
Ondavská
  (od: 16.06.1993 do: 13.04.1994)
Ing .Jozef ZÁVADSKÝ - člen
  (od: 01.11.1991 do: 15.06.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokurista. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciam, pripoja vlastnoručné podpisy predseda alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva, alebo prokurista samostatne s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 10.09.1996 do: 06.10.2003)
Za spoločnosť koná predstavenstvo. Písmonosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.04.1994 do: 09.09.1996)
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda, podpredseda odborovej rady a výkonný riaditeľ každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu a. s. pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 01.11.1991 do: 13.04.1994)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Bendzák, CSc.
Lúčna 818/29
Vranov nad Topľou
  (od: 16.06.1993 do: 13.04.1994)
Andrej Hasara - člen
Ondavské Maťašovce
  (od: 14.04.1994 do: 09.09.1996)
Ing. Svetlana Chudinová - člen
Zbudská Belá 19
Radvaň nad Laborcom
  (od: 08.02.2000 do: 06.10.2003)
Ing Ján Jackanin - predseda
140
Soľ
  (od: 16.06.1993 do: 09.09.1996)
Ing Ján Jackanin - predseda
140
Soľ
  (od: 10.09.1996 do: 06.10.2003)
Ing. Ján Onufer
Kukoreliho 1496/4
Humenné
  (od: 16.06.1993 do: 13.04.1994)
Ing. Andrej Šperňák - člen
Laborecká 1895/55
Humenné
  (od: 10.09.1996 do: 07.02.2000)
Ing. Bartolomej Tatarka - člen
Hencovská 1861
Vranov nad Topľou
  (od: 14.04.1994 do: 09.09.1996)
Ing. Bartolomej Tatarka - člen
Hencovská 1861
Vranov nad Topľou
  (od: 10.09.1996 do: 06.10.2003)
Prokúra: 
Ing. Ján Kmec
Sečovská Polianka
  (od: 10.09.1996 do: 20.09.1998)
MVDr. Rudolf Šperňák
Hrnčiarska 19
Humenné
  (od: 21.09.1998 do: 26.07.2001)
Výška základného imania: 
41 300 000 Sk
  (od: 01.11.1991 do: 06.10.2003)
Akcie: 
Počet: 826
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 16.03.2000 do: 06.10.2003)
Počet: 826
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 14.04.1994 do: 15.03.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: AGROBIT a.s. Sídlo: Topľanska 17 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 17 084 253 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jej zrušenie uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 9.12.2002 č. 1 K 183/00-146, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu AGROBIT a.s. z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu trov konania. Deň výmazu: 7.10.2003.
  (od: 07.10.2003)
Akciová spoločnosť bola založená jednorazovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 29. 10. 1991 na základe zákona č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 112
  (od: 01.11.1991 do: 06.10.2003)
Zmeny v zápise urobené na základe zmeny stanov a.s. schválenej valným zhromaždením dňa 6.4.1994, v súlade s ust. § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 112
  (od: 14.04.1994 do: 06.10.2003)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 31.3.1995. Stary spis: Sa 112
  (od: 14.06.1995 do: 06.10.2003)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 28.3.1996. Stary spis: Sa 112
  (od: 10.09.1996 do: 06.10.2003)
Zmena stanov a.s. schávlená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 15.10.1999.
  (od: 16.03.2000 do: 06.10.2003)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K 183/00 zo dňa 28.2.2001 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka AGROBIT a.s. so sídlom vo Vranove nad Topľou, Topľanská 17, IČO: 17 084 253 podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Správca konkurznej podstaty Ing. Benjamín Petrík, Adidovce 84, okr. Humenné.
  (od: 27.07.2001 do: 06.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2024
Dátum výpisu:  20.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR