Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1183/V

Business name: 
KBF, a.s. Košice
  (from: 06/01/2001)
Registered seat: 
Napájadlá 5
Košice 040 12
  (from: 11/03/2003)
Identification number (IČO): 
36 207 161
  (from: 06/01/2001)
Date of entry: 
06/01/2001
  (from: 06/01/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/01/2001)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod s : náhradnými dielmi a pomocným materiálom k motorovým vozidlám, olejmi a mazivami, vzduchovými a olejovými filtrami, pneumatikami a ostatnými materiálmi a náhradnými dielmi s tým súvisiacimi, elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prijímačov, náhradnými dielmi k strojom a zariadeniam
  (from: 06/01/2001)
prenájom: dopravných prostriedkov a zariadení, strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, kancelárskych strojov, vrátane strojov na spracovanie dát
  (from: 06/01/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/01/2001)
skladovanie /neverejné/ a preklad nákladov
  (from: 06/01/2001)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 06/01/2001)
automatické spracovanie údajov
  (from: 06/01/2001)
reklamné činnosti
  (from: 06/01/2001)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/01/2001)
predaj na trhoch
  (from: 06/01/2001)
poradenská a školiaca činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/01/2001)
organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov
  (from: 06/01/2001)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/01/2001)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/01/2001)
čistenie a upratovanie budov, upratovacie práce
  (from: 06/01/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/01/2001)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 01/26/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/01/2001)
Štefan Kopčo - predseda
Hlavná č. 115
Košice 040 01
From: 06/01/2001
  (from: 01/26/2007)
Miroslav Chovanec - člen
Svätotrojičné námestie 11
Krupina 963 01
From: 11/29/2002
  (from: 01/26/2007)
Mária Bučková - člen
Slovenská 77/B
Košice 040 01
From: 10/06/2006
  (from: 01/26/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 06/01/2001)
Capital: 
53 110,272 EUR Paid up: 53 110,272 EUR
  (from: 04/13/2010)
Shares: 
Number of shares: 16000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3,319392 EUR
  (from: 04/13/2010)
Supervisory board: 
Helena Kopčová
Hlavná 115
Košice 040 01
From: 06/01/2001
  (from: 01/26/2007)
JUDr. Rastislav Masnyk - predseda
Ždiarska 2
Košice 040 12
From: 11/29/2002
  (from: 01/26/2007)
Ing. Ján Fiorovanti
Stálicová 14
Košice 040 12
From: 10/06/2006
  (from: 01/26/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 20.3.2001 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/01/2001)
Zmena stanov prijatá na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 29.11.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou č. N 532/2002, Nz 533/2002 zo dňa 29.11.2002.
  (from: 11/03/2003)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person