Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  124/N

Business name: 
Hydromeliorácie a.s.
  (from: 03/24/1992)
Registered seat: 
ul. SNP č. 3
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 03/24/1992)
Identification number (IČO): 
31 410 031
  (from: 03/24/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/24/1992)
Objects of the company: 
realizácia investičnej výstavby pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného staviteľstva, vrátane údržby a montáže technologických zariadení, výroba stavebných zámočníckych výrobkov spotrebného charakteru, vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (from: 08/15/2016)
výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov
  (from: 09/30/1993)
prenájom a požičiavanie základných prostriedkov a stavebných zariadení, obchodná činnosť so stavebným materiálom
  (from: 09/30/1993)
maloobchod, veľkoobchod a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/06/1999)
inžinierska a technická činnosť - poradenstvo
  (from: 09/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/15/2016)
medzinárodná preprava tovaru
  (from: 08/15/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/30/1993)
Ing. Gregor Horniak - Chairman of the Board of Directors
Veľké Krškany 380
Krškany 934 01
From: 10/25/2018
  (from: 10/22/2021)
MUDr. Beata Horniaková - Vice-chairman of the Board of Directors
Veľké Krškany 380
Krškany 934 01
From: 10/25/2018
  (from: 10/22/2021)
JUDr. Iris Gajdošová - člen predstavenstva
Tatranská 3223/63
Levice 934 01
From: 10/25/2018
  (from: 11/09/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 02/27/2019)
Capital: 
1 093 706,437131 EUR
  (from: 10/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 32949
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 07/17/2010)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Horniak - predseda
Veľké Krškany 380
Krškany 934 01
From: 12/20/2018
  (from: 02/12/2019)
Mgr. Natália Horniaková - člen
Veľké Krškany 380
Krškany 934 01
From: 12/20/2018
  (from: 02/12/2019)
Ing. Miloš Macko
5
Pečenice 935 03
From: 07/22/2020
  (from: 08/18/2020)
Other legal facts: 
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14. 12. 1992. Stary spis: Sa 360
  (from: 09/30/1993)
Notárska zápisnica N 250/93, Nz 245/93 napí- saná dňa 24. 6. 1993 notárkou JUDr. Hörömpöliovou v Leviciach osvedčujúca konanie valného zhromaždenia na ktorom boli schválené zmeny stanov, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24. 6. 1993. Stary spis: Sa 360
  (from: 05/03/1994)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.05.1998.
  (from: 12/06/1999)
Členovi dozornej rady Ing. Milanovi Mahútovi zanikla funkcia dňom 23.5.2000. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.5.2000 (notárska zápisnica č. N 95/2000, NZ 98/2000). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 22.5.2002 (notárska zápisnica č. N 186/2002, Nz 182/2002).
  (from: 09/28/2004)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person