Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  124/N

Business name: 
Hydromeliorácie a.s.
  (from: 03/24/1992)
Registered seat: 
ul. SNP č. 3
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 03/24/1992)
Identification number (IČO): 
31 410 031
  (from: 03/24/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/24/1992)
Objects of the company: 
realizácia investičnej výstavby pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného staviteľstva, vrátane údržby a montáže technologických zariadení, výroba stavebných zámočníckych výrobkov spotrebného charakteru, vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (from: 08/15/2016)
výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov
  (from: 09/30/1993)
prenájom a požičiavanie základných prostriedkov a stavebných zariadení, obchodná činnosť so stavebným materiálom
  (from: 09/30/1993)
maloobchod, veľkoobchod a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/06/1999)
inžinierska a technická činnosť - poradenstvo
  (from: 09/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/15/2016)
medzinárodná preprava tovaru
  (from: 08/15/2016)
cestná nákladná doprava
  (from: 09/28/2004 until: 08/14/2016)
ubytovacie služby
  (from: 12/06/1999 until: 08/14/2016)
závodné stravovanie
  (from: 12/06/1999 until: 08/14/2016)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 09/30/1993 until: 09/27/2004)
realizácia investičnej výstavby pozemného, priemyselného a vodného staviteľstva, vrátane údržby a montáž technol. zariadení
  (from: 03/24/1992 until: 09/29/1993)
výroba stavebných zámočníckych výrobkov spotrebného charakteru
  (from: 03/24/1992 until: 09/29/1993)
vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, vrátane renovácie náhradných dielov a súčiastok
  (from: 03/24/1992 until: 09/29/1993)
vykonávanie revízie vyhradených technických zariadení
  (from: 03/24/1992 until: 09/29/1993)
výroba a predaj betonovej zmesi a stavebných dielcov
  (from: 03/24/1992 until: 09/29/1993)
inžinierska a technická pomoc
  (from: 03/24/1992 until: 09/29/1993)
obchodná a zahranično-obchodná činnosť v rozsahu registrácie a povolení
  (from: 03/24/1992 until: 09/29/1993)
spotrebiteľská a poradenská činnosť
  (from: 03/24/1992 until: 09/29/1993)
dopravná činnosť, prenájom požičovňa ZP
  (from: 03/24/1992 until: 09/29/1993)
realizácia investičnej výstavby pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného staviteľstva, vrátane údržby a montáže technologických zariadení, výroba stavebných zámočníckych výrobkov spotrebného charakteru, vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (from: 09/30/1993 until: 08/14/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/30/1993)
Ing. Gregor Horniak - Chairman of the Board of Directors
Veľké Krškany 380
Krškany 934 01
From: 10/25/2018
  (from: 10/22/2021)
MUDr. Beata Horniaková - Vice-chairman of the Board of Directors
Veľké Krškany 380
Krškany 934 01
From: 10/25/2018
  (from: 10/22/2021)
JUDr. Iris Gajdošová - člen predstavenstva
Tatranská 3223/63
Levice 934 01
From: 10/25/2018
  (from: 11/09/2018)
Štefan Hanušiak - člen
Vojenská 40
Levice
  (from: 04/30/1996 until: 09/27/2004)
Ing. Štefan Hanušiak - člen
Vojenská 40
Levice 934 01
From: 05/23/2000
  (from: 09/28/2004 until: 11/08/2018)
Ing. Štefan Hanušiak - člen
Vojenská 40
Levice 934 01
From: 05/23/2000 Until: 10/25/2018
  (from: 11/09/2018 until: 11/08/2018)
Ing. Milan Chmelničný - podpredseda
Benkova 4
Nitra
  (from: 03/24/1992 until: 05/02/1994)
Ing. Marián Labuda - predseda
Lipová 4
Levice
  (from: 03/24/1992 until: 04/29/1996)
Ing. Marián Labuda - predseda predstavenstva
Lipová 4
Levice
  (from: 04/30/1996 until: 11/08/2018)
Ing. Marián Labuda - predseda predstavenstva
Lipová 4
Levice
From: 04/30/1996 Until: 10/25/2018
  (from: 11/09/2018 until: 11/08/2018)
Miloš Macko - člen predstavenstva
5
Pečenice 935 03
From: 10/25/2018
  (from: 11/09/2018 until: 02/11/2019)
Miloš Macko - člen predstavenstva
5
Pečenice 935 03
From: 10/25/2018 Until: 12/20/2018
  (from: 02/12/2019 until: 02/11/2019)
Ing. Margita Máčajová - člen
Kalná nad Hronom
  (from: 03/24/1992 until: 04/29/1996)
Lukáč Maľa - člen predstavenstva
Ružová ul. 3465/29
Levice 934 01
From: 10/25/2018
  (from: 11/09/2018 until: 02/11/2019)
Lukáč Maľa - člen predstavenstva
Ružová ul. 3465/29
Levice 934 01
From: 10/25/2018 Until: 12/20/2018
  (from: 02/12/2019 until: 02/11/2019)
Ing. Dušan Mesár - člen
Pri Podlužianke 2
Levice
  (from: 04/30/1996 until: 11/08/2018)
Ing. Dušan Mesár - člen
Pri Podlužianke 2
Levice
From: 04/30/1996 Until: 10/25/2018
  (from: 11/09/2018 until: 11/08/2018)
Ing. Milan Polakovič - člen
SNP 3
Dolný Pial
  (from: 03/24/1992 until: 05/02/1994)
Ing. Lubomír Šabík - člen
Hurbanova 18
Levice
  (from: 04/30/1996 until: 11/08/2018)
Ing. Lubomír Šabík - člen
Hurbanova 18
Levice
From: 04/30/1996 Until: 10/25/2018
  (from: 11/09/2018 until: 11/08/2018)
Filip Tušan - podpredseda
536
Rybník
  (from: 05/03/1994 until: 04/29/1996)
Filip Tušan - podpredseda predstavenstva
536
Rybník
  (from: 04/30/1996 until: 11/08/2018)
Filip Tušan - podpredseda predstavenstva
536
Rybník
From: 04/30/1996 Until: 10/25/2018
  (from: 11/09/2018 until: 11/08/2018)
Ing. Gabriel Vereš - člen
Víť. feb. 9
Sliač
  (from: 03/24/1992 until: 04/29/1996)
Ing. Gregor Horniak - predseda predstavenstva
Tatranská 3223/63
Levice 934 01
From: 10/25/2018
  (from: 11/09/2018 until: 10/21/2021)
MUDr. Beáta Horniaková - podpredseda predstavenstva
Tatranská 3223/63
Levice 934 01
From: 10/25/2018
  (from: 11/09/2018 until: 10/21/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 02/27/2019)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich, pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/2019)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich, pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/24/1992 until: 09/29/1993)
Capital: 
1 093 706,437131 EUR
  (from: 10/30/2009)
32 949 000 Sk
  (from: 03/24/1992 until: 10/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 32949
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 07/17/2010)
Number of shares: 32949
Type: na majiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 10/30/2009 until: 07/16/2010)
Number of shares: 32949
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 10/29/2009)
Number of shares: 31961
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/24/1992 until: 09/29/1993)
Number of shares: 988
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/24/1992 until: 09/29/1993)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Horniak - predseda
Veľké Krškany 380
Krškany 934 01
From: 12/20/2018
  (from: 02/12/2019)
Mgr. Natália Horniaková - člen
Veľké Krškany 380
Krškany 934 01
From: 12/20/2018
  (from: 02/12/2019)
Ing. Miloš Macko
5
Pečenice 935 03
From: 07/22/2020
  (from: 08/18/2020)
Ing. Alfréd Baroška - predseda
ČA 14
Kalná nad Hronom
  (from: 05/03/1994 until: 09/27/2004)
Ing. Alfréd Baroška - predseda
ČA 14
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 09/28/2004 until: 02/11/2019)
Ing. Alfréd Baroška - predseda
ČA 14
Kalná nad Hronom 935 32
Until: 12/20/2018
  (from: 02/12/2019 until: 02/11/2019)
Štefan Hanušiak - člen
Vojenská 40
Levice 934 01
From: 05/23/2000
  (from: 09/28/2004 until: 02/11/2019)
Štefan Hanušiak - člen
Vojenská 40
Levice 934 01
From: 05/23/2000 Until: 12/20/2018
  (from: 02/12/2019 until: 02/11/2019)
Ing. Libor Chmelničný
SNP 2
Kalná nad Hronom 935 32
From: 05/20/2009
  (from: 07/17/2010 until: 02/11/2019)
Ing. Libor Chmelničný
SNP 2
Kalná nad Hronom 935 32
From: 05/20/2009 Until: 12/20/2018
  (from: 02/12/2019 until: 02/11/2019)
Ing. Milan Chmelničný - člen
Benkova 6
Nitra
  (from: 05/03/1994 until: 09/27/2004)
Ing. Milan Chmelničný - člen
SNP 2
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 09/28/2004 until: 07/16/2010)
Ing. Milan Chmelničný - člen
SNP 2
Kalná nad Hronom 935 32
Until: 05/20/2009
  (from: 07/17/2010 until: 07/16/2010)
Ing. Štefan Kopřiva - člen
Štefánikova č. 23
Levice
  (from: 03/24/1992 until: 05/02/1994)
Ing. Milan Mahút - člen
Muškátova 8
Levice 934 01
  (from: 07/28/1995 until: 09/27/2004)
Ing. arch. Gabriel Strážovec , CSc. - podpredseda
Ružová 1
Banská Bystrica
  (from: 05/03/1994 until: 07/27/1995)
Štefan Valach - podpredseda
č. 121
Kozárovce
  (from: 03/24/1992 until: 05/02/1994)
Ing. Juraj Varsányi , CSc. - predseda
č. 2
Tekovský Hrádok
  (from: 03/24/1992 until: 05/02/1994)
Lukáč Maľa - člen
Ružová 3465/29
Levice 934 01
From: 12/20/2018 Until: 07/22/2020
  (from: 08/18/2020 until: 08/17/2020)
Lukáč Maľa - člen
Ružová 3465/29
Levice 934 01
From: 12/20/2018
  (from: 02/12/2019 until: 08/17/2020)
Other legal facts: 
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14. 12. 1992. Stary spis: Sa 360
  (from: 09/30/1993)
Notárska zápisnica N 250/93, Nz 245/93 napí- saná dňa 24. 6. 1993 notárkou JUDr. Hörömpöliovou v Leviciach osvedčujúca konanie valného zhromaždenia na ktorom boli schválené zmeny stanov, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24. 6. 1993. Stary spis: Sa 360
  (from: 05/03/1994)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.05.1998.
  (from: 12/06/1999)
Členovi dozornej rady Ing. Milanovi Mahútovi zanikla funkcia dňom 23.5.2000. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.5.2000 (notárska zápisnica č. N 95/2000, NZ 98/2000). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 22.5.2002 (notárska zápisnica č. N 186/2002, Nz 182/2002).
  (from: 09/28/2004)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person