Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12273/B

Business name: 
Raben Logistics Slovakia s. r. o.
  (from: 07/01/2009)
Registered seat: 
Diaľničná cesta 28
Senec 903 01
  (from: 05/14/2016)
Identification number (IČO): 
35 704 390
  (from: 12/04/1996)
Date of entry: 
12/04/1996
  (from: 12/04/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/04/1996)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
  (from: 12/04/1996)
zasielateľstvo
  (from: 12/04/1996)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
  (from: 08/16/1999)
neverejná, nepravidelná, nehromadná motorová doprava
  (from: 01/28/2002)
skladovanie okrem prevádzky verejného skladu
  (from: 10/21/2004)
veľkoobchod v rámci ohlasovaných voľných živností
  (from: 01/01/2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/01/2012)
podnikateľské poradenstvo ( s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 01/01/2012)
výskum trhu
  (from: 01/01/2012)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/01/2012)
upratovacie práce
  (from: 01/01/2012)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/01/2012)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 01/01/2012)
colný deklarant
  (from: 01/01/2012)
Partners: 
Raben Group N.V.
Vorstengrafdonk 81
Oss 5342LW
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 08049306
  (from: 05/13/2022)
Contribution of each member: 
Raben Group N.V.
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 05/13/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/04/2022)
Jakub Trnka
Jeřábová 2493/28
Říčany 251 01
Česká republika
From: 01/12/2016
  (from: 01/26/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/23/2018)
Procuration: 
Bc. Marián Budzel
Družstevní 320
Chuchelná 747 24
Česká republika
From: 03/23/2018
  (from: 03/23/2018)
Ing. Jiří Chlup
Ponětovice č. p. 103
Brno - venkov 664 51
Česká republika
From: 03/23/2018
  (from: 03/23/2018)
Prokurista koná za spoločnosť vždy spoločne s konateľom. Pri písomných právnych úkonoch podpisuje prokurista za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 03/23/2018)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 07/01/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.11.1996 v súlade s §§ 24, 105 až 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 19242
  (from: 12/04/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.1997. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.7.1997. Stary spis: S.r.o. 19242
  (from: 09/16/1997)
Zápisnica z VZ dňa 20.4.1999, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve z 27.4.1999.
  (from: 08/16/1999)
Dodatok č. 2 zo dňa 16.7.1999 k spoločenskej zmluve a dodatok č. 4 zo dňa 11.1.2000 k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Zz.
  (from: 01/26/2000)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve z 27.9.2000.
  (from: 01/28/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2003. Spoločenská zmluva zo dňa 11.04.2003.
  (from: 10/29/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.02.2008 - zmena obchodného mena na SETTO spedition, s.r.o.. Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.02.2008 - menovanie prokuristu.
  (from: 04/08/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.06.2009 a zo dňa 06.04.2009. Zmena obchodného mena z SETTO spedition, s. r. o. na Raben Logistics Slovakia s.r.o.
  (from: 07/01/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.02.2011.
  (from: 02/15/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2011 o zlúčení so spoločnosťou TRANSKAM - SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom Kočovce 245, 91631 Kočovce, IČO: 31 434 258, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 24646/V a spoločnosťou Raben Trans European Slovakia s. r. o., so sídlom Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec, IČO: 35 753 714, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 17960/V, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Raben Logistics Slovakia s. r. o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO : 35 704 390, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 12273/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1735/2011, Nz 45720/2011, NCRls 46818/2011 zo dňa 16.11.2011 stáva právnym nástupcom TRANSKAM - SLOVAKIA, spol. s r. o. a Raben Trans European Slovakia s. r. o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 01/01/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2011 - zmena sídla.
  (from: 01/03/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2013.
  (from: 02/14/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.01.2016.
  (from: 01/26/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.04.2016.
  (from: 05/14/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.11.2017.
  (from: 03/23/2018)
Zmluva o zlúčení zo dňa 05.04.2022.
  (from: 05/04/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Bas Logistika, s.r.o.
Hraničná 18
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
  (from: 05/04/2022)
Raben Trans European Slovakia s. r. o.
Diaľničná cesta 2
Senec 903 01
  (from: 01/01/2012)
TRANSKAM - SLOVAKIA, spol. s r. o.
245
Kočovce 916 31
  (from: 01/01/2012)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person