Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  15/L

Obchodné meno: 
T R A N S P E D , spol. s r.o. Žilina
  (od: 30.10.1990 do: 08.08.2018)
Sídlo: 
M.R. Štefánika 887/40
Žilina 010 01
  (od: 30.08.1994 do: 08.08.2018)
Pri Celulózke 28
Žilina 010 01
  (od: 30.10.1990 do: 29.08.1994)
IČO: 
00 693 502
  (od: 30.10.1990)
Deň zápisu: 
30.10.1990
  (od: 30.10.1990)
Deň výmazu: 
09.08.2018
  (od: 09.08.2018)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:26Exre/261/2017 - 280 zo dňa 20. júna 2018 súd povolil výmaz spoločnosti z obchodného registra, nakoľko po zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia nezostal v spoločnosti žiadny majetok potrebný na likvidáciu.
  (od: 09.08.2018)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 30.10.1990)
Predmet činnosti: 
vykonávanie vnútroštátneho zasielateľstva v územnom obvode okresu Žilina a to prepravu, skladovanie a prenájom kontajnerov v systéme kontajnerovej prepravy
  (od: 30.10.1990 do: 12.10.1992)
vykonávanie vnútroštátneho a zahraničného zasielateľstva /špeditérstvo/
  (od: 30.10.1990 do: 12.10.1992)
vykonávanie cestnej dopravy pre cudzie potreby
  (od: 30.10.1990 do: 12.10.1992)
vykonávanie vnútroštátneho a zahraničného obchodu so spotrebným a priemyselným tovarom v zmysle platných právnych predpisov
  (od: 30.10.1990 do: 12.10.1992)
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom
  (od: 30.10.1990 do: 12.10.1992)
opravy kontajnerov ISO rady l
  (od: 13.10.1992 do: 06.03.1996)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabak.
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
sprostredkovanie obchodu s priemyselným a spotrebným tovarom
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
prenájom kontajnerov v syst. kontajner. a kombinov. prepráv
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
prekladištia nákladov; skladovanie
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
výroba drevených obalov
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
výroba iných výrobkov z dreva
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
výroba drôteného tovaru
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
veľkoobchod v plnom rozsahu okrem koncesov. živností
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
opravy ostatného spotrebného tovaru
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
cestná osobná nepravidelná doprava osôb
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 02.05.1995 do: 08.08.2018)
preprava odpadov
  (od: 02.05.1995 do: 08.08.2018)
oprava kontajnerov ISO rady 1 menšieho rozsahu - B1
  (od: 07.03.1996 do: 08.08.2018)
Spoločníci: 
Ing. Peter B r á z d a
Školská 173
Čierna nad Tisou
  (od: 13.10.1992 do: 29.08.1994)
Ing. .Peter L a m o š
Trnavská 7
Žilina
  (od: 30.08.1994 do: 21.08.1995)
Ing. .Peter L a m o š
Trnavská 7
Žilina
  (od: 13.04.1994 do: 29.08.1994)
Ing. .Peter L a m o š
Trnavská 7
Žilina
  (od: 30.10.1990 do: 12.04.1994)
Rudolf P l e v k o
Ružová 42
Žilina
  (od: 22.05.1996 do: 29.01.2002)
Rudolf P l e v k o
Wolkerova 10
Žilina
  (od: 22.08.1995 do: 21.05.1996)
Rudolf P l e v k o
Wolkerova 10
Žilina
  (od: 30.08.1994 do: 21.08.1995)
Rudolf P l e v k o
Wolkerova 10
Žilina
  (od: 13.04.1994 do: 29.08.1994)
Rudolf P l e v k o
Wolkerova 10
Žilina
  (od: 30.10.1990 do: 12.04.1994)
Rudolf P l e v k o
Ružová 42
Žilina
  (od: 30.01.2002 do: 08.08.2018)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Rudolf P l e v k o
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 30.10.1990 do: 12.04.1994)
Ing. .Peter L a m o š
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 30.10.1990 do: 12.04.1994)
Ing. Peter B r á z d a
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 13.10.1992 do: 29.08.1994)
Rudolf P l e v k o
Vklad: 470 000 Sk Splatené: 470 000 Sk
  (od: 13.04.1994 do: 29.08.1994)
Ing. .Peter L a m o š
Vklad: 470 000 Sk Splatené: 470 000 Sk
  (od: 13.04.1994 do: 29.08.1994)
Rudolf P l e v k o
Vklad: 495 000 Sk Splatené: 495 000 Sk
  (od: 30.08.1994 do: 21.08.1995)
Ing. .Peter L a m o š
Vklad: 495 000 Sk Splatené: 495 000 Sk
  (od: 30.08.1994 do: 21.08.1995)
Rudolf P l e v k o
Vklad: 990 000 Sk Splatené: 990 000 Sk
  (od: 22.08.1995 do: 21.05.1996)
Rudolf P l e v k o
Vklad: 1 500 000 Sk Splatené: 1 500 000 Sk
  (od: 22.05.1996 do: 29.01.2002)
Rudolf P l e v k o
Vklad: 1 500 000 Sk Splatené: 1 500 000 Sk
Vklad: 400 000 * ( nepeňažný vklad ) Splatené: 400 000 *
  (od: 30.01.2002 do: 20.04.2009)
Rudolf P l e v k o
Vklad: 1 500 000 Sk Splatené: 1 500 000 Sk
Vklad: 400 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Splatené: 400 000 Sk
  (od: 21.04.2009 do: 21.04.2009)
Rudolf P l e v k o
Vklad: 49 790,878312 EUR Splatené: 49 790,878312 EUR
Vklad: 13 277,56755 EUR ( nepeňažný vklad ) Splatené: 13 277,56755 EUR
  (od: 22.04.2009 do: 08.08.2018)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 22.08.1995 do: 08.08.2018)
konatelia
  (od: 26.07.1993 do: 21.08.1995)
konatelia
  (od: 13.10.1992 do: 25.07.1993)
konatelia
  (od: 30.10.1990 do: 12.10.1992)
Ing. Peter B r á z d a
Školská 173
Čierna nad Tisou
  (od: 13.10.1992 do: 12.04.1994)
Ing. .Peter L a m o š
Trnavská 7
Žilina
  (od: 30.10.1990 do: 21.08.1995)
Rudolf P l e v k o
Ružová 42
Žilina
  (od: 27.11.2000 do: 05.02.2003)
Rudolf P l e v k o
Wolkerova 10
Žilina
  (od: 30.10.1990 do: 26.11.2000)
Rudolf P l e v k o
Ružová 42
Žilina
Vznik funkcie: 30.10.1990
  (od: 06.02.2003 do: 30.11.2016)
Rudolf Plevko
Ružová 42
Žilina
Vznik funkcie: 30.10.1990
  (od: 21.06.2017 do: 08.08.2018)
Rudolf P l e v k o
Ružová 42
Žilina
Vznik funkcie: 30.10.1990
  (od: 01.12.2016 do: 20.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne
  (od: 22.08.1995 do: 08.08.2018)
Spoločnosť zastupujú konatelia a podpisujú vždy najmenej dvaja konatelia.
  (od: 26.07.1993 do: 21.08.1995)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (od: 13.10.1992 do: 25.07.1993)
Spoločnosť zastupujú a za túto podpisujú obidvaja jednatelia spoločne.
  (od: 30.10.1990 do: 12.10.1992)
Základné imanie: 
63 068,445862 EUR Rozsah splatenia: 63 068,445862 EUR
  (od: 22.04.2009 do: 08.08.2018)
1 900 000 Sk Rozsah splatenia: 1 900 000 Sk
  (od: 06.02.2003 do: 21.04.2009)
1 900 000 Sk
  (od: 30.01.2002 do: 05.02.2003)
1 500 000 Sk
  (od: 22.05.1996 do: 29.01.2002)
990 000 Sk
  (od: 13.04.1994 do: 21.05.1996)
150 000 Sk
  (od: 13.10.1992 do: 12.04.1994)
100 000 Sk
  (od: 30.10.1990 do: 12.10.1992)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 29.9.2009
Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn.2K 15/2009-266 zo dňa 23.9.2009 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz
  (od: 15.04.2014)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 29.9.2009
Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn.2K 15/2009-266 zo dňa 23.9.2009 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz
  (od: 13.11.2009 do: 14.04.2014)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Vladimír Herich
Dončová 13
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 29.09.2009
  (od: 13.11.2009 do: 14.04.2014)
JUDr. Vladimír Herich
Dončová 13
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 29.09.2009 Skončenie funkcie: 01.04.2014
  (od: 15.04.2014 do: 14.04.2014)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 12.2.2013
Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn.2K 15/2009 z 21.1.2013 bol zrušený konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku
  (od: 15.04.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.10.990 podľa § 106n zák.č. 103/90 Zb. Na zasadnutí spoločníkov konanom dňa l2.lO.l99O bol schválený Dodatok č.l k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 59
  (od: 30.10.1990 do: 08.08.2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2O.l.l992 bol schválený Dodatok č.2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb.
  (od: 13.10.1992 do: 08.08.2018)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konaného dňa 14.6.1993 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 26.07.1993 do: 08.08.2018)
Schvaľuje sa dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 8.3.1994 boli prejednané zmeny v spol. s r.o. TRANSPED tak, ako je horeuvedené.
  (od: 13.04.1994 do: 08.08.2018)
Zapisuje sa dodatok č. 5 zo dňa 13.6.1994 schválený na valnom zhromaždením toho istého dňa.
  (od: 30.08.1994 do: 08.08.2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.3.1995 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (od: 02.05.1995 do: 08.08.2018)
Zapisuje sa Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve
  (od: 22.08.1995 do: 08.08.2018)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 21.02.1996 baol schválený Dodatok č. 8 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 07.03.1996 do: 08.08.2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 8.5.1996 bol schválený Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (od: 22.05.1996 do: 08.08.2018)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.12.2001 bol schválený Dodatok č. 10 k SZ.
  (od: 30.01.2002 do: 08.08.2018)
Na valnom zhromaždení dňa 20.12.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (od: 06.02.2003 do: 08.08.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)