Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  45/P

Obchodné meno: 
PROGRES - Pozemné stavby, a.s.
  (od: 01.04.1992)
Sídlo: 
Masarykova 16
Prešov 080 01
  (od: 01.04.1992)
IČO: 
00 605 921
  (od: 01.04.1992)
Deň zápisu: 
01.04.1992
  (od: 01.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.04.1992)
Predmet činnosti: 
projektovanie stavieb -- pozemné stavby
  (od: 04.11.1999)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 04.11.1999)
geodetické a kartografické činnosti /okrem overovania/
  (od: 04.11.1999)
výroba stavebno -- stolárska
  (od: 04.11.1999)
zámočníctvo
  (od: 04.11.1999)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 04.11.1999)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (od: 04.11.1999)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.11.1999)
prevádzkovanie parkoviska
  (od: 04.11.1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 04.11.1999)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 04.11.1999)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 04.11.1999)
vedenie účtovníctva
  (od: 04.11.1999)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 04.11.1999)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 04.11.1999)
zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 01.11.2004)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 01.11.2004)
upratovacie práce
  (od: 01.11.2004)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 01.11.2004)
skladové hospodárstvo (okrem verejného skladu)
  (od: 01.11.2004)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 01.11.2004)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (od: 01.07.2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 01.07.2005)
inžinierska činnosť
  (od: 01.04.1992 do: 03.11.1999)
projekčná činnosť
  (od: 01.04.1992 do: 03.11.1999)
geodetické práce
  (od: 01.04.1992 do: 03.11.1999)
výroba stolárskych a zámočníckych výrobkov
  (od: 01.04.1992 do: 03.11.1999)
realizácia stavieb
  (od: 01.04.1992 do: 03.11.1999)
obchodná činnosť
  (od: 01.04.1992 do: 03.11.1999)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.04.1992)
Ing. Peter Šechný - predseda
Pod Kalváriou 38
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.04.1992
  (od: 01.07.2005)
Ing. Anna Hanesová - člen
Prostejovská 64
Prešov
  (od: 26.11.1998 do: 27.11.2002)
Ing. Anna Hanesová - člen
Prostejovská 64
Prešov
Vznik funkcie: 28.05.1998 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 28.11.2002 do: 15.07.2003)
Ing. .Peter Šechný - predseda
Pod Kalváriou 41
Prešov
  (od: 01.04.1992 do: 25.11.1998)
Ing. Peter Šechný - predseda
Pod Kalváriou 38
Prešov
  (od: 26.11.1998 do: 27.11.2002)
Ing. Peter Šechný - predseda
Pod Kalváriou 38
Prešov
Vznik funkcie: 01.04.1992
  (od: 28.11.2002 do: 29.11.2004)
Ing. Peter Šechný - predseda
Pod Kalváriou 38
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.04.1992
  (od: 30.11.2004 do: 30.06.2005)
Ing. Tibor Terpák - člen
Murárska 3
Prešov
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 16.07.2003 do: 29.11.2004)
Ing. Tibor Terpák - člen
Murárska 3
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 30.11.2004 do: 30.03.2006)
Ing. Tibor Terpák - člen
Murárska 3
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 30.05.2003 Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 31.03.2006 do: 30.03.2006)
Ing. Veronika Timkaničová - podpredseda
Volgogradská 12
Prešov
  (od: 01.04.1992 do: 25.11.1998)
Ing. Veronika Timkaničová - podpredseda
Volgogradská 12
Prešov
  (od: 26.11.1998 do: 27.11.2002)
Ing. Veronika Timkaničová - podpredseda
Volgogradská 12
Prešov
Vznik funkcie: 01.04.1992
  (od: 28.11.2002 do: 29.11.2004)
Ing. Veronika Timkaničová - podpredseda
Volgogradská 12
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.04.1992
  (od: 30.11.2004 do: 30.03.2006)
Ing. Veronika Timkaničová - podpredseda
Volgogradská 12
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.04.1992 Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 31.03.2006 do: 30.03.2006)
Ing. Katarína Zelinková - člen
Čapajevova 41
Prešov
  (od: 01.04.1992 do: 25.11.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť je oprávnený konať a listiny podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti predseda predstavenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 31.03.2006)
Za spoločnosť je oprávnený konať a listiny podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 01.07.2005 do: 30.03.2006)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 01.04.1992 do: 30.06.2005)
Základné imanie: 
320 081,2 EUR Rozsah splatenia: 320 081,2 EUR
  (od: 14.10.2010)
9 641 000 Sk Rozsah splatenia: 9 641 000 Sk
  (od: 28.11.2002 do: 13.10.2010)
9 641 000 Sk
  (od: 22.11.1993 do: 27.11.2002)
7 107 000 Sk
  (od: 01.04.1992 do: 21.11.1993)
Akcie: 
Počet: 9641
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 14.10.2010)
Počet: 9641
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.11.2002 do: 13.10.2010)
Počet: 9641
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.11.1993 do: 27.11.2002)
Počet: 6894
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.04.1992 do: 21.11.1993)
Počet: 213
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.04.1992 do: 21.11.1993)
Dozorná rada: 
Ing.arch. František Jesenko - člen
Vajanského 11
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 26.05.2022)
Ing. Viliam Ivanecký
Pod Kalváriou 38
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 24.02.2006
  (od: 31.03.2006)
Ing. Veronika Timkaničová - predseda dozorného orgánu
Volgogradska 12
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 24.02.2006
  (od: 31.03.2006)
Ing. Dušan Bodnár - podpredseda
Levočská 69
Prešov
  (od: 01.04.1992 do: 25.11.1998)
Ing. Anna Hanesová - predseda
Prostějovská 64
Prešov
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 16.07.2003 do: 29.11.2004)
Ing. Anna Hanesová - predseda
Prostějovská 64
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 30.11.2004 do: 30.03.2006)
Ing. Anna Hanesová - predseda
Prostějovská 64
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 30.05.2003 Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 31.03.2006 do: 30.03.2006)
Ing. Agnesa Ivanecká - člen
Bajkalská 19
Prešov
  (od: 26.11.1998 do: 27.11.2002)
Ing. Agnesa Ivanecká - člen
Bajkalská 19
Prešov
Vznik funkcie: 28.05.1998 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 28.11.2002 do: 15.07.2003)
Ing.arch. František Jesenko - člen
Vajanského 11
Prešov
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 16.07.2003 do: 29.11.2004)
Ing.arch. František Jesenko - predseda
M.Slovenskej 14
Prešov
  (od: 01.04.1992 do: 25.11.1998)
Ing.arch. František Jesenko - predseda
M.Slovenskej 14
Prešov
  (od: 26.11.1998 do: 27.11.2002)
Ing.arch. František Jesenko - predseda
M.Slovenskej 14
Prešov
Vznik funkcie: 01.04.1992 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 28.11.2002 do: 15.07.2003)
Ing. Andrej Lukošík - člen
Prostějovská 47
Prešov
  (od: 01.04.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Ľubomír Tekeľ - člen
Murárska 6
Prešov
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 16.07.2003 do: 29.11.2004)
Ing. Ľubomír Tekeľ - člen
Murárska 6
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 30.11.2004 do: 30.03.2006)
Ing. Ľubomír Tekeľ - člen
Murárska 6
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 30.05.2003 Skončenie funkcie: 23.02.2006
  (od: 31.03.2006 do: 30.03.2006)
Ing. Tibor Terpák - člen
Záhradná 11
Prešov
  (od: 22.11.1993 do: 25.11.1998)
Ing. Tibor Terpák - podpredseda
Murárska 3
Prešov
  (od: 26.11.1998 do: 03.11.1999)
Ing. Tibor Terpák - podpredseda
Murárska 3
Prešov
  (od: 04.11.1999 do: 27.11.2002)
Ing. Tibor Terpák - podpredseda
Murárska 3
Prešov
Vznik funkcie: 28.05.1998 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 28.11.2002 do: 15.07.2003)
Ing.arch. František Jesenko - člen
Vajanského 11
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 30.11.2004 do: 25.05.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená podľa § 154 zák.č. 513/91 Zb. zakladateľskou listinou Fondu národného majetku Slovenskej republiky zo dňa 19.3.1992. Stary spis: Sa 162
  (od: 01.04.1992)
Zmeny stanov a.s., schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 17.12.1992. Dodatok č. 1 k stanovám a.s., schválený valným zhromaždením dňa 2.7.1993. Dodatok č. 2 k stanovám a.s., schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 29.1.1999.
  (od: 04.11.1999)
Dodatok č.3 k stanovám a.s., schválený valným zhromaždením dňa 30.5.2002.
  (od: 28.11.2002)
Zmeny v zápise boli urobené na základe uznesenia valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 918/92, Nz 886/92 zo dňa 17.12. 1993 a N 159/93, Nz 159/93 zo dňa 2.7.1993 v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 22.11.1993 do: 03.11.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  30.03.2023
Dátum výpisu:  31.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)