Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  158/S

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo O l o v á r y "v likvidácii"
  (od: 12.11.2011 do: 23.11.2021)
Poľnohospodárske družstvo O l o v á r y
  (od: 21.03.1991 do: 11.11.2011)
Sídlo: 
Olováry 991 22
  (od: 21.03.1991 do: 23.11.2021)
IČO: 
00 208 795
  (od: 21.03.1991)
Deň zápisu: 
31.05.1959
  (od: 21.03.1991)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 21.03.1991)
Predmet činnosti: 
a/ výroba a predaj poľnohospodáskych výrobkov
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
b/ výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
c/ obchodná činnosť - s vlastnými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami - s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
d/ zahranično obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
e/ vyhotovovanie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
f/ spracováva hrozno na víno pre potrebu družstva
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
g/ poskytuje práce a služby pre členov a príležitostne aj pre iné fyzické alebo právnické osoby a to nepravidelná doprava, mechanizované poľnohospodárske práce
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
h/ v rámci inej hospodárskej činnosti vykonáva stavebno-údržbárske práce
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
i/ zámočnícke a potrubárske práce
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
j/ šitie posteľnej bielizne, pletenej konfekcie a spodného prádla
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
k/ výroba a predaj kovo - výrobkov, opravárenská činnosť
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
podnikanie v poľnohospod. výrobe a lesníctve, vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
všeob. obch. činn. s rozlič. tovarom vrátane potravín, mäsa okrem obchodnej činn. uvedenej prílohe č. 2-3 zák.č. 455/91 Zb.
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
práce a služby v mechanizačných poľnohospodárskych prácach a prenájom poľnohospodárskej techniky vrátane automobilov
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
stavebno-údržbárske práce
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
opravy motorových vozidiel, karosárske práce
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
cestná nákladná doprava vnútroštátna
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
verejná cestná hromadná osobná nepravid. doprava vnútroštátna
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
textilná výroba - šitie odevov, zvrškov a ostatnej konfekcie
  (od: 05.05.1995 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
predstavenstvo
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
Vojtech Adam - podpredseda
37
Čeláre
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.1994 do: 14.05.1997)
Vojtech Adam - predseda
37
Čeláre
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1997 do: 10.03.1998)
Alžbeta Bačová - člen
60
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.1994 do: 14.05.1997)
Alžbeta Bačová - člen
60
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1997 do: 10.03.1998)
Adam Barnabáš - člen
Čeláre
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.1993 do: 09.06.1994)
Pavol Báťka - člen
Rendov
Čeláre
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.1994 do: 14.05.1997)
Štefan Bystriansky - podpredseda
Dúbravská cesta 19
Veľký Krtíš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1997 do: 10.03.1998)
Jozef Dyma - člen
bytovka, Potôčik
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.1994 do: 21.03.1996)
Alexander Farkaš - člen
10
Čeláre
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.1994 do: 14.05.1997)
Zoltán Ferencz - člen
139
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.1994 do: 14.05.1997)
Zoltán Ferencz - člen
139
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1997 do: 10.03.1998)
Karol Gubáni - člen
Glabušovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.1993 do: 09.06.1994)
Ivan Hlinica - člen
5
Čeláre
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.1994 do: 14.05.1997)
Ing. Ondrej Hromádka - predseda
B. Němcovej 5
Veľký Krtíš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1995 do: 14.05.1997)
Miroslav Kurčík - člen
35
Malé Zlievce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.1994 do: 14.05.1997)
Jozef Lacko - člen
17
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.1994 do: 14.05.1997)
Jozef Lacko - člen
17
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1997 do: 10.03.1998)
Štefan Molnár - člen
Glabušovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.1993 do: 09.06.1994)
Ján Pajonk - člen
Čeláre
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.1993 do: 09.06.1994)
Miroslav Paterman - člen
94
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.1993 do: 09.06.1994)
Juraj Petrovič - predseda
149
Sklabiná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1991 do: 04.05.1995)
Ing. Alexander Porubský - člen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
Ladislav Pulai - člen
156
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1996 do: 14.05.1997)
Ladislav Pulai - podpredseda
156
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.1993 do: 09.06.1994)
Estera Šaranková - člen
63
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.1994 do: 14.05.1997)
Jozef Telek - člen
52
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.1994 do: 14.05.1997)
Jozef Telek - člen
52
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1997 do: 10.03.1998)
Pavel Toman - člen
6
Zombor
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.1993 do: 09.06.1994)
Vojtech Tóth - člen
21
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.1993 do: 09.06.1994)
Milan Tuchyňa - člen
65
Glabušovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.1994 do: 21.03.1996)
Ida Víziová - člen
150
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.1993 do: 09.06.1994)
Marta Vladárová - člen
23
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.1993 do: 09.06.1994)
Ladislav Urban - člen
62
Glabušovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1996 do: 23.11.2021)
Pavol Báťka - člen
Rendov
Čeláre
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1997 do: 23.11.2021)
Miroslav Kurčík - člen
35
Malé Zlievce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1997 do: 23.11.2021)
Estera Šaranková - člen
63
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1997 do: 23.11.2021)
Alexander Farkaš - člen
10
Čeláre
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1997 do: 23.11.2021)
Ivan Hlinica - člen
5
Čeláre
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1997 do: 23.11.2021)
Ján Galo - člen
8
Zombor
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1997 do: 23.11.2021)
Zoltán Ferencz - podpredseda
139
Olováry
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.1998 do: 23.11.2021)
Štefan Bystriansky - predseda
Dúbravská cesta 19
Veľký Krtíš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.1998 do: 23.11.2021)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti poverený člen predstavenstva Ing. Alexander Porubský.
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
Zapisované základné imanie: 
11 400 000 Sk
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
Základný členský vklad: 
14 000 Sk
  (od: 21.03.1991 do: 12.04.1993)
25 000 Sk
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 15.4.2011
  (od: 12.11.2011)
 Likvidátor:
Zoltán Ferencz
Olováry 139
Olováry 991 22
Vznik funkcie: 11.05.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.2014 do: 29.09.2014)
 Likvidátor:
Zoltán Ferencz
Olováry 139
Olováry 991 22
Vznik funkcie: 11.05.2013 Skončenie funkcie: 18.03.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2014 do: 29.09.2014)
 Likvidátor:
Miroslav Kurčík
35
Malé Zlievce
Vznik funkcie: 18.03.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2014 do: 29.06.2017)
 Likvidátor:
Miroslav Kurčík
35
Malé Zlievce
Vznik funkcie: 18.03.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 23.11.2021)
 Likvidátor:
Estera Šaranková
63
Olováry
Vznik funkcie: 18.03.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2014 do: 18.06.2015)
 Likvidátor:
Estera Šaranková
63
Olováry
Vznik funkcie: 18.03.2014 Skončenie funkcie: 10.02.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2015 do: 18.06.2015)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor v mene družstva koná samostatne.
  (od: 28.01.2014 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo podľa vzorových stanov čiastky 43/53 Ú.v. a uznesením členskej schôdzky konanej dňa 31.5.1959. Výročná členská schôdza konaná dňa 6.3.1991 schválila nové stanovy družstva v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Starý spis: Dr 467
  (od: 21.03.1991 do: 23.11.2021)
Členská schôdza družstva prijala nové stanovy družstva dňa 9.12.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák., v súlade so zák. č. 42/92 Zb.
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
Výročná členská schôdza konaná dňa 24.2.1994 schválila zmenu stanov.
  (od: 10.06.1994 do: 23.11.2021)
Výročná členská schôdza konaná dňa 9.2.1995 schválila zmenu stanov.
  (od: 05.05.1995 do: 23.11.2021)
Členská schôdza, konaná dňa 26.2.1996, schválila zmenu stanov družstva.
  (od: 22.03.1996 do: 23.11.2021)
Členská schôdza konaná dňa 22.12.1997 schválila zmenu stanov.
  (od: 11.03.1998 do: 23.11.2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 30.04.1999, č.k. 51 - 24 K 119/99 bol na majetok druž- stva vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr.Pavla Vrška, k.p. s miestom podnikania Nemocničná 4, Veľký Krtíš.
  (od: 04.05.1999 do: 23.11.2021)
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 119/99-KI-740 zo dňa 09.03.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2011 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo O l o v á r y, 991 22 Olováry, IČO: 00 208 795 a správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Vrška, M.R. Štefánika 2, Veľký Krtíš bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 12.11.2011 do: 23.11.2021)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 30.4.1999
  (od: 12.11.2011)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 30.4.1999
  (od: 04.05.1999 do: 11.11.2011)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 15.4.2011
  (od: 12.11.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2022
Dátum výpisu:  23.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)