Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10548/R

Business name: 
Novácka Energetika, a. s.
  (from: 01/06/2011 until: 12/31/2013)
NCHZ Energetika, a. s.
  (from: 12/12/2008 until: 01/05/2011)
Registered seat: 
M. R. Štefánika 1
Nováky 972 71
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
Identification number (IČO): 
44 203 454
  (from: 12/12/2008)
Date of entry: 
07/19/2008
  (from: 12/12/2008)
Date of deletion: 
01/01/2014
  (from: 01/01/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Jediný spoločník ENERGOCHEMICA SE rozhodol pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 20.12.2013 o zrušení spoločnosti Novácka Energetika, a.s. bez likvidácie a o jej zlúčení so spoločnosťou FORTISCHEM a.s. Právny nástupca FORTISCHEM a.s. prevzal celé jej obchodné imanie a všetky práva a záväzky
  (from: 01/01/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/12/2008)
Objects of the company: 
oprava technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 12/12/2008 until: 12/12/2008)
maloobchod a veľkoobchod
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
sprostredkovanie služieb v oblasti energetiky
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
administratívne a kancelárske práce
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
spracovanie údajov a podporné činnosti k spracovaniu dát
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
podnikateľské poradenstvo v oblasti energetiky
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
výroba, oprava, údržba a montáž meracej a regulačnej techniky (mimo určených meradiel)
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
filtrácia a sušenie transformátorového oleja
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
nakladanie s odpadmi mimo nebezpečného odpadu
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou energetických zariadení
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
oprava pracovných strojov
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
kovoobrábanie
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
zámočníctvo
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
klampiarstvo
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
nástrojárstvo
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
izolatérstvo
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
elektroenergetika v rozsahu podnikania: dodávka elektriny na základe povolenia č. 2008E 0326 vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 20.08.2008
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
rozvod tepla v rozsahu predmetu podnikania: rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 60,4 MW na základe povolenia č. 2008T 0402 vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 20.08.2008
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
plynárenstvo v rozsahu podnikania: distribúcia plynu na základe povolenia č. 2008P 0112 vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 20.08.2008
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
úprava, rozvod a dodávka vody
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 12/13/2008 until: 12/31/2013)
výroba technických zariadení elektrických v rozsahu E4.1 elektrické rozvádzače
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
oprava vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 09/22/2009 until: 12/31/2013)
oprava vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 09/22/2009 until: 12/31/2013)
montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 09/22/2009 until: 12/31/2013)
projektovanie, montáź, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 09/22/2009 until: 12/31/2013)
opravy a montáž určených meradiel
  (from: 09/22/2009 until: 12/31/2013)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (from: 09/28/2010 until: 12/31/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/06/2011 until: 12/31/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
Ing. Martin Bartoš - člen predstavenstva
Rozvodná 2959/1
Bratislava 831 01
From: 06/01/2012
  (from: 06/08/2012 until: 02/26/2013)
Ing. Marián Hluzák - predseda predstavenstva
Kútovská 15/2
Prievidza 971 01
From: 12/12/2008
  (from: 12/12/2008 until: 09/21/2009)
Ing. Marián Hluzák - predseda predstavenstva
Kútovská 15/2
Prievidza 971 01
From: 12/12/2008 Until: 08/25/2009
  (from: 09/22/2009 until: 09/21/2009)
Ing. Marián Hluzák - predseda predstavenstva
Kútovská 15/2
Prievidza 971 01
From: 08/25/2009
  (from: 09/22/2009 until: 02/26/2013)
Ing. Marián Hluzák - predseda predstavenstva
Kútovská 15/2
Prievidza 971 01
From: 08/25/2009 Until: 02/13/2013
  (from: 02/27/2013 until: 02/26/2013)
Ing. Ján Dobrotka - člen predstavenstva
130
Diviacka Nová Ves 972 24
From: 08/25/2009
  (from: 09/22/2009 until: 12/31/2013)
Ing. Martin Bartoš - predseda predstavenstva
Rozvodná 2959/1
Bratislava 831 01
From: 06/01/2012
  (from: 02/27/2013 until: 12/31/2013)
Ing. Ľuboslav Pribičko - člen predstavenstva
Helsinská 2639/24
Košice 040 13
From: 02/13/2013
  (from: 02/27/2013 until: 12/31/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/22/2009 until: 12/31/2013)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 12/12/2008 until: 09/21/2009)
Capital: 
1 370 400 EUR Paid up: 1 370 400 EUR
  (from: 10/30/2013 until: 12/31/2013)
730 400 EUR Paid up: 730 400 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 10/29/2013)
730 400 EUR Paid up: 451 520 EUR
  (from: 03/03/2009 until: 01/21/2010)
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 02/06/2009 until: 03/02/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/13/2008 until: 02/05/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/12/2008 until: 12/12/2008)
Shares: 
Number of shares: 22000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 03/03/2009 until: 12/31/2013)
Number of shares: 64
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
  (from: 10/30/2013 until: 12/31/2013)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 02/06/2009 until: 03/02/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/24/2008 until: 02/05/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/12/2008 until: 12/23/2008)
Stockholder: 
ENERGOCHEMICA SE
Hvězdova 1716/2b
Praha 4 - Nusle 140 00
Česká republika
  (from: 10/23/2012 until: 12/31/2013)
Novácke chemické závody, a. s.
M. R. Štefánika 1
Nováky 972 71
  (from: 12/12/2008 until: 03/02/2009)
Supervisory board: 
Ing. Andrej Bederka
Studenohorská 36
Bratislava 841 03
From: 08/25/2009
  (from: 09/22/2009 until: 02/26/2013)
Ing. Andrej Bederka
Studenohorská 36
Bratislava 841 03
From: 08/25/2009 Until: 02/13/2013
  (from: 02/27/2013 until: 02/26/2013)
JUDr. Ing. Marián Karkuš
Považanova 4
Bratislava 841 02
From: 12/12/2008
  (from: 12/12/2008 until: 09/21/2009)
JUDr. Ing. Marián Karkuš
Považanova 4
Bratislava 841 02
From: 12/12/2008 Until: 08/25/2009
  (from: 09/22/2009 until: 09/21/2009)
Miroslav Remeta
Čapajevova 29
Prešov 080 01
From: 12/16/2010
  (from: 01/06/2011 until: 02/26/2013)
Miroslav Remeta
Čapajevova 29
Prešov 080 01
From: 12/16/2010 Until: 02/13/2013
  (from: 02/27/2013 until: 02/26/2013)
Ing. Miroslav Šuba
K Železnej studienke 6306/24
Bratislava 811 04
From: 12/12/2008
  (from: 12/13/2008 until: 09/21/2009)
Ing. Miroslav Šuba
K Železnej studienke 6306/24
Bratislava 811 04
From: 12/12/2008 Until: 08/25/2009
  (from: 09/22/2009 until: 09/21/2009)
Ing. Miroslav Šuba
K Železnej studienke 6306/24
Bratislava 811 04
From: 08/25/2009
  (from: 09/22/2009 until: 01/05/2011)
Ing. Miroslav Šuba
K Železnej studienke 6306/24
Bratislava 811 04
From: 08/25/2009 Until: 12/16/2010
  (from: 01/06/2011 until: 01/05/2011)
Ing. Miroslav Šuba
K Železnej studničke 6306/24
Bratislava 811 04
From: 12/12/2008
  (from: 12/12/2008 until: 12/12/2008)
Ing. Anton Lomnický
Vrbany 343
Diviacka Nová Ves 972 24
From: 12/12/2008
  (from: 12/12/2008 until: 12/31/2013)
Mgr. Marek Uhlíř
Hagarova 2546/11
Bratislava 831 51
From: 02/13/2013 Until: 10/10/2013
  (from: 10/30/2013 until: 10/29/2013)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie Nivy 238/4
Bratislava 821 08
From: 02/13/2013
  (from: 02/27/2013 until: 12/31/2013)
Mgr. Marek Uhlíř
Hagarova 2546/11
Bratislava 831 51
From: 02/13/2013
  (from: 02/27/2013 until: 10/29/2013)
Ing. Pavel Mazák
Pútnická 7603/35
Bratislava 841 06
From: 10/10/2013
  (from: 10/30/2013 until: 12/31/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2014)
Legal successor: 
FORTISCHEM a.s.
M. R. Štefánika 1
Nováky 972 71
  (from: 01/01/2014)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person