Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10548/R

Obchodné meno: 
Novácka Energetika, a. s.
  (od: 06.01.2011 do: 31.12.2013)
NCHZ Energetika, a. s.
  (od: 12.12.2008 do: 05.01.2011)
Sídlo: 
M. R. Štefánika 1
Nováky 972 71
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
IČO: 
44 203 454
  (od: 12.12.2008)
Deň zápisu: 
19.07.2008
  (od: 12.12.2008)
Deň výmazu: 
01.01.2014
  (od: 01.01.2014)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
Jediný spoločník ENERGOCHEMICA SE rozhodol pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 20.12.2013 o zrušení spoločnosti Novácka Energetika, a.s. bez likvidácie a o jej zlúčení so spoločnosťou FORTISCHEM a.s. Právny nástupca FORTISCHEM a.s. prevzal celé jej obchodné imanie a všetky práva a záväzky
  (od: 01.01.2014)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 12.12.2008)
Predmet činnosti: 
oprava technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 12.12.2008 do: 12.12.2008)
maloobchod a veľkoobchod
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
sprostredkovanie služieb v oblasti energetiky
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
administratívne a kancelárske práce
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
spracovanie údajov a podporné činnosti k spracovaniu dát
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
podnikateľské poradenstvo v oblasti energetiky
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
faktoring a forfaiting
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
výroba, oprava, údržba a montáž meracej a regulačnej techniky (mimo určených meradiel)
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
prenájom hnuteľného majetku
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
filtrácia a sušenie transformátorového oleja
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
nakladanie s odpadmi mimo nebezpečného odpadu
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou energetických zariadení
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
oprava pracovných strojov
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
kovoobrábanie
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
zámočníctvo
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
klampiarstvo
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
nástrojárstvo
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
izolatérstvo
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
elektroenergetika v rozsahu podnikania: dodávka elektriny na základe povolenia č. 2008E 0326 vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 20.08.2008
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
rozvod tepla v rozsahu predmetu podnikania: rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 60,4 MW na základe povolenia č. 2008T 0402 vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 20.08.2008
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
plynárenstvo v rozsahu podnikania: distribúcia plynu na základe povolenia č. 2008P 0112 vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 20.08.2008
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
úprava, rozvod a dodávka vody
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 13.12.2008 do: 31.12.2013)
výroba technických zariadení elektrických v rozsahu E4.1 elektrické rozvádzače
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
oprava vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 22.09.2009 do: 31.12.2013)
oprava vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 22.09.2009 do: 31.12.2013)
montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 22.09.2009 do: 31.12.2013)
projektovanie, montáź, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (od: 22.09.2009 do: 31.12.2013)
opravy a montáž určených meradiel
  (od: 22.09.2009 do: 31.12.2013)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (od: 28.09.2010 do: 31.12.2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 06.01.2011 do: 31.12.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
Ing. Martin Bartoš - člen predstavenstva
Rozvodná 2959/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 08.06.2012 do: 26.02.2013)
Ing. Marián Hluzák - predseda predstavenstva
Kútovská 15/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 12.12.2008
  (od: 12.12.2008 do: 21.09.2009)
Ing. Marián Hluzák - predseda predstavenstva
Kútovská 15/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 12.12.2008 Skončenie funkcie: 25.08.2009
  (od: 22.09.2009 do: 21.09.2009)
Ing. Marián Hluzák - predseda predstavenstva
Kútovská 15/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 25.08.2009
  (od: 22.09.2009 do: 26.02.2013)
Ing. Marián Hluzák - predseda predstavenstva
Kútovská 15/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 25.08.2009 Skončenie funkcie: 13.02.2013
  (od: 27.02.2013 do: 26.02.2013)
Ing. Ján Dobrotka - člen predstavenstva
130
Diviacka Nová Ves 972 24
Vznik funkcie: 25.08.2009
  (od: 22.09.2009 do: 31.12.2013)
Ing. Martin Bartoš - predseda predstavenstva
Rozvodná 2959/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 27.02.2013 do: 31.12.2013)
Ing. Ľuboslav Pribičko - člen predstavenstva
Helsinská 2639/24
Košice 040 13
Vznik funkcie: 13.02.2013
  (od: 27.02.2013 do: 31.12.2013)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 22.09.2009 do: 31.12.2013)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 12.12.2008 do: 21.09.2009)
Základné imanie: 
1 370 400 EUR Rozsah splatenia: 1 370 400 EUR
  (od: 30.10.2013 do: 31.12.2013)
730 400 EUR Rozsah splatenia: 730 400 EUR
  (od: 22.01.2010 do: 29.10.2013)
730 400 EUR Rozsah splatenia: 451 520 EUR
  (od: 03.03.2009 do: 21.01.2010)
33 200 EUR Rozsah splatenia: 33 200 EUR
  (od: 06.02.2009 do: 02.03.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 13.12.2008 do: 05.02.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 100 000 Sk
  (od: 12.12.2008 do: 12.12.2008)
Akcie: 
Počet: 22000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 03.03.2009 do: 31.12.2013)
Počet: 64
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 EUR
  (od: 30.10.2013 do: 31.12.2013)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 06.02.2009 do: 02.03.2009)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.12.2008 do: 05.02.2009)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.12.2008 do: 23.12.2008)
Akcionár: 
ENERGOCHEMICA SE
Hvězdova 1716/2b
Praha 4 - Nusle 140 00
Česká republika
  (od: 23.10.2012 do: 31.12.2013)
Novácke chemické závody, a. s.
M. R. Štefánika 1
Nováky 972 71
  (od: 12.12.2008 do: 02.03.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Andrej Bederka
Studenohorská 36
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 25.08.2009
  (od: 22.09.2009 do: 26.02.2013)
Ing. Andrej Bederka
Studenohorská 36
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 25.08.2009 Skončenie funkcie: 13.02.2013
  (od: 27.02.2013 do: 26.02.2013)
JUDr. Ing. Marián Karkuš
Považanova 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 12.12.2008
  (od: 12.12.2008 do: 21.09.2009)
JUDr. Ing. Marián Karkuš
Považanova 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 12.12.2008 Skončenie funkcie: 25.08.2009
  (od: 22.09.2009 do: 21.09.2009)
Miroslav Remeta
Čapajevova 29
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 16.12.2010
  (od: 06.01.2011 do: 26.02.2013)
Miroslav Remeta
Čapajevova 29
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 16.12.2010 Skončenie funkcie: 13.02.2013
  (od: 27.02.2013 do: 26.02.2013)
Ing. Miroslav Šuba
K Železnej studienke 6306/24
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 12.12.2008
  (od: 13.12.2008 do: 21.09.2009)
Ing. Miroslav Šuba
K Železnej studienke 6306/24
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 12.12.2008 Skončenie funkcie: 25.08.2009
  (od: 22.09.2009 do: 21.09.2009)
Ing. Miroslav Šuba
K Železnej studienke 6306/24
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 25.08.2009
  (od: 22.09.2009 do: 05.01.2011)
Ing. Miroslav Šuba
K Železnej studienke 6306/24
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 25.08.2009 Skončenie funkcie: 16.12.2010
  (od: 06.01.2011 do: 05.01.2011)
Ing. Miroslav Šuba
K Železnej studničke 6306/24
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 12.12.2008
  (od: 12.12.2008 do: 12.12.2008)
Ing. Anton Lomnický
Vrbany 343
Diviacka Nová Ves 972 24
Vznik funkcie: 12.12.2008
  (od: 12.12.2008 do: 31.12.2013)
Mgr. Marek Uhlíř
Hagarova 2546/11
Bratislava 831 51
Vznik funkcie: 13.02.2013 Skončenie funkcie: 10.10.2013
  (od: 30.10.2013 do: 29.10.2013)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie Nivy 238/4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 13.02.2013
  (od: 27.02.2013 do: 31.12.2013)
Mgr. Marek Uhlíř
Hagarova 2546/11
Bratislava 831 51
Vznik funkcie: 13.02.2013
  (od: 27.02.2013 do: 29.10.2013)
Ing. Pavel Mazák
Pútnická 7603/35
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 10.10.2013
  (od: 30.10.2013 do: 31.12.2013)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2014)
Právny nástupca: 
FORTISCHEM a.s.
M. R. Štefánika 1
Nováky 972 71
  (od: 01.01.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  07.02.2023
Dátum výpisu:  08.02.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)