Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  55/P

Obchodné meno: 
VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
  (od: 25.04.1992 do: 07.03.2004)
Sídlo: 
Strojárska 20
Snina 069 23
  (od: 25.04.1992 do: 07.03.2004)
IČO: 
00 008 788
  (od: 25.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 25.04.1992)
Deň výmazu: 
08.03.2004
  (od: 08.03.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 25.04.1992)
Predmet činnosti: 
4.skúšovníctvo vo výrobných odboroch - hydraulické prvky a agregáty - pneumatické prvky - žeriavy a drapáky - kotly - tlakové a kokilové stroje - stroje tvárniace na plasty - zdvíhacie mechanizmy, vrátky - transportné zariadenia - automatizované a mechanizované sklady - parkovacie systémy - stroje a zariadenia zlievarní
  (od: 25.04.1992 do: 11.07.2000)
1.výskum vo výrobných odboroch - stroje a zariadenia zlievarní - hydraulické lisy tvárniace na plasty - formy tlakové odlievacie a príslušenstvo - kotly na ústredné vykurovanie - účelové priemyselné roboty a manipulátory - vrátky - transportné zariadenia - automatizované mechanizované sklady
  (od: 25.04.1992 do: 07.03.2004)
2.vývoj vo výrobných odboroch - hydraulické prvky a agregáty - pneumatické prvky - hasiace prístroje - žeriavy - zdvíhacie mechanizmy, vrátky - transportné zariadenie - automatizované a mechanizované sklady - automatizované parkovacie systémy - kotly - stroje a zariadenia zlievarní - stroje tvárniace na plasty - hydraulické násobiče
  (od: 25.04.1992 do: 07.03.2004)
3.vývoj a inovácie technologických procesov v rámci vyrábaných výrobkov
  (od: 25.04.1992 do: 07.03.2004)
4.skúšobníctvo vo výrobných odboroch - hydraulické prvky a agregáty - pneumatické prvky - žeriavy a drapáky - kotly - tlakové a kokilové stroje - stroje tvárniace na plasty - zdvíhacie mechanizmy, vrátky - transportné zariadenia - automatizované a mechanizované sklady - parkovacie systémy - stroje a zariadenia zlievarní
  (od: 12.07.2000 do: 07.03.2004)
5.projekčná činnosť v rámci vyrábaných výrobkov
  (od: 25.04.1992 do: 07.03.2004)
6.výroba - tepelnej energie - elektrickej energie - odliatky z neželezných kovov - hydraulické prvky - pneumatické prvky - elektrické rozvádzače - remeselnícke náradie - zvláštne upínacie, rezne a ručné náradia a meradlá - zvláštne tvárniace nástroje, modely, formy a šablony - oceľové konštrukcie - prístroje hasiace ručné - žeriavy - zdvíhacie mechanizmy, vrátky - transportné zariadenia - automatizované a mechanizované sklady - kotly - stroje a zariadenia zlievarní - stroje tvárniace na plasty - bunky pre športové a sociálne účely - špeciálna výroba - výrobky z plastových profilov - drevené obaly a prepravné skryne - výrobky vodného hospodárstva
  (od: 25.04.1992 do: 07.03.2004)
7.výkon vyšších dodávateľských funkcií
  (od: 25.04.1992 do: 07.03.2004)
8.montáž, opravy a rekonštrukcia vyrábaných výrobkov
  (od: 25.04.1992 do: 07.03.2004)
9.vzdelávanie a rekvalifikácia pracovníkov v podnikovom vzdelávacom zariadení
  (od: 25.04.1992 do: 07.03.2004)
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie, znehodnocovanie zbraní
  (od: 26.01.1993 do: 07.03.2004)
vývoj, výroba, nákup, predaj, preprava, znehodnocovanie streliva
  (od: 26.01.1993 do: 07.03.2004)
tlakové a kokilové lejacie stroje
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
vstrekovacie stroje na plasty a lisy na gumy
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
hydraulika a hydraulické prvky
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
automatizované parkovacie systémy
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
výrobky špeciálnej techniky
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
nadzemné nádrže a strojné zveráky
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
potravinárske stroje
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
strojárenské výrobky
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
keramické výrobky
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
predaj a nákup technológií, technologických celkov a strojov
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
ubytovacie služby
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
žeriavové dráhy
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
prepravné zariadenia
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore: neželezné kovy, výrobky strojárskej metalurgie, hutné výrobky, stroje a strojné zariadenia, elektrospotrebiče, drevo a stavebný materiál, nerastné suroviny, priemyselné chemikálie, tlakové a kokilové lejacie stroje, vstrekovacie stroje na plasty a lisy na gumu, hydraulika a hydraulické prvky, žeriavy a žeriavové dráhy, automatizované parkovacie systémy, výrobky špeciálnej techniky, výrobky z plastov, formy, náradie a špeciálne náradie, nadzemné nádrže, kotly na ústredné vykurovanie, transportné a prepravné zariadenia, mechanizované sklady a skladovacie systémy, potravinárske stroje, keramické výrobky, technologické celky, obuv, koža a výrobky z kože, potraviny, motorové vozidlá, spotrebná elektronika, odliatky, hliník, drevo, keramika, železná ruda, kovy, výpočtová technika, odevy, textil, nábytok, domáce potreby, žele- ziarstvo, farby, laky, sklo, tovar pre domácich majstrov
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
opravy a šitie ochranných pomôcok
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
výroba drevených výrobkov
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
prekladisko nákladov
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
skladovacia činnosť
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
poskytovanie software
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
oprava kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane príslušenstva
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
organizačné poradenstvo
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
prevádzkovanie bufetov
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
pohostinská činnosť a ubytovanie
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
oprava a prenájom motorových vozidiel
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
vodoinštalatérstvo
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
oprava ústredného kúrenia
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
stolárstvo
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
zmenáreň
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
prevádzkovanie železničnej vlečky
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
cestovná kancelária
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
bežné, stredné a generálne opravy strojov, a zariadení výrobných odborov: vozíky akumulátorové, zariadenia na tepelné spracovanie, meničové prvky, elektromotory, ručné a mechanizované náradie, zváracie, spájacie a rezacie zariadenia, zariadenia pre povrchovú úpravu, zariadenia elektrických rozvodov, verejné osvetlenia, vzduchotechnické výrobky, hydraulické prvky a agregáty, prevodové zariadenia, vozíky dopravné, tvárniace stroje, poľnohospodárske stroje a zariadenia, kancelárske stroje, počítačová technika, obrábacie stroje, žeriavy
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
výroba, montáž a opravy: kovové nosné konštrukcie, transportné zariadenia, kovové prepravné prostriedky pre paletizáciu a kontajnerizáciu, skladovacie zariadenia, zariadenia pre ústredné vytápanie, poľnohospodárske stroje a zariadenia, stavebné a stolárske výrobky, drevené obaly a prepravné skrine
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
stavebná údržba a opravy
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v stavebníctve
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
revízie elektrorozvodov a hromozvodov
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
uvádzanie výbušnín do obehu
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, výroba a predaj stavebných tvárnic
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
neutralizácia odpadových vôd z povrchových úprav kovov
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob a výmenníkových staníc
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyny
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
revízia elektrických zariadení
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
projekčné a konštrukčné práce v oblasti merania a regulácie jednotlivých druhov energií
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
výroba, inštalácia a údržba elektrických strojov a zariadení spotrebnej elektroniky, rozvodov slaboprúdu, nízkeho napätia, elektropožiarnej signalizácie, elektroinštalatérstvo
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
formovanie, nabíjanie a opravy všetkých druhov akumulátorov, batérií a výroba destilovanej vody
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
výroba, inštalácia a opravy ústredného vy- kurovania a vetrania
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
plynoinštalatérstvo
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
údržba, oprava a rekonštrukcia rozvodov technologickej a pitnej vody
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
údržba, oprava a rekonštrukcia rozvodov stlačeného vzduchu
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
výroba - hydraulické a pneumatické prvky a agregáty, formy tlakové, odlievacie a prí- slušenstvo, účelové priemyselné roboty a manipulátory, stroje a zariadenie pre zlievanie a tvárnenie, prevodovky, náradie pre spotrebný priemysel, žeriavové dráhy, parkovacie systémy, výrobky z plastov, nástroje a kovový tovar, účelové stroje, stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, stroje a zariadenia pre všeobecné účely, stroje a náhradné diely pre strojárstvo a poľnohospodárstvo, odliatky, výlisky a výkovky s následným mechanickým opracovaním, tlakové nádoby
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
povrchové úpravy kovov
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
projekčná a konštrukčná činnosť v rámci vyrábaných výrobkov
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
projekcia a ralizácia vyšších dodávateľských funkcií - kotolne, tlakové zlievarne, mechanizované skládky, parkovacie systémy
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
montáž, opravy a rekonštrukcie - kotly, tlakové nádoby, teplovodné a plynové rozvody, plynové a regulačné stanice, žeriavy, žeriavové dráhy a oceľové konštrukcie
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
odlievanie ľahkých kovov
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
brúsenie, leštenie
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
výroba, opravy a údržba obrábacích strojov
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR č. 179/1998 Z.z.
  (od: 08.11.2000 do: 07.03.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.01.1993 do: 07.03.2004)
predstavenstvo
  (od: 25.04.1992 do: 25.01.1993)
Ing. Jozef Bušša - člen
Užhorodská 15
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.1998 do: 06.09.1999)
PhDr. Marcel Ďurka - člen
Palárikova 1626
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1992 do: 21.03.1996)
PhDr. Marcel Ďurka - člen
Palárikova 1626
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.1997 do: 10.05.1998)
Ing. Ján Gerboc - člen
Pribinova 1922
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.1993 do: 21.03.1996)
Ing. Ján Gerboc - člen
Pribinova 1992
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1998 do: 07.03.2004)
Ing. Jozef Gerboc - člen
Dobrianskeho 1527
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1992 do: 25.01.1993)
PhDr. Dušan Hulmik - člen
1. mája 2054/6
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1999 do: 07.03.2004)
Ing. Štefan Kandalík - člen
Vihorlatská 1421
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
Ing. Zdenek Karaščák - predseda predstavenstva
Palenčiarska 1828
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1992 do: 25.01.1993)
Ing. Jozef Kundrák - podpredseda
Hellova 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1996 do: 27.01.1998)
Ing. Jozef Marinič - podpredseda
Pribinova 1935
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1992 do: 25.01.1993)
Ing. Jozef Marinič - predseda
Pribinova 1935
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.1993 do: 21.03.1996)
Ing. Juraj Matyi - člen
Donská 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.1998 do: 27.01.1999)
Ing. Štefan Mikloš - člen
Kalinčiakova 2105/52
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1998 do: 01.11.1998)
Ing. Ľubomír Obšitník - člen
Budovateľská 1435
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1996 do: 27.01.1998)
Ing. Pavol Pčola - člen
SNP 1786
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.1997 do: 01.11.1998)
Ing. Ladislav Smaržík - predseda
Jenisejská 20
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1996 do: 10.05.1998)
Ing. Jozef Strechay - člen
Kukučínova 2045
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1996 do: 13.01.1997)
Ing. Jozef Strechay - podpredseda
Kukučínova 2045
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.1993 do: 21.03.1996)
Ing. Jozef Viščor - člen
Palárikova 1626
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1992 do: 25.01.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 26.01.1993 do: 07.03.2004)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 25.04.1992 do: 25.01.1993)
Základné imanie: 
1 741 313 000 Sk
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
1 740 713 000 Sk
  (od: 30.09.1996 do: 13.01.1997)
1 740 613 000 Sk
  (od: 31.05.1996 do: 29.09.1996)
1 740 213 000 Sk
  (od: 30.12.1994 do: 30.05.1996)
1 740 113 000 Sk
  (od: 25.04.1992 do: 29.12.1994)
Akcie: 
Počet: 41313
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.06.2000 do: 07.03.2004)
Počet: 1700
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 13.06.2000 do: 07.03.2004)
Počet: 41313
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.01.1997 do: 12.06.2000)
Počet: 1700
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 07.09.1999 do: 12.06.2000)
Počet: 10000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 700 Sk
  (od: 14.01.1997 do: 06.09.1999)
Počet: 1000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 40 713 Sk
  (od: 30.09.1996 do: 13.01.1997)
Počet: 1700
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 26.01.1993 do: 13.01.1997)
Počet: 40613
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.05.1996 do: 29.09.1996)
Počet: 40213
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.12.1994 do: 30.05.1996)
Počet: 40113
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.01.1993 do: 29.12.1994)
Počet: 1687910
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.04.1992 do: 25.01.1993)
Počet: 52203
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.04.1992 do: 25.01.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Július Bacsó , CSc. - člen
Bratislavská 64
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1996 do: 27.01.1999)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 41
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.12.1994 do: 03.07.1995)
Ing. Jaroslav Bilík - predseda
Plzeňská 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1999 do: 06.09.1999)
Ing. Ladislav Bruňák - člen
Humenská 3
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.1993 do: 07.12.1994)
Ing. Jozef Bušša - člen
Užhorodská 15
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1999 do: 11.07.2000)
Ing. Ján Gerboc - člen
Pribinova 1922
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1992 do: 25.01.1993)
Ing. Ján Gerboc - člen
Pribinova 1922
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1996 do: 27.01.1998)
Ing. Anton Jura - člen
Starozagorská 39
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.1997 do: 27.01.1999)
JUDr. Milan Jurko - člen
Obchodná 10
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.12.1994 do: 21.03.1996)
Ing. Stanislav Kudláč - člen
Miškovecká 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.1993 do: 07.12.1994)
Ing. Dionýz Kunder - predseda
Výstavby 12
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.1993 do: 07.12.1994)
Ing. Ivan Lacko
Miroslavská 38
Medzev
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.1995 do: 21.03.1996)
Ing. Miroslav Mackulin - člen
Hanojská 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1999 do: 06.09.1999)
Štefan Marinič - člen
Palárikova 1623
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.1993 do: 21.03.1996)
Ing. Ján Matejsko - člen
Idanská 27
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1999 do: 11.07.2000)
Ing. Juraj Matyi - predseda
Donská 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1999 do: 11.07.2000)
Ing. Dominik Mojžiš - člen
Bernlákova 4
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.1997 do: 27.01.1999)
Ing. Pavol Mráz
Jenisejská 22
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.1995 do: 21.03.1996)
Ing. Pavol Mráz - člen
Jasuschova 22
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.1997 do: 27.01.1998)
Ing. Emil Pastorek - predseda
Kukučínova 38
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1992 do: 25.01.1993)
Ing. František Pollák - člen
Idanská 11
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.12.1994 do: 21.03.1996)
Ing. Anton Romža - podpredseda
nám. Slobody 26
Humenné
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1992 do: 25.01.1993)
Ing. Bartolomej Sinai - člen
Cesta Pod Hradovou 24
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1998 do: 06.09.1999)
Ing. Ján Ščur - člen
Kysucká 20
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.1993 do: 07.12.1994)
Ing. František Špička - člen
Orgovánová 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1999 do: 11.07.2000)
Ján Špitálik - člen
Kollárova 2167
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.1993 do: 21.03.1996)
Ing. Milan Uhliar - člen
Jenisejská 14
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1996 do: 13.01.1997)
Ing. Ján Valenčík - člen
Maurerova 17
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.12.1994 do: 03.07.1995)
Ing. Ján Valenčík - člen
Maurerova 17
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1996 do: 13.01.1997)
Ing. Ján Kucer - člen
Kukučínova 2041/2
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
Ing. Juraj Cogan - člen
Partizánska 2539
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.1998 do: 07.03.2004)
Miloš Klenovčan - člen
Bauerova 19
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2000 do: 07.03.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
V y m a z u j e s a : Obchodné meno: VIHORLAT akciová spoločnosť Snina Sídlo: Strojárska 20 069 23 Snina IČO: 00 008 788 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jej zrušenie uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28.3.2003 č. 2K 178/00-291, ktorým bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu VIHORLAT akciová spoločnosť Snina, pretože majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Deň výmazu: 8.3.2004.
  (od: 08.03.2004)
Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 5CbR/124/2018-13 zo dňa 04.04.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.05.2019 súd nariadil dodatočnú likvidáciu obchodnej spoločnosti VIHORLAT akciová spoločnosť Snina Obchodné meno: VIHORLAT akciová spoločnosť Snina v dodatočnej likvidácii Dátum vstupu do dodatočnej likvidácie: 25.05.2019 Likvidátor: Meno a priezvisko: Ing. Dušan Kuruc Adresa kancelárie: Štefánikova 18, 066 01 Humenné Spôsob konania: Likvidátor robí v mene obchodnej spoločnosti úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii obchodnej spoločnosti, pričom v mene obchodnej spoločnosti koná samostatne tak, že k obchodnému menu bývalej obchodnej spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu.
  (od: 04.09.2019)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 189
  (od: 25.04.1992 do: 07.03.2004)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.9.1992. Stary spis: Sa 189
  (od: 08.12.1994 do: 07.03.2004)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 27.12.1994. Rozhodnutie akciovej spoločnosti o zlúčení s VSŽ Strojex, s.r.o. Snina, Strojárenska 23, Snina bez likvidácie ku dňu 1.1.1995 v zmysle § 69 ods. 1,3 zák. č. 513/ /91 Zb. spísané dňa 21.12.1994 vo forme notárskej zápisnice. Stary spis: Sa 189
  (od: 30.12.1994 do: 07.03.2004)
Na akciovú spoločnosť prešli práva a záväzky obchodných spoločností: VIHORLAT STROJEX, s. r. o. VIHORLAT SERVIS, s. r. o. VIHORLAT INFOS, s. r. o. VIHORLAT OPRAVY, s. r. o. na základe zmluvy o fúzií ku dňu 31. 5. 1996. Stary spis: Sa 189
  (od: 31.05.1996 do: 07.03.2004)
Na VIHORLAT akciovú spoločnosť Snina prechádza všetok majetok, práva a záväzky VIHORLAT ENERGETIKA, s.r.o. Snina z dôvodu jej zrušenia bez likvidácie zlúčením v zmysle rozhodnutia MVZ uvedených spoločností ku dňu 31.8.1996. Stary spis: Sa 189
  (od: 30.09.1996 do: 07.03.2004)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 14.5.1996. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 26.9.1996. Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.12.1996 o zlúčení akciovej spoločnosti ku dňu 31.12.1996 a zmluvami zo dňa 16.12.1996, spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločností: VIHORLAT LISY spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Snine, Strojárska 20 VIHORLAT ŽERIAVY spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Snine, Strojárska 20 VIHORLAT METALFORM spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Snine, Strojárska 20 VIHORLAT VERMUN, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Snine, Strojárska 20, ktoré boli zrušené bez likvidácie rozhodnutiami svojich valných zhromaždení, konaných dňa 16.12.1996. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 16.12.1996.
  (od: 14.01.1997 do: 07.03.2004)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 12.10.1998.
  (od: 02.11.1998 do: 07.03.2004)
Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 23.11.1999. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 26.4.2000.
  (od: 12.07.2000 do: 07.03.2004)
Uznesenie Krajského súdu Košice č. k. 2 K 178/00-13 zo dňa 30.10.2000 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: VIHORLAT akciová spoločnosť Snina, IČO: 00 008 788, so sídlom v Snine, Strojárska 20 podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Eugen Gališin, Štefánikova 47, Humenné. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28.3.2003 č. 2K 178/00-291, ktorým bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu VIHORLAT akciová spoločnosť Snina, pretože majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcov, a ktorým boli zbavení funkcií správcu konkurznej podstaty JUDr. Eugen Gališin a osobitného správcu Ing. Alexander Skysľak.
  (od: 08.11.2000 do: 07.03.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  13.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)