Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  867/V

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Budkovce v likvidácii
  (od: 11.04.1994)
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Budkovce
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT, BUDKOVCE
  (od: 19.04.1993 do: 20.04.1993)
Sídlo: 
Budkovce 072 15
  (od: 21.04.1993)
Budkovce
  (od: 19.04.1993 do: 20.04.1993)
IČO: 
00 197 181
  (od: 19.04.1993)
Deň zápisu: 
30.01.1960
  (od: 19.04.1993)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 19.04.1993)
Predmet činnosti: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 25.02.1994)
cestná nákladná doprava
  (od: 25.02.1994)
neverejná cestná osobná doprava
  (od: 25.02.1994)
úprava a spracovanie mlieka na kŕmne účely
  (od: 25.02.1994)
výroba cestovín
  (od: 25.02.1994)
maloobchodný predaj porcelánu
  (od: 25.02.1994)
pranie a mechanické čistenie
  (od: 25.02.1994)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov a zamestnancov podľa zásad schválených predstavenstvom družstva
  (od: 25.02.1994)
v celom rozsahu
  (od: 19.04.1993 do: 20.04.1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
cestná nákladná doprava
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
neverejná cestná osobná doprava
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
hotel s možnosťou stravovania v triede **
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
výroba-kontajnerov a ich nosičov, paliet, technologických zariadení pre mechanizačné dielne, poľnohospodárskych strojov, súčiastok a náradia portálových manipulátorov, otočných žeriavov
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
výroba a oprava ramenového nosiča a nadstavby poľnohospodárskych kontajnerov
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
drevovýroba-výroba výrobkov z dreva, najmä paliet, prírezov, prírub a debničiek, bytových doplnkov, upomienkových predmetov, výroba nábytku /neremeselná/-najmä záhradkárského nábytku, mobilných buniek a chatiek
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
dekorovanie porcelánu, úžitkovej a netradičnej keramiky
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
elektrovýroba-výroba výrobkov elektrotechniky a elektroniky aplikovanej v poľnohospodárstve, veterinárnej a humánnej medicíne
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
oprava malých agregátov /alternátory, dynamá, štartery/
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
stavebníctvo okrem realizácie dopravných stavieb
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
úprava a spracovanie mliek na kŕmne účely
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
výroba pekárenských výrobkov
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
výroba cestovín
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
maloobchodný predaj základných potravín, kŕmnych zmesí, dekorovaného porcelánu a vlastných výrobkov
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
veľkoobchodná činnosť v oblasti nápoje, ovocie, zelenina, kvety, sadenice ovocných stromkov, kríkov-drevín, osív, krmív, hnojív, chemických prostriedkov, potrieb pre pestovateľov, chovateľov
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne s registrovaným sortimentom a výrobkami vlastnej výroby výrobkov z dreva, kovu, elektra okrem chemických výrobkov
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
stolárstvo
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
výroba kŕmnych zmesí
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
práce poľnohospodárskymi strojmi
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
pranie a mechanické čistenie
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov a zamestnancov podľa zásad schválených predstavenstvom družstva
  (od: 21.04.1993 do: 24.02.1994)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
predstavenstvo
  (od: 19.04.1993 do: 20.04.1993)
Alžbeta Behunčíková - člen
93
Budkovce
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Anna Čižmárová - člen
122
Sliepkovce
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Emil Ďurovčík - člen
Moskovská 10
Michalovce
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Michal Džunko - člen
160
Sliepkovce
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Anna Horňáková - člen
71
Budkovce
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
MVDr. Vladislav Hrubjak - podpredseda
  (od: 19.04.1993 do: 20.04.1993)
MVDr. Vladislav Hrubjak - podpredseda
79
Krásnovce
  (od: 21.04.1993 do: 01.11.1993)
MVDr. Vladislav Hrubjak - predseda
79
Krásnovce
  (od: 02.11.1993 do: 10.04.1994)
Helena Irchová - člen
359
Lastomír
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Mária Jackuličová - člen
278
Budkovce
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Jozef Juhás , CSc. - člen
Koceľova 6
Michalovce
  (od: 02.11.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Jozef Juhás , CSc. - predseda
  (od: 19.04.1993 do: 20.04.1993)
Ing. Jozef Juhás , CSc. - predseda
Koceľova 6
Michalovce
  (od: 21.04.1993 do: 01.11.1993)
Vladimír Mechír - člen
101
Lastomír
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Mária Ondičová - člen
209
Budkovce
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Štefan Paľo - člen
264
Budkovce
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Vojtech Pešta - člen
127
Sliepkovce
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Eduard Sabol - člen
114
Budkovce
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Bartolomej Tirpák - člen
268
Lastomír
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Konanie: 
Za družstvo v likvidácii konajú a podpisujú likvidátori, každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky družstva podpisuje likvidátor tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.
  (od: 11.04.1994)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 21.04.1993 do: 10.04.1994)
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými družstvo nadobúda alebo preberá záväzky podpisuje predseda poľnohospodárskeho družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 19.04.1993 do: 20.04.1993)
Zapisované základné imanie: 
7 000 000 Sk
  (od: 21.04.1993)
Základný členský vklad: 
2 000 Sk
  (od: 21.04.1993)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 11.4.1994
  (od: 10.07.2004)
Dátum vstupu do likvidácie: 11.4.1994
  (od: 02.05.2000 do: 09.07.2004)
Dátum vstupu do likvidácie: 11.4.1994
  (od: 11.04.1994 do: 01.05.2000)
 Likvidátor:
MVDr. Vladislav Hrubják
79
Krásnovce
  (od: 30.06.2017)
 Likvidátor:
Ing. Božena Michalková
44
Zálužice
  (od: 11.04.1994)
 Likvidátor:
Juraj Sanitra
583
Pavlovce nad Uhom
  (od: 11.04.1994)
 Likvidátor:
MVDr. Vladislav Hrubjak
79
Krásnovce
  (od: 11.04.1994 do: 20.03.2017)
 Likvidátor:
MVDr. Vladislav Hrubjak
79
Krásnovce
  (od: 21.03.2017 do: 29.06.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením 9.12.1992 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou 20.1.1993 v súlade so zák. č.42/92 Zb. a § 765 zák. č.513/91 Zb.
  (od: 21.04.1993)
Zápisnica z členskej schôdze PD konaná dňa 7.10.1993.
  (od: 25.02.1994)
Uznesenie členskej schôdze zo dňa 21.3.1994 o zrušení družstva s likvidáciou podľa ust. § 254 odst.2 písm. a zák. č.513/91 Zb. Vstup do likvidácie: 11.4.1994
  (od: 11.04.1994)
Krajský súd v Košiciach sp. zn. 2K 69/95 zo dňa 31.1.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Budkovce v likvidácii a ustanovil správcu konkurznej podstaty: JUDr. Jána Derevjaníka, komerčného právnika, Nám. Osloboditeľov 1, Michalovce.
  (od: 02.05.2000)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 2K 69/95-148 zo dňa 3.12.2003 ustanovil za správcu konkurznej podstaty Mgr. Ivana Šveca, r.č. , Kalinčiakova 20, Košice.
  (od: 10.07.2004)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. kon. 2 K 69/95-182 zo dňa 14.6.2004, právoplatným dňa 13.7.2004 ustanovil JUDr. Jozefa Vaška, r.č. , so sídlom Szakkayho 1, Košice do funkcie nového správcu.
  (od: 27.04.2005)
Družstvo sa riadi stanovami schválenými členskou schôdzou 28.2.1991 na základe zák. č.162/90 Zb. Členský podiel : 10.000,- Kčs Úhrada strát : Člen družstva ručí za prípadnú stratu na hospodárskom výsledku družstva v rozsahu členského podielu a základného členského vkladu.
  (od: 19.04.1993 do: 20.04.1993)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31.1.2000
  (od: 27.04.2005)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Ján Derevjaník
Nám. Osloboditeľov 1
Michalovce
  (od: 02.05.2000)
Mgr. Ivan Švec
Kalinčiakova 20
Košice
Vznik funkcie: 03.12.2003
  (od: 10.07.2004)
JUDr. Jozef Vaško
Szakkayho 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 13.07.2004
  (od: 27.04.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  26.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)