Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  146/N

Obchodné meno: 
TOPDROG a.s.
  (od: 13.11.1995)
Sídlo: 
M. Rázusa 24
Topoľčany 955 01
  (od: 13.11.1995)
IČO: 
34 130 098
  (od: 13.11.1995)
Deň zápisu: 
13.11.1995
  (od: 13.11.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 13.11.1995)
Predmet činnosti: 
veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.07.2005)
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.07.2005)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby
  (od: 22.07.2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.07.2005)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojených s upratovacími službami
  (od: 22.07.2005)
reklamná činnosť
  (od: 22.07.2005)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 22.07.2005)
školiaca a prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.07.2005)
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (od: 02.10.2020)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v sortimentoch:
  (od: 13.11.1995 do: 21.07.2005)
drogistický a zdravotnícky tovar
  (od: 13.11.1995 do: 21.07.2005)
kozmetika, farby, laky, mydlá, čistiace a pracie prostriedky, kefársky tovar, pestovateľské a hospodárske potreby, chemické výrobky, výrobky foto-kino, galantéria drogistického charakteru, autokozmetika a autopotreby a ďalej v týchto sortimentoch:
  (od: 13.11.1995 do: 21.07.2005)
obuv, kožená galantéria, textilný tovar, potreby pre domácnosť, papier a papierenské výrobky, školské potreby, hračky a spoločenské hry, tabakové výrobky a fajčiarske potreby, zdravotnícke čaje, konzumný lieh, pochutiny a ostatné požívatiny, sklo, porcelán
  (od: 13.11.1995 do: 21.07.2005)
poskytovanie a sprostredkovanie služieb súvisiacich s vykonávaním maloobchodnej a veľkoobchodej činnosti vrátane služieb kozmetických salónov, opráv fotoprístrojov, spracovania filmov a fotografií
  (od: 13.11.1995 do: 21.07.2005)
nákup tovaru z dovozu prostredníctvom organizácií oprávnených na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti, predovšetkým v pôsobnosti MOOCR SSR
  (od: 13.11.1995 do: 21.07.2005)
priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti
  (od: 13.11.1995 do: 21.07.2005)
veľkoobchodný predaj spotrebným družstvám a iným odberateľom
  (od: 13.11.1995 do: 21.07.2005)
realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií
  (od: 13.11.1995 do: 21.07.2005)
v súlade zo všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť
  (od: 13.11.1995 do: 21.07.2005)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu
  (od: 13.11.1995 do: 21.07.2005)
sprostredkovanie výkonu služieb, predaj drogériového tovaru a rozličného tovaru formou maloobchodu
  (od: 13.11.1995 do: 21.07.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.07.1997)
predstavenstvo
  (od: 13.11.1995 do: 10.07.1997)
Martin Macko - Predseda predstavenstva
Bernolákova 2046/3
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 28.04.2022
  (od: 14.05.2022)
Mgr. Nataša Kluková - Člen predstavenstva
Hurbanova 372/7
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 28.04.2022
  (od: 14.05.2022)
Ing. Marián Mudrík - Člen predstavenstva
Tehelná 1705/65
Partizánske 958 03
Vznik funkcie: 28.04.2022
  (od: 14.05.2022)
Ing. Jozef Bujna
Záhradnícka 22
Topoľčany
  (od: 13.11.1995 do: 18.01.1996)
Ing. Helena Greschová
Sklenárova 46
Bratislava
  (od: 13.11.1995 do: 18.01.1996)
Margita Igazová
Podjavorinskej 1961
Topoľčany
  (od: 19.01.1996 do: 10.07.1997)
Ing. Igor Kalna
Osloboditeľov 470
Rajecké Teplice
  (od: 19.01.1996 do: 04.12.1996)
Martin Macko
Bernolákova 2046/B
Topoľčany
  (od: 11.07.1997 do: 28.10.1998)
Martin Macko
Bernolákova 2046/b
Topoľčany
Vznik funkcie: 30.08.2000
  (od: 03.08.2004 do: 21.07.2005)
Martin Macko
Bernolákova 2046/b
Topoľčany
Vznik funkcie: 30.08.2000 Skončenie funkcie: 28.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 21.07.2005)
Milan Macko
Bernolákova 2046/B
Topoľčany
  (od: 05.12.1996 do: 21.07.2005)
Milan Macko
Bernolákova 2046/B
Topoľčany
Skončenie funkcie: 28.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 21.07.2005)
Tomáš Macko
Bernolákova 2046/B
Topoľčany
  (od: 29.10.1998 do: 21.07.2005)
Tomáš Macko
Bernolákova 2046/B
Topoľčany
Skončenie funkcie: 28.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 21.07.2005)
Ing. Stanislav Mojžiš
Streďanská 2731
Topoľčany
  (od: 19.01.1996 do: 04.12.1996)
Ing. Marián Mokoš
P.O. Hviezdoslava 2159/2
Topoľčany
  (od: 05.12.1996 do: 02.08.2004)
Ing. Milan Oravec , CSc.
Budovateľská 600/90
Partizánske
  (od: 13.11.1995 do: 18.01.1996)
Viera Pavlíková
Nemčice 307
Topoľčany
  (od: 13.11.1995 do: 10.07.1997)
Milan Macko - predseda
Podhradie 192
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 28.06.2005 Skončenie funkcie: 27.04.2022
  (od: 14.05.2022 do: 13.05.2022)
Martin Macko - člen
Bernolákova 2046/3
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 28.06.2005 Skončenie funkcie: 27.04.2022
  (od: 14.05.2022 do: 13.05.2022)
Mária Vrždiaková - člen
Na Hlinách 29
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 28.06.2005 Skončenie funkcie: 27.04.2022
  (od: 14.05.2022 do: 13.05.2022)
Milan Macko - predseda
Podhradie 192
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 28.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 13.05.2022)
Martin Macko - člen
Bernolákova 2046/3
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 28.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 13.05.2022)
Mária Vrždiaková - člen
Na Hlinách 29
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 28.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 13.05.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú : a, predseda predstavenstva samostatne, alebo b, spoločne dvaja členovia predstavenstva
  (od: 11.07.1997)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnený všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnený podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja lenovia predstavenstva, pokiaľ správny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 13.11.1995 do: 10.07.1997)
Základné imanie: 
2 633 804,696974 EUR
  (od: 13.04.2012)
79 346 000 Sk
  (od: 13.11.1995 do: 12.04.2012)
Akcie: 
Počet: 79346
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 13.04.2012)
Počet: 79346
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.07.2005 do: 12.04.2012)
Počet: 79346
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.11.1995 do: 21.07.2005)
Dozorná rada: 
Mária Macková
Jacovce 379
Jacovce 955 03
Vznik funkcie: 27.09.2018
  (od: 08.11.2018)
Miroslav Petráš
M.Benku 2462
Topoľčany 955 03
Vznik funkcie: 27.09.2018
  (od: 08.11.2018)
Romana Kopecká
Kukučínova 1203/33
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 28.04.2022
  (od: 14.05.2022)
Ľubica Beňová
J.Matušku 2139/B
Topoľčany
  (od: 05.12.1996 do: 28.10.1998)
Róbert Bobošík
J.Matušku 2178/17
Topoľčany
  (od: 11.07.1997 do: 28.10.1998)
Helena Gálová
385
Ludanice
  (od: 13.11.1995 do: 28.10.1998)
Silvia Hippíková
Streďanská 2536
Topoľčany
  (od: 13.11.1995 do: 28.10.1998)
Jarmila Kmeťková
Slnečná 2508/26
Topoľčany
Vznik funkcie: 30.08.2000
  (od: 03.08.2004 do: 21.07.2005)
Jarmila Kmeťková
Slnečná 2508/26
Topoľčany
Vznik funkcie: 30.08.2000 Skončenie funkcie: 28.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 21.07.2005)
Marta Kmeťková
Streďanská 1531
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 28.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 07.11.2018)
Marta Kmeťková
Streďanská 1531
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 28.06.2005 Skončenie funkcie: 27.09.2018
  (od: 08.11.2018 do: 07.11.2018)
Ing. Jana Krutáková
Mozartova 14
Bratislava
  (od: 13.11.1995 do: 28.10.1998)
Martin Macko
Bernolákova 2046/B
Topoľčany
  (od: 29.10.1998 do: 02.08.2004)
Milan Macko
Bernolákova 2046/B
Topoľčany
  (od: 13.11.1995 do: 04.12.1996)
Mária Macková
379
Jacovce
  (od: 29.10.1998 do: 21.07.2005)
Mária Macková
379
Jacovce
Skončenie funkcie: 28.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 21.07.2005)
Mária Macková
379
Jacovce 955 03
Vznik funkcie: 28.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 07.11.2018)
Mária Macková
379
Jacovce 955 03
Vznik funkcie: 28.06.2005 Skončenie funkcie: 27.09.2018
  (od: 08.11.2018 do: 07.11.2018)
Božena Melicháreková
Trnavská 28
Bratislava
  (od: 13.11.1995 do: 28.10.1998)
Pavol Ondruš
D. Jurkoviča 2404
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 28.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 07.11.2018)
Pavol Ondruš
D. Jurkoviča 2404
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 28.06.2005 Skončenie funkcie: 27.09.2018
  (od: 08.11.2018 do: 07.11.2018)
Ing. Jana Terlandová
Malá Okružná 937/22
Partizánske
  (od: 13.11.1995 do: 28.10.1998)
Mária Vrždiaková
Na Hlinách 29
Trnava
  (od: 29.10.1998 do: 21.07.2005)
Mária Vrždiaková
Na Hlinách 29
Trnava 917 01
Skončenie funkcie: 28.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 21.07.2005)
Ing. František Hroššo
Nemčice 348
Nemčice 955 01
Vznik funkcie: 27.09.2018 Skončenie funkcie: 27.04.2022
  (od: 14.05.2022 do: 13.05.2022)
Ing. František Hroššo
Nemčice 348
Nemčice 955 01
Vznik funkcie: 27.09.2018
  (od: 08.11.2018 do: 13.05.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 5.10.1995 notárska zápisnica č.N 282/95, Nz 278/95, fondom Národného majetku SR, bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle § 162 a nasl.Zák.č.513/91 Zb., v znení ďalších zmien a doplnkov, po vyňatí časti majetku štátneho podniku Drogérie Bratislava, a to odštepného závodu O2 Topolčany so sídlom v Topolčanoch, ktorý sa zrušuje bez likvidácie. Stary spis: Sa 428
  (od: 13.11.1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 07.11.1996.
  (od: 11.07.1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.1998 schválilo zmenu stanov.
  (od: 29.10.1998)
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Mariána Mokoša dňa 30.8.2000. Zánik funkcie člena dozornej rady Martina Macka dňa 30.8.2000.
  (od: 03.08.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  17.03.2023
Dátum výpisu:  21.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)