Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  148/N

Obchodné meno: 
Zeloprodukt, akciová spoločnosť
  (od: 09.11.1994 do: 04.12.2018)
Sídlo: 
Ivanka pri Nitre 951 12
  (od: 09.11.1994 do: 04.12.2018)
IČO: 
31 450 971
  (od: 09.11.1994)
Deň zápisu: 
09.11.1994
  (od: 09.11.1994)
Deň výmazu: 
05.12.2018
  (od: 05.12.2018)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 05.12.2018)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.11.1994)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu-poľnohospodárske výrobky, ovocie, zelenina, kvety
  (od: 09.11.1994 do: 04.12.2018)
sprostredkovanie obchodu-stroje a zariadenia
  (od: 09.11.1994 do: 04.12.2018)
veľkoobchod-poľnohospodárske výrobky, ovocie, zelenina, kvety
  (od: 09.11.1994 do: 04.12.2018)
veľkoobchod-stroje a zariadenia
  (od: 09.11.1994 do: 04.12.2018)
maloobchod-poľnohospodárske výrobky, ovocie, zelenina, kvety
  (od: 09.11.1994 do: 04.12.2018)
maloobchod-stroje a zariadenia
  (od: 09.11.1994 do: 04.12.2018)
rastlinná výroba (pestovanie kvetov, ovocia, zeleniny, húb a iných poľných plodín)
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
kúpa tovaru za účelom jeho preda iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
skladovanie a sušenie poľnohospodárskych produktov
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
laboratórne činnosti pre rastlinú a živočíšnu výrobu
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu služieb a rastlinnej výrobe
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
prieskum trhu
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
prenájom nebytových a skladovacích priestorov
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
spracovanie a konzervovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.11.1994 do: 04.12.2018)
Ing. Ján Birčák , CSc. - člen predstavenstva
Pri Strelnici 56
Nitra
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Štefan Bleho - člen predstavenstva
1445
Močenok
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Vladislav Borík - člen
907
Trnovec nad Váhom
  (od: 16.11.1995 do: 01.04.1997)
Ing. Jozef Čalkovský - podpredseda predstavenstva
Korčaginova 10
Nitra
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Anton Kolárik - člen predstavenstva
29
Golianovo
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Milan Košťalik , CSc. - člen predstavenstva
Podhájska 290
Nové Zámky
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Milan Košťálik , CSc - člen
ul.Podhájska 290
Nové Zámky
  (od: 16.11.1995 do: 01.04.1997)
Ing. Alojz Kročka - člen predstavenstva
Sídl. Lúky 24
Vráble
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Ivan Oravec - člen predstavenstva
Jánskeho 690/10
Nitra
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Peter Schultz - predseda predstavenstva
905
Mojmírovce
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Jozef Šimon - člen predstavenstva
Slávičie chodníky 25
Nitra
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Štefánia Vyskočová
Nová 52
Bánov
  (od: 02.04.1997 do: 05.04.1999)
Ing. Peter Schultz - predseda
905
Mojmírovce
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
Ing. Alojz Kročka - člen
Sídl. Lúky 1115/24
Vráble
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
Ing. Ján Birčák , CSc - člen
Pri strelnici 56
Nitra
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
Ing. Jozef Šimon - člen
ul.Slávičie chodníky 25
Nitra
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
Ing. Ivan Oravec - člen
ul.Jánskeho 10
Nitra
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
Ing. Štefan Bleho - člen
1445
Močenok
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
Ing. Anton Kolárik - člen
29
Golianovo
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
Ing. Lýdia Sťahulová
Zvolenská 10
Nitra
  (od: 02.04.1997 do: 04.12.2018)
Ing. Karol Wolf
Svätoplukova 13
Nitra
  (od: 06.04.1999 do: 04.12.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva konajú a podpisujú vždy spoločne aspoň dvaja jeho členovia. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 09.11.1994 do: 04.12.2018)
Základné imanie: 
88 580 000 Sk
  (od: 09.11.1994 do: 04.12.2018)
Akcie: 
Počet: 88580
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.11.1994 do: 04.12.2018)
Dozorná rada: 
Ing. Vladislav Borik - člen dozornej rady
Trnovec nad Váhom
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Marián Brunai - predseda dozornej rady
Za humnami 57
Nitra
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Marián Brunai - predseda
Za humnami 57
Nitra
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
Ing. Dušan Chudík - člen
Hornočermánska 8
Nitra
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
Ing. Augustína Kučerová - člen
Ďurčianského 30
Nitra
  (od: 16.11.1995 do: 05.04.1999)
Ing. Augustína Kučerová - člen dozornej rady
Ďurčanského 30
Nitra
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Milan Kukla - člen
Čajkovského 32
Nitra
  (od: 16.11.1995 do: 05.04.1999)
Ing. Milan Kukla - člen dozornej rady
Čajkovského 32
Nitra
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Juraj Kurek - člen dozornej rady
Beňadikova 43
Ivanka pri Nitre
  (od: 09.11.1994 do: 15.11.1995)
Ing. Ľubomíra Líšková - člen
Beethovenova 2
Nitra
  (od: 16.11.1995 do: 01.04.1997)
Ing. Alojz Morávek
Wilsonovo nábr. 128
Nitra
  (od: 06.04.1999 do: 04.12.2018)
Ing. Karel Rambousek
Cintorínska 456/21
Vráble
  (od: 06.04.1999 do: 04.12.2018)
Ing. Peter Žuffa
Tatarkova 4
Nitra
  (od: 02.04.1997 do: 04.12.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Krajský súd Bratislava uznesením č.k. 7K 85/2000-817 zo dňa 14.08.2018, právoplatným dňa 25.09.2018, zrušil konkurz vyhlásený na úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia a zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Helenu Hledíkovú, so sídlom AK Matúšova 56/A, 811 04 Bratislava. Z obchodného registra OS Nitra z odd. Sa, vl. č. 148/N, sa v y m a z á v a spoločnosť: Zeloprodukt, akciová spoločnosť, so sídlom Ivanka pri Nitre 951 12, IČO: 31 450 971.
  (od: 05.12.2018)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.12.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Akciová spoločnosť je právnym nástupcom Zeloprodukt spoločný poľnohospodársky podnik, Ivánka pri Nitre. Stary spis: Sa 436
  (od: 09.11.1994 do: 04.12.2018)
Valné zhromaždenie konané dňa 16.05.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 133/95 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 436
  (od: 16.11.1995 do: 04.12.2018)
Rozhodnutia valných zhromaždení zo dňa 13.5.1997 a 6.7.1998.
  (od: 06.04.1999 do: 04.12.2018)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 27.6.2000, č.k. 7K 85/00-264, bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Helena Hledíková, advokátka, Lazaretská 3/A, Bratislava.
  (od: 12.07.2000 do: 04.12.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024
Dátum výpisu:  26.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR