Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12520/B

Business name: 
W.E.T. s.r.o. v likvidácii
  (from: 03/12/1996 until: 07/22/1997)
W.E.T. s.r.o.
  (from: 10/05/1992 until: 03/11/1996)
Registered seat: 
1/545
Dunajská Lužná 900 42
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Strojnícka 34
Bratislava 821 05
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Identification number (IČO): 
31 334 423
  (from: 10/05/1992)
Date of entry: 
10/05/1992
  (from: 10/05/1992)
Person dissolved from: 
23. 7. 1997
  (from: 07/23/1997)
Date of deletion: 
07/23/1997
  (from: 07/23/1997)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/23/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/05/1992)
Objects of the company: 
určovanie množstva odpadových vôd
  (from: 10/05/1992 until: 07/22/1997)
určovanie kvality odpadových vôd
  (from: 10/05/1992 until: 07/22/1997)
technológia čistenia odpadových vôd
  (from: 10/05/1992 until: 07/22/1997)
inžiniering
  (from: 10/05/1992 until: 07/22/1997)
Partners: 
Martin Čársky
Blagojevova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Martin Čársky
Blagojevova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Ivan Chabal
Ševčenkova 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Ivan Chabal
Ševčenkova 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Valter Kadlečík
Ipeľská 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Valter Kadlečík
Ipeľská 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Ing. Radovan Lahoda, M.Sc.
Astrova 8
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Dušan Makovický
P.Horova 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Dušan Makovický
P.Horova 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Ján Obuch
Lubinská 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Ján Obuch
Lubinská 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Igor Paška
L.Szántoa 32
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Igor Paška
L.Szántoa 32
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Vladimír Svrbický
Bajkalská 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/23/1995 until: 07/22/1997)
Vladimír Svrbický
Bajkalská 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/25/1993 until: 10/22/1995)
Vladimír Svrbický
Bajkalská 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Bohuslav Šimkovič
Romanova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Bohuslav Šimkovič
Romanova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Zoltán Tollár
I/545
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 05/25/1993 until: 10/22/1995)
Zoltán Tollár
I/545
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Contribution of each member: 
Martin Čársky
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Ivan Chabal
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Valter Kadlečík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Dušan Makovický
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Ján Obuch
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Igor Paška
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Vladimír Svrbický
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Bohuslav Šimkovič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Zoltán Tollár
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
Martin Čársky
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Ivan Chabal
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Valter Kadlečík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Dušan Makovický
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Ján Obuch
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Igor Paška
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Vladimír Svrbický
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 10/22/1995)
Bohuslav Šimkovič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Zoltán Tollár
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 10/22/1995)
Ing. Radovan Lahoda, M.Sc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
Vladimír Svrbický
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/23/1995 until: 07/22/1997)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/12/1996 until: 07/22/1997)
konatelia
  (from: 10/05/1992 until: 03/11/1996)
Martin Čársky
Blagojevova 23
Bratislava
  (from: 10/05/1992 until: 03/11/1996)
Ivan Chabal
Ševčenkova 22
Bratislava
  (from: 10/05/1992 until: 03/11/1996)
Dušan Makovický
P.Horova 18
Bratislava
  (from: 10/05/1992 until: 03/11/1996)
Igor Paška
L.Szántoa 32
Bratislava
  (from: 10/05/1992 until: 03/11/1996)
Vladimír Svrbický
Bajkalská 18
Bratislava
  (from: 10/05/1992 until: 03/11/1996)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná likvidátor.
  (from: 03/12/1996 until: 07/22/1997)
Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/05/1992 until: 03/11/1996)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 07/22/1997)
180 000 Kčs
  (from: 10/05/1992 until: 05/24/1993)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Radovan Lahoda
Astrova 8
Bratislava
  (from: 03/12/1996 until: 07/22/1997)
Other legal facts: 
Súhlas správcu dane č.j. 609/230/22997/1997 zo dňa 27.6.1997. V Y M A Z U J E S A : Spoločnosť s obchodným menom W.E.T. s.r.o. v likvidácii so sídlom Dunajská Lužná 1/545, IČO: 31 334 423, z obchodného registra. Stary spis: S.r.o. 19493
  (from: 07/23/1997)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 8.6.1992 v zmysle ust. § 57, § 60, § 105 a násl. Zákona 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 4796 Stary spis: S.r.o. 19493
  (from: 10/05/1992 until: 07/22/1997)
Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti konanom dňa 18.01.1996 došlo k zrušeniu spoločnosti s likvidáciou ku dňu 01.03.1996. Stary spis: S.r.o. 4796 Stary spis: S.r.o. 19493
  (from: 03/12/1996 until: 07/22/1997)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person