Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  72/P

Obchodné meno: 
Drevostol, a.s.
  (od: 01.05.1992 do: 14.06.2012)
Sídlo: 
Budovateľská 48
Prešov 080 58
  (od: 01.05.1992 do: 14.06.2012)
IČO: 
00 609 331
  (od: 01.05.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 01.05.1992)
Deň výmazu: 
15.06.2012
  (od: 15.06.2012)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 15.06.2012)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.05.1992)
Predmet činnosti: 
sušenie reziva, výroba odrezkov, štiepok, stavebno-stolárska výroba, výroba stavebného nábytku a interiérov, výroba drevených paliet a obalov, maloobchodná a veľkoobchod ná činnosť s vlastnými výrobkami, obchodno technické služby, sprostredkovateľská činnosť, poradenská a konzultačná činnosť
  (od: 01.05.1992 do: 14.06.2012)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.01.1995 do: 14.06.2012)
závodné stravovanie
  (od: 16.01.1995 do: 14.06.2012)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 16.01.1995 do: 14.06.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.05.1992 do: 14.06.2012)
Ing. Vladimír Bača - člen
Ďumbierska 10
Prešov
  (od: 01.05.1992 do: 15.11.1993)
Ing. Ján Ducár - člen
Prostejovská 41
Prešov
  (od: 01.05.1992 do: 15.11.1993)
Miroslav Fedák - člen
17. novembra 77
Sabinov
  (od: 31.01.2001 do: 19.09.2001)
Ing. Juraj Fotta - člen
31
Hrabkov
  (od: 01.05.1992 do: 15.11.1993)
Dezider Gajdoš - člen
A.Prídavku 24
Prešov
  (od: 01.05.1992 do: 15.11.1993)
Ing. Karol Hricišák - člen
Makarenkova 54
Ľubotice
  (od: 16.04.1997 do: 30.01.2001)
Ing. František Ježík - podpredseda predstavenstva
P.Horova 10
Prešov
  (od: 16.11.1993 do: 15.04.1997)
Štefan Kmeťo - podpredseda
Ľ. Fullu 2495/19
Topoľčany
  (od: 20.09.2001 do: 14.06.2012)
Ing. Jaroslav Kočiš - člen
Sedliackého povstania 2
Prešov
  (od: 09.10.1995 do: 15.04.1997)
Ing. Jaroslav Kočiš - predseda
Sedliackého povstania 2
Prešov
  (od: 16.04.1997 do: 30.01.2001)
Ing. Peter Krajňák - člen
Čergovská 16
Prešov
  (od: 01.05.1992 do: 15.04.1997)
Ing. Peter Krajňák - podpredseda
55
Fulianka
  (od: 31.01.2001 do: 19.09.2001)
Ing. Ján Krasnay - člen
Čapajevova 35
Prešov
  (od: 09.10.1995 do: 30.01.2001)
Ing. Štefan Kužma - člen
17.novembra 156
Prešov
  (od: 16.04.1997 do: 14.11.1999)
Ing. Anton Lascsak - člen
Kozmonautov 15
Rožňava
  (od: 20.09.2001 do: 14.06.2012)
Ing. Ondrej Matej - člen
Justičná 7
Prešov
  (od: 15.11.1999 do: 30.01.2001)
Ing. Vladimír Pabiš - člen
Čergovská 16
Prešov
  (od: 01.05.1992 do: 15.11.1993)
Ing. Jozef Priester - člen
Solivarská 3
Prešov
  (od: 01.05.1992 do: 15.11.1993)
Ing. Jozef Priester - podpredseda
Solivarská 3
Prešov
  (od: 16.04.1997 do: 14.11.1999)
Ing. Jozef Priester - predseda predstavenstva
Solivarská 3
Prešov
  (od: 16.11.1993 do: 15.04.1997)
Ing. Miroslav Roguľa - podpredseda
Popradská 3
Prešov
  (od: 15.11.1999 do: 30.01.2001)
Ing. Miroslav Roguľa - predseda
Popradská 3
Prešov
  (od: 31.01.2001 do: 19.09.2001)
Ing. Jozef Štalmach - člen
Pod lipkou 19
Bardejov
  (od: 16.11.1993 do: 08.10.1995)
Ing. Viliam Valovič - člen
Sabinovská 24
Prešov
  (od: 16.11.1993 do: 08.10.1995)
Ing. Peter Varga - predseda
Obrancov mieru 169/20
Tovarníky
  (od: 20.09.2001 do: 14.06.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
Akciovú spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 01.05.1992 do: 14.06.2012)
Základné imanie: 
25 461 000 Sk
  (od: 01.05.1992 do: 14.06.2012)
Akcie: 
Počet: 25461
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.01.2001 do: 14.06.2012)
Počet: 25461
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.11.1993 do: 30.01.2001)
Počet: 24697
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.05.1992 do: 15.11.1993)
Počet: 764
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.05.1992 do: 15.11.1993)
Dozorná rada: 
Anton Dudra - člen
168
Demjata
  (od: 09.10.1995 do: 30.01.2001)
Anton Dudra - predseda
168
Demjata
  (od: 16.11.1993 do: 08.10.1995)
Ing. Karol Hricišák - predseda
Makarenkova 54
Prešov
  (od: 31.01.2001 do: 19.09.2001)
Ing. Ján Krásnay - člen
Čapajevova 35
Prešov
  (od: 31.01.2001 do: 19.09.2001)
Ing. Terézia Lešková - člen
Ďumbierska 15
Prešov
  (od: 01.05.1992 do: 15.11.1993)
Ing. Radovan Michal - člen
A. Pietra 34
Martin
  (od: 09.10.1995 do: 15.04.1997)
Ing. Miroslav Roguľa - člen
Popradská 3
Prešov
  (od: 16.04.1997 do: 14.11.1999)
Ing. Mária Sekerová - člen
Blagoevova 22
Bratislava
  (od: 01.05.1992 do: 15.11.1993)
Ing. Ján Šima - člen
Solivarská 39
Prešov
  (od: 16.04.1997 do: 30.01.2001)
Ing. Ľuboš Valach - člen
Horná 15
Žilina - Budatín
  (od: 16.11.1993 do: 08.10.1995)
Ing. arch. Viliam Valovič - predseda
Sabinovská 24
Prešov
  (od: 09.10.1995 do: 30.01.2001)
Ing. Dušan Vaník - člen
Bernolákova 20
Banská Bystrica
  (od: 16.11.1993 do: 15.04.1997)
Štefan Zakarovský - člen
Prostejovska 41
Prešov
  (od: 01.05.1992 do: 15.11.1993)
Jozef Vasilišin - predseda
408
Bystré
  (od: 20.09.2001 do: 14.06.2012)
František Sendek - člen
Prostějovská 41
Prešov
  (od: 31.01.2001 do: 14.06.2012)
Adriana Vasilišinová - člen
408
Bystré
  (od: 20.09.2001 do: 14.06.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice dňa 9.4.1992 č. N 170/92, Nz 144/92, napísanej štátnym notárstvom Bratislava 2, podľa zák. č. 513/91 Zb., v súlade s rozhodnutím o privatizácii š.p. Drevostol Prešov podľa zák. č. 92/91 Zb. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 3.12.1992, 28.6.1993, 10.5.1994, 28.4.1995. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 27.5.1996.
  (od: 16.04.1997 do: 14.06.2012)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 4.6.1997.
  (od: 15.11.1999 do: 14.06.2012)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 15.12.2000.
  (od: 31.01.2001 do: 14.06.2012)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 3K 163/01-7 zo dňa 21.9.2001 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Drevostol, a.s. so sídlom v Prešove, Budovateľská 48, IČO: 00 609 331, podľa zák.č. 328/91 Zb. Správca podstaty: JUDr. Jozef Jaroščák ml., Bardejov, Tehelná 49.
  (od: 20.09.2001 do: 14.06.2012)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku Slovenskej republiky v zmysle ust. zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a § 154 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 213
  (od: 01.05.1992 do: 15.04.1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 10.5.1994. Stary spis: Sa 213
  (od: 16.01.1995 do: 15.04.1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 28.4.1995. Stary spis: Sa 213
  (od: 09.10.1995 do: 15.04.1997)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021
Dátum výpisu:  21.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)