Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  76/P

Business name: 
ZTS Sabinov, a. s.
  (from: 09/27/2002)
ZÁVODY ŤAŽKÉHO STROJÁRSTVA Sabinov, a. s. v skratke: ZTS Sabinov, a. s.
  (from: 10/31/1995 until: 09/26/2002)
ZÁVODY ŤAŽKÉHO STROJÁRSTVA Sabinov, a.s.
  (from: 04/27/1992 until: 10/30/1995)
Registered seat: 
Hollého 27
Sabinov 083 30
  (from: 09/27/2002)
Sabinov 083 30
  (from: 04/27/1992 until: 09/26/2002)
Identification number (IČO): 
00 590 797
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
výroba, odbyt, servis a opravy prevodových zariadení, tvárniacich strojov, náradia, prípravkov a nástrojov
  (from: 04/27/1992)
zámočníctvo
  (from: 11/01/1993)
kovoobrábanie, výroba nástrojov
  (from: 11/01/1993)
obchodná činnosť - strojárenské výrobky, potravinárske výrobky, spotrebný tovar
  (from: 11/01/1993)
ubytovacie služby
  (from: 11/01/1993)
závodné stravovanie
  (from: 11/01/1993)
pohostinská činnosť - bufet
  (from: 11/01/1993)
oprava strojov a zariadení
  (from: 10/31/1995)
výroba obrábacích strojov
  (from: 03/31/2000)
úprava, spracovanie a skladovanie dreva
  (from: 03/31/2000)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (from: 09/20/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/20/2000)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/20/2000)
prenájom bytových a nebytových priestorov - prevádzka bytového hospodárstva
  (from: 09/13/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/27/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/27/2002)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/28/2004)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie (pri V) zdvíhacích zariadení v rozsahu: Aa - žeriavy a zdvíhadlá; Ae - regálové zakladače; Ba - žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg; Bb - žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000 kg vrátane
  (from: 07/28/2004)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/08/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/29/2006)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení
  (from: 06/23/2007)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 07/18/2018)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 07/18/2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 12/13/2018)
poskytovanie dopravných služieb
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
príprava mládeže pre výkon povolania
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 07/28/2004 until: 07/17/2018)
neutralizačno - deemulgačné služby, (nakladanie s odpadmi)
  (from: 10/31/1995 until: 07/17/2018)
cestná nákladná doprava
  (from: 10/31/1995 until: 07/17/2018)
cestná motorová doprava
  (from: 09/02/1996 until: 07/27/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/27/1992)
Ing. Miroslav Betík - člen
Široká 10498/21
Bratislava 831 07
From: 06/30/2017
  (from: 07/14/2017)
Ing. Alexej Beljajev - predseda
Ľubovnianska 3195/4
Bratislava - Petržalka 851 07
From: 01/01/2020
  (from: 02/04/2020)
Ing. Marek Kasina , PhD. - člen
15
Lúčka 082 71
From: 01/01/2020
  (from: 02/04/2020)
Ing. Juraj Bánó - člen
149
Ostrovany
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
Ing. Alexej Beljajev - predseda
Ľubovnianska 4
Bratislava
  (from: 10/31/1995 until: 11/21/1996)
Ing. Alexej Beljajev - predseda
Ľubovnianska 4
Bratislava
  (from: 05/20/1997 until: 06/29/2003)
Ing. Alexej Beljajev - predseda
Ľubovnianska 4
Bratislava
From: 06/13/1995
  (from: 06/30/2003 until: 07/27/2004)
Ing. Alexej Beljajev - člen
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
From: 05/22/2015
  (from: 06/26/2015 until: 06/19/2017)
Ing. Alexej Beljajev - člen
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
From: 05/22/2015
  (from: 06/20/2017 until: 02/03/2020)
Ing. Alexej Beljajev - člen
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
From: 05/22/2015 Until: 12/31/2019
  (from: 02/04/2020 until: 02/03/2020)
Ing. Alexej Beljajev - predseda
Ľubovnianska 4
Bratislava 821 08
From: 06/13/1995
  (from: 07/28/2004 until: 06/19/2017)
Ing. Alexej Beljajev - predseda
Sobotské námestie 1769/41
Poprad - Spišská Sobota 058 01
From: 06/13/1995
  (from: 06/20/2017 until: 02/03/2020)
Ing. Alexej Beljajev - predseda
Sobotské námestie 1769/41
Poprad - Spišská Sobota 058 01
From: 06/13/1995 Until: 12/31/2019
  (from: 02/04/2020 until: 02/03/2020)
Ing. Alexandra Beljajevová - člen
Ľubovnianska 4/3195
Bratislava 851 07
From: 06/30/2004
  (from: 07/28/2004 until: 11/28/2006)
Ing. Alexandra Beljajevová - člen
Ľubovnianska 4/3195
Bratislava 851 07
From: 06/30/2004 Until: 11/14/2006
  (from: 11/29/2006 until: 11/28/2006)
Ing. Ivan Bošela , CSc. - podpredseda
A. Matušku 11
Prešov
  (from: 11/01/1993 until: 10/30/1995)
Ing. Matúš Bujňák - člen
Mlynská 4
Lipany
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
Ing. Matúš Bujňák - člen
Mlynská 4
Lipany
  (from: 11/22/1996 until: 06/29/2003)
Ing. Matúš Bujňák - člen
Mlynská 4
Lipany
From: 09/09/1996
  (from: 06/30/2003 until: 07/27/2004)
Ing. Matúš Bujňák - člen
Mlynská 4
Lipany 082 71
From: 09/09/1996
  (from: 07/28/2004 until: 06/25/2015)
Ing. Matúš Bujňák - člen
Mlynská 4
Lipany 082 71
From: 09/09/1996 Until: 04/25/2015
  (from: 06/26/2015 until: 06/25/2015)
Ing. Ján Fečák - člen
Prešovská 6
Veľký Šariš
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
Ladislav Hoz - predseda
Komenského 29
Sabinov
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
Ing. Marián Hunčík - člen
Bernolákova 3
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 10/31/1995 until: 11/21/1996)
Mgr. Ján Ivanecký - podpredseda
396
Vyšná Šebastová 080 06
From: 06/30/2017
  (from: 07/14/2017 until: 02/03/2020)
Mgr. Ján Ivanecký - podpredseda
396
Vyšná Šebastová 080 06
From: 06/30/2017 Until: 12/31/2019
  (from: 02/04/2020 until: 02/03/2020)
Ing. Jaroslav Jančík - člen
Horárska 4267/53
Prešov 080 01
From: 11/14/2006
  (from: 11/29/2006 until: 06/30/2014)
Ing. Jaroslav Jančík - člen
Horárska 4267/53
Prešov 080 01
From: 11/14/2006 Until: 06/12/2014
  (from: 07/01/2014 until: 06/30/2014)
Ing. Jaroslav Jančík - podpredseda
Horárska 4267/53
Prešov 080 01
From: 06/13/2014
  (from: 07/01/2014 until: 05/04/2017)
Ing. Jaroslav Jančík - podpredseda
Horárska 4267/53
Prešov 080 01
From: 06/13/2014 Until: 04/12/2017
  (from: 05/05/2017 until: 05/04/2017)
Ing. Jozef Jurica - podpredseda
Komenského 29
Sabinov
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
Ing. Jozef Jurica - podpredseda
Komenského 29
Sabinov
  (from: 10/31/1995 until: 11/21/1996)
Ing. Jozef Jurica - predseda
Komenského 29
Sabinov
  (from: 11/01/1993 until: 10/30/1995)
Anton Kašák - člen
Dudvážska 33
Bratislava
  (from: 10/31/1995 until: 11/21/1996)
Ing. Ľubomír Kundrát - člen
717
Dunajská Lužná
  (from: 11/22/1996 until: 06/29/2003)
Ing. Ľubomír Kundrát - člen
717
Dunajská Lužná
From: 09/09/1996
  (from: 06/30/2003 until: 07/27/2004)
Ing. Ľubomír Kundrát - člen
717
Dunajská Lužná 900 42
From: 09/09/1996
  (from: 07/28/2004 until: 09/20/2005)
Ing. Ľubomír Kundrát - člen
717
Dunajská Lužná 900 42
From: 09/09/1996 Until: 08/17/2005
  (from: 09/21/2005 until: 09/20/2005)
Ing. Vincent Leššo - člen
Sabinovská 13
Šarišské Michaľany
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
Ing. Peter Macala - člen
Októbrová 69
Prešov
  (from: 11/01/1993 until: 10/30/1995)
Ing. Peter Macala - podpredseda
Októbrová 69
Prešov
  (from: 11/22/1996 until: 06/29/2003)
Ing. Peter Macala - podpredseda
Októbrová 69
Prešov
From: 09/09/1996
  (from: 06/30/2003 until: 07/27/2004)
Ing. Peter Macala - podpredseda
Októbrová 69
Prešov 080 01
From: 09/09/1996
  (from: 07/28/2004 until: 06/30/2014)
Ing. Peter Macala - podpredseda
Októbrová 69
Prešov 080 01
From: 09/09/1996 Until: 03/31/2014
  (from: 07/01/2014 until: 06/30/2014)
Pavol Martavuz - člen
Novomeského 6
Sabinov
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
Ing. Dušan Piaček - člen
Hlavná 58
Stupava
  (from: 11/22/1996 until: 06/29/2003)
Ing. Dušan Piaček - člen
Hlavná 58
Stupava
From: 09/09/1996
  (from: 06/30/2003 until: 07/27/2004)
Ing. Dušan Piaček - člen
Hlavná 58
Stupava
From: 09/09/1996 Until: 06/30/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Ing. Gabriela Sedláková - člen
17. novembra 382/30
Sabinov 083 01
From: 08/17/2005
  (from: 09/21/2005 until: 06/19/2017)
Ing. Gabriela Sedláková - člen
17. novembra 382/30
Sabinov 083 01
From: 08/17/2005
  (from: 06/20/2017 until: 06/11/2020)
Ing. Gabriela Sedláková - člen
17. novembra 382/30
Sabinov 083 01
From: 08/17/2005 Until: 05/27/2020
  (from: 06/12/2020 until: 06/11/2020)
JUDr. Imrich Sopko - člen
Schiffelova 36
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
JUDr. Imrich Sopko - člen
Sklenárova 36
Bratislava
  (from: 11/01/1993 until: 10/30/1995)
Ing. Alexander Wolf - člen
7. novembra 25
Martin
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
Ing. Alexander Wolf - člen
7. novembra 5
Martin
  (from: 11/01/1993 until: 10/30/1995)
Ing. Michal Petríček - podpredseda
Pod kaštieľom 640/33
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 01/01/2020 Until: 06/24/2022
  (from: 07/20/2022 until: 07/19/2022)
Ing. Michal Petríček - podpredseda
Pod kaštieľom 640/33
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 01/01/2020
  (from: 02/04/2020 until: 07/19/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (from: 04/27/1992)
Capital: 
5 337 426 EUR Paid up: 5 337 426 EUR
  (from: 09/12/2020)
6 961 860 EUR Paid up: 6 961 860 EUR
  (from: 06/18/2009 until: 09/11/2020)
208 855 800 Sk Paid up: 208 855 800 Sk
  (from: 06/30/2003 until: 06/17/2009)
208 855 800 Sk
  (from: 05/20/1997 until: 06/29/2003)
232 062 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 05/19/1997)
Shares: 
Number of shares: 232062
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 23 EUR
  (from: 09/12/2020)
Number of shares: 232062
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 30 EUR
  (from: 01/18/2011 until: 09/11/2020)
Number of shares: 232062
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 EUR
  (from: 07/21/2010 until: 01/17/2011)
Number of shares: 232062
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 30 EUR
  (from: 06/18/2009 until: 07/20/2010)
Number of shares: 232062
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 900 Sk
  (from: 10/11/2005 until: 06/17/2009)
Number of shares: 232062
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 900 Sk
  (from: 03/31/2000 until: 10/10/2005)
Number of shares: 232062
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 900 Sk
  (from: 05/20/1997 until: 03/30/2000)
Number of shares: 232062
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 05/19/1997)
Number of shares: 225100
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
Number of shares: 6962
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
Supervisory board: 
JUDr. Michal Lazar - člen
Strmý vŕšok 8173/173
Bratislava 841 06
From: 06/13/2014
  (from: 07/01/2014)
Mária Puškašová
Ul. Mieru 603/20
Sabinov 083 01
From: 05/10/2019
  (from: 05/16/2019)
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 3195/4
Bratislava - Petržalka 851 07
From: 01/01/2020
  (from: 02/04/2020)
Ing. Alexander Beljajev - člen
Medená 35
Bratislava
  (from: 03/31/2000 until: 06/29/2003)
Ing. Alexander Beljajev - člen
Medená 35
Bratislava
From: 05/25/1999
  (from: 06/30/2003 until: 07/27/2004)
Ing. Alexander Beljajev - člen
Medená 35
Bratislava 801 00
From: 05/25/1999
  (from: 07/28/2004 until: 06/30/2014)
Ing. Alexander Beljajev - člen
Medená 35
Bratislava 801 00
From: 05/25/1999 Until: 06/12/2014
  (from: 07/01/2014 until: 06/30/2014)
Ing. Ivan Bošela , CSc. - člen
A. Matušku 11
Prešov
  (from: 10/31/1995 until: 03/30/2000)
Martin Héthárši
Záhradná 99/26
Pečovská Nová Ves 082 56
From: 05/10/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/15/2019)
Martin Héthárši
Záhradná 99/26
Pečovská Nová Ves 082 56
From: 05/10/2016 Until: 05/10/2019
  (from: 05/16/2019 until: 05/15/2019)
Ing. Vladimír Ivančo , CSc. - člen
Magurská 3
Košice
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
Ing. Michal Kamas - člen
Americká tr. 1
Košice
  (from: 11/01/1993 until: 10/30/1995)
Peter Kanuščák - člen
17. novembra 620/77
Sabinov
Until: 05/22/2003
  (from: 09/20/2000 until: 06/29/2003)
Ing. Florián Konečný - člen
Ružová 52
Sabinov
  (from: 11/01/1993 until: 09/19/2000)
Ján Lapoš
Ružová 202/53
Sabinov 083 01
From: 05/10/2007
  (from: 06/23/2007 until: 05/12/2010)
Ján Lapoš
Ružová 202/53
Sabinov 083 01
From: 05/10/2007 Until: 05/10/2010
  (from: 05/13/2010 until: 05/12/2010)
JUDr. Michal Lazar - predseda
Karadžičova 45/4109
Bratislava 821 08
From: 07/01/2004
  (from: 07/28/2004 until: 06/30/2014)
JUDr. Michal Lazar - predseda
Karadžičova 45/4109
Bratislava 821 08
From: 07/01/2004 Until: 06/12/2014
  (from: 07/01/2014 until: 06/30/2014)
Ing. Vincent Leššo - člen
Sabinovská 11
Šarišské Michaľany
  (from: 11/01/1993 until: 10/30/1995)
Jozef Lukáč
Bernolákova 193/24
Sabinov - Orkucany 083 01
From: 05/10/2010
  (from: 05/13/2010 until: 05/15/2013)
Jozef Lukáč
Bernolákova 193/24
Sabinov - Orkucany 083 01
From: 05/10/2010 Until: 05/10/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/15/2013)
Ing. Helena Pažická - predseda
Komenského 35
Sabinov
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
Mária Puškášová
Ul. Mieru 603/20
Sabinov 083 01
From: 05/10/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/16/2016)
Mária Puškášová
Ul. Mieru 603/20
Sabinov 083 01
From: 05/10/2013 Until: 05/10/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Libor Rybanský - predseda
Gaštanova 35
Žilina
  (from: 10/31/1995 until: 11/21/1996)
Ing. Jaroslav Schreiber - člen
Maurerova 1
Krompachy
  (from: 11/01/1993 until: 10/30/1995)
Ing. Ján Spůra - predseda
Svätoplukova A1
Senec
  (from: 11/22/1996 until: 06/29/2003)
Ing. Ján Spůra - predseda
Svätoplukova A1
Senec
From: 09/24/1996
  (from: 06/30/2003 until: 07/27/2004)
Ing. Ján Spůra - predseda
Svätoplukova A1
Senec
From: 09/24/1996 Until: 06/30/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Štefan Vargovčík - člen
9. mája 5
Sabinov
  (from: 11/01/1993 until: 10/30/1995)
Štefan Varholík - člen
Mat. Slov. 11
Sabinov
  (from: 04/27/1992 until: 10/31/1993)
Henrich Wolf - člen
Komenského 759/30
Sabinov
From: 05/22/2003
  (from: 06/30/2003 until: 07/27/2004)
Henrich Wolf - člen
Komenského 759/30
Sabinov 083 01
From: 05/22/2003
  (from: 07/28/2004 until: 06/22/2007)
Henrich Wolf - člen
Komenského 759/30
Sabinov 083 01
From: 05/22/2003 Until: 05/10/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Jaromír Žák - predseda
8. mája F/16
Svidník
  (from: 11/01/1993 until: 10/30/1995)
Ing. Alexander Beljajev
Medená 35
Bratislava 811 02
From: 06/13/2014 Until: 12/31/2019
  (from: 02/04/2020 until: 02/03/2020)
Ing. Alexander Beljajev
Medená 35
Bratislava 811 02
From: 06/13/2014
  (from: 07/01/2014 until: 02/03/2020)
Other legal facts: 
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 7.12.1992 a dňa 22.6.1993. Stary spis: Sa 219
  (from: 11/01/1993)
Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 23.5.1995. Stary spis: Sa 219
  (from: 09/02/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 7.6.1996. Rozhodnutie valného zhromaždenia dňa 7.6.1996 o znížení základného imania z 232.062.000.- Sk na 208.855.800.- Sk. Stary spis: Sa 219
  (from: 11/22/1996)
Znížené základné imanie 208.855.800,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 20.5.1997.
  (from: 05/20/1997)
Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle ustanovení zák. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a § 154 a nasl. ust. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 219
  (from: 04/27/1992)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 25.5.1999.
  (from: 03/31/2000)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 30.5.2000.
  (from: 09/20/2000)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 28.5.2002.
  (from: 09/27/2002)
Date of updating data in databases:  03/20/2023
Date of extract :  03/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person