Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  80/P

Obchodné meno: 
AGROHUM a.s.
  (od: 28.04.1992 do: 26.01.2005)
Sídlo: 
Tolstého 7
Humenné 066 22
  (od: 28.04.1992 do: 26.01.2005)
IČO: 
31 651 992
  (od: 28.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 28.04.1992)
Deň výmazu: 
27.01.2005
  (od: 27.01.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 27.01.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.04.1992)
Predmet činnosti: 
nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov
  (od: 28.04.1992 do: 23.09.1996)
výroba a odbyt krmných zmesí
  (od: 28.04.1992 do: 23.09.1996)
zásobovanie hospodárskymi potrebami
  (od: 28.04.1992 do: 23.09.1996)
poľnohospodárska činnosť
  (od: 17.06.1994 do: 23.09.1996)
výroba a odbyt mlynských a pekárenských výrobkov
  (od: 01.08.1995 do: 23.09.1996)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárských výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 24.09.1996 do: 26.01.2005)
výroba a odbyt mlynárenských a pekárenských výrobkov
  (od: 24.09.1996 do: 26.01.2005)
prenájom nebytových a skladovacích priesto- rov
  (od: 24.09.1996 do: 26.01.2005)
prenájom motorových vozidiel a inej tech- niky
  (od: 24.09.1996 do: 26.01.2005)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 24.09.1996 do: 26.01.2005)
maloobchod s rastlinnými, živočíšnymi a kŕmnymi zmesami, výživou
  (od: 24.09.1996 do: 26.01.2005)
veľkoobchod s rastlinnými, živočíšnymi a kŕmnymi zmesami, agrochemickými prípravkami a výživou
  (od: 24.09.1996 do: 26.01.2005)
výroba, nákup a predaj drevených výrobkov
  (od: 24.09.1996 do: 26.01.2005)
nákup a predaj živých jatočných zvierat
  (od: 24.09.1996 do: 26.01.2005)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 24.09.1996 do: 26.01.2005)
výroba trvanlivých cestovín a pečiva
  (od: 24.09.1996 do: 26.01.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.04.1992 do: 26.01.2005)
Ing. Jozef Amrich - člen
Sadová 49
Humenné
  (od: 01.08.1995 do: 31.07.1996)
Ing. Jozef Amrich - predseda
Sadová 49
Humenné
  (od: 28.04.1992 do: 31.07.1995)
Ing. Pavol Antoňák - člen
Kukorelliho 17
Humenné
  (od: 17.06.1994 do: 31.07.1995)
Ing. Emil Čerevka - člen
186
Krásny Brod
  (od: 28.04.1992 do: 16.06.1994)
Ján Folenta - podpredseda
142
Hrabovec nad Laborcom
  (od: 28.04.1992 do: 16.06.1994)
RNDr. Anna Kesanová - predseda
Nad lúčkami 5
Bratislava
  (od: 24.09.1996 do: 22.02.1998)
Michal Leňka - člen
Partizánska 12
Humenné
  (od: 28.04.1992 do: 16.06.1994)
Michal Leňka - člen
Partizánska 8
Humenné
  (od: 01.08.1995 do: 31.07.1996)
Ing. Štefan Soták - predseda
arm. gen. L. Svobodu 28
Bratislava
  (od: 01.08.1996 do: 23.09.1996)
Ing. Štefan Soták - predseda
arm.gen. L. Svobodu 28
Bratislava
  (od: 01.08.1995 do: 31.07.1996)
Milan Timuľák - člen
Gaštanova 114
Humenné
  (od: 28.04.1992 do: 16.06.1994)
Ing. Peter Tomko - člen
Hrnčiarska 1700/1
Humenné
  (od: 24.09.1996 do: 22.02.1998)
Igor Urban - člen
Družstevná 7
Humenné
  (od: 01.08.1995 do: 31.07.1996)
Igor Urban - člen
Družstevná 7
Humenné
  (od: 01.08.1996 do: 23.09.1996)
Igor Urban - podpredseda
Družstevná 7
Humenné
  (od: 24.09.1996 do: 22.02.1998)
Ing. Oliver Varhola - člen
Baničova 17
Žilina
  (od: 17.06.1994 do: 31.07.1995)
Renáta Vorobeľová - podpredseda
SNP 16
Humenné
  (od: 17.06.1994 do: 31.07.1996)
Renáta Vorobeľová - podpredseda
SNP 16
Humenné
  (od: 01.08.1996 do: 23.09.1996)
Ing. Milan Zuščin - člen
Konečná 1
Michalovce
  (od: 17.06.1994 do: 31.07.1995)
Ing. Jozef Bilšák
Poľana 61
Humenné
  (od: 23.02.1998 do: 26.01.2005)
Renáta Vorobeľová
SNP 2508/16
Humenné
  (od: 23.02.1998 do: 26.01.2005)
Berta Hlubíková
31
Veľopolie
  (od: 23.02.1998 do: 26.01.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.
  (od: 28.04.1992 do: 26.01.2005)
Základné imanie: 
85 094 000 Sk
  (od: 03.06.1993 do: 26.01.2005)
76 286 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 02.06.1993)
Akcie: 
Počet: 85094
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.06.1994 do: 26.01.2005)
Počet: 2288
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 16.06.1994)
Počet: 82806
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.06.1993 do: 16.06.1994)
Počet: 73998
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 02.06.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Marián Babilonský - člen
539
Bystrá
  (od: 24.09.1996 do: 22.02.1998)
Michal Bezek - člen
101
Udavské
  (od: 17.06.1994 do: 31.07.1995)
Pavol Biľo
Třebičská 12
Humenné
  (od: 23.02.1998 do: 26.01.2005)
Ing. Emil Čerevka - podpredseda
142
Krásny Brod
  (od: 17.06.1994 do: 31.07.1995)
Ivan Frolek - člen
Košice
  (od: 01.08.1995 do: 23.09.1996)
Mária Hamaďáková
Dobrianskeho 53
Humenné
  (od: 28.04.1992 do: 16.06.1994)
Jaroslav Hladík - predseda
Laborecká 13
Humenné
  (od: 01.08.1995 do: 23.09.1996)
Ing. Dušan Kuča - predseda
Zvolenská 1
Nitra
  (od: 24.09.1996 do: 22.02.1998)
Ing. Bohuš Mikula - člen
Na Revína 19
Bratislava
  (od: 01.08.1995 do: 23.09.1996)
Ing. Vladimír Misník - člen
Mierova 72
Humenné
  (od: 24.09.1996 do: 22.02.1998)
Ing. Vladimír Misník - podpredseda
Mierova 72
Humenné
  (od: 01.08.1995 do: 23.09.1996)
Ing. Vladimír Misník
Mierova 72
Humenné
  (od: 23.02.1998 do: 26.01.2005)
Ing. Albert Polačko
Perečínska 16
Humenné
  (od: 28.04.1992 do: 16.06.1994)
Ing. Štefan Rajňák - predseda
173
Adidovce
  (od: 17.06.1994 do: 31.07.1995)
Ing. Jozef Rajnič
182
Hažín nad Cirochou
  (od: 28.04.1992 do: 16.06.1994)
Michal Sabol
Starinská 29
Humenné
  (od: 28.04.1992 do: 16.06.1994)
Ing. Michal Šenko
Partizánska 33
Humenné
  (od: 28.04.1992 do: 16.06.1994)
Igor Urban - člen
Družstevná 26
Humenné
  (od: 17.06.1994 do: 31.07.1995)
Igor Urban
SNP 13
Humenné
  (od: 23.02.1998 do: 26.01.2005)
Ing. Miroslav Vranka - člen
156
Slovenská Kajňa
  (od: 17.06.1994 do: 31.07.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 14.12.1992, dňa 21.6.1993 a dňa 29.3. 1994. Stary spis: Sa 223
  (od: 17.06.1994 do: 26.01.2005)
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.4.1995. Stary spis: Sa 223
  (od: 01.08.1995 do: 26.01.2005)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 27.8.1996. Stary spis: Sa 223
  (od: 24.09.1996 do: 26.01.2005)
Začiatok dohodovacieho konania 20.3.1997 podľa § 4a zák.č. 328/91 Zb. v znení zák.č. 122/ 93 Z.z. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 30.3.1998 č. K 69/97 - 11 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka AGROHUM a.s. so sídlom v Humennom, Tolstého 7, IČO: 31 651 992, podľa zák. č. 328/91 Zb., v znení zák. č. 122/93 Z.z. Správca podstaty: Ing. Jozef Sitko, Udavské 403.
  (od: 23.02.1998 do: 26.01.2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 23.4.1992 podľa § 28 ods.l zák.č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 223
  (od: 28.04.1992 do: 26.01.2005)
Notárska zápisnica N 779/92, Nz 750/92 napísaná dňa 14.12.1992 Štátnym notárstvom Bratislava l, Drieňova 27. Stary spis: Sa 223
  (od: 03.06.1993 do: 16.06.1994)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2021
Dátum výpisu:  01.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)