Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  45/L

Obchodné meno: 
DATATHERM, spol. s r.o.
  (od: 24.07.2009)
D A T A T H E R M , spol. s r.o.
  (od: 21.02.1991 do: 23.07.2009)
Sídlo: 
Na rybník 947
Teplička nad Váhom 013 01
  (od: 24.07.2009)
Na Rybník 947
Teplička nad Váhom 013 01
  (od: 14.02.2008 do: 23.07.2009)
Vysokoškolákov 16
Žilina 010 01
  (od: 06.02.2003 do: 13.02.2008)
Hlinská 25
Žilina 010 01
  (od: 02.06.1993 do: 05.02.2003)
Teplička nad Váhom 013 01
  (od: 21.02.1991 do: 01.06.1993)
IČO: 
00 650 552
  (od: 21.02.1991)
Deň zápisu: 
21.02.1991
  (od: 21.02.1991)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 21.02.1991)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu a marketing
  (od: 29.09.1992)
veľkoobchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných
  (od: 29.09.1992)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 29.09.1992)
projektovanie elektr. zar., merac. a regul. techniky
  (od: 29.09.1992)
výroba, údržba a oprav. elektronic. zariad. a počítač. systémov
  (od: 29.09.1992)
dodávka a zavádzanie autom. systémov riadenia
  (od: 29.09.1992)
výroba rozvádzačov pre meranie a reguláciu
  (od: 29.09.1992)
poradenská činnosť v obl. energet. merania a regulácie
  (od: 29.09.1992)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov NN
  (od: 03.05.1999)
odborné prehliadky el. zariadení
  (od: 03.05.1999)
elektroinštalácie
  (od: 03.05.1999)
montáž káblových rozvodov
  (od: 03.05.1999)
inštalovanie oprava a vykonávanie odborných prehliadok el. požiarnej signalizácie
  (od: 03.05.1999)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 03.05.1999)
demolácia a zemné práce
  (od: 03.05.1999)
montáž meradiel
  (od: 03.05.1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 03.05.1999)
projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 03.05.1999)
dodávky softwaru a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 03.05.1999)
penájom strojov a zariadení
  (od: 03.05.1999)
inžinierska činnosť
  (od: 03.05.1999)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - nákup. predaj, montáž, údržba, revízie a opravy zabezpečovacích zariadení
  (od: 03.05.1999)
vývoj, výroba, predaj, projektovanie elektrických zabezpečovacích zariadení
  (od: 03.05.1999)
kúrenárske práce, zváranie trúbkových rozvodov
  (od: 03.09.2001)
plynoinštalatérstvo
  (od: 03.09.2001)
vedenie účtovníctva
  (od: 06.02.2003)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (od: 06.02.2003)
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia tepelné zariadenia
  (od: 06.02.2003)
odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 11.07.2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 21.02.2009)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení-tlakových
  (od: 18.03.2014)
opravy vyhradených technických zariadení-tlakových v rozsahu: Aa3, a4,b1,b2,e,Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3,f4
  (od: 18.03.2014)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 18.03.2014)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 18.03.2014)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 06.10.2016)
montážne, servisné a opravárenské práce v oblasti merania, regulácie a automatizovaných systémov riadenia a spotrebnej elek- troniky, výroba elektroniky
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Spoločníci: 
Štefan S m r e k o v s k ý
Dr. Karola Kmeťku 88/132
Teplička nad Váhom
  (od: 11.07.2007)
Ing. Anna H u d e k o v á
312
Teplička nad Váhom
  (od: 26.07.1996)
Roman Krajči
9. mája 651/14
Nemšová
  (od: 11.07.2007)
Peter Sjekel
Javorová 3070/3
Žilina 010 07
  (od: 02.08.2018)
Stanislav Neslušan
Predmestská 54
Žilina
  (od: 11.07.2007)
Ladislav C z a k ó
Bajzova 15
Žilina
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Ing. Anna H u d e k o v á
32
Teplička nad Váhom
  (od: 22.11.1995 do: 25.07.1996)
Ing. Anna H u d e k o v á
32
Teplička nad Váhom
  (od: 02.06.1993 do: 21.11.1995)
Ing. Anna H u d e k o v á
312
Teplička nad Váhom
  (od: 29.09.1992 do: 01.06.1993)
Roman K r a j č í
Štúrova 325/12
Nemšová
  (od: 26.07.1996 do: 01.10.1998)
Roman K r a j č í
Štúrova 325/12
Nemšová
  (od: 22.11.1995 do: 25.07.1996)
Roman K r a j č í
Štúrova 325/12
Nemšová
  (od: 02.06.1993 do: 21.11.1995)
Roman K r a j č í
Štúrova 325/12
Nemšová
  (od: 29.09.1992 do: 01.06.1993)
Roman K r a j č í
Štúrova 325/12
Nemšová
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Roman Krajčí
19
Kúty
  (od: 02.10.1998 do: 10.07.2007)
Jozef M o ž u c h a
Borová 30
Žilina
  (od: 26.07.1996 do: 01.10.1998)
Jozef M o ž u c h a
Borová 30
Žilina
  (od: 22.11.1995 do: 25.07.1996)
Jozef M o ž u c h a
Borová 30
Žilina
  (od: 02.06.1993 do: 21.11.1995)
Jozef M o ž u c h a
Borová 30
Žilina
  (od: 29.09.1992 do: 01.06.1993)
Jozef M o ž u c h a
Borová 30
Žilina
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Miroslav M u d r ý
Dubová 4/15
Žilina
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Ing. Jozef Možucha
Borova 30
Žilina
  (od: 02.10.1998 do: 12.02.2009)
Peter S j e k e l
Baničova 339l
Žilina
  (od: 26.07.1996 do: 01.10.1998)
Peter S j e k e l
Baničova 339l
Žilina
  (od: 22.11.1995 do: 25.07.1996)
Peter S j e k e l
Baničova 339l
Žilina
  (od: 02.06.1993 do: 21.11.1995)
Peter S j e k e l
SNP 5
Nemšová
  (od: 29.09.1992 do: 01.06.1993)
Peter S j e k e l
SNP 5
Nemšová
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Štefan S m r e k o v s k ý
Jaseňová 8/112
Žilina
  (od: 26.07.1996 do: 10.07.2007)
Štefan S m r e k o v s k ý
Jaseňová 8/112
Žilina
  (od: 22.11.1995 do: 25.07.1996)
Štefan S m r e k o v s k ý
Jaseňová 8/112
Žilina
  (od: 02.06.1993 do: 21.11.1995)
Štefan S m r e k o v s k ý
Jaseňová 8/112
Žilina
  (od: 29.09.1992 do: 01.06.1993)
Štefan S m r e k o v s k ý
Jaseňová 8/112
Žilina
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Peter Siekel
Gaštanova 35
Žilina
  (od: 02.10.1998 do: 02.05.1999)
Jozef V a j d a
Dvorecká 48
Žilina
  (od: 02.06.1993 do: 01.10.1998)
Jozef V a j d a
Dvorecká 48
Žilina
  (od: 29.09.1992 do: 01.06.1993)
Jozef Vajda
Bôrická 48
Žilina
  (od: 02.10.1998 do: 10.07.2007)
Peter Sjekel
Gaštanova 35
Žilina
  (od: 03.05.1999 do: 01.08.2018)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Štefan S m r e k o v s k ý
Vklad: 7 691 EUR Splatené: 7 691 EUR
  (od: 13.02.2009)
Ing. Anna H u d e k o v á
Vklad: 7 287 EUR Splatené: 7 287 EUR
  (od: 13.02.2009)
Roman Krajči
Vklad: 6 478 EUR Splatené: 6 478 EUR
  (od: 13.02.2009)
Peter Sjekel
  (od: 13.02.2009 do: 01.08.2018)
Peter Sjekel
Vklad: 7 287 EUR Splatené: 7 287 EUR
  (od: 02.08.2018)
Stanislav Neslušan
Vklad: 4 453 EUR Splatené: 4 453 EUR
  (od: 13.02.2009)
Štefan S m r e k o v s k ý
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Peter S j e k e l
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Ladislav C z a k ó
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Miroslav M u d r ý
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Jozef M o ž u c h a
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Roman K r a j č í
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Štefan S m r e k o v s k ý
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 29.09.1992 do: 01.06.1993)
Peter S j e k e l
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 29.09.1992 do: 01.06.1993)
Jozef M o ž u c h a
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 29.09.1992 do: 01.06.1993)
Roman K r a j č í
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 29.09.1992 do: 01.06.1993)
Ing. Anna H u d e k o v á
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 29.09.1992 do: 01.06.1993)
Jozef V a j d a
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 29.09.1992 do: 01.06.1993)
Štefan S m r e k o v s k ý
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 02.06.1993 do: 21.11.1995)
Peter S j e k e l
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 02.06.1993 do: 21.11.1995)
Jozef M o ž u c h a
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 02.06.1993 do: 21.11.1995)
Roman K r a j č í
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 02.06.1993 do: 21.11.1995)
Ing. Anna H u d e k o v á
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 02.06.1993 do: 21.11.1995)
Jozef V a j d a
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 02.06.1993 do: 01.10.1998)
Štefan S m r e k o v s k ý
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 160 000 Sk
  (od: 22.11.1995 do: 25.07.1996)
Peter S j e k e l
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 160 000 Sk
  (od: 22.11.1995 do: 25.07.1996)
Jozef M o ž u c h a
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 160 000 Sk
  (od: 22.11.1995 do: 25.07.1996)
Roman K r a j č í
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 160 000 Sk
  (od: 22.11.1995 do: 25.07.1996)
Ing. Anna H u d e k o v á
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 139 000 Sk
  (od: 22.11.1995 do: 25.07.1996)
Štefan S m r e k o v s k ý
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 194 000 Sk
  (od: 26.07.1996 do: 10.07.2007)
Peter S j e k e l
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 194 000 Sk
  (od: 26.07.1996 do: 01.10.1998)
Jozef M o ž u c h a
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 194 000 Sk
  (od: 26.07.1996 do: 01.10.1998)
Roman K r a j č í
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 194 000 Sk
  (od: 26.07.1996 do: 01.10.1998)
Ing. Anna H u d e k o v á
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 194 000 Sk
  (od: 26.07.1996 do: 10.07.2007)
Peter Siekel
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 194 000 Sk
  (od: 02.10.1998 do: 02.05.1999)
Ing. Jozef Možucha
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 194 000 Sk
  (od: 02.10.1998 do: 10.07.2007)
Roman Krajčí
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 194 000 Sk
  (od: 02.10.1998 do: 10.07.2007)
Jozef Vajda
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 02.10.1998 do: 10.07.2007)
Peter Sjekel
Vklad: 194 000 Sk Splatené: 194 000 Sk
  (od: 03.05.1999 do: 10.07.2007)
Štefan S m r e k o v s k ý
Vklad: 190 000 Sk Splatené: 190 000 Sk
  (od: 11.07.2007 do: 12.02.2009)
Ing. Anna H u d e k o v á
Vklad: 180 000 Sk Splatené: 180 000 Sk
  (od: 11.07.2007 do: 12.02.2009)
Ing. Jozef Možucha
Vklad: 180 000 Sk Splatené: 180 000 Sk
  (od: 11.07.2007 do: 12.02.2009)
Roman Krajči
Vklad: 160 000 Sk Splatené: 160 000 Sk
  (od: 11.07.2007 do: 12.02.2009)
Peter Sjekel
Vklad: 180 000 Sk Splatené: 180 000 Sk
  (od: 11.07.2007 do: 12.02.2009)
Stanislav Neslušan
Vklad: 110 000 Sk Splatené: 110 000 Sk
  (od: 11.07.2007 do: 12.02.2009)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 29.09.1992)
konateľ
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Štefan Smrekovský
Dr. Karola Kmeťku 88/132
Teplička nad Váhom
Vznik funkcie: 21.02.1991
  (od: 21.06.2017)
Ing. Anna Hudeková
Za Kaštieľom 312
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 29.01.2009
  (od: 21.06.2017)
Ing. Anna Hudeková
Za Kaštieľom 312
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 29.01.2009
  (od: 13.02.2009 do: 20.06.2017)
Jozef M o ž u c h a
Borová 30
Žilina
  (od: 29.09.1992 do: 01.06.1993)
Ing. Jozef M o ž u c h a
Borová 30
Žilina
  (od: 02.06.1993 do: 05.02.2003)
Ing. Jozef M o ž u c h a
Borová 30
Žilina
Vznik funkcie: 15.08.1992
  (od: 06.02.2003 do: 12.02.2009)
Ing. Jozef M o ž u c h a
Borová 30
Žilina
Vznik funkcie: 15.08.1992 Skončenie funkcie: 29.01.2009
  (od: 13.02.2009 do: 12.02.2009)
Štefan S m r e k o v s k ý
Jaseňová 8/112
Žilina
  (od: 21.02.1991 do: 01.06.1993)
Štefan S m r e k o v s k ý
Jaseňová 8/112
Žilina
  (od: 02.06.1993 do: 05.02.2003)
Štefan S m r e k o v s k ý
Dr. Karola Kmeťku 88/132
Teplička nad Váhom
Vznik funkcie: 21.02.1991
  (od: 11.07.2007 do: 20.06.2017)
Štefan S m r e k o v s k ý
Jaseňová 8/112
Žilina
Vznik funkcie: 21.02.1991
  (od: 06.02.2003 do: 10.07.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 29.09.1992)
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje jednateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Základné imanie: 
33 196 EUR Rozsah splatenia: 33 196 EUR
  (od: 13.02.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 06.02.2003 do: 12.02.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 22.11.1995 do: 05.02.2003)
170 000 Sk
  (od: 29.09.1992 do: 21.11.1995)
120 000 Sk
  (od: 21.02.1991 do: 28.09.1992)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.1991, podľa zák.č. 103/90 Zb.
  (od: 21.02.1991)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l5.8.l992 bol schválený Dodatok č.l, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: S.r.o. 160
  (od: 29.09.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3l.5.l993 bol schválený Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (od: 02.06.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.11.1995 bol schválený Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 22.11.1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.7.1998 bol schválený dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 02.10.1998)
Na valnom zhromaždení dńa 19.2.1999 bol schválený dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 03.05.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 6.8.2001 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (od: 03.09.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 28.11.2002 bolo schválené nové znenie spoločenskej zmluvy v dôsledku zmien vykonaných v spoločnosti a novely zákona 513/1991 Zb. zákonom č. 500/2001 Z.z. Obchodného zákonníka.
  (od: 06.02.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  27.09.2021
Dátum výpisu:  29.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)