Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  46/L

Obchodné meno: 
ELEKTRO, VÝŤAHY, PLYN spol. s r.o.
  (od: 01.03.1991 do: 03.01.2017)
Sídlo: 
Jašíkova 45
Čadca 022 01
  (od: 01.03.1991 do: 03.01.2017)
IČO: 
00 650 641
  (od: 01.03.1991)
Deň zápisu: 
01.03.1991
  (od: 01.03.1991)
Spoločnosť zrušená od: 
31.12.2016
  (od: 04.01.2017)
Právny dôvod zrušenia: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (od: 04.01.2017)
Deň výmazu: 
04.01.2017
  (od: 04.01.2017)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 04.01.2017)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 01.03.1991)
Predmet činnosti: 
predajná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám zariadení a výrobkov elektro- technických, plynárenských a výťahových košikárskych výrobkov, priemyselného tovaru
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
montáž, opravy plynových zariadení a vykonávanie revízií dodávateľským spôsobom, v rozsahu ČSN 38 6441, 386460, 38 6413
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
montáž, opravu a údržba elektrických zariadení do 100 v a bleskozvodov v objektoch tr. A a B, na výrobu rozvádzačov nízkeho napätia a revízie elektrických zariadení do 38 KV a bleskozvodov v objetkoch tr. A a B dodávateľským spôsobom
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
opravy, generálne opravy, rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky el. výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb majúcich nosnosť nad 100 kg s výškou zdvihu nad 2 m
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
výroba kľúčov, zámočníckych výrobkov
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
výroba plynových, elektrotechnických, výťahových, košikárskych výrobkov a zariadení
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre plynovody a plynoinštalácie, vodoinštalácie, elektroinštalácie
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
vykonávanie poradenskej činnosti v súlade s predmetom činnosti
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
doprava materiálu a tovaru občanom i organizáciám
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
revízie, skúšky, opravy, montáž a rekonštrukcie výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou staviab s nosnosťou na 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m vykonávané dodáva- teľsky
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
vložkovanie komínov
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
montáž, opravy plynových zariadení a vykonávanie revízií plynových zariadení dodávateľským spôsobom
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
rozvody plynov, zariadenia na spotrebu plynov (zemný, propan - butan)
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
zámočnícke práce vrátane výroby kľúčov
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v plnom rozsahu okrem koncesovaných činností a tovarov na ktoré je potrebné vydať zvláštne povolenie
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
montáž, údržba, opravy elektrických zariadení vrátane bleskozvodov a výroba rozvá- dzačov nn dodávateľským spôsobom do 52 kV v objektoch triedy "A" a "B"
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
montáž, opravy regulačnej techniky
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti elektro, plyn
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
vedenie účtovnej evidencie
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
vykonávanie revízií elektric. zariadení do 38 KV, vrátane bleskozvodov v objektoch triedy "A"
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
projektové práce - stavebná časť, vykonávanie inžinierskych stavieb, vykonáv. bytových a občianskych stavieb
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
projektové práce v oblasti elektro
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
Spoločníci: 
Agnesa B a r n i š i n o v á
sídl. III, bl. 2/A-18
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Agnesa B a r n i š i n o v á
sídl. III, bl. 2/A-18
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ján B a z g e r
552
Olešná
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Ján B a z g e r
552
Olešná
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ing. Štefan B e l e š
Hviezdoslavova 1950
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Ing. Štefan B e l e š
Hviezdoslavova 1950
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ladislav B u d k o v a n
47
Čadca-Horelica
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Ladislav B u d k o v a n
47
Čadca-Horelica
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Agnesa Barnišinová
sídl. III, bl. 2/A-18
Čadca
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Ing. Štefan Beleš
Hviezdoslavova 1950
Čadca
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Jozef D r á b
112
Oščadnica
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Jozef D r á b
112
Oščadnica
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Vladimír G o m o l a
Kollára 2457
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Vladimír G o m o l a
Kollára 2457
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Vladimír Gomola
Kollára 2457
Čadca
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Viliam H e m r a n
Žarec 23/B
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Viliam H e r m a n
Žarec 23/B
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Jozef J e n d r i š á k
1251
Oščadnica
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Jozef J e n d r i š á k
1251
Oščadnica
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Jozef Jendrišák
1251
Oščadnica
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Anton K a j á n e k
19
Raková
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Anton K a j á n e k
19
Raková
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ferdinand K l u š á k
625
Kysucký Lieskovec
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Ferdinand K l u š á k
625
Kysucký Lieskovec
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Miroslav K r e n ž e l á k
Podzávoz 1653
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Miroslav K r e n ž e l á k
Podzávoz 1653
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Viliam K r k o š k a
sídl. III, bl. E/H
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Viliam K r k o š k a
sídl. III, bl. E/H
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Jozef K u b a n č á k
17/F
Čadca-Kýčerka
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Jozef K u b a n č á k
17/F
Čadca-Kýčerka
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Jozef K u b a š k a
5 A/C
Čadca-Kýčerka
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Jozef K u b a š k a
5 A/C
Čadca-Kýčerka
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Anton K u b i c a
107
Svrčinovec - Potok
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Bohuš K u b i c a
Revolučná 1897
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Anton K u b i c a
107
Svrčinovec - Potok
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Bohuš K u b i c a
Revolučná 1897
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Emil K u c h a r č í k
Podzávoz 2351
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Emil K u c h a r č í k
Podzávoz 2351
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Anton K u f f a
sídl. III, bl. M
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Anton K u f f a
sídl. III, bl. M
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Rudolf K u l a s
262
Stará Bystrica
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Anton Kajánek
19
Raková
  (od: 20.05.1998 do: 18.07.2016)
Ferdinand Klušák
625
Kysucký Lieskovec
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Miroslav Krenželák
Podzávoz 1653
Čadca
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Jozef Kubančák
17/F
Čadca-Kýčerka
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Jozef Kubaška
5 A/C
Čadca-Kýčerka
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Anton Kubica
107
Svrčinovec - Potok
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Bohuš Kubica
Revolučná 1897
Čadca
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Júlia L i k á č o v á
Žarec 41/H
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Júlia L i k á č o v á
Žarec 41/H
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Pavol L i t v i k
347
Kysucký Lieskovec
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Pavol L i t v i k
347
Kysucký Lieskovec
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Júlia Likačová
Žarec 41/H
Čadca
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Pavol Litvík
347
Kysucký Lieskovec
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Václav M e š ť a n
Žerec 31/C
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Václav M e š ť a n
Žerec 31/C
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Rudolf M i c h a l í k
Komenského 128
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Miroslav M o r a v e c
173
Čierne
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Miroslav M o r a v e c
173
Čierne
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ján M o s k á l
1236
Oščadnica
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Ján M o s k á l
1236
Oščadnica
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
František Mariňák
Obrancov Mieru 1769
Čadca
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Miroslav Moravec
173
Čierne
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Ján Moskál
1236
Oščadnica
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Miroslav P a d y š á k
380
Svrčinovec
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Miroslav P a d y š á k
380
Svrčinovec
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Miroslav Padyšák
380
Svrčinovec
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Štefan S t a n í k
290
Turzovka
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Štefan S t a n í k
290
Turzovka
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Štefan Staník
290
Turzovka
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Milan Š u s t e k
Horna 2028
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Milan Š u s t e k
Horna 2028
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Milan Šustek
Horna 2028
Čadca
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Milan V r ú b e l
Žarec 43/44
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Milan V r ú b e l
Žarec 43/44
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Milan Vrúbel
Žarec 43/44
Čadca
  (od: 20.05.1998 do: 29.05.2015)
Viliam Herman
Janka Kráľa 2593/13
Čadca 022 01
  (od: 20.05.1998 do: 03.01.2017)
Viliam Krkoška
sídl. III, bl. E/H
Čadca
  (od: 20.05.1998 do: 03.01.2017)
Ján Bazger
552
Olešná
  (od: 20.05.1998 do: 03.01.2017)
Jozef Dráb
112
Oščadnica
  (od: 20.05.1998 do: 03.01.2017)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Anton K a j á n e k
Vklad: 76 000 Sk Splatené: 76 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Viliam H e m r a n
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Štefan S t a n í k
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Milan V r ú b e l
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Miroslav K r e n ž e l á k
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Bohuš K u b i c a
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Emil K u c h a r č í k
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Jozef J e n d r i š á k
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Jozef K u b a š k a
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Anton K u f f a
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Pavol L i t v i k
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Viliam K r k o š k a
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ladislav B u d k o v a n
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ján B a z g e r
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Miroslav P a d y š á k
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Milan Š u s t e k
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Miroslav M o r a v e c
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Agnesa B a r n i š i n o v á
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Anton K u b i c a
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Jozef K u b a n č á k
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Václav M e š ť a n
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Júlia L i k á č o v á
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ferdinand K l u š á k
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Vladimír G o m o l a
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Jozef D r á b
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ján M o s k á l
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Rudolf K u l a s
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Rudolf M i c h a l í k
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ing. Štefan B e l e š
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Anton K a j á n e k
Vklad: 93 000 Sk Splatené: 93 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Viliam H e r m a n
Vklad: 63 000 Sk Splatené: 63 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Štefan S t a n í k
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Milan V r ú b e l
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Miroslav K r e n ž e l á k
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Bohuš K u b i c a
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Emil K u c h a r č í k
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Jozef J e n d r i š á k
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Jozef K u b a š k a
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Anton K u f f a
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Pavol L i t v i k
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Viliam K r k o š k a
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Ladislav B u d k o v a n
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Ján B a z g e r
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Miroslav P a d y š á k
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Milan Š u s t e k
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Miroslav M o r a v e c
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Agnesa B a r n i š i n o v á
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Anton K u b i c a
Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Jozef K u b a n č á k
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Václav M e š ť a n
Vklad: 41 000 Sk Splatené: 41 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Júlia L i k á č o v á
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Ferdinand K l u š á k
Vklad: 39 000 Sk Splatené: 39 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Vladimír G o m o l a
Vklad: 36 000 Sk Splatené: 36 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Jozef D r á b
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Ján M o s k á l
Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Ing. Štefan B e l e š
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Anton Kajánek
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Viliam Herman
Vklad: 65 000 Sk Splatené: 65 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Štefan Staník
Vklad: 39 000 Sk Splatené: 39 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Milan Vrúbel
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Miroslav Krenželák
Vklad: 37 000 Sk Splatené: 37 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Bohuš Kubica
Vklad: 33 000 Sk Splatené: 33 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Jozef Jendrišák
Vklad: 38 000 Sk Splatené: 38 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Jozef Kubaška
Vklad: 37 000 Sk Splatené: 37 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Pavol Litvík
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Viliam Krkoška
Vklad: 38 000 Sk Splatené: 38 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Ján Bazger
Vklad: 33 000 Sk Splatené: 33 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Miroslav Padyšák
Vklad: 33 000 Sk Splatené: 33 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Milan Šustek
Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Miroslav Moravec
Vklad: 33 000 Sk Splatené: 33 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Agnesa Barnišinová
Vklad: 39 000 Sk Splatené: 39 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Anton Kubica
Vklad: 38 000 Sk Splatené: 38 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Jozef Kubančák
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Júlia Likačová
Vklad: 38 000 Sk Splatené: 38 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Ferdinand Klušák
Vklad: 46 000 Sk Splatené: 46 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Vladimír Gomola
Vklad: 43 000 Sk Splatené: 43 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Jozef Dráb
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Ján Moskál
Vklad: 34 000 Sk Splatené: 34 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Ing. Štefan Beleš
Vklad: 37 000 Sk Splatené: 37 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
František Mariňák
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Anton Kajánek
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 18.07.2016)
Viliam Herman
Vklad: 2 158 EUR Splatené: 2 158 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Štefan Staník
Vklad: 1 295 EUR Splatené: 1 295 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Milan Vrúbel
Vklad: 1 162 EUR Splatené: 1 162 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Miroslav Krenželák
Vklad: 1 229 EUR Splatené: 1 229 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Bohuš Kubica
Vklad: 1 096 EUR Splatené: 1 096 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Jozef Jendrišák
Vklad: 1 262 EUR Splatené: 1 262 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Jozef Kubaška
Vklad: 1 229 EUR Splatené: 1 229 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Pavol Litvík
Vklad: 1 030 EUR Splatené: 1 030 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Viliam Krkoška
Vklad: 1 262 EUR Splatené: 1 262 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 03.01.2017)
Ján Bazger
Vklad: 1 096 EUR Splatené: 1 096 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 03.01.2017)
Miroslav Padyšák
Vklad: 1 096 EUR Splatené: 1 096 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Milan Šustek
Vklad: 1 063 EUR Splatené: 1 063 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Miroslav Moravec
Vklad: 1 096 EUR Splatené: 1 096 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Agnesa Barnišinová
Vklad: 1 295 EUR Splatené: 1 295 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Anton Kubica
Vklad: 1 262 EUR Splatené: 1 262 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Jozef Kubančák
Vklad: 1 162 EUR Splatené: 1 162 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Júlia Likačová
Vklad: 1 262 EUR Splatené: 1 262 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Ferdinand Klušák
Vklad: 1 527 EUR Splatené: 1 527 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Vladimír Gomola
Vklad: 1 428 EUR Splatené: 1 428 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Jozef Dráb
Vklad: 1 030 EUR Splatené: 1 030 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 03.01.2017)
Ján Moskál
Vklad: 1 129 EUR Splatené: 1 129 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Ing. Štefan Beleš
Vklad: 1 229 EUR Splatené: 1 229 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
František Mariňák
Vklad: 1 030 EUR Splatené: 1 030 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 29.05.2015)
Viliam Herman
Vklad: 25 040 EUR Splatené: 25 040 EUR
  (od: 30.05.2015 do: 18.07.2016)
Viliam Herman
Vklad: 28 360 EUR Splatené: 28 360 EUR
  (od: 19.07.2016 do: 03.01.2017)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 28.07.2015 do: 03.01.2017)
konatelia
  (od: 01.03.1991 do: 27.07.2015)
Agnesa B a r n i š i n o v á
sídl. III, bl. 2/A-18
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ján B a z g e r
552
Olešná
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ing. Štefan B e l e š
Hviezdoslavova 1950
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ladislav B u d k o v a n
47
Čadca-Horelica
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ing. Štefan Beleš
Hviezdoslavova 1950
Čadca
  (od: 01.07.1998 do: 29.05.2015)
Ing. Štefan Beleš
Hviezdoslavova 1950
Čadca
Skončenie funkcie: 12.03.2015
  (od: 30.05.2015 do: 29.05.2015)
Jozef D r á b
112
Oščadnica
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Vladimír G o m o l a
Kollára 2457
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Viliam H e r m a n - zástupca riaditeľa
Žarec 23/B
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Viliam Herman
Žarec 23/B
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 29.05.2015)
Jozef J e n d r i š á k
1251
Oščadnica
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Anton K a j á n e k
19
Raková
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Anton K a j á n e k - riaditeľ
19
Raková
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ferdinand K l u š á k
625
Kysucký Lieskovec
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Miroslav K r e n ž e l á k
Podzávoz 1653
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Viliam K r k o š k a
sídl. III, bl. E/H
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Jozef K u b a n č á k
17/F
Čadca-Kýčerka
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Jozef K u b a š k a
5 A/C
Čadca-Kýčerka
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Anton K u b i c a
107
Svrčinovec - Potok
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Bohuš K u b i c a
Revolučná 1897
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Emil K u c h a r č í k
Podzávoz 2351
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Anton K u f f a
sídl. III, bl. M
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Rudolf K u l a s
262
Stará Bystrica
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Anton Kajánek
19
Raková
  (od: 20.05.1998 do: 09.05.2012)
Anton Kajánek
19
Raková
Skončenie funkcie: 01.10.2011
  (od: 10.05.2012 do: 09.05.2012)
Júlia L i k á č o v á
Žarec 41/H
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Pavol L i t v i k
347
Kysucký Lieskovec
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Václav M e š ť a n
Žerec 31/C
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Rudolf M i c h a l í k
Komenského 128
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Miroslav M o r a v e c
173
Čierne
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Ján M o s k á l
1236
Oščadnica
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Miroslav P a d y š á k
380
Svrčinovec
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Štefan S t a n í k
290
Turzovka
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Milan Š u s t e k
Horna 2028
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Milan V r ú b e l
Žarec 43/44
Čadca
  (od: 01.03.1991 do: 25.05.1993)
Viliam Herman
Janka Kráľa 2593/13
Čadca 022 01
  (od: 30.05.2015 do: 03.01.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 01.03.1991 do: 03.01.2017)
Základné imanie: 
31 748 EUR Rozsah splatenia: 31 748 EUR
  (od: 10.05.2012 do: 03.01.2017)
956 000 Sk
  (od: 01.03.1991 do: 09.05.2012)
Dozorná rada: 
Ing. Štefan B e l e š
Hviezdoslavova 1950
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Jozef K u b a š k a
5
Čadca-Kýčerka
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Anton K u b i c a
107
Svrčinovec
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Ján M o s k á l
1236
Oščadnica
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Milan V r ú b e l
Žarec 43
Čadca
  (od: 26.05.1993 do: 19.05.1998)
Milan Vrúbel
Žarec 43
Čadca
Skončenie funkcie: 15.07.2015
  (od: 28.07.2015 do: 27.07.2015)
Ján Moskál
1236
Oščadnica
Skončenie funkcie: 15.07.2015
  (od: 28.07.2015 do: 27.07.2015)
Jozef Kubaška
5
Čadca-Kýčerka
Skončenie funkcie: 15.07.2015
  (od: 28.07.2015 do: 27.07.2015)
Anton Kubica
107
Svrčinovec
Skončenie funkcie: 15.07.2015
  (od: 28.07.2015 do: 27.07.2015)
Ferdinand Klušák
625
Kysucký Lieskovec
Skončenie funkcie: 15.07.2015
  (od: 28.07.2015 do: 27.07.2015)
Milan Vrúbel
Žarec 43
Čadca
  (od: 20.05.1998 do: 27.07.2015)
Jozef Kubaška
5
Čadca-Kýčerka
  (od: 20.05.1998 do: 27.07.2015)
Ján Moskál
1236
Oščadnica
  (od: 20.05.1998 do: 27.07.2015)
Anton Kubica
107
Svrčinovec
  (od: 20.05.1998 do: 27.07.2015)
Ferdinand Klušák
625
Kysucký Lieskovec
  (od: 20.05.1998 do: 27.07.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe rozhodnutia spoločníkov obchodnej spoločnosti ELEKTRO, VÝŤAHY, PLYN spol. s r.o., v ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie ku dňu 31.12.2016 jej zlúčením so spoločnosťou CLUB CAFFÉ PRESTIGIO, s.r.o. so sídlom Janka Kráľa 2591/3, 022 01 Čadca, IČO: 46 364 234, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe schválenej Zmluvy o zlúčení sa obchodná spoločnosť ELEKTRO, VÝŤAHY, PLYN spol. s r.o. so sídlom Jašíkova 45, 022 01 Čadca, IČO: 00 650 641 dňom 04.01.2017 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.
  (od: 04.01.2017)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.2.1991
  (od: 01.03.1991 do: 03.01.2017)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 21.9. 1992 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 166
  (od: 26.05.1993 do: 03.01.2017)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.6. 1997 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 20.05.1998 do: 03.01.2017)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.4. 1998 bol zvolený konateľ Ing. Štefan Beleš.
  (od: 01.07.1998 do: 03.01.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 04.01.2017)
Právny nástupca: 
CLUB CAFFÉ PRESTIGIO, s.r.o.
Janka Kráľa 2591/3
Čadca 022 01
  (od: 04.01.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021
Dátum výpisu:  30.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)