Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  162/S

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo
  (od: 11.10.1993)
Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Žiari nad Hronom
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Sídlo: 
Pod Donátom 3
Žiar nad Hronom 965 01
  (od: 11.08.1997)
Tajovského 4
Žiar nad Hronom 965 01
  (od: 11.10.1993 do: 10.08.1997)
Žiar nad Hronom
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
IČO: 
00 176 192
  (od: 24.10.1961)
Deň zápisu: 
12.10.1961
  (od: 24.10.1961)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 24.10.1961)
Predmet podnikania (činnosti): 
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 21.06.2013)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 12.03.2005)
murárstvo
  (od: 12.03.2005)
podlahárstvo
  (od: 12.03.2005)
opravy a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení a vykonávanie revízií a skúšok týchto zariadení - výťahy
  (od: 12.03.2005)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (od: 12.03.2005)
maliarstvo a natieračstvo
  (od: 12.03.2005)
zemné a búracie práce
  (od: 12.03.2005)
stolárstvo
  (od: 12.03.2005)
zámočníctvo
  (od: 12.03.2005)
vodoinštalatérstvo, kúrenárske práce
  (od: 12.03.2005)
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a meračov tepla
  (od: 12.03.2005)
činnosť podnikateľských, organizačných poradcov
  (od: 10.12.2010)
reklamné a marketingové služby
  (od: 12.07.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 12.07.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 12.07.2012)
údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 12.07.2012 do: 20.06.2013)
tesnenie okien silikónovým tesnením
  (od: 12.03.2005 do: 09.12.2010)
práce s fekálnym vozidlom a hydročističom
  (od: 12.03.2005 do: 09.12.2010)
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 12.03.2005 do: 09.12.2010)
sklenárstvo a rámovanie
  (od: 12.03.2005 do: 09.12.2010)
organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
príprava a zabezpečovanie výstavby bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, miestností neslúžiacich na bývanie
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členov, príp. prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia bytového majetku a nebytových priestorov
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojím členom
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciám
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
materiálno-výrobná základňa pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Výška vkladu :
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Člen družstva je povinný prispievať na úhradu celého schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárstva, v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom. Za vykázanú stratu z inej hospodárskej činnosti družstva ručí člen do výšky 500,- Sk v jednom roku. Za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3.000,- Sk.
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
prideľuje družstevné byty, vrátane bytov v rodinných domčekoch a nebytové priestory do nájmu svojím členom
  (od: 11.10.1993 do: 11.03.2005)
zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu
  (od: 11.10.1993 do: 11.03.2005)
zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov
  (od: 11.10.1993 do: 11.03.2005)
práce s fekálnym vozidlom a hydročističom
  (od: 11.10.1993 do: 11.03.2005)
stolárstvo
  (od: 11.10.1993 do: 11.03.2005)
zámočníctvo
  (od: 11.10.1993 do: 11.03.2005)
vodoinštalatérstvo, kúrenárske práce
  (od: 11.10.1993 do: 11.03.2005)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 12.03.2005 do: 20.06.2013)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 12.03.2005 do: 11.07.2012)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 12.03.2005 do: 11.07.2012)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 12.03.2005 do: 09.12.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.11.1996)
predstavenstvo
  (od: 11.10.1993 do: 04.11.1996)
predstavenstvo
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Bc. Soňa Lukyová - Podpredseda predstavenstva
Hviezdoslavova 274/15
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 25.05.2024
  (od: 11.06.2024)
Bc. Jozef Inglot - Člen predstavenstva
Dolná 901/28
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 25.05.2024
  (od: 11.06.2024)
Regína Štefanovičová - Člen predstavenstva
Veternícka 112/9
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 25.05.2024
  (od: 11.06.2024)
Ing. Alica Štrbová - Predseda predstavenstva
Nábrežná 1149/6
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 25.05.2024
  (od: 11.06.2024)
Lýdia Paulíková - Člen predstavenstva
Kľakovská 891/27
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 25.05.2024
  (od: 11.06.2024)
Ján Babinec - člen
Priehradka 395/9
Hliník nad Hronom
  (od: 11.10.1993 do: 31.01.1996)
Ján Babinec - člen
Priehradka 395/9
Hliník nad Hronom
  (od: 01.02.1996 do: 07.08.2000)
Jozefína Barniaková - člen
A. Štefanku 7/31
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Jozefína Barniaková - člen
A. Štefanku 7/31
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Jozefína Barniaková - člen predstavenstva
A. Štefanku 7/31
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Jozefína Barniaková - člen predstavenstva
A. Štefanku 7/31
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Jaroslav Benča - člen
Vansovej 8/112
Žiar nad Hronom
  (od: 11.08.1997 do: 07.08.2000)
Vladimír Briš - člen
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Peter Černák - člen
M. Benku 5/34
Žiar nad Hronom
  (od: 05.11.1996 do: 07.08.2000)
Ing. Mariana Čuková - člen predstavenstva
Gen. L. Svobodu 1532/23
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 21.06.2016)
Ing. Mariana Čuková - člen predstavenstva
Gen. L. Svobodu 1532/23
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 14.05.2012 Skončenie funkcie: 14.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 21.06.2016)
Jozefína Debnárová - člen
Bratská 12/16
Banská Štiavnica
  (od: 05.11.1996 do: 07.08.2000)
Tatiana Doletinová - člen
Svitavská 6/66
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Tatiana Doletinová - člen
Svitavská 6/66
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Tatiana Doletinová - člen predstavenstva
Svitavská 6/66
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Tatiana Doletinová - člen predstavenstva
Svitavská 6/66
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Stanislav Frzoň - člen
M.R.Štefánika 27/45
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Stanislav Frzoň - člen
M.R.Štefánika 27/45
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Tomáš Galát - podpredseda
Dolná 28/35
Banská Štiavnica
  (od: 24.10.1961 do: 31.01.1996)
Eva Gondková - člen
75/7
Vyhne
  (od: 11.10.1993 do: 31.01.1996)
Dr. Vladimír Hradský - člen
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Jozef Inglot - člen
Dolná 28/40
Banská Štiavnica
  (od: 01.02.1996 do: 04.11.1996)
Jozef Inglot - podpredseda
Dolná 28/40
Banská Štiavnica
  (od: 05.11.1996 do: 07.08.2000)
Jozef Inglot - predseda
Dolná 28/40
Banská Štiavnica
Skončenie funkcie: 04.07.2002
  (od: 08.08.2000 do: 08.12.2002)
Ing. Martin Jančok - člen
M.R.Štefánika 13/35
Žiar nad Hronom
  (od: 08.08.2000 do: 27.01.2002)
Helena Kováčová - člen
Tajovského 552/32/32
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 09.01.2003
  (od: 08.07.2004 do: 29.07.2004)
Helena Kováčová - člen
Tajovského 552/32/32
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 09.01.2003 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Václav Kozák - člen
Kľakovská 11/15
Žarnovica
  (od: 11.10.1993 do: 31.01.1996)
Václav Kozák - člen
Kľakovská 11/15
Žarnovica
  (od: 01.02.1996 do: 04.11.1996)
Klára Kuzmová - člen
Priehradka 392/8
Hliník nad Hronom
  (od: 08.08.2000 do: 27.01.2002)
František Lacko - člen
J.Horvátha 36/69
Kremnica
  (od: 11.10.1993 do: 31.01.1996)
Soňa Lukyová - člen
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Soňa Lukyová - člen
P.O.H. 15/27
Žiar nad Hronom
  (od: 11.10.1993 do: 31.01.1996)
Soňa Lukyová - člen
P.O.H. 15/27
Žiar nad Hronom
  (od: 01.02.1996 do: 08.12.2002)
Soňa Lukyová - člen
P.O.H. 15/27
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 13.05.2000
  (od: 09.12.2002 do: 29.07.2004)
Soňa Lukyová - člen
P.O.H. 15/27
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Soňa Lukyová - člen
P.O.Hviezdoslava 15/27
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Soňa Lukyová - člen
P.O.Hviezdoslava 15/27
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Soňa Lukyová - člen predstavenstva
P.O.Hviezdoslava 15/27
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 21.06.2016)
Soňa Lukyová - člen predstavenstva
P.O.Hviezdoslava 15/27
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 14.05.2012 Skončenie funkcie: 14.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 21.06.2016)
Soňa Lukyová - podpredseda predstavenstva
P.O. Hviezdoslava 15/27
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Soňa Lukyová - podpredseda predstavenstva
P.O. Hviezdoslava 15/27
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Bc. Soňa Lukyová - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 274/15
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 15.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 04.06.2020)
Bc. Soňa Lukyová - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 274/15
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 15.05.2016 Skončenie funkcie: 14.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 04.06.2020)
Bc. Soňa Lukyová - Člen predstavenstva
Hviezdoslavova 274/15
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 25.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 29.03.2022)
Marta Luptáková - člen
Kľakovská 8/17
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Marta Luptáková - člen
Kľakovská 8/17
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Marta Luptáková - člen predstavenstva
Kľakovská 8/17
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Marta Luptáková - člen predstavenstva
Kľakovská 8/17
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Marta Luptáková - podpredseda predstavenstva
Kľakovská 8/17
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 21.06.2016)
Marta Luptáková - podpredseda predstavenstva
Kľakovská 8/17
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 14.05.2012 Skončenie funkcie: 14.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 21.06.2016)
Ing. Jozef Marko - člen
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Jana Masaryková - I. podpredseda
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Jana Masaryková - podpredseda
Obr.mieru 37/11
Žiar nad Hronom
  (od: 11.10.1993 do: 31.01.1996)
Jana Masaryková - predseda
Obr.mieru 37/11
Žiar nad Hronom
  (od: 01.02.1996 do: 07.08.2000)
František Matkovič - člen
Bratská 1/39
Banská Štiavnica
  (od: 01.02.1996 do: 04.11.1996)
Ing. Dušan Mihálik - člen
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Ing. Dušan Mihálik - člen
Tajovského 12/116
Žiar nad Hronom
  (od: 11.10.1993 do: 31.01.1996)
Ing. Dušan Mihálik - člen
Tajovského 12/116
Žiar nad Hronom
  (od: 01.02.1996 do: 04.11.1996)
Ján Michalka - člen predstavenstva
Dolná 96/62
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Ján Michalka - člen predstavenstva
Dolná 96/62
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ján Michalka - člen predstavenstva
Dolná 96/62
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 21.06.2016)
Ján Michalka - člen predstavenstva
Dolná 96/62
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 14.05.2012 Skončenie funkcie: 14.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 21.06.2016)
Ján Michalka - člen predstavenstva
Dolná 96/62
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 15.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 04.06.2020)
Ján Michalka - člen predstavenstva
Dolná 96/62
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 15.05.2016 Skončenie funkcie: 14.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 04.06.2020)
Peter Mrázik - predseda
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Ing. Peter Mrázik - predseda
Vansovej 14/48
Žiar nad Hronom
  (od: 11.10.1993 do: 31.01.1996)
Peter Murínček - člen
J.Kráľa 1/66
Žiar nad Hronom
  (od: 08.08.2000 do: 08.12.2002)
Peter Murínček - člen
J.Kráľa 1/66
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 13.05.2000
  (od: 09.12.2002 do: 29.07.2004)
Peter Murínček - člen
J.Kráľa 1/66
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Pavel Ozank - člen
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Pavel Ozank - člen
Fr.Kráľa 41/20
Žarnovica
  (od: 11.10.1993 do: 31.01.1996)
Pavel Ozank - člen
Fr.Kráľa 41/20
Žarnovica
  (od: 01.02.1996 do: 04.11.1996)
Róbert Pachinger - člen
77/11
Vyhne
  (od: 08.08.2000 do: 27.01.2002)
Vasil Paňko - podpredseda
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Lýdia Paulíková - člen predstavenstva
Kľakovská 891/27
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 15.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 04.06.2020)
Lýdia Paulíková - člen predstavenstva
Kľakovská 891/27
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 15.05.2016 Skončenie funkcie: 14.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 04.06.2020)
Ing. Katarína Plesníková - člen
L.Svobodu 7/55
Banská Štiavnica
  (od: 11.10.1993 do: 31.01.1996)
Viera Prokeinová - člen
J. Horvátha 903/36
Kremnica
  (od: 11.08.1997 do: 08.12.2002)
Viera Prokeinová - člen
J. Horvátha 903/36
Kremnica
Vznik funkcie: 13.05.2000
  (od: 09.12.2002 do: 29.07.2004)
Viera Prokeinová - člen
J. Horvátha 903/36
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Viera Prokeinová - člen
J. Horvátha 903/36/81
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Viera Prokeinová - člen
J. Horvátha 903/36/81
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Ján Putyra - člen
Energetikov 11/12
Banská Štiavnica
  (od: 08.08.2000 do: 08.12.2002)
Ján Putyra - člen
Energetikov 11/12
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 13.05.2000
  (od: 09.12.2002 do: 29.07.2004)
Ján Putyra - člen
Energetikov 11/12
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ján Putyra - člen
Energetikov 11/12
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Ján Putyra - člen
Energetikov 11/12
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Ján Putyra - člen predstavenstva
Energetikov 11/12
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Ján Putyra - člen predstavenstva
Energetikov 11/12
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ján Putyra - Podpredseda predstavenstva
Energetikov 1479/11
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 15.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 04.06.2020)
Ján Putyra - Podpredseda predstavenstva
Energetikov 1479/11
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 15.05.2016 Skončenie funkcie: 14.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 04.06.2020)
Ján Putyra - Podpredseda predstavenstva
Energetikov 1479/11
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 25.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 29.03.2022)
Ján Putyra - Podpredseda predstavenstva
Energetikov 1479/11
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 25.05.2020 Skončenie funkcie: 23.01.2022
  (od: 30.03.2022 do: 29.03.2022)
Emília Raffajová - člen
Mierová 4/28
Žarnovica
  (od: 05.11.1996 do: 08.12.2002)
Emília Raffajová - člen
Mierová 4/28
Žarnovica
Vznik funkcie: 13.05.2000
  (od: 09.12.2002 do: 29.07.2004)
Emília Raffajová - člen
Mierová 4/28
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Štefan Ruman - člen
78/7
Vyhne
  (od: 01.02.1996 do: 07.08.2000)
Margita Schmidtová - člen
Matunáková 379/6/2
Kremnica
  (od: 05.11.1996 do: 10.08.1997)
Ing. Juraj Schwarz - člen
Školská 16/46
Nová Baňa
  (od: 05.11.1996 do: 07.08.2000)
Ján Slančík - člen
286/10
Horné Hámre
  (od: 11.10.1993 do: 31.01.1996)
Ján Slančík - člen
286/10
Horné Hámre
  (od: 01.02.1996 do: 07.08.2000)
Ondrej Šeševička - člen
SNP 577/101/3
Žiar nad Hronom
  (od: 28.01.2002 do: 08.12.2002)
Ondrej Šeševička - člen
SNP 577/101/3
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 28.04.2001
  (od: 09.12.2002 do: 29.07.2004)
Ondrej Šeševička - člen
SNP 577/101/3
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 28.04.2001 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ján Šimko - člen
Vansovej 6/124
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 09.01.2003
  (od: 09.12.2002 do: 07.07.2004)
Ján Šimko - člen
Vansovej 6/124
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 11.04.2002
  (od: 19.07.2002 do: 08.12.2002)
Ján Šimko - podpredseda
Vensovej 6/124
Žiar nad Hronom
Skončenie funkcie: 11.04.2002
  (od: 08.08.2000 do: 18.07.2002)
Ing. Dalma Štepáneková - člen
Dolná 906/39-53
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 04.07.2002
  (od: 09.12.2002 do: 29.07.2004)
Ing. Dalma Štepáneková - člen
Dolná 906/39-53
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 04.07.2002 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Dalma Štepáneková - podpredseda
Dolná 39/53
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Ing. Dalma Štepáneková - podpredseda
Dolná 39/53
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Ing. Dalma Štepáneková - podpredseda predstavenstva
Dolná 39/53
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Ing. Dalma Štepáneková - podpredseda predstavenstva
Dolná 39/53
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ing. Alica Štrbová - člen
Nábrežná 6/29
Nová Baňa
  (od: 08.08.2000 do: 08.12.2002)
Ing. Alica Štrbová - člen
Nábrežná 6/29
Nová Baňa
Vznik funkcie: 13.05.2000
  (od: 09.12.2002 do: 29.07.2004)
Ing. Alica Štrbová - člen
Nábrežná 6/29
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Alica Štrbová - člen predstavenstva
Nábrežná 6/29
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Ing. Alica Štrbová - člen predstavenstva
Nábrežná 6/29
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ing. Alica Štrbová - podpredseda
Nábrežná 6/29
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Ing. Alica Štrbová - podpredseda
Nábrežná 6/29
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Ing. Alica Štrbová - Predseda predstavenstva
Nábrežná 1149/6
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 15.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 04.06.2020)
Ing. Alica Štrbová - Predseda predstavenstva
Nábrežná 1149/6
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 15.05.2016 Skončenie funkcie: 14.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 04.06.2020)
Ing. Alica Štrbová - predseda predstavenstva
Nábrežná 6/29
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 21.06.2016)
Ing. Alica Štrbová - predseda predstavenstva
Nábrežná 6/29
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 14.05.2012 Skončenie funkcie: 14.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 21.06.2016)
Stanislav Švolík - podpredseda
Švantnerova 20
Nová Baňa
  (od: 11.10.1993 do: 31.01.1996)
JUDr. Daniela Tichá - člen
SNP 141/1
Žiar nad Hronom
  (od: 01.02.1996 do: 04.11.1996)
Ing. Ondrej Turčan - člen
Vansovej 535/4-138
Žiar nad Hronom
  (od: 28.01.2002 do: 08.12.2002)
Ing. Ondrej Turčan - predseda
Vansovej 535/4-138
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 28.04.2001
  (od: 09.12.2002 do: 29.07.2004)
Ing. Ondrej Turčan - predseda
Vansovej 535/4-138
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 28.04.2001 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Ondrej Turčan - predseda
Vansovej 4/138
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Ing. Ondrej Turčan - predseda
Vansovej 4/138
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Ing. Ondrej Turčan - predseda predstavenstva
Vansovej 4/138
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Ing. Ondrej Turčan - predseda predstavenstva
Vansovej 4/138
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Anna Vlčková - podpredseda
Kľakovská 30
Žarnovica
  (od: 05.11.1996 do: 08.12.2002)
Anna Vlčková - podpredseda
Kľakovská 30
Žarnovica
Vznik funkcie: 13.05.2000
  (od: 09.12.2002 do: 29.07.2004)
Anna Vlčková - podpredseda
Kľakovská 30
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Anna Vlčková - člen
Kľakovská 30/35
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Anna Vlčková - člen
Kľakovská 30/35
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Bibiana Závadská - člen
292/9
Hodruša - Hámre
  (od: 08.08.2000 do: 08.12.2002)
Bibiana Závadská - podpredseda
292/9
Hodruša - Hámre
Vznik funkcie: 28.04.2001
  (od: 09.12.2002 do: 29.07.2004)
Bibiana Závadská - podpredseda
292/9
Hodruša - Hámre
Vznik funkcie: 28.04.2001 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Regína Štefanovičová - Člen predstavenstva
Veternícka 112/9
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 25.05.2020 Skončenie funkcie: 24.05.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
Bc. Soňa Lukyová - Podpredseda predstavenstva
Hviezdoslavova 274/15
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 25.05.2020 Skončenie funkcie: 24.05.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
Bc. Soňa Lukyová - Podpredseda predstavenstva
Hviezdoslavova 274/15
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 25.05.2020
  (od: 30.03.2022 do: 10.06.2024)
Ing. Alica Štrbová - Predseda predstavenstva
Nábrežná 1149/6
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 25.05.2020 Skončenie funkcie: 24.05.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
Lýdia Paulíková - Člen predstavenstva
Kľakovská 891/27
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 25.05.2020 Skončenie funkcie: 24.05.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
Bc. Jozef Inglot - Člen predstavenstva
Dolná 901/28
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 24.01.2022 Skončenie funkcie: 24.05.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
Bc. Jozef Inglot - Člen predstavenstva
Dolná 901/28
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 24.01.2022
  (od: 30.03.2022 do: 10.06.2024)
Regína Štefanovičová - Člen predstavenstva
Veternícka 112/9
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 25.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 10.06.2024)
Ing. Alica Štrbová - Predseda predstavenstva
Nábrežná 1149/6
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 25.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 10.06.2024)
Lýdia Paulíková - Člen predstavenstva
Kľakovská 891/27
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 25.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 10.06.2024)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje iný poverený členpredstavenstva. Písomné právne úkony vyžadujú súhlas a podpis aj jedného ďalšieho člena predstavenstva
  (od: 05.11.1996)
Za predstavenstvo koná navonok predseda, podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstva v poradístanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva,pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda (prípadne podpredseda) a ďalšíčlen predstavenstva.
  (od: 11.10.1993 do: 04.11.1996)
Družstvo zastupuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva. Za družstvo podpisuje predsedaalebo podpredseda a jeden člen predstavenstva, a to tak, že k názvu družstva pripojí vždy svoj podpis.
  (od: 24.10.1961 do: 10.10.1993)
Kontrolná komisia: 
Jozef Chujac
Hviezdoslavova 279/51
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 25.05.2024
  (od: 11.06.2024)
Ing. Miloš Janovský
Energetikov 1477/7
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 25.05.2024
  (od: 11.06.2024)
Anna Nittmannová
Dolné Hámre 291
Hodruša-Hámre 966 61
Vznik funkcie: 25.05.2024
  (od: 11.06.2024)
Jana Bartková - podpredseda
Tajovského 552/31-14
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 25.05.2000
  (od: 17.05.2004 do: 29.07.2004)
Jana Bartková - podpredseda
Tajovského 552/31-14
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 25.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Bc. Jana Bartková
Tajovského 32/14
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Bc. Jana Bartková
Tajovského 32/14
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Ing. Jozef Garaj
Nábrežná 5/6
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 07.11.2007)
Ing. Jozef Garaj
Nábrežná 5/6
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 03.10.2007
  (od: 08.11.2007 do: 07.11.2007)
Ing. Emília Hallayová - podpredseda
Kľakovská 880/15-13
Žarnovica
Vznik funkcie: 25.05.2000
  (od: 17.05.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Emília Hallayová - podpredseda
Kľakovská 880/15-13
Žarnovica
Vznik funkcie: 25.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Emília Hallayová
Kľakovská 15/13
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Ing. Emília Hallayová
Kľakovská 15/13
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Ing. Emília Hallayová
Kľakovská 15/13
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Ing. Emília Hallayová
Kľakovská 15/13
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ing. Emília Hallayová
Kľakovská 15/13
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 21.06.2016)
Ing. Emília Hallayová
Kľakovská 15/13
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 14.05.2012 Skončenie funkcie: 14.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 21.06.2016)
Jozef Chujac
Hviezdoslavova 279/51
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 15.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 04.06.2020)
Jozef Chujac
Hviezdoslavova 279/51
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 15.05.2016 Skončenie funkcie: 14.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 04.06.2020)
Ing. Miloš Janovský
Energetikov 1477/7
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 15.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 04.06.2020)
Ing. Miloš Janovský
Energetikov 1477/7
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 15.05.2016 Skončenie funkcie: 14.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 04.06.2020)
Ing. Miroslav Jausch
Bratská 2/64
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Ing. Miroslav Jausch
Bratská 2/64
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ing. Miroslav Jausch
Bratská 2/64
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 21.06.2016)
Ing. Miroslav Jausch
Bratská 2/64
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 14.05.2012 Skončenie funkcie: 14.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 21.06.2016)
Ing. Miroslav Jausch
Poľnohospodárska 2/1
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Ing. Miroslav Jausch - člen
Poľnohospodárska 2/1
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Ing. Mária Kavecká - člen
Priehradka 395/23
Hliník nad Hronom
Vznik funkcie: 13.05.2000
  (od: 17.05.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Mária Kavecká - člen
Priehradka 395/23
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Mária Kekešiová - člen
Nábrežná 97/13-58
Nová Baňa
Vznik funkcie: 13.05.2000
  (od: 17.05.2004 do: 29.07.2004)
Mária Kekešiová - člen
Nábrežná 97/13-58
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Pavol Kraják - člen
L.Svobodu 1590/1-13
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 13.05.2000
  (od: 17.05.2004 do: 29.11.2004)
Pavol Kraják - člen
L.Svobodu 1590/1-13
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 18.06.2000
  (od: 30.11.2004 do: 29.11.2004)
Vladimír Kratoš - člen
Mierová 673/10-15
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 13.05.2000
  (od: 17.05.2004 do: 29.07.2004)
Vladimír Kratoš - člen
Mierová 673/10-15
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Robert Mihok - predseda
SNP 97/24
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 25.05.2000
  (od: 17.05.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Robert Mihok - predseda
SNP 97/24
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 25.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Robert Mihok
SNP 97/24
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Ing. Robert Mihok
SNP 97/24
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Ing. Róbert Mihok
SNP 17/24
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 29.07.2010)
Ing. Róbert Mihok
SNP 17/24
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 09.06.2010
  (od: 30.07.2010 do: 29.07.2010)
Anna Nittmannová
Dolné Hámre 291
Hodruša - Hámre 966 61
Vznik funkcie: 15.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 04.06.2020)
Anna Nittmannová
Dolné Hámre 291
Hodruša - Hámre 966 61
Vznik funkcie: 15.05.2016 Skončenie funkcie: 14.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 04.06.2020)
Eva Ondríková
Rudenkova 27/2
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 28.04.2006
  (od: 04.10.2006 do: 03.06.2008)
Eva Ondríková
Rudenkova 27/2
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 28.04.2006 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Eva Ondríková
Rudenkova 27/2
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Eva Ondríková
Rudenkova 27/2
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ing. Jozef Sivák - člen
L.Svobodu 1496/4-18
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 21.10.2000
  (od: 17.05.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Jozef Sivák - člen
L.Svobodu 1496/4-18
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 21.10.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Jozef Sivák
L. Svobodu 4/18
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.10.2006)
Ing. Jozef Sivák
L. Svobodu 4/18
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 28.04.2006
  (od: 04.10.2006 do: 03.10.2006)
Ing. Ernest Štáner - člen
77/4
Vyhne
Vznik funkcie: 13.05.2000
  (od: 17.05.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Ernest Štáner - člen
77/4
Vyhne
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Ernest Štáner
Vyhne 77/4
Vyhne 966 02
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Ing. Ernest Štáner
Vyhne 77/4
Vyhne 966 02
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Miroslav Tomašiak
Dolná 54/31
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Miroslav Tomašiak
Dolná 54/31
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Vladimír Varga
Družstevná 2/1
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Vladimír Varga
Družstevná 2/1
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Vladimír Varga
Družstevná 2/1
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Vladimír Varga
Družstevná 2/1
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Vladimír Varga
Družstevná 2/1
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 21.06.2016)
Vladimír Varga
Družstevná 2/1
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 14.05.2012 Skončenie funkcie: 14.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 21.06.2016)
Jaroslav Wollner - člen
J. Horvátha 904/38
Kremnica
Vznik funkcie: 13.05.2000
  (od: 17.05.2004 do: 29.07.2004)
Jaroslav Wollner - člen
J. Horvátha 904/38
Kremnica
Vznik funkcie: 13.05.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Jaroslav Wolner
J. Horvátha 904/38/5
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 30.07.2004 do: 03.06.2008)
Jaroslav Wolner
J. Horvátha 904/38/5
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 03.06.2008)
Zuzana Záhorcová
Učiteľská 12/6
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 04.06.2008 do: 11.07.2012)
Zuzana Záhorcová
Učiteľská 12/6
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Jozef Chujac
Hviezdoslavova 279/51
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 25.05.2020 Skončenie funkcie: 24.05.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
Jozef Chujac
Hviezdoslavova 279/51
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 25.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 10.06.2024)
Ing. Miloš Janovský
Energetikov 1477/7
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 25.05.2020 Skončenie funkcie: 24.05.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
Ing. Miloš Janovský
Energetikov 1477/7
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 25.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 10.06.2024)
Anna Nittmannová
Dolné Hámre 291
Hodruša-Hámre 966 61
Vznik funkcie: 25.05.2020 Skončenie funkcie: 24.05.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
Anna Nittmannová
Dolné Hámre 291
Hodruša-Hámre 966 61
Vznik funkcie: 25.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 10.06.2024)
Prokúra: 
Ing. Robert Mihok
Prestavlky 328
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 30.07.2010
  (od: 30.07.2010)
Anton Mašír
Jesenského 47/1
Žiar nad Hronom
  (od: 01.02.1996 do: 08.06.2004)
Anton Mašír
Jesenského 47/1
Žiar nad Hronom 965 01
  (od: 09.06.2004 do: 27.04.2010)
Anton Mašír
Jesenského 47/1
Žiar nad Hronom 965 01
Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 28.04.2010 do: 27.04.2010)
samostatne
  (od: 30.07.2010)
Prokurista zastupuje a podpisuje za drusžtvo samostatne. Prokurista je oprávnený samostatne scudzovať a zaťažovať všetky nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve Stavebného bytového družstva v Žiari nad Hronom do výšky 200.000,-Sk.
  (od: 24.11.2006 do: 27.04.2010)
Prokurista zastupuje a podpisuje za drusžtvo samostatne.
  (od: 01.02.1996 do: 23.11.2006)
Zapisované základné imanie: 
16 597 EUR
  (od: 10.12.2010)
16 596,959438 EUR
  (od: 24.11.2009 do: 09.12.2010)
500 000 Sk
  (od: 11.10.1993 do: 23.11.2009)
Základný členský vklad: 
16,6 EUR
  (od: 10.12.2010)
500 Sk
  (od: 11.10.1993 do: 23.11.2009)
16,59696 EUR
  (od: 24.11.2009 do: 09.12.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na základe vzorových stanov družstva a na základe ustavujúcej členskej schôdze, konanej dňa 12.10.1961.
  (od: 24.10.1961)
. Schôdza zhromaždenia delegátov, uskutočnená dňa 7.11.1992 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb. Schôdza zhromaždenia delegátov uskutočnená dňa 17.4.1993 schválila doplnenie stanov SBD. Stary spis: Dr 475
  (od: 11.10.1993)
. Zhromaždenie delegátov, konané dňa 17.6.1995 a 10.11.1996, rozhodlo o zmene stanov.
  (od: 01.02.1996)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 25.5.1996 schválilo zmenu stanov
  (od: 05.11.1996)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 31.05.1997 schválilo zmenu stanov.
  (od: 11.08.1997)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 21.10.2000, schvá- lilo zmenu stanov. Zhromaždenie delegátov konané dňa 28.04.2001, schvá- lilo zmenu stanov.
  (od: 28.01.2002)
. Na zhromaždení delegátov dňa 21.10.2000 bola schvále- ná zmena stanov.
  (od: 17.05.2004)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 23.05.2003 schválilo zmenu stanov.
  (od: 08.06.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  15.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR