Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  178/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Dunajská Streda
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Poľnohospodárske družstvo v Dunajskej Strede
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
Registered seat: 
Letištná 319/61
Dunajská Streda
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Dunajská Streda
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
Identification number (IČO): 
00 681 598
  (from: 07/01/1990)
Date of entry: 
07/01/1990
  (from: 07/01/1990)
Date of deletion: 
02/03/2005
  (from: 02/03/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/03/2005)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/01/1990)
Objects of the company: 
poľnohospodárske výrobky
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
potravinárska výroba
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
výroba paliet pre potravinársky priemysel
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
výroba savíc pre fekalne vozy
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
zámočnícke práce
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
doprava pre členov družstva a nákladná preprava pre cudzích
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
stavebná činnosť
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
výroba a predaj vína pre členov družstva
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
obchodná činnosť spočívajúca v predaji vlastne vyrobených poľnohospodárskych produktov
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
obchodná činnosť-nákup a predaj potravín, mäsa, mäsových výrobkov a plnohodnotného gazdovského mlieka
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
pojazdná predajňa-mäsa a mäsové výrobky
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
bitúnok-nákup, spracovanie a predaj mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
predaj osív zeleniny
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
výroba vína a nealkoholických nápojov
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
vykonávanie zámočníckych prác, výroba železných paliet, senníkov, garáži a výroba sadív k fekálnym vozom a k požiarnej technike a ich predaj
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
predaj krmných zmesí
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
predaj osív všeobecnej rastlinnej výroby
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
predaj plnohodnotného gazdovského mlieka
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
služby poľnohospodárom
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
pohostinská činnosť-prevádzkovanie bufetov
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
zabezpečenie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených predstavenstvom družstva
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Managing board
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
Ladislav Alföldy - podpredseda
Dunajská 372/13
Dunajská Streda
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
Juraj Angyal - člen
Malotejedská 1216/6
Dunajská Streda
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Štefan Bögi - člen
37
Dolný Bar
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Alžbeta Bukovská - člen
Mlynská 309/13
Dunajská Streda
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
František Csánó - člen
Kukučínová 1216/6
Dunajská Streda
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Štefan Csiba - podpredseda
Gen. Svobodu 1946/4
Dunajská Streda
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Júlia Csibová - člen
Malotejedská 649/46
Dunajská Streda
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Ing. Alžbeta Gdovinová - predsedkyňa
nám. Febr. víťazstva 1361/1
Dunajská Streda
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
Ing. Alžbeta Gdovinová - predseda
Boriny 1361/1
Dunajská Streda
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Ladislav Gyurkovits - člen
Smetanov háj 290/23
Dunajská Streda
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Juraj Huber , st. - člen
Topľová 6
Dunajská Streda
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Ladislav Kohút - člen
Mlynská 306
Dunajská Streda
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Katarína Krajcsovicsová - člen
SNP 193
Dunajská Streda
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Acting: 
Za družstvo navonok koná: predseda družstva, pri právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, okrem predsedu družstva sa podpisuje aj ďalší člen predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu družstva pripoja svoje podpisy.
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Za družstvo podpisuje predsedkyňa družstva, v jej neprítomnosti podpredseda družstva.
  (from: 07/01/1990 until: 07/28/1993)
Registered capital: 
4 000 000 Sk
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/13/2010
  (from: 12/18/2015)
 Liquidators:
Mgr. Ladislav Zselinszky
Hlavná 28/7
Dunajská Streda 929 01
From: 08/13/2010 Until: 02/03/2005
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Mgr. Ladislav Zselinszky
Hlavná 28/7
Dunajská Streda 929 01
From: 08/13/2010
  (from: 12/18/2015 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 12/18/2015)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trnava č. k. 38Cbr/12/2008 - 46 zo dňa 22.06.2010 právoplatným dňa 13.08.2010 bola nariadená dodatočná likvidácia družstva Poľnohospodárske družstvo Dunajská Streda, so sídlom Letištná 319/61, Dunajská Streda, IČO: 00 681 598 a do funkcie likvidátora bol ustanovený Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, Značka správcu: S1328.
  (from: 12/18/2015)
Družstvo bolo premenené v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. spôsobom, ktorý ustanovuje zákon č. 42/91 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 4.2.1993. Stary spis: Dr 1455
  (from: 07/29/1993 until: 02/02/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 1K 48/97 zo dňa 20.05.2002 bol zamietnutý návrh na konkurz na Poľnohospodárske družstvo Dunajská Streda, Letištná 319/61, Dunajská Streda, IČO: 00 681 598 pre nedostatok majetku.
  (from: 09/04/2002 until: 02/02/2005)
Date of updating data in databases:  07/23/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person