Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  165/N

Obchodné meno: 
NITRIANSKE TLAČIARNE a.s., v dodatočnej likvidácii
  (od: 13.05.2023)
NITRIANSKE TLAČIARNE a.s.
  (od: 02.02.2011 do: 12.05.2023)
NITRIANSKE TLAČIARNE a.s.
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
Sídlo: 
Fraňa Mojtu 18
Nitra 949 50
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
Fraňa Mojtu 18
Nitra 949 50
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
IČO: 
34 133 569
  (od: 23.01.1996)
Deň zápisu: 
01.02.1996
  (od: 23.01.1996)
Deň výmazu: 
27.03.2010
  (od: 27.03.2010 do: 01.02.2011)
22.11.2011
  (od: 22.11.2011)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 27.03.2010 do: 01.02.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.01.1996)
Predmet činnosti: 
výroba periodických a neperiodických publikácií
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
vydavateľská činnosť
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
veľkoobchod-knihy
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
veľkoobchod-polygrafické a papierenské potreby a materiály
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
veľkoobchod-školské a kancelárske potreby a materiály
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
maloobchod-polygrafické a papierenské potreby a materiály
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
maloobchod-školské a kancelárske potreby a materiály
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
výroba periodických a neperiodických publikácií
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
vydavateľská činnosť
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
veľkoobchod-knihy
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
veľkoobchod-polygrafické a papierenské potreby a materiály
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
veľkoobchod-školské a kancelárske potreby a materiály
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
maloobchod-polygrafické a papierenské potreby a materiály
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
maloobchod-školské a kancelárske potreby a materiály
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
predstavenstvo
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
Marta Beneová
ul. Hanácka 6
Nitra 949 01
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
Marta Beneová
ul. Hanácka 6
Nitra 949 01
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
Mgr. Marián Janota
ul. Štefánikova 27
Nitra 949 01
  (od: 23.01.1996 do: 26.12.1999)
Ing. Štefan Lednický
ul. Štefánikova 64
Nitra 949 01
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
Ing. Štefan Lednický
ul. Štefánikova 64
Nitra 949 01
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
Ing. Pavol Lehoťák
Cabaj - Čápor 1389
Cabaj - Čápor 951 17
  (od: 23.01.1996 do: 26.12.1999)
Peter Mikula
ul. Zvolenská 13
Nitra 949 01
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
Peter Mikula
ul. Zvolenská 13
Nitra 949 01
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
Ing. Zuzana Ružičková
Poľnohospodárska 49
Bratislava
  (od: 27.12.1999 do: 26.03.2010)
Ing. Zuzana Ružičková
Poľnohospodárska 49
Bratislava
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
Gabriel Zelenay
Francisciho 9
Bratislava
  (od: 23.01.1996 do: 26.12.1999)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
Základné imanie: 
81 588 000 Sk
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
81 588 000 Sk
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
Akcie: 
Počet: 81588
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
Počet: 81588
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
Dozorná rada: 
Tatiana Beňová
Na Hôrke 46
Nitra
  (od: 03.09.2001 do: 26.03.2010)
PhDr. Jozef Darmo
ul. Hronského 6
Bratislava
  (od: 23.01.1996 do: 26.12.1999)
Ing. Karol Dudás
Krásna 1140/133
Galanta
  (od: 27.12.1999 do: 26.03.2010)
Milan Greguš
Na Hôrke 28
Nitra
  (od: 03.09.2001 do: 26.03.2010)
JUDr. Ľudmila Kováčová
Znievska 28
Bratislava
  (od: 27.12.1999 do: 26.03.2010)
Ing. Miroslav Kovarčík
ul. Okánika 8
Nitra 949 01
  (od: 23.01.1996 do: 26.12.1999)
PhDr. Michal Kriško
ul. Studenohorská 4
Bratislava
  (od: 23.01.1996 do: 26.12.1999)
PhDr. Jozef Kuchár
ul. Dilongova 34
Prešov 080 01
  (od: 23.01.1996 do: 26.12.1999)
Jaroslav Polák
Na Hôrke 24
Nitra 949 01
  (od: 23.01.1996 do: 02.09.2001)
JUDr. Mária Rendošová
Palisády 32
Bratislava
  (od: 27.12.1999 do: 26.03.2010)
Štefánia Takáčová
Tr.Andreja Hlinku 28/6
Nitra 949 01
  (od: 23.01.1996 do: 02.09.2001)
Ing. Jozef Ukropec
Ružová 9
Stupava
  (od: 27.12.1999 do: 26.03.2010)
Ing. Karol Dudás
Krásna 1140/133
Galanta
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
JUDr. Mária Rendošová
Palisády 32
Bratislava
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
JUDr. Ľudmila Kováčová
Znievska 28
Bratislava
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
Ing. Jozef Ukropec
Ružová 9
Stupava
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
Milan Greguš
Na Hôrke 28
Nitra
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
Tatiana Beňová
Na Hôrke 46
Nitra
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 21.2.2023
  (od: 13.05.2023)
Dátum vstupu do likvidácie: 10.3.2010
  (od: 02.02.2011 do: 12.05.2023)
 Likvidátor:
JUDr. Marián Dobiš
Sládkovičova 3
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 21.02.2023
  (od: 13.05.2023)
 Likvidátor:
JUDr. Richard Schwarz
Hradná 30
Nové Zámky
Vznik funkcie: 10.03.2010 Skončenie funkcie: 27.03.2010
  (od: 02.02.2011)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.
  (od: 13.05.2023)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (od: 02.02.2011 do: 12.05.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 31K /31/2011-147 zo dňa 26.09.2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2011, bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. S4, vložka č. 165/N sa v y m a z u j e dňom 22.11.2011 obchodná spoločnosť NITRIANSKE TLAČIARNE a.s., so sídlom: Fraňa Mojtu 18, 949 50 Nitra, IČO: 34 133 569.
  (od: 22.11.2011)
Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 12.05.2023 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 28/Exre/43/2023.
  (od: 13.05.2023)
OS Nitra uznesením č.k. 31CbR 56/2022-97 zo dňa 20.02.2023, právoplatným dňa 21.02.2023, rozhodol o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti: NITRIANSKE TLAČIARNE a.s. so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 50 Nitra, IČO: 34 133 569, vymazanej z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, z odd. Sa, vl. č. 165/N, dňa 22.11.2011. Súd menoval spoločnosti likvidátora JUDr. Mariána Dobiša, so sídlom kancelárie Sládkovičova 3, 949 01 Nitra, značka: S 1676.
  (od: 13.05.2023)
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 28CbR/14/2008-45 zo dňa 05.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2010, bola zrušená spoločnosť NITRIANSKE TLAČIARNE a.s. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. Sa 165/N v y m a z u j e sa dňom 27.03.2010 obchodná spoločnosť NITRIANSKE TLAĆIARNE a.s. so sídlom Fraňa Mojtu 18, Nitra, IČO: 34 133 569.
  (od: 27.03.2010 do: 21.11.2011)
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.12.1995 Fondom národného majetku SR, bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle §§56-75 a §162 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a §12 zák. č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s rozhodnutiami č.62 zo dňa 24.08.1994 spis č. KM - 420/94 a č. 218 zo dňa 10.10.1994, spis.č. KM - 621/94 o privatizácii podniku Nitrianske tlačiarne š.p., s tým že preberá všetky práva, záväzky tohto zrušeného štátneho podniku. Starý spis: Sa 472. 2. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 03.03.1999. 3. Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 26.09.2000, č.k. 4K 214/00 - 107, vyhlásil konkurz na majetok spoločnosti. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Mariana Valku, komerčného právnika, so sídlom: Michalská 7, Bratislava, za osobitného správcu na vedenie a zabezpečenie ekonomiky a ohodnotenie majetku úpadcu bol ustanovený Ing. Ján Guniš so sídlom: Polôčky 1702, Púchov, auditor. 4. Uznesením Krajského súdu Bratislava č. k. 4K 214/2000-520 zo dňa 09.10.2006, právoplatného dňa 20.11.2006 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia vyhlásený na majetok spoločnosti NITRIANSKE TLAČIARNE a.s. Fraňa Mojtu 18, Nitra. JUDr. Marián Valko bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Ing. Ján Guniš bol zbavený funkcie osobitného správcu na vedenie a zabezpečenie ekonomiky a ohodnotenie majetku úpadcu. 5. Okresný súd Nitra uznesením č. k. 28 CbR 14/2008-45 zo dňa 05.02.2010 právoplatným 10.03.2010 rozhodol o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menoval likvidátora spoločnosti: JUDr. Richarda Schwarza, bytom Hradná 30, Nové Zámky.
  (od: 02.02.2011 do: 21.11.2011)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.12.1995 Fondom národného majetku SR, bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle §§56-75 a §162 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a §12 zák. č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s rozhodnutiami č.62 zo dňa 24.08.1994 spis. č. KM - 420/94 a č. 218 zo dňa 10.10.1994, spis.č. KM - 621/94 o privatizácii podniku Nitrianske tlačiarne š.p., s tým že prebará všetky práva, záväzky tohto zrušeného štátneho podniku. Stary spis: Sa 472
  (od: 23.01.1996 do: 26.03.2010)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 03.03.1999.
  (od: 27.12.1999 do: 26.03.2010)
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 26.9.2000, č.k. 4K 214/00 - 107, vyhlásil konkurz na majetok spoločnosti. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Mariana Valku, komerčného právnika, so sídlom: Michalská 7, Bratislava, za osobitného správcu na vedenie a zabezpečenie ekonomiky a ohodnotenie majetku úpadcu bol ustanovený Ing. Ján Guniš, so sídlom: Polôčky 1702, Púchov, auditor.
  (od: 05.09.2001 do: 26.03.2010)
Uznesením Krajského súdu Bratislava č. k. 4K 214/2000-520 zo dňa 09.10.2006, právoplatného dňa 20.11.2006 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia vyhlásený na majetok spoločnosti NITRIANSKE TLAČIARNE a.s. Fraňa Mojtu 18, Nitra. JUDr. Marián Valko bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Ing. Ján Guniš bol zbavený funkcie osobitného správcu na vedenie a zabezpečenie ekonomiky a ohodnotenie majetku úpadcu.
  (od: 29.03.2007 do: 26.03.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  25.05.2023
Dátum výpisu:  28.05.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)