Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1201/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
GÓL - stávková kancelária, s.r.o.
  (from: 05/06/1993)
Registered seat: 
Komenského 9
Košice 040 01
  (from: 04/24/2001)
Identification number (IČO): 
31 585 621
  (from: 05/06/1993)
Date of entry: 
05/06/1993
  (from: 05/06/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/06/1993)
Objects of the company: 
prevádzkovanie stávkových hier, pri ktorých sa výhra podmieňuje uhádnutím športových výsledkov, alebo poradia v športových súťažiach, pretekoch, s výnimkou dostihov uskutočňovaných v SR.
  (from: 05/06/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/19/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/19/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/19/1997)
sprostredkovanie v oblasti výroby a služieb
  (from: 05/19/1997)
šírenie reklamy
  (from: 05/19/1997)
propagačná činnosť
  (from: 05/19/1997)
inzertná činnosť
  (from: 05/19/1997)
fotografické služby
  (from: 05/19/1997)
kopírovacie služby
  (from: 05/19/1997)
prenájom nebytových priestorov, garáží, parkovacích plôch a ostatných nehnuteľných vecí
  (from: 05/19/1997)
prenájom všetkých hnuteľných vecí
  (from: 05/19/1997)
leasingové služby
  (from: 05/19/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb v oblasti nehnuteľností
  (from: 05/19/1997)
administratívne práce
  (from: 05/19/1997)
upratovacie práce na objednávku
  (from: 05/19/1997)
požičiavanie strojov, zariadení a ostatných hnuteľných vecí
  (from: 05/19/1997)
organizovanie výstav a veľtrhov
  (from: 05/19/1997)
organizovanie a sprostredkovanie verejných kultúrnych podujatí
  (from: 05/19/1997)
krajčírske práce
  (from: 05/19/1997)
maliarske, natieračske a tapetárske práce
  (from: 05/19/1997)
sklenárske práce
  (from: 05/19/1997)
výroba drobných výrobkov z dreva, papiera, textilu, plastu a skla v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/19/1997)
poskytovanie ubytovacích služieb v súkromí
  (from: 05/19/1997)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/19/1997)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/19/1997)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/07/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/07/2000)
poradenské služby v oblasti elektrických zariadení na spracovanie dát
  (from: 09/07/2000)
Partners: 
HORIZONT SLOVAKIA o.c.p., akciová spoločnosť IČO: 31 731 368
Kováčska 63
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/11/2000)
Contribution of each member: 
HORIZONT SLOVAKIA o.c.p., akciová spoločnosť
Amount of investment: 14 500 000 Sk Paid up: 14 500 000 Sk
  (from: 04/11/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/17/1996)
František Matik
Varhanovce 3
Prešov
  (from: 03/19/1999)
Ing. Peter Štubendek
Baltická 10
Košice
  (from: 03/19/1999)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/17/1996)
Capital: 
14 500 000 Sk
  (from: 04/11/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.4.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 3467
  (from: 05/06/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.1993 bol schválený dodatok č.l k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/13/1993)
. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 05.08.1994 bola schválená zmena Spoločenskej zmluvy Dodatkom č. 2.
  (from: 11/28/1995)
. Valné zhromaždenie, konané dňa 19.1.1996, schválila Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/17/1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.1.1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/19/1997)
. Valné zhromaždenie konané dňa 09.07.1998, schválilo Dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve, v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 01/20/1999)
. Valné zhromaždenie konané dňa 3.3.1999 schválilo zme- nu spoločenskej zmluvy formou Dodatku č. 6.
  (from: 03/19/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.4.1999 bol schválený Dodatokm č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/06/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 8.10.1999 a Dodatok č. 8.
  (from: 11/15/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 21.2.2000 a dodatok č. 9.
  (from: 04/11/2000)
. Spoločník formou notárskej zápisnice zo dňa 26.6.2000 čís. Nz 108/2000 schválil zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 10.
  (from: 09/07/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.4.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 11. Spis odstúpený 12.06.2001 na OS Košice-zmena sídla.
  (from: 04/24/2001)
Date of updating data in databases:  06/21/2021
Date of extract :  06/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person