Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21229/R

Business name: 
KRUH, spol. s r.o. v konkurze
  (from: 11/21/2014)
Registered seat: 
Obecný úrad 192
Cígeľ 971 01
  (from: 10/08/2008)
Identification number (IČO): 
35 789 042
  (from: 05/30/2000)
Date of entry: 
05/30/2000
  (from: 05/30/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/30/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 05/30/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/30/2000)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 05/30/2000)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 05/30/2000)
skladovanie
  (from: 05/30/2000)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 písm. b/zákona) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
  (from: 10/08/2008)
zriaďovanie, zabezpečovanie a lividácia lomov ( § 2 písm. c/zákona)
  (from: 10/08/2008)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 písm. d/zákona)
  (from: 10/08/2008)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) ( § 2 písm. e/zákona)
  (from: 10/08/2008)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov ( § 3 písm. a/zákona) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
  (from: 10/08/2008)
Partners: 
CALABARN PROPERTIES a.s.
Piletická 50/47
Hradec Králové 500 03
Czech Republic
  (from: 05/10/2014)
Contribution of each member: 
CALABARN PROPERTIES a.s.
Amount of investment: 6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 05/10/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/30/2000)
Ing. Ján Horák
Mariánské náměstí 100/12
Ostrava 709 00
Česká republika
From: 02/09/2015
  (from: 02/17/2015)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú samostatne tak, že k názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 03/01/2006)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 06/16/2011)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/07/2014
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 38K/4/2014-277 zo dňa 16.07.2014 v spojení s opravným uznesením č.k.38K/4/2014-290 zo dňa 24.07.2014 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka KRUH, spol. s r.o. a ustanovil správcu.
  (from: 11/21/2014)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Katarína Roderová
Piaristická 44
Trenčín 911 01
From: 08/07/2014
  (from: 11/21/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.5.2000,v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/30/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2008.
  (from: 10/08/2008)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person