Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  55/L

Obchodné meno: 
V I K A , spol. s r.o.
  (od: 22.03.1991 do: 14.10.2004)
Sídlo: 
Vysokoškolákov 15
Žilina 010 01
  (od: 21.05.1996 do: 14.10.2004)
Hviezdoslavova 10
Žilina 010 01
  (od: 30.12.1992 do: 20.05.1996)
Olomoucká 10
Žilina 010 01
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
IČO: 
00 651 222
  (od: 22.03.1991)
Deň zápisu: 
22.03.1991
  (od: 22.03.1991)
Deň výmazu: 
15.10.2004
  (od: 15.10.2004)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 15.10.2004)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 22.03.1991)
Predmet činnosti: 
výroba a obchodná činnosť v oblasti pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
sprostredkovanie týchto činností
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
sprostredkovanie a obchodná činnosť v oblasti spotrebného tovaru /textil, drogéria, elektronika, papier/
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
sprostredkovanie a obchodná činnosť v oblasti potravinárskych výrobkov
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
sprostredkovanie a prepravné služby
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
sprostredkovanie a obchodná činnosť v oblasti ovocia a zeleniny, tabakových výrobkov, poľnohospodárskych a mäsových výrobkov, obuvi, odevy, kože a kožených výrobkov, kozmetiky a kozmetických výrobkov, priemyslu, strojárenstva a strojárenských výrobkov, bižutérie, sklo a porcelán, dreva a výrobkov z dreva, výpočtovej a kancelárskej techniky
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu nevyžadujúcom zvláštnych povolení
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
výroba pekáren. výrobkov vr. cukráren. okrem trvanl. výrobkov
  (od: 30.12.1992 do: 14.10.2004)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 30.12.1992 do: 14.10.2004)
obchodná činnosť okrem koncesovaných živností
  (od: 30.12.1992 do: 14.10.2004)
Spoločníci: 
Peter K o l e n č i a k
Baničova 11
Žilina
  (od: 04.05.1993 do: 20.03.1995)
Peter K o l e n č i a k
Baničova 11
Žilina
  (od: 30.12.1992 do: 03.05.1993)
Peter K o l e n č i a k
Gaštanova 35
Žilina
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
Daniel L e h o t s k ý
Limbova 9
Žilina
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
Daniel l L e h o t s k ý
Silanova 18
Žilina
  (od: 04.05.1993 do: 15.11.1993)
Daniel l L e h o t s k ý
Silanova 18
Žilina
  (od: 30.12.1992 do: 03.05.1993)
František N á h l i k
86
Divina
  (od: 04.05.1993 do: 20.03.1995)
František N á h l i k
86
Divina
  (od: 30.12.1992 do: 03.05.1993)
František N á h l i k
Gaštanova 29/41
Žilina
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
Ondrej Peško
Pittsburská 13
Žilina
  (od: 21.05.1996 do: 14.10.2004)
Ondrej Peško
Pittsburská 13
Žilina
  (od: 16.11.1995 do: 20.05.1996)
Peter Targoš
Čadečka 601
Čadca
  (od: 21.03.1995 do: 15.11.1995)
Peter Targoš
Čadečka 601
Čadca
  (od: 13.12.1994 do: 20.03.1995)
Výška vkladu každého spoločníka: 
František N á h l i k
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
Peter K o l e n č i a k
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
Daniel L e h o t s k ý
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
František N á h l i k
Vklad: 176 000 Sk Splatené: 176 000 Sk
  (od: 30.12.1992 do: 03.05.1993)
Peter K o l e n č i a k
Vklad: 176 000 Sk Splatené: 176 000 Sk
  (od: 30.12.1992 do: 03.05.1993)
Daniel l L e h o t s k ý
Vklad: 176 000 Sk Splatené: 176 000 Sk
  (od: 30.12.1992 do: 03.05.1993)
František N á h l i k
Vklad: 470 000 Sk Splatené: 470 000 Sk
  (od: 04.05.1993 do: 20.03.1995)
Peter K o l e n č i a k
Vklad: 470 000 Sk Splatené: 470 000 Sk
  (od: 04.05.1993 do: 20.03.1995)
Daniel l L e h o t s k ý
Vklad: 470 000 Sk Splatené: 470 000 Sk
  (od: 04.05.1993 do: 15.11.1993)
Peter Targoš
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 13.12.1994 do: 20.03.1995)
Peter Targoš
Vklad: 960 000 Sk Splatené: 960 000 Sk
  (od: 21.03.1995 do: 15.11.1995)
Ondrej Peško
Vklad: 960 000 Sk Splatené: 960 000 Sk
  (od: 21.05.1996 do: 14.10.2004)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 21.03.1995 do: 14.10.2004)
konatelia
  (od: 30.12.1992 do: 20.03.1995)
konatelia
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
Peter K o l e n č i a k
Baničova 11
Žilina
  (od: 30.12.1992 do: 20.03.1995)
Daniel l L e h o t s k ý
Silanova 18
Žilina
  (od: 30.12.1992 do: 15.11.1993)
František N á h l i k
86
Divina
  (od: 30.12.1992 do: 20.03.1995)
Ondrej Peško
Pittsburská 13
Žilina
  (od: 16.11.1995 do: 14.10.2004)
Peter Targoš
Čadečka 601
Čadca
  (od: 13.12.1994 do: 15.11.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 21.03.1995 do: 14.10.2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 30.12.1992 do: 20.03.1995)
Spoločnosť zastupujú a za túto podpisujú všetci spoločníci, každý samostatne.
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
Odštepný závod: 
Názov: 
VIKA spol. s r.o. Žilina, organizačná zložka
  (od: 04.05.1993 do: 20.05.1996)
Sídlo: 
Trieda mieru 68
Pardubice
Česká republika
  (od: 04.05.1993 do: 20.05.1996)
Vedúci: 
Roman B a d a
Galandova 12/33
Praha 6
Česká republika
  (od: 04.05.1993 do: 20.05.1996)
 
 
Názov: 
V I K A spol. s r.o. Žilina,organizačná zložka
  (od: 03.06.1993 do: 20.05.1996)
Sídlo: 
Hrachova 25
Bratislava
  (od: 14.07.1993 do: 20.05.1996)
Gagarinova 5
Bratislava
  (od: 03.06.1993 do: 13.07.1993)
Vedúci: 
František N á h l i k
Divinka 86
Žilina
  (od: 03.06.1993 do: 20.05.1996)
 
 
Základné imanie: 
960 000 Sk
  (od: 13.12.1994 do: 14.10.2004)
940 000 Sk
  (od: 16.11.1993 do: 12.12.1994)
1 410 000 Sk
  (od: 04.05.1993 do: 15.11.1993)
528 000 Sk
  (od: 30.12.1992 do: 03.05.1993)
120 000 Sk
  (od: 22.03.1991 do: 29.12.1992)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 6.9.2004, č.k. 36 - 24 K 287/01 - 56, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.9.2004 a ktorým sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, Okresný súd v Žiline, Obchodný register spoločnosť VIKA, spol. s r.o., Žilina dňom 15.10.2004 v y m a z á v a.
  (od: 15.10.2004)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.3.1991. Rada spoločnosti na svojom zasadnut konanom dňa l5.5.l99l schválila Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí Rady spoločnosti konanom dňa l5.11.l991 bol schválený Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 197
  (od: 22.03.1991 do: 14.10.2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l8.l2.l992 bol schválený Dodatok č.3, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Starý spis: S.r.o. 197
  (od: 30.12.1992 do: 14.10.2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.4.l993 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 197
  (od: 04.05.1993 do: 14.10.2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.5.l993 bol schválený Dodatok č. 5. Starý spis: S.r.o. 197
  (od: 03.06.1993 do: 14.10.2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.11.1993 bol schválený Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 197
  (od: 16.11.1993 do: 14.10.2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.9.1994 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 197
  (od: 13.12.1994 do: 14.10.2004)
Na zasadnautí valného zhromaždenia konanom dňa 9.3.1995 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 197
  (od: 21.03.1995 do: 14.10.2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.11.1995 bol schválený Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 197
  (od: 16.11.1995 do: 14.10.2004)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.4.1996 bol schválený Dodatok č.10 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 197
  (od: 21.05.1996 do: 14.10.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  26.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)