Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4693/B

Business name: 
KPT, a. s.
  (from: 01/30/2009)
Registered seat: 
Jarošova 2961/1
Bratislava 831 03
  (from: 01/01/2016)
Identification number (IČO): 
35 828 218
  (from: 01/30/2009)
Date of entry: 
12/17/2001
  (from: 01/30/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/30/2009)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/30/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2009)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 01/30/2009)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 01/30/2009)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 01/30/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/30/2009)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb
  (from: 01/30/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/30/2009)
Ing. Miroslav Pajchl - člen predstavenstva
Bajkalská 712/18
Bratislava 821 08
From: 02/14/2019
  (from: 03/08/2019)
Ing. Peter Lempeľ - člen predstavenstva
Pod krížom 10695/1
Bratislava 831 07
From: 02/14/2019
  (from: 03/08/2019)
Ing. Martin Žigo - predseda predstavenstva
Brezová 4788/6A
Senec 903 01
From: 02/14/2019
  (from: 03/08/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 12/13/2011)
Capital: 
33 193 EUR Paid up: 33 193 EUR
  (from: 01/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné len po predchádzajúcom súhlase VZ spoločnosti a nebudú verejne obchodovateľné.
  (from: 01/30/2009)
Stockholder: 
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  (from: 03/30/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Michal Trnovský
Hany Meličkovej 2981/9
Bratislava 841 05
From: 06/01/2017
  (from: 06/06/2017)
Ing. Roman Doupovec
Tupého 12246/25
Bratislava 831 01
From: 02/14/2019
  (from: 03/08/2019)
Ing. František Sás
Brančská 3108/7
Bratislava 851 05
From: 02/14/2019
  (from: 03/08/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.8.2001 v zmysle §§ 57,105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/30/2009)
Zápisnica z 1 riadného valného zhromaždenia zo dňa 21.1.2002. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve v úplnom znení spoločenskej zmluvy zo dňa 5.3.2002.
  (from: 01/30/2009)
Zápisnica z II. valného zhromaždenia spoločnosti 25.8.2003, zápisnica zo dňa 4.8.2003.
  (from: 01/30/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 7.7.04 a 16.8.04.
  (from: 01/30/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2005.
  (from: 01/30/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.4.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.5.2006. Peter Weinreder - Tűrk, funkcia konateľa od 16.8.2004 do 4.5.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia z 9.5.2006 - schválenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/30/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2007.
  (from: 01/30/2009)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 19.05.2008. Zápis z riadneho valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 25.04.2008.
  (from: 01/30/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 4.8.2008.
  (from: 01/30/2009)
Zápisnica valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N192/2008, Nz 62804/2008 zo dňa 19.12.2008 v znení opravnej doložky o zmene právnej formy spoločnosti TERMWOOD, spol. s r.o., so sídlom Hviezdna ul. 11952 2/II, 821 06 Bratislava, IČO: 35 828 218, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 25729/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Pri premene zároveň došlo k zmene obchodného mena na nové KPT, a.s.
  (from: 01/30/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 51/2010, Nz 18826/2010 zo dňa 27.05.2010.
  (from: 07/01/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 105/2011, Nz 42112/2011, NCRls 43242/2011 zo dňa 02.11.2011.
  (from: 12/13/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 13/2012, NZ 1455/2012, NCRIs 1604/2012 zo dňa 17.01.2012.
  (from: 01/26/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2013.
  (from: 04/09/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2014.
  (from: 05/08/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2014.
  (from: 11/25/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015
  (from: 04/28/2015)
Notárska zápisnica č. N 659/2015, Nz 46731/2015, NCRls 47671/2015 zo dňa 26.11.2015.
  (from: 01/01/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 4.5.2016.
  (from: 05/06/2016)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person