Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1209/S

Business name: 
INT, spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 07/21/2007 until: 11/23/2021)
INT, spol. s r.o.
  (from: 05/10/1993 until: 07/20/2007)
Registered seat: 
Čajkovského 8
Lučenec 984 01
  (from: 12/28/1993 until: 11/23/2021)
Novohradská 5
Lučenec 984 01
  (from: 05/10/1993 until: 12/27/1993)
Identification number (IČO): 
31 585 761
  (from: 05/10/1993)
Date of entry: 
05/10/1993
  (from: 05/10/1993)
Person dissolved from: 
13.4.2007
  (from: 07/21/2007)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/10/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
poskytovanie software
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
opravy a montáž prostriedkov výpočtovej techniky
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
vydávateľské činnosti
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
rozmnožovacie a kopírovacie činnosti
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Igor Skýpala
M.Rázusa 68
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Juraj Kučera
Komenského 22
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
Robert Šüli
Rúbanisko II/40
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Skýpala
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Juraj Kučera
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
Robert Šüli
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Juraj Kučera
Komenského 22
Lučenec
  (from: 05/10/1993 until: 12/07/2016)
Ing. Igor Skýpala
M.Rázusa 68
Lučenec
  (from: 05/10/1993 until: 12/07/2016)
Robert Šüli
Rúbanisko II/40
Lučenec
  (from: 05/10/1993 until: 12/07/2016)
Ing. Igor Skýpala
M.Rázusa 68
Lučenec
  (from: 12/08/2016 until: 11/23/2021)
Ing. Juraj Kučera
Komenského 22
Lučenec
  (from: 12/08/2016 until: 11/23/2021)
Róbert Šüli
Rúbanisko II/40
Lučenec
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
Robert Šüli
Rúbanisko II/40
Lučenec
  (from: 12/08/2016 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
Capital: 
105 000 Sk
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/13/2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 29Cbr 23/2003-85 zo dňa 06.02.2007, právoplatné dňa 13.04.2007 bola obchodná spoločnosť INT, spol. s r.o., so sídlom 984 01 Lučenec, Čajkovského 8, IČO: 31 585 761 zrušená s likvidáciou a boli vymenovaní likvidátori.
  (from: 07/21/2007)
 Liquidators:
Ing. Juraj Kučera
Mlynská 4502/10
Lučenec 984 01
From: 04/13/2007
  (from: 07/21/2007 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Ing. Juraj Kučera
Mlynská 4502/10
Lučenec 984 01
From: 04/13/2007
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Ing. Igor Skýpala
Rúbanisko III 2904/29
Lučenec 984 01
From: 04/13/2007
  (from: 07/21/2007 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Ing. Igor Skýpala
Rúbanisko III 2904/29
Lučenec 984 01
From: 04/13/2007
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Robert Šüli
Rúbanisko II/40
Lučenec 984 01
From: 04/13/2007
  (from: 07/21/2007 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Róbert Šüli
Rúbanisko II/40
Lučenec 984 01
From: 04/13/2007
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Každý z likvidátorov koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/21/2007 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.3.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/10/1993 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/28/1993 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person