Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  179/T

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Malženice
  (od: 15.04.1993)
Poľnohospodárske družstvo v Malženiciach
  (od: 08.11.1990 do: 14.04.1993)
Sídlo: 
Malženice 919 29
  (od: 15.04.1993)
Malženice
  (od: 08.11.1990 do: 14.04.1993)
IČO: 
00 699 390
  (od: 08.11.1990)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 08.11.1990)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 08.11.1990)
Predmet činnosti: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 15.04.1993)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom
  (od: 15.04.1993)
živnostenské podnikanie v odbore poskytovanie dopravných služieb v nákladnej doprave; poskytovanie prác a služieb svojim členom
  (od: 27.08.1997)
živnostenské podnikanie v odbore poskytovanie dopravných služieb v nákladnej a autobusovej doprave; poskytovanie prác a služieb svojim členom
  (od: 15.04.1993 do: 26.08.1997)
a/Výroba a predaj poľnohospodárských výrobkov.
  (od: 08.11.1990 do: 14.04.1993)
b/Príležitostné poskytovanie služieb v doprave iným organizáciám /ide o sezónne využitie nákladnej dopravy/.
  (od: 08.11.1990 do: 14.04.1993)
Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených členskou schôdzou /vnútrodružstevné predpisy/
  (od: 08.11.1990 do: 14.04.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.04.1993)
predstavenstvo
  (od: 08.11.1990 do: 14.04.1993)
Peter Čeliga - predseda družstva
Športová 689/23
Veľké Kostoľany 922 07
Vznik funkcie: 25.03.2011
  (od: 08.03.2012)
Štefan Križan - člen
7
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 18.03.2016
  (od: 23.04.2016)
Katarína Sedláková - Podpredseda predstavenstva
Malženice 117
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 13.07.2021
  (od: 13.07.2021)
Ivan Lietavec - Člen predstavenstva
Malženice 323
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 13.07.2021
  (od: 13.07.2021)
Mgr. Anna Chudá - Člen predstavenstva
137
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 13.07.2021
  (od: 13.07.2021)
Milan Böhman - člen
101
Malženice
  (od: 15.04.1993 do: 26.08.1997)
Milan Böhman - člen
117
Malženice
  (od: 27.08.1997 do: 13.02.2003)
Ján Brandýs - člen
320
Malženice
  (od: 15.04.1993 do: 26.08.1997)
Ondrej Bunček - člen
92
Kočín
  (od: 27.08.1997 do: 13.02.2003)
Štefan Bunček - člen
311
Malženice
  (od: 27.08.1997 do: 13.02.2003)
Štefan Bunček - člen
311
Malženice
Vznik funkcie: 21.03.1997
  (od: 14.02.2003 do: 02.05.2007)
Štefan Bunček - člen
311
Malženice
Vznik funkcie: 21.03.1997 Skončenie funkcie: 09.03.2007
  (od: 03.05.2007 do: 02.05.2007)
Ľuboš Čeliga - člen
54
Malženice
Vznik funkcie: 19.04.2002
  (od: 14.02.2003 do: 22.04.2016)
Ľuboš Čeliga - člen
54
Malženice
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 18.03.2016
  (od: 23.04.2016 do: 22.04.2016)
Jozef Filo - predseda
301
Malženice
  (od: 08.11.1990 do: 26.08.1997)
Jozef Filo - predseda
345
Malženice
  (od: 27.08.1997 do: 13.02.2003)
Jozef Filo - predseda
345
Malženice
Vznik funkcie: 01.01.1991
  (od: 14.02.2003 do: 07.03.2012)
Jozef Filo - predseda
345
Malženice
Vznik funkcie: 01.01.1991 Skončenie funkcie: 01.01.2011
  (od: 08.03.2012 do: 07.03.2012)
Ján Florkovič - člen
302
Malženice
  (od: 15.04.1993 do: 26.08.1997)
Ing. Dušan Gergely - podpredseda
Bethovenova č.34
Trnava
  (od: 08.11.1990 do: 14.04.1993)
Roman Gogolák - člen
212
Malženice
  (od: 15.04.1993 do: 26.08.1997)
Anna Chudá
361
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 09.03.2007
  (od: 03.05.2007 do: 07.03.2012)
Anna Chudá
361
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 09.03.2007 Skončenie funkcie: 25.03.2011
  (od: 08.03.2012 do: 07.03.2012)
Mgr. Anna Chudá
361
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 05.08.2014
  (od: 20.05.2015 do: 22.04.2016)
Mgr. Anna Chudá
361
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 05.08.2014 Skončenie funkcie: 18.03.2016
  (od: 23.04.2016 do: 22.04.2016)
Jozef Kadlec - člen
302
Malženice
  (od: 15.04.1993 do: 26.08.1997)
František Kopecký - člen predstavenstva
49
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 25.03.2011
  (od: 08.03.2012 do: 22.04.2016)
František Kopecký - člen predstavenstva
49
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 25.03.2011 Skončenie funkcie: 18.03.2016
  (od: 23.04.2016 do: 22.04.2016)
Štefan Krátky - člen
5
Malženice
  (od: 15.04.1993 do: 26.08.1997)
Ľudovít Križan - člen
305
Malženice
  (od: 15.04.1993 do: 26.08.1997)
Ľudovít Križan - člen
349
Malženice
Vznik funkcie: 19.04.2002
  (od: 14.02.2003 do: 07.03.2012)
Ľudovít Križan - člen
349
Malženice
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 25.03.2011
  (od: 08.03.2012 do: 07.03.2012)
Ivan Lietavec - člen
323
Malženice
  (od: 27.08.1997 do: 13.02.2003)
Ivan Lietavec - člen
323
Malženice
Vznik funkcie: 21.03.1997
  (od: 14.02.2003 do: 22.04.2016)
Ivan Lietavec - člen
323
Malženice
Vznik funkcie: 21.03.1997 Skončenie funkcie: 18.03.2016
  (od: 23.04.2016 do: 22.04.2016)
Jozef Maruna - člen
235
Malženice
Vznik funkcie: 19.04.2002
  (od: 14.02.2003 do: 07.03.2012)
Jozef Maruna - člen
235
Malženice
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 25.03.2011
  (od: 08.03.2012 do: 07.03.2012)
Vendelín Masnica - člen
21
Malženice
  (od: 15.04.1993 do: 26.08.1997)
Vendelín Masnica - náhradník
25
Malženice
  (od: 27.08.1997 do: 13.02.2003)
Helena Nádaská - náhradník
198
Malženice
  (od: 27.08.1997 do: 13.02.2003)
Katarína Petrovičová - člen predstavenstva
117
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 25.03.2011
  (od: 08.03.2012 do: 19.05.2015)
Katarína Petrovičová - člen predstavenstva
117
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 25.03.2011 Skončenie funkcie: 05.08.2014
  (od: 20.05.2015 do: 19.05.2015)
Ing. Beata Ružičková - podpredseda
319
Malženice
  (od: 15.04.1993 do: 26.08.1997)
Ing. Beata Ružičková - podpredseda
319
Malženice
  (od: 27.08.1997 do: 13.02.2003)
Vladimír Straský - člen predstavenstva
232
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 25.03.2011
  (od: 08.03.2012 do: 22.04.2016)
Vladimír Straský - člen predstavenstva
232
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 25.03.2011 Skončenie funkcie: 18.03.2016
  (od: 23.04.2016 do: 22.04.2016)
Emil Zachar - člen
309
Malženice
  (od: 15.04.1993 do: 26.08.1997)
Emil Zachar - člen
354
Malženice
  (od: 27.08.1997 do: 13.02.2003)
Ing. Beata Ružičková - podpredseda
361
Malženice
Vznik funkcie: 01.01.1991 Skončenie funkcie: 13.07.2021
  (od: 13.07.2021 do: 12.07.2021)
Peter Rampák - člen
84
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 18.03.2016 Skončenie funkcie: 13.07.2021
  (od: 13.07.2021 do: 12.07.2021)
Katarína Sedláková - člen
117
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 18.03.2016 Skončenie funkcie: 13.07.2021
  (od: 13.07.2021 do: 12.07.2021)
Ing. Beata Ružičková - podpredseda
361
Malženice
Vznik funkcie: 01.01.1991
  (od: 14.02.2003 do: 12.07.2021)
Peter Rampák - člen
84
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 18.03.2016
  (od: 23.04.2016 do: 12.07.2021)
Katarína Sedláková - člen
117
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 18.03.2016
  (od: 23.04.2016 do: 12.07.2021)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 15.04.1993)
Za družstvo podpisuje predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 08.11.1990 do: 14.04.1993)
Zapisované základné imanie: 
45 300 EUR
  (od: 08.03.2012)
54 372 EUR
  (od: 19.01.2011 do: 07.03.2012)
1 638 000 Sk
  (od: 03.05.2007 do: 18.01.2011)
1 820 000 Sk
  (od: 14.02.2003 do: 02.05.2007)
2 238 600 Sk
  (od: 27.08.1997 do: 13.02.2003)
3 020 000 Sk
  (od: 15.04.1993 do: 26.08.1997)
Základný členský vklad: 
604 EUR
  (od: 08.03.2012)
20 000 Sk
  (od: 15.04.1993 do: 26.08.1997)
18 200 Sk
  (od: 27.08.1997 do: 18.01.2011)
605 EUR
  (od: 19.01.2011 do: 07.03.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené naustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 21.9.1990 podľa Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1493
  (od: 08.11.1990)
Stanovy schválené na členskej schôdzi konanej dňa 14.12.1992 prispôsobené ust. Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 1493
  (od: 15.04.1993)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 21.03.1997.
  (od: 27.08.1997)
Členská schôdza konaná dňa 19.04.2002.
  (od: 14.02.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)