Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  178/N

Business name: 
Komárňanské pekárne a cukrárne a.s.v likvidácii
  (from: 06/01/2007 until: 12/15/2008)
Komárňanské pekárne a cukrárne a.s.
  (from: 11/01/1993 until: 05/31/2007)
Registered seat: 
Družstevná 14
Komárno 945 64
  (from: 09/09/2005 until: 12/15/2008)
Družstevná 4
Komárno 945 64
  (from: 11/01/1993 until: 09/08/2005)
Identification number (IČO): 
31 322 417
  (from: 11/01/1993)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 11/01/1993)
Date of deletion: 
12/16/2008
  (from: 12/16/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/16/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/01/1993)
Objects of the company: 
výroba pekárska, cukrárska, cestovinárska, vrátane náhradných dielcov a jednoduchých strojov a zariadení;
  (from: 11/01/1993 until: 03/13/2006)
nákup vybraných poľnohospodárskych produktov;
  (from: 11/01/1993 until: 03/13/2006)
predaj výrobkov vrátane predaja potravinárskeho sortimentu vo vlastných predajniach;
  (from: 11/01/1993 until: 03/13/2006)
zriaďovanie malých pekární a exkluzívnych cukrární spojených s výrobou a predajom na mieste;
  (from: 11/01/1993 until: 03/13/2006)
údržba vrátane kovovýroby v rámci predmetu činnosti aj pre ostatné podnikateľské subjekty;
  (from: 11/01/1993 until: 04/25/2005)
zahraničný obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov;
  (from: 11/01/1993 until: 03/13/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/05/1996 until: 04/25/2005)
maloobchodná činnosť s baleným mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 03/05/1996 until: 04/25/2005)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť zaoberajúca sa sortimentom potravinárskeho charakteru, vrátane ovocia a zeleniny, papierenského, drogistického tovaru, textilu, domácich potrieb, alkoholických nápojov, tabakových a mrazených výrobkov
  (from: 03/05/1996 until: 12/15/2008)
výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (from: 03/14/2006 until: 12/15/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/30/1998 until: 12/15/2008)
Managing board
  (from: 11/01/1993 until: 03/29/1998)
Jan Dobrzenský - člen
Riegrova 1
Chotěboř 583 01
Česká republika
From: 05/10/2005
  (from: 09/09/2005 until: 05/31/2007)
Jan Dobrzenský - člen
Riegrova 1
Chotěboř 583 01
Česká republika
From: 05/10/2005 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Dušan Hamran
Družstevná 3/77
Komárno
  (from: 03/05/1996 until: 01/25/1998)
Dušan Hamran - predseda
Družstevná 3/77
Komárno
  (from: 11/01/1993 until: 03/04/1996)
Dušan Hamran - člen
Družstevná 3/77
Komárno
  (from: 01/26/1998 until: 09/08/2005)
Dušan Hamran - člen
Družstevná 3/77
Komárno
Until: 12/14/2000
  (from: 09/09/2005 until: 09/08/2005)
Erika Hrabovská
Rákocziho 35
Komárno
  (from: 11/01/1993 until: 03/04/1996)
Erika Hrabovská - člen
Rákocziho 35/44
Komárno
  (from: 03/05/1996 until: 09/26/1996)
Ing. Attila Izsák - člen
Malodunajská 3014/12
Kolárovo 946 03
From: 06/29/2004
  (from: 09/09/2005 until: 09/30/2005)
Ing. Attila Izsák - člen
Malodunajská 3014/12
Kolárovo 946 03
From: 06/29/2004 Until: 08/25/2005
  (from: 10/01/2005 until: 09/30/2005)
Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - podpredseda
Ševčenkova 7
Bratislava 851 01
  (from: 11/01/1993 until: 03/04/1996)
Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - predseda
Ševčenkova 7
Bratislava
  (from: 03/05/1996 until: 09/26/1996)
Ing. Zoltán Mikóczy - člen
Hviezdoslavova 41
Dunajská Streda
  (from: 09/27/1996 until: 01/25/1998)
PhDr. Ján Onderov - predseda
Šalviová 38
Bratislava
  (from: 01/26/1998 until: 08/13/2000)
PhDr. Ján Onderov - člen
Šalviová 38
Bratislava
  (from: 08/14/2000 until: 09/08/2005)
PhDr. Ján Onderov - člen
Šalviová 38
Bratislava
Until: 12/14/2000
  (from: 09/09/2005 until: 09/08/2005)
Jaroslav Michal Pařík - predseda predstavenstva
Nádražní 135
Židlochovice 667 01
Česká republika
From: 05/28/2002
  (from: 09/09/2005 until: 08/28/2006)
Jaroslav Michal Pařík - predseda predstavenstva
Nádražní 135
Židlochovice 667 01
Česká republika
From: 05/28/2002 Until: 07/20/2006
  (from: 08/29/2006 until: 08/28/2006)
Marko Pařík - predseda predstavenstva
Pokojná 12
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 07/20/2006
  (from: 08/29/2006 until: 05/31/2007)
Marko Pařík - predseda predstavenstva
Pokojná 12
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 07/20/2006 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Štefan Pásztor - predseda
Svätojánska 3/32
Komárno
  (from: 09/27/1996 until: 01/25/1998)
Ing. Vojtech Szemes , CSc. - člen
Húščavova 1
Bratislava
  (from: 09/27/1996 until: 01/25/1998)
Juraj Tehel - člen
Komenského 40/6
Komárno
  (from: 01/26/1998 until: 08/13/2000)
Juraj Tehel - predseda
Trstinová 16
Komárno
  (from: 08/14/2000 until: 09/08/2005)
Juraj Tehel - predseda
Trstinová 16
Komárno
Until: 05/28/2002
  (from: 09/09/2005 until: 09/08/2005)
Ing. Katarína Uhrecká
436
Vyhne
  (from: 03/05/1996 until: 09/26/1996)
Ing. Katarína Uhrecká
č. 436
Vyhne 966 02
  (from: 11/01/1993 until: 03/04/1996)
JUDr. Pavel Vančo
Štefánikova 80/6
Nitra 949 01
  (from: 11/01/1993 until: 03/04/1996)
JUDr. Pavel Vančo - člen
Štefánikova 80/6
Nitra
  (from: 03/05/1996 until: 01/25/1998)
Jan Jedlička - predseda
Masarykovo nábřeží 22
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 12/15/2008)
Ing. Nouri Chahid - člen
U Teplárny 1211/7
Praha 150 00
Česká republika
From: 08/25/2005 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Nouri Chahid - člen
U Teplárny 1211/7
Praha 150 00
Česká republika
From: 08/25/2005
  (from: 10/01/2005 until: 05/31/2007)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva, ktorý je zároveň jediným členom predstavenstva samostatne.
  (from: 06/01/2007 until: 12/15/2008)
Menom spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva vo všetkých veciach samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/09/2005 until: 05/31/2007)
V mene spoločnosti konajú: a/ predseda predstavenstva samostatne, alebo b/ spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/30/1998 until: 09/08/2005)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlas- ným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/01/1993 until: 03/29/1998)
Procuration: 
JUDr. Roman Husár
Poluvsie 178
Rajecké Teplice 013 13
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 12/15/2008)
Prokurista podpisuje menom spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj podpis. Menom spoločnosti koná prokurista samostatne.
  (from: 06/01/2007 until: 12/15/2008)
Capital: 
21 448 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 12/15/2008)
Shares: 
Number of shares: 21448
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/01/2007 until: 12/15/2008)
Number of shares: 21448
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/05/1996 until: 05/31/2007)
Number of shares: 21448
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 03/04/1996)
Supervisory board: 
Ing. Ján Balada - člen
biskupa Királya 2/1
Komárno
  (from: 03/05/1996 until: 09/26/1996)
Ing. Ján Balada - člen
kpt. Jaroša 2/1
Komárno
  (from: 11/01/1993 until: 03/04/1996)
Ing. Pavol Holý - predseda
Holanovo 28
Hurbanovo
  (from: 11/01/1993 until: 03/04/1996)
Ing. Pavol Holý - predseda
Holanovo 28
Hurbanovo
  (from: 03/05/1996 until: 09/26/1996)
RNDr. Dušan Jurčák - člen
Kúty 16
Trenčín
  (from: 03/05/1996 until: 09/26/1996)
RNDr. Dušan Jurčák - člen
Kúty 16
Trenčín 911 01
  (from: 11/01/1993 until: 03/04/1996)
Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - predseda
Ševčenkova 7
Bratislava
  (from: 09/27/1996 until: 01/25/1998)
Ing. Andrej Ott
Strážovská 6
Banská Bystrica 974 01
From: 05/10/2005
  (from: 09/09/2005 until: 09/30/2005)
Ing. Andrej Ott
Strážovská 6
Banská Bystrica 974 01
From: 05/10/2005 Until: 08/25/2005
  (from: 10/01/2005 until: 09/30/2005)
Ing. Péter Pázmány - člen
Nemešszegská 133/10
Dunajská Streda
  (from: 09/27/1996 until: 01/25/1998)
Ing. Zuzana Suchá - člen
Hviezdoslavovo 660/77
Stupava
  (from: 03/05/1996 until: 09/26/1996)
Ing. Zuzana Suchá - člen
Hviezdoslavovo 660/77
Stupava 900 31
  (from: 11/01/1993 until: 03/04/1996)
Juraj Tehel
Trstinová 16
Komárno 945 01
From: 05/28/2002
  (from: 09/09/2005 until: 09/30/2005)
Juraj Tehel
Trstinová 16
Komárno 945 01
From: 05/28/2002 Until: 08/25/2005
  (from: 10/01/2005 until: 09/30/2005)
Viliam Zámbo - člen
Komárňanská 131
Iža
  (from: 09/27/1996 until: 01/25/1998)
Viliam Zámbo
Komárňanská 131
Iža
  (from: 01/26/1998 until: 09/08/2005)
Viliam Zámbo
Komárňanská 131
Iža
Until: 12/14/2000
  (from: 09/09/2005 until: 09/08/2005)
Štefan Žilinský - člen
Hlavná 164
Chotín
  (from: 11/01/1993 until: 03/04/1996)
Štefan Žilinský - člen
Hlavná 164
Chotín
  (from: 03/05/1996 until: 09/26/1996)
Ing. Vladislav Baričák - predseda
SNP 1980/27
Modra 900 01
From: 08/25/2005 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ladislav Petrík
Okružná 84
Komárno 945 01
From: 05/27/2002
  (from: 09/09/2005 until: 12/15/2008)
Ing. Pavol Prokop - člen
J. Závodského 96
Žilina 010 01
From: 08/25/2005 Until: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Vladislav Baričák - predseda
SNP 1980/27
Modra 900 01
From: 08/25/2005
  (from: 10/01/2005 until: 05/31/2007)
Ing. Pavol Prokop - člen
J. Závodského 96
Žilina 010 01
From: 08/25/2005
  (from: 10/01/2005 until: 05/31/2007)
Marko Pařík - predseda
Pokojná 12
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 12/15/2008)
Jan Dobrzenský
Riegrova 1
Chotěboř 583 01
Česká republika
From: 05/16/2007
  (from: 06/01/2007 until: 12/15/2008)
Marko Pařík
Pokojná 12
Praha
Česká republika
  (from: 01/26/1998 until: 09/08/2005)
Jaroslav Michael Pařík
Podzámčí 53
Napajedla
Česká republika
  (from: 01/26/1998 until: 09/08/2005)
Marko Pařík
Pokojná 12
Praha
Česká republika
Until: 12/14/2000
  (from: 09/09/2005 until: 09/08/2005)
Jaroslav Michael Pařík
Podzámčí 53
Napajedla
Česká republika
Until: 12/14/2000
  (from: 09/09/2005 until: 09/08/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007)
 Liquidators:
Ján Jedlička
Masarykovo nábřeží 22
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 06/01/2007 Until: 12/16/2008
  (from: 06/01/2007)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor bude vykonávať v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, a to samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná likvidátor tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí likvidátor svoj podpis.
  (from: 06/01/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K 25/2008-191 zo dňa 03.11.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2008, bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vložka č. 178/N sa v y m a z u j e dňom 16.12.2008 obchodná spoločnosť Komárňanské pekárne a cukrárne a.s. v likvidácii so sídlom Družstevná 14, 945 64 Komárno, IČO: 31 322 417.
  (from: 12/16/2008)
Na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 14.12. 1992 boli prijaté nové stanovy spoločnosti podľa § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Zmena stanov bola prijatá dňa 1.7.1993 na valnom zhromaždení /Notárska zápisnica Z 473/ 93, Nz 293/93/. Stary spis: Sa 506
  (from: 11/01/1993 until: 12/15/2008)
Zmena stanov spoločnosti prijatá na valnom zhromaždení dňa 16.05.1996. Stary spis: Sa 506
  (from: 09/27/1996 until: 12/15/2008)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.1997, not. záp. č.N 291/97, NZ 347/97.
  (from: 01/26/1998 until: 12/15/2008)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person