Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1683/B

Business name of the organisational unit: 
bpv Braun Partners s. r. o., o. z.
  (from: 05/27/2010)
Registered seat of organisational unit: 
Europeum Business Center, Suché mýto 1
Bratislava 811 03
  (from: 01/18/2014)
Identification number (IČO): 
36 862 207
  (from: 02/10/2009)
Date of entry: 
02/10/2009
  (from: 02/10/2009)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 02/10/2009)
Objects of the company: 
výkon advokácie podľa zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
  (from: 02/10/2009)
Head of organisational unit: 
JUDr. Igor Augustinič , Ph.D.
Niťová 1052/3
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 04/01/2014
  (from: 04/12/2014)
Mgr. Jiří Bárta , LL.M.
Jamborova 770/7
Hostavice, Praha 9 198 00
Česká republika
From: 05/27/2016
  (from: 10/23/2020)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky koná a podpisuje v mene organizačnej zložky samostatne.
  (from: 02/10/2009)
Other legal facts: 
Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 15.1.2009 v súlade s ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/10/2009)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 21.05.2010. Zmena označenia organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby z bpv Braun Haškovcová s. r. o., o. z., na bpv Braun Partners s. r. o., o. z..
  (from: 05/27/2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 09.12.2010.
  (from: 12/30/2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa10.03.2011.
  (from: 03/22/2011)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 10.07.2013.
  (from: 07/18/2013)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 09.12.2013.
  (from: 01/18/2014)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 01.04.2014.
  (from: 04/12/2014)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 27.05.2016.
  (from: 06/10/2016)
Foreign person: 
Business name: bpv Braun Partners s. r. o.
Registered seat:
Ovocný trh 1096/8
Praha 110 00
Česká republika
Legal form: spločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, číslo zápisu: C 128700
  (from: 03/26/2022)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 03/26/2022)
Arthur Braun , M.A.
Na Neklance 18
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 09/01/2007
  (from: 03/26/2022)
Acting of management body: Spoločnosť má jedného alebo viac konateľov. V prípade, že je menovaných viac konateľov, konajú menom spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 03/26/2022)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person