Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  108/P

Obchodné meno: 
Tatranská mliekareň a.s.
  (od: 28.01.1999)
Tatranská mliekáreň a.s.
  (od: 26.06.1992 do: 27.01.1999)
Sídlo: 
Nad traťou 26
Kežmarok 060 01
  (od: 26.06.1992)
IČO: 
31 654 363
  (od: 26.06.1992)
Deň zápisu: 
01.07.1992
  (od: 26.06.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.06.1992)
Predmet činnosti: 
spracovanie surového kravského mlieka, vý- roba mliekárenských výrobkov
  (od: 04.01.1994)
nákup a predaj mliečnych výrobkov
  (od: 04.01.1994)
obchodná činnosť s potravinami
  (od: 04.01.1994)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľných živností
  (od: 18.08.1994)
cestná nákladná doprava
  (od: 28.01.1999)
balenie nápojov v rozsahu voľných živností
  (od: 28.01.1999)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (od: 28.01.1999)
sprostredkovanie výroby v rozsahu voľných živností
  (od: 15.06.2004)
finančný a operatívny leasing
  (od: 15.06.2004)
výroba drevených paliet a obalov
  (od: 15.06.2004)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 15.06.2004)
podnikateľské poradenstvo, vedenie účtovníctva
  (od: 15.06.2004)
správa nehnuteľností
  (od: 15.06.2004)
sprotredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 15.06.2004)
výroba nealkoholických nápojov
  (od: 15.06.2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 15.03.2005)
prenájom automobilov
  (od: 15.03.2005)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (od: 02.10.2007 do: 14.03.2018)
nákup a predaj surového kravského mlieka a ďalších poľnohospodárskych produktov a surovín potrebných pre mliekárenskú výrobu, vrátane ich spracovania
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
nákup a predaj mliečnych výrobkov pre výrobnú spotrebu
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
nákup a predaj ostatných mliečnych výrobkov
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
výroba mliekárenských výrobkov a výrobkov ktorých súčasťou je mlieko alebo látky získané z mlieka
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
spracovanie a predaj veďľajších produktov vznikajúcich pri výrobnej činnosti alebo zabezpečovanie potrieb výroby
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
výroba, spracovanie, obchod s obalmi
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
výroba, opravy a montáž strojov a zariadení technologických liniek a náhradných dielov pre potravinársku a inú výrobu
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
opravy a montáže dopravných manipulačných prostriedkov
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
opravy a montáže meracej a automatizačnej techniky
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
metrológia a ciachovanie nádob
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
služby pre poľnohospodárske podniky a družstvá a spolupráca s nimi pri zabezpečovaní produkcie a kvalite mlieka
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
obchodná činnosť s vlastnými výrobkami
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
získavanie a úprava pitnej vody a vody úžitkovej
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
prevádzkovanie doškoľovacieho a rekreačného zariadenia a závodnej jedálne
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
prevádzkovanie hotela Primátor
  (od: 04.01.1994 do: 14.03.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.06.2004)
predstavenstvo
  (od: 26.06.1992 do: 14.06.2004)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - Predseda predstavenstva
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 13.03.2023
  (od: 20.04.2023)
Ing. Ľubomír Valčuha - Člen predstavenstva
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 13.03.2023
  (od: 20.04.2023)
PhDr. Ján Husák - Člen predstavenstva
Na kopci 104
Veľká Lomnica 059 52
Vznik funkcie: 13.03.2023
  (od: 20.04.2023)
MVDr. Monika Kurucová - Člen predstavenstva
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 13.03.2023
  (od: 20.04.2023)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
L. Svobodu 2357/4
Poprad
  (od: 16.12.1996 do: 03.03.1998)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
Jahodna 3305/13
Poprad
Vznik funkcie: 11.11.1996
  (od: 14.06.2005 do: 06.11.2013)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
Jahodna 3305/13
Poprad
Vznik funkcie: 11.11.1996 Skončenie funkcie: 23.04.2013
  (od: 07.11.2013 do: 06.11.2013)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 23.04.2013
  (od: 07.11.2013 do: 14.03.2018)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 23.04.2013 Skončenie funkcie: 01.02.2018
  (od: 15.03.2018 do: 14.03.2018)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
L. Svobodu 2357/4
Poprad
  (od: 04.03.1998 do: 13.06.2005)
Ing. Michal Borecký - člen
Severná 19
Prešov
  (od: 01.08.1995 do: 31.07.1996)
Ing. Michal Borecký - člen
Severná 19
Prešov
  (od: 01.08.1996 do: 15.12.1996)
Ing. Anna Froncová - člen
Horská 69
Svit
  (od: 04.03.1998 do: 27.01.1999)
Karol Grilling - predseda
Blok Šípka
Poprad
  (od: 26.06.1992 do: 31.07.1996)
Karol Grilling - predseda
Blok šípka
Poprad
  (od: 01.08.1996 do: 15.12.1996)
Jozefína Hurajtová - člen
32
Huncovce
  (od: 26.06.1992 do: 31.07.1995)
Ján Husák - člen
Ivana Stodolu 2345/42
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 16.09.2005
  (od: 31.10.2007 do: 06.11.2013)
Ján Husák - člen
Ivana Stodolu 2345/42
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 16.09.2005 Skončenie funkcie: 23.04.2013
  (od: 07.11.2013 do: 06.11.2013)
Ján Husák - člen
Školská 266/1
Veľká Lomnica 059 52
Vznik funkcie: 16.09.2005
  (od: 06.10.2005 do: 30.10.2007)
Mgr. Ján Husák - člen
Ivana Stodolu 2345/42
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 23.04.2013
  (od: 07.11.2013 do: 16.03.2015)
PhDr. Ján Husák - člen
Ivana Stodolu 2345/42
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 23.04.2013
  (od: 17.03.2015 do: 14.03.2018)
PhDr. Ján Husák - člen
Ivana Stodolu 2345/42
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 23.04.2013 Skončenie funkcie: 01.02.2018
  (od: 15.03.2018 do: 14.03.2018)
Ing. Vladimír Chladný - člen, do 3.4.2000
Rozvodná 11
Bratislava
  (od: 04.03.1998 do: 16.01.2002)
Ing. Peter Klimovský - člen
Sadová 385/30
Gánovce 058 01
Vznik funkcie: 20.04.2012
  (od: 15.06.2012 do: 13.01.2014)
Ing. Peter Klimovský - člen
Sadová 385/30
Gánovce 058 01
Vznik funkcie: 20.04.2012 Skončenie funkcie: 19.12.2013
  (od: 14.01.2014 do: 13.01.2014)
Ing. Ľubomír Kozubík - člen, do 18.4.2001
Letná 27
Poprad
  (od: 28.01.1999 do: 16.01.2002)
MVDr. Monika Kurucová
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 19.12.2013
  (od: 14.01.2014 do: 16.03.2015)
MVDr. Monika Kurucová
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 19.12.2013
  (od: 17.03.2015 do: 14.03.2018)
MVDr. Monika Kurucová
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 19.12.2013 Skončenie funkcie: 01.02.2018
  (od: 15.03.2018 do: 14.03.2018)
Anna Lukáčová - člen
N. Brána 1
Kežmarok
  (od: 26.06.1992 do: 31.07.1996)
Anna Lukáčová - člen
N. Brána 1
Kežmarok
  (od: 01.08.1996 do: 13.06.2005)
Anna Lukáčová - člen
Nižná Brána 1
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.07.1992
  (od: 14.06.2005 do: 06.11.2013)
Anna Lukáčová - člen
Nižná Brána 1
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.07.1992 Skončenie funkcie: 23.04.2013
  (od: 07.11.2013 do: 06.11.2013)
Anna Lukáčová - člen
Nižná Brána 1
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 23.04.2013
  (od: 07.11.2013 do: 13.01.2014)
Anna Lukáčová - člen
Nižná Brána 1
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 23.04.2013 Skončenie funkcie: 19.12.2013
  (od: 14.01.2014 do: 13.01.2014)
Marián Magyar - člen, od 3.4.2000
Eleny M. Šoltésovej 2759/21
Spišská Nová Ves
  (od: 17.01.2002 do: 14.06.2004)
Ing. Pavol Regináč - člen
Zochova 36
Kežmarok
  (od: 26.06.1992 do: 31.07.1995)
Ing. Pavol Regináč - podpredseda
Zochova 36
Kežmarok
  (od: 16.12.1996 do: 14.06.2004)
Ing. Pavol Regináč - člen
Zochova 36
Kežmarok
Vznik funkcie: 24.05.2002
  (od: 15.06.2004 do: 13.06.2005)
Ing. Pavol Regináč - člen
Zochova 36
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 24.05.2002
  (od: 14.06.2005 do: 14.06.2012)
Ing. Pavol Regináč - člen
Zochova 36
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 24.05.2002 Skončenie funkcie: 20.04.2012
  (od: 15.06.2012 do: 14.06.2012)
Ing. Jiří Ruml - člen
Tatranská 52
Kežmarok
  (od: 16.12.1996 do: 03.03.1998)
Ing. Jiří Ruml - podpredseda
Tatranská 52
Kežmarok
  (od: 26.06.1992 do: 31.07.1996)
Ing. Jiří Ruml - podpredseda
Tatranská 52
Kežmarok
  (od: 01.08.1996 do: 15.12.1996)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 18.04.2001
  (od: 14.06.2005 do: 06.11.2013)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 18.04.2001 Skončenie funkcie: 23.04.2013
  (od: 07.11.2013 do: 06.11.2013)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 23.04.2013
  (od: 07.11.2013 do: 14.03.2018)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 23.04.2013 Skončenie funkcie: 01.02.2018
  (od: 15.03.2018 do: 14.03.2018)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen, od 18.4.2001
Rastislavova 3482/6
Poprad
  (od: 17.01.2002 do: 13.06.2005)
Ing. Ľubomír Výbošťok - člen
Royová 2
Prešov
  (od: 01.08.1995 do: 31.07.1996)
Ing. Ľubomír Výbošťok - člen
Royová 2
Prešov
  (od: 01.08.1996 do: 03.03.1998)
Mgr. Igor Wzoš - člen
Štúrova 133/8
Poprad
Vznik funkcie: 06.03.2003
  (od: 15.06.2004 do: 13.06.2005)
Mgr. Igor Wzoš - člen
Štúrova 133/8
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 06.03.2003
  (od: 14.06.2005 do: 05.10.2005)
Mgr. Igor Wzoš - člen
Štúrova 133/8
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 06.03.2003 Skončenie funkcie: 16.09.2005
  (od: 06.10.2005 do: 05.10.2005)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.02.2018 Skončenie funkcie: 01.02.2023
  (od: 20.04.2023 do: 19.04.2023)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.02.2018 Skončenie funkcie: 01.02.2023
  (od: 20.04.2023 do: 19.04.2023)
PhDr. Ján Husák - člen
Na kopci 104
Veľká Lomnica 059 52
Vznik funkcie: 01.02.2018 Skončenie funkcie: 01.02.2023
  (od: 20.04.2023 do: 19.04.2023)
MVDr. Monika Kurucová - člen
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 01.02.2018 Skončenie funkcie: 01.02.2023
  (od: 20.04.2023 do: 19.04.2023)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.02.2018
  (od: 15.03.2018 do: 19.04.2023)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.02.2018
  (od: 15.03.2018 do: 19.04.2023)
PhDr. Ján Husák - člen
Na kopci 104
Veľká Lomnica 059 52
Vznik funkcie: 01.02.2018
  (od: 15.03.2018 do: 19.04.2023)
MVDr. Monika Kurucová - člen
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 01.02.2018
  (od: 15.03.2018 do: 19.04.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 15.06.2004)
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 26.06.1992 do: 14.06.2004)
Základné imanie: 
10 360 000 EUR Rozsah splatenia: 10 360 000 EUR
  (od: 23.07.2011)
8 642 749 EUR Rozsah splatenia: 8 642 749 EUR
  (od: 27.01.2010 do: 22.07.2011)
5 742 770 EUR Rozsah splatenia: 5 742 770 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 26.01.2010)
173 000 000 Sk Rozsah splatenia: 173 000 000 Sk
  (od: 17.09.2008 do: 10.12.2009)
173 000 000 Sk Rozsah splatenia: 145 042 000 Sk
  (od: 14.02.2008 do: 16.09.2008)
133 000 000 Sk Rozsah splatenia: 133 000 000 Sk
  (od: 14.06.2005 do: 13.02.2008)
107 000 000 Sk
  (od: 27.07.1999 do: 16.01.2002)
88 290 000 Sk
  (od: 26.06.1992 do: 26.07.1999)
Akcie: 
Počet: 25
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 335 000 EUR
  (od: 23.07.2011)
Počet: 56
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 000 EUR
  (od: 23.07.2011)
Počet: 18
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 500 EUR
  (od: 23.07.2011)
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 000 EUR
  (od: 23.07.2011)
Počet: 48
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500 EUR
  (od: 23.07.2011)
Počet: 200
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 EUR
  (od: 23.07.2011)
Počet: 38
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 22.07.2011)
Počet: 170
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 22.07.2011)
Počet: 14
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 166 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 22.07.2011)
Počet: 30
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 22.07.2011)
Počet: 50
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 67 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 22.07.2011)
Počet: 2
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 498 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 22.07.2011)
Počet: 76
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 660 EUR
  (od: 27.01.2010 do: 22.07.2011)
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331 940 EUR
  (od: 27.01.2010 do: 22.07.2011)
Počet: 54
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 27.01.2010 do: 22.07.2011)
Počet: 15
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 27.01.2010 do: 22.07.2011)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 498 EUR
  (od: 27.01.2010 do: 22.07.2011)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 27.01.2010 do: 22.07.2011)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 166 EUR
  (od: 27.01.2010 do: 22.07.2011)
Počet: 22
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
  (od: 27.01.2010 do: 22.07.2011)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 90 EUR
  (od: 27.01.2010 do: 22.07.2011)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 76 EUR
  (od: 27.01.2010 do: 22.07.2011)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 67 EUR
  (od: 27.01.2010 do: 22.07.2011)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 27.01.2010 do: 22.07.2011)
Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 498 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 26.01.2010)
Počet: 74
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 660 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 26.01.2010)
Počet: 12
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331 940 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 26.01.2010)
Počet: 48
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 26.01.2010)
Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 26.01.2010)
Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 14.02.2008 do: 10.12.2009)
Počet: 38
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 03.05.2008 do: 10.12.2009)
Počet: 170
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.05.2008 do: 10.12.2009)
Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 15 000 Sk
  (od: 03.05.2008 do: 10.12.2009)
Počet: 14
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 03.05.2008 do: 10.12.2009)
Počet: 30
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 000 Sk
  (od: 03.05.2008 do: 10.12.2009)
Počet: 50
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 000 Sk
  (od: 03.05.2008 do: 10.12.2009)
Počet: 2
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 15 000 Sk
  (od: 03.05.2008 do: 10.12.2009)
Počet: 74
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 14.06.2005 do: 10.12.2009)
Počet: 12
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk
  (od: 14.02.2008 do: 10.12.2009)
Počet: 48
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 14.02.2008 do: 10.12.2009)
Počet: 38
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 14.02.2008 do: 02.05.2008)
Počet: 170
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.02.2008 do: 02.05.2008)
Počet: 6
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 15 000 Sk
  (od: 14.02.2008 do: 02.05.2008)
Počet: 14
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 14.02.2008 do: 02.05.2008)
Počet: 30
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 000 Sk
  (od: 14.02.2008 do: 02.05.2008)
Počet: 50
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 000 Sk
  (od: 14.02.2008 do: 02.05.2008)
Počet: 28
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 14.06.2005 do: 13.02.2008)
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.06.2005 do: 13.02.2008)
Počet: 9
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk
  (od: 14.06.2005 do: 13.02.2008)
Počet: 39
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 14.06.2005 do: 13.02.2008)
Počet: 9
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk
  (od: 22.06.2004 do: 13.06.2005)
Počet: 39
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 22.06.2004 do: 13.06.2005)
Počet: 74
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 22.06.2004 do: 13.06.2005)
Počet: 28
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 22.06.2004 do: 13.06.2005)
Počet: 20
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.06.2004 do: 13.06.2005)
Počet: 133000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.01.2002 do: 21.06.2004)
Počet: 107000
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.07.1999 do: 16.01.2002)
Počet: 88290
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.01.1994 do: 26.07.1999)
Počet: 85641
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
Počet: 2649
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.06.1992 do: 03.01.1994)
Dozorná rada: 
Danka Oravcová
Družstevná 24
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 25.06.2020
  (od: 08.07.2020)
JUDr. Oldrich Lejnar , LL. M.
Pri zastávke 940/1
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 13.03.2023
  (od: 20.04.2023)
Libor Hanáček
Kruhová 407/45
Ľubica 059 71
Vznik funkcie: 13.03.2023
  (od: 20.04.2023)
Ing. Pavol Baran
Bardejovská 2
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 26.02.2015
  (od: 17.03.2015 do: 01.07.2015)
Ing. Pavol Baran
Bardejovská 2
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 26.02.2015 Skončenie funkcie: 18.04.2015
  (od: 02.07.2015 do: 01.07.2015)
MUDr. Mária Bobáková - člen
Jahodna 3305/13
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 10.03.2000
  (od: 14.06.2005 do: 30.10.2007)
MUDr. Mária Bobáková - člen
Jahodna 3305/13
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 10.03.2000 Skončenie funkcie: 21.09.2007
  (od: 31.10.2007 do: 30.10.2007)
MUDr. Mária Bobáková - člen, od 10.3.2000
L. Svobodu 2357/4
Poprad
  (od: 17.01.2002 do: 13.06.2005)
Ing. Martin Buza - člen
Štefánikova 16
Bratislava
  (od: 21.04.1997 do: 03.03.1998)
Ing. Martin Buza - predseda, do 10.3.2000
Štefánikova 16
Bratislava
  (od: 04.03.1998 do: 16.01.2002)
Ing. Miroslav Cerman - predseda
Kostolné námestie 27
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 10.03.2000
  (od: 14.06.2005 do: 14.06.2012)
Ing. Miroslav Cerman - predseda
Kostolné námestie 27
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 10.03.2000 Skončenie funkcie: 24.04.2012
  (od: 15.06.2012 do: 14.06.2012)
Ing. Miroslav Cerman - predseda, od 10.3.2000
Kostolné námestie 27
Kežmarok
  (od: 17.01.2002 do: 13.06.2005)
Marcela Chladná
Rozvodná 11
Bratislava
  (od: 21.04.1997 do: 03.03.1998)
Marcela Chladná - člen, do 10.3.2000
Rozvodná 11
Bratislava
  (od: 04.03.1998 do: 16.01.2002)
Ing. Jozef Kundrát - člen
Oravská 2
Prešov
  (od: 01.08.1995 do: 31.07.1996)
Štefan Kuruc - predseda
Možiarska 16
Kežmarok
  (od: 26.06.1992 do: 31.07.1996)
Štefan Kuruc - predseda
Možiarska 16
Kežmarok
  (od: 01.08.1996 do: 03.03.1998)
MVDr. Monika Kurucová
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 24.04.2012
  (od: 15.06.2012 do: 13.01.2014)
MVDr. Monika Kurucová
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 24.04.2012 Skončenie funkcie: 19.12.2013
  (od: 14.01.2014 do: 13.01.2014)
JUDr. Oldrich Lejnar , LL.M.
Pri zastávke 940/1
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.12.2013
  (od: 14.01.2014 do: 14.03.2018)
JUDr. Oldrich Lejnar , LL.M.
Pri zastávke 940/1
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.12.2013 Skončenie funkcie: 01.02.2018
  (od: 15.03.2018 do: 14.03.2018)
Ing. Vladimír Lošák - člen
Gen. Svobodu 3/14
Trenčín
  (od: 18.08.1994 do: 31.07.1996)
Danka Oravcová
Družstevná 24
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 25.06.2015
  (od: 02.07.2015 do: 07.07.2020)
Danka Oravcová
Družstevná 24
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 25.06.2015 Skončenie funkcie: 25.06.2020
  (od: 08.07.2020 do: 07.07.2020)
Ing. Jana Palková
Partizánska 694/79
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 21.09.2007
  (od: 31.10.2007 do: 14.06.2012)
Ing. Jana Palková
Partizánska 694/79
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 21.09.2007 Skončenie funkcie: 24.04.2012
  (od: 15.06.2012 do: 14.06.2012)
Ing. Miroslav Pinzík
Allendeho 2769/38
Poprad - Matejovce 059 25
Vznik funkcie: 24.04.2012
  (od: 15.06.2012 do: 03.07.2017)
Ing. Miroslav Pinzík
Allendeho 2769/38
Poprad - Matejovce 059 25
Vznik funkcie: 24.04.2012 Skončenie funkcie: 24.04.2017
  (od: 04.07.2017 do: 03.07.2017)
Ing. Viera Poláčeková - podpredseda
Kúpeľná 46
Spišská Belá
  (od: 04.03.1998 do: 14.06.2004)
Ing. Viera Poláčeková - člen
Kúpeľná 46
Spišská Belá
Vznik funkcie: 24.05.2002
  (od: 15.06.2004 do: 13.06.2005)
Ing. Viera Poláčeková - člen
Kúpeľná 46
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 24.05.2002
  (od: 14.06.2005 do: 30.10.2007)
Ing. Viera Poláčeková - člen
Kúpeľná 46
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 24.05.2002 Skončenie funkcie: 21.09.2007
  (od: 31.10.2007 do: 30.10.2007)
Ing. Richard Súlovec - člen
Medvedzie 122/13-21
Tvrdošín
  (od: 01.08.1996 do: 20.04.1997)
Ing. Eduard Števek - člen
Okružná 72
Poprad
  (od: 26.06.1992 do: 31.07.1995)
Ing. Alena Švidráková - člen
Osuského 46
Bratislava
  (od: 01.08.1996 do: 20.04.1997)
Ing. Oravec Viliam , CSc. - člen
Družstevná 10
Stará Ľubovňa
  (od: 26.06.1992 do: 17.08.1994)
Ing. Brigita Vojtechová
Južná 1506/3
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 21.09.2007
  (od: 31.10.2007 do: 06.11.2013)
Ing. Brigita Vojtechová
Južná 1506/3
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 21.09.2007 Skončenie funkcie: 21.09.2012
  (od: 07.11.2013 do: 06.11.2013)
Ing. Brigita Vojtechová
Južná 1506/3
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 17.12.2012
  (od: 07.11.2013 do: 16.03.2015)
Ing. Brigita Vojtechová
Južná 1506/3
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 17.12.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 17.03.2015 do: 16.03.2015)
Ing. Miroslav Pinzík
Allendeho 2769/38
Poprad - Matejovce 059 25
Vznik funkcie: 23.06.2017 Skončenie funkcie: 23.06.2022
  (od: 20.04.2023 do: 19.04.2023)
JUDr. Oldrich Lejnar , LL.M.
Pri zastávke 1
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.02.2018 Skončenie funkcie: 01.02.2023
  (od: 20.04.2023 do: 19.04.2023)
Ing. Miroslav Pinzík
Allendeho 2769/38
Poprad - Matejovce 059 25
Vznik funkcie: 23.06.2017
  (od: 04.07.2017 do: 19.04.2023)
JUDr. Oldrich Lejnar , LL.M.
Pri zastávke 1
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.02.2018
  (od: 15.03.2018 do: 19.04.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle zákona 92/91 o prevode majetku štátu na iné osoby a § 153 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 299
  (od: 26.06.1992)
Zmeny v zápise vykonané na základe zmien sta- nov osvedčených notárskou zápisnicou č. N 317/93, Nz 311/93 spísanou JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave dňa 29.4. 1993. Stary spis: Sa 299
  (od: 04.01.1994)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1994. Stary spis: Sa 299
  (od: 18.08.1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28. 4. 1995. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 25.5.1998.
  (od: 28.01.1999)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 21.6.1999. Zvýšené základné imanie z 88.290.000,- Sk na 107.000.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 27.7.1999.
  (od: 27.07.1999)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 25.10.2001. Zvýšenie základného imania z 107.000.000,-Sk na 133.000.000,-Sk zapísané v obchodnom registri dňa 17.1.2002.
  (od: 17.01.2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28. 4. 1995. Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17. 2. 1995 a dozornej rady zo dňa 17. 2. 1995. Stary spis: Sa 299
  (od: 01.08.1995 do: 27.01.1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 9.12.1996.
  (od: 21.04.1997 do: 27.01.1999)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 18.02.2017)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Koliba Ivanka s.r.o.
Dlhá ulica 95
Žilina 010 01
  (od: 18.02.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2023
Dátum výpisu:  10.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)