Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  108/P

Business name: 
Tatranská mliekareň a.s.
  (from: 01/28/1999)
Tatranská mliekáreň a.s.
  (from: 06/26/1992 until: 01/27/1999)
Registered seat: 
Nad traťou 26
Kežmarok 060 01
  (from: 06/26/1992)
Identification number (IČO): 
31 654 363
  (from: 06/26/1992)
Date of entry: 
07/01/1992
  (from: 06/26/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/26/1992)
Objects of the company: 
spracovanie surového kravského mlieka, vý- roba mliekárenských výrobkov
  (from: 01/04/1994)
nákup a predaj mliečnych výrobkov
  (from: 01/04/1994)
obchodná činnosť s potravinami
  (from: 01/04/1994)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľných živností
  (from: 08/18/1994)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/28/1999)
balenie nápojov v rozsahu voľných živností
  (from: 01/28/1999)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 01/28/1999)
sprostredkovanie výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/15/2004)
finančný a operatívny leasing
  (from: 06/15/2004)
výroba drevených paliet a obalov
  (from: 06/15/2004)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 06/15/2004)
podnikateľské poradenstvo, vedenie účtovníctva
  (from: 06/15/2004)
správa nehnuteľností
  (from: 06/15/2004)
sprotredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/15/2004)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 06/15/2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/15/2005)
prenájom automobilov
  (from: 03/15/2005)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 10/02/2007 until: 03/14/2018)
nákup a predaj surového kravského mlieka a ďalších poľnohospodárskych produktov a surovín potrebných pre mliekárenskú výrobu, vrátane ich spracovania
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
nákup a predaj mliečnych výrobkov pre výrobnú spotrebu
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
nákup a predaj ostatných mliečnych výrobkov
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
výroba mliekárenských výrobkov a výrobkov ktorých súčasťou je mlieko alebo látky získané z mlieka
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
spracovanie a predaj veďľajších produktov vznikajúcich pri výrobnej činnosti alebo zabezpečovanie potrieb výroby
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
výroba, spracovanie, obchod s obalmi
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
výroba, opravy a montáž strojov a zariadení technologických liniek a náhradných dielov pre potravinársku a inú výrobu
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
opravy a montáže dopravných manipulačných prostriedkov
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
opravy a montáže meracej a automatizačnej techniky
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
metrológia a ciachovanie nádob
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
služby pre poľnohospodárske podniky a družstvá a spolupráca s nimi pri zabezpečovaní produkcie a kvalite mlieka
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
obchodná činnosť s vlastnými výrobkami
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
získavanie a úprava pitnej vody a vody úžitkovej
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
prevádzkovanie doškoľovacieho a rekreačného zariadenia a závodnej jedálne
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
prevádzkovanie hotela Primátor
  (from: 01/04/1994 until: 03/14/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/15/2004)
Managing board
  (from: 06/26/1992 until: 06/14/2004)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - Chairman of the Board of Directors
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
From: 03/13/2023
  (from: 04/20/2023)
Ing. Ľubomír Valčuha - Member of the Board of Directors
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
From: 03/13/2023
  (from: 04/20/2023)
PhDr. Ján Husák - Member of the Board of Directors
Na kopci 104
Veľká Lomnica 059 52
From: 03/13/2023
  (from: 04/20/2023)
MVDr. Monika Kurucová - Member of the Board of Directors
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
From: 03/13/2023
  (from: 04/20/2023)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
L. Svobodu 2357/4
Poprad
  (from: 12/16/1996 until: 03/03/1998)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
Jahodna 3305/13
Poprad
From: 11/11/1996
  (from: 06/14/2005 until: 11/06/2013)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
Jahodna 3305/13
Poprad
From: 11/11/1996 Until: 04/23/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
From: 04/23/2013
  (from: 11/07/2013 until: 03/14/2018)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
From: 04/23/2013 Until: 02/01/2018
  (from: 03/15/2018 until: 03/14/2018)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
L. Svobodu 2357/4
Poprad
  (from: 03/04/1998 until: 06/13/2005)
Ing. Michal Borecký - člen
Severná 19
Prešov
  (from: 08/01/1995 until: 07/31/1996)
Ing. Michal Borecký - člen
Severná 19
Prešov
  (from: 08/01/1996 until: 12/15/1996)
Ing. Anna Froncová - člen
Horská 69
Svit
  (from: 03/04/1998 until: 01/27/1999)
Karol Grilling - predseda
Blok Šípka
Poprad
  (from: 06/26/1992 until: 07/31/1996)
Karol Grilling - predseda
Blok šípka
Poprad
  (from: 08/01/1996 until: 12/15/1996)
Jozefína Hurajtová - člen
32
Huncovce
  (from: 06/26/1992 until: 07/31/1995)
Ján Husák - člen
Ivana Stodolu 2345/42
Kežmarok 060 01
From: 09/16/2005
  (from: 10/31/2007 until: 11/06/2013)
Ján Husák - člen
Ivana Stodolu 2345/42
Kežmarok 060 01
From: 09/16/2005 Until: 04/23/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Ján Husák - člen
Školská 266/1
Veľká Lomnica 059 52
From: 09/16/2005
  (from: 10/06/2005 until: 10/30/2007)
Mgr. Ján Husák - člen
Ivana Stodolu 2345/42
Kežmarok 060 01
From: 04/23/2013
  (from: 11/07/2013 until: 03/16/2015)
PhDr. Ján Husák - člen
Ivana Stodolu 2345/42
Kežmarok 060 01
From: 04/23/2013
  (from: 03/17/2015 until: 03/14/2018)
PhDr. Ján Husák - člen
Ivana Stodolu 2345/42
Kežmarok 060 01
From: 04/23/2013 Until: 02/01/2018
  (from: 03/15/2018 until: 03/14/2018)
Ing. Vladimír Chladný - člen, do 3.4.2000
Rozvodná 11
Bratislava
  (from: 03/04/1998 until: 01/16/2002)
Ing. Peter Klimovský - člen
Sadová 385/30
Gánovce 058 01
From: 04/20/2012
  (from: 06/15/2012 until: 01/13/2014)
Ing. Peter Klimovský - člen
Sadová 385/30
Gánovce 058 01
From: 04/20/2012 Until: 12/19/2013
  (from: 01/14/2014 until: 01/13/2014)
Ing. Ľubomír Kozubík - člen, do 18.4.2001
Letná 27
Poprad
  (from: 01/28/1999 until: 01/16/2002)
MVDr. Monika Kurucová
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
From: 12/19/2013
  (from: 01/14/2014 until: 03/16/2015)
MVDr. Monika Kurucová
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
From: 12/19/2013
  (from: 03/17/2015 until: 03/14/2018)
MVDr. Monika Kurucová
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
From: 12/19/2013 Until: 02/01/2018
  (from: 03/15/2018 until: 03/14/2018)
Anna Lukáčová - člen
N. Brána 1
Kežmarok
  (from: 06/26/1992 until: 07/31/1996)
Anna Lukáčová - člen
N. Brána 1
Kežmarok
  (from: 08/01/1996 until: 06/13/2005)
Anna Lukáčová - člen
Nižná Brána 1
Kežmarok 060 01
From: 07/01/1992
  (from: 06/14/2005 until: 11/06/2013)
Anna Lukáčová - člen
Nižná Brána 1
Kežmarok 060 01
From: 07/01/1992 Until: 04/23/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Anna Lukáčová - člen
Nižná Brána 1
Kežmarok 060 01
From: 04/23/2013
  (from: 11/07/2013 until: 01/13/2014)
Anna Lukáčová - člen
Nižná Brána 1
Kežmarok 060 01
From: 04/23/2013 Until: 12/19/2013
  (from: 01/14/2014 until: 01/13/2014)
Marián Magyar - člen, od 3.4.2000
Eleny M. Šoltésovej 2759/21
Spišská Nová Ves
  (from: 01/17/2002 until: 06/14/2004)
Ing. Pavol Regináč - člen
Zochova 36
Kežmarok
  (from: 06/26/1992 until: 07/31/1995)
Ing. Pavol Regináč - podpredseda
Zochova 36
Kežmarok
  (from: 12/16/1996 until: 06/14/2004)
Ing. Pavol Regináč - člen
Zochova 36
Kežmarok
From: 05/24/2002
  (from: 06/15/2004 until: 06/13/2005)
Ing. Pavol Regináč - člen
Zochova 36
Kežmarok 060 01
From: 05/24/2002
  (from: 06/14/2005 until: 06/14/2012)
Ing. Pavol Regináč - člen
Zochova 36
Kežmarok 060 01
From: 05/24/2002 Until: 04/20/2012
  (from: 06/15/2012 until: 06/14/2012)
Ing. Jiří Ruml - člen
Tatranská 52
Kežmarok
  (from: 12/16/1996 until: 03/03/1998)
Ing. Jiří Ruml - podpredseda
Tatranská 52
Kežmarok
  (from: 06/26/1992 until: 07/31/1996)
Ing. Jiří Ruml - podpredseda
Tatranská 52
Kežmarok
  (from: 08/01/1996 until: 12/15/1996)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
From: 04/18/2001
  (from: 06/14/2005 until: 11/06/2013)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
From: 04/18/2001 Until: 04/23/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
From: 04/23/2013
  (from: 11/07/2013 until: 03/14/2018)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
From: 04/23/2013 Until: 02/01/2018
  (from: 03/15/2018 until: 03/14/2018)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen, od 18.4.2001
Rastislavova 3482/6
Poprad
  (from: 01/17/2002 until: 06/13/2005)
Ing. Ľubomír Výbošťok - člen
Royová 2
Prešov
  (from: 08/01/1995 until: 07/31/1996)
Ing. Ľubomír Výbošťok - člen
Royová 2
Prešov
  (from: 08/01/1996 until: 03/03/1998)
Mgr. Igor Wzoš - člen
Štúrova 133/8
Poprad
From: 03/06/2003
  (from: 06/15/2004 until: 06/13/2005)
Mgr. Igor Wzoš - člen
Štúrova 133/8
Poprad 058 01
From: 03/06/2003
  (from: 06/14/2005 until: 10/05/2005)
Mgr. Igor Wzoš - člen
Štúrova 133/8
Poprad 058 01
From: 03/06/2003 Until: 09/16/2005
  (from: 10/06/2005 until: 10/05/2005)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
From: 02/01/2018 Until: 02/01/2023
  (from: 04/20/2023 until: 04/19/2023)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
From: 02/01/2018 Until: 02/01/2023
  (from: 04/20/2023 until: 04/19/2023)
PhDr. Ján Husák - člen
Na kopci 104
Veľká Lomnica 059 52
From: 02/01/2018 Until: 02/01/2023
  (from: 04/20/2023 until: 04/19/2023)
MVDr. Monika Kurucová - člen
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
From: 02/01/2018 Until: 02/01/2023
  (from: 04/20/2023 until: 04/19/2023)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - predseda
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/15/2018 until: 04/19/2023)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/15/2018 until: 04/19/2023)
PhDr. Ján Husák - člen
Na kopci 104
Veľká Lomnica 059 52
From: 02/01/2018
  (from: 03/15/2018 until: 04/19/2023)
MVDr. Monika Kurucová - člen
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
From: 02/01/2018
  (from: 03/15/2018 until: 04/19/2023)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/15/2004)
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/26/1992 until: 06/14/2004)
Capital: 
10 360 000 EUR Paid up: 10 360 000 EUR
  (from: 07/23/2011)
8 642 749 EUR Paid up: 8 642 749 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 07/22/2011)
5 742 770 EUR Paid up: 5 742 770 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 01/26/2010)
173 000 000 Sk Paid up: 173 000 000 Sk
  (from: 09/17/2008 until: 12/10/2009)
173 000 000 Sk Paid up: 145 042 000 Sk
  (from: 02/14/2008 until: 09/16/2008)
133 000 000 Sk Paid up: 133 000 000 Sk
  (from: 06/14/2005 until: 02/13/2008)
107 000 000 Sk
  (from: 07/27/1999 until: 01/16/2002)
88 290 000 Sk
  (from: 06/26/1992 until: 07/26/1999)
Shares: 
Number of shares: 25
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 335 000 EUR
  (from: 07/23/2011)
Number of shares: 56
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 000 EUR
  (from: 07/23/2011)
Number of shares: 18
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 500 EUR
  (from: 07/23/2011)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 EUR
  (from: 07/23/2011)
Number of shares: 48
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 EUR
  (from: 07/23/2011)
Number of shares: 200
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 EUR
  (from: 07/23/2011)
Number of shares: 38
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 07/22/2011)
Number of shares: 170
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 07/22/2011)
Number of shares: 14
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 166 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 07/22/2011)
Number of shares: 30
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 07/22/2011)
Number of shares: 50
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 67 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 07/22/2011)
Number of shares: 2
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 498 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 07/22/2011)
Number of shares: 76
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 07/22/2011)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 940 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 07/22/2011)
Number of shares: 54
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 07/22/2011)
Number of shares: 15
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 07/22/2011)
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 498 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 07/22/2011)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 07/22/2011)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 166 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 07/22/2011)
Number of shares: 22
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 07/22/2011)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 90 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 07/22/2011)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 76 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 07/22/2011)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 67 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 07/22/2011)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 07/22/2011)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 498 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 01/26/2010)
Number of shares: 74
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 01/26/2010)
Number of shares: 12
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 940 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 01/26/2010)
Number of shares: 48
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 01/26/2010)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 01/26/2010)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/14/2008 until: 12/10/2009)
Number of shares: 38
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/03/2008 until: 12/10/2009)
Number of shares: 170
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/03/2008 until: 12/10/2009)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 15 000 Sk
  (from: 05/03/2008 until: 12/10/2009)
Number of shares: 14
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 05/03/2008 until: 12/10/2009)
Number of shares: 30
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 000 Sk
  (from: 05/03/2008 until: 12/10/2009)
Number of shares: 50
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 05/03/2008 until: 12/10/2009)
Number of shares: 2
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 15 000 Sk
  (from: 05/03/2008 until: 12/10/2009)
Number of shares: 74
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 06/14/2005 until: 12/10/2009)
Number of shares: 12
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 Sk
  (from: 02/14/2008 until: 12/10/2009)
Number of shares: 48
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/14/2008 until: 12/10/2009)
Number of shares: 38
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/14/2008 until: 05/02/2008)
Number of shares: 170
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/14/2008 until: 05/02/2008)
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 15 000 Sk
  (from: 02/14/2008 until: 05/02/2008)
Number of shares: 14
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 02/14/2008 until: 05/02/2008)
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 000 Sk
  (from: 02/14/2008 until: 05/02/2008)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 02/14/2008 until: 05/02/2008)
Number of shares: 28
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/14/2005 until: 02/13/2008)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/14/2005 until: 02/13/2008)
Number of shares: 9
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 Sk
  (from: 06/14/2005 until: 02/13/2008)
Number of shares: 39
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/14/2005 until: 02/13/2008)
Number of shares: 9
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 Sk
  (from: 06/22/2004 until: 06/13/2005)
Number of shares: 39
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/22/2004 until: 06/13/2005)
Number of shares: 74
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 06/22/2004 until: 06/13/2005)
Number of shares: 28
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/22/2004 until: 06/13/2005)
Number of shares: 20
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/22/2004 until: 06/13/2005)
Number of shares: 133000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/17/2002 until: 06/21/2004)
Number of shares: 107000
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/27/1999 until: 01/16/2002)
Number of shares: 88290
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/04/1994 until: 07/26/1999)
Number of shares: 85641
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
Number of shares: 2649
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/26/1992 until: 01/03/1994)
Supervisory board: 
Danka Oravcová
Družstevná 24
Kežmarok 060 01
From: 06/25/2020
  (from: 07/08/2020)
JUDr. Oldrich Lejnar , LL. M.
Pri zastávke 940/1
Kežmarok 060 01
From: 03/13/2023
  (from: 04/20/2023)
Libor Hanáček
Kruhová 407/45
Ľubica 059 71
From: 03/13/2023
  (from: 04/20/2023)
Ing. Pavol Baran
Bardejovská 2
Kežmarok 060 01
From: 02/26/2015
  (from: 03/17/2015 until: 07/01/2015)
Ing. Pavol Baran
Bardejovská 2
Kežmarok 060 01
From: 02/26/2015 Until: 04/18/2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/01/2015)
MUDr. Mária Bobáková - člen
Jahodna 3305/13
Poprad 058 01
From: 03/10/2000
  (from: 06/14/2005 until: 10/30/2007)
MUDr. Mária Bobáková - člen
Jahodna 3305/13
Poprad 058 01
From: 03/10/2000 Until: 09/21/2007
  (from: 10/31/2007 until: 10/30/2007)
MUDr. Mária Bobáková - člen, od 10.3.2000
L. Svobodu 2357/4
Poprad
  (from: 01/17/2002 until: 06/13/2005)
Ing. Martin Buza - člen
Štefánikova 16
Bratislava
  (from: 04/21/1997 until: 03/03/1998)
Ing. Martin Buza - predseda, do 10.3.2000
Štefánikova 16
Bratislava
  (from: 03/04/1998 until: 01/16/2002)
Ing. Miroslav Cerman - predseda
Kostolné námestie 27
Kežmarok 060 01
From: 03/10/2000
  (from: 06/14/2005 until: 06/14/2012)
Ing. Miroslav Cerman - predseda
Kostolné námestie 27
Kežmarok 060 01
From: 03/10/2000 Until: 04/24/2012
  (from: 06/15/2012 until: 06/14/2012)
Ing. Miroslav Cerman - predseda, od 10.3.2000
Kostolné námestie 27
Kežmarok
  (from: 01/17/2002 until: 06/13/2005)
Marcela Chladná
Rozvodná 11
Bratislava
  (from: 04/21/1997 until: 03/03/1998)
Marcela Chladná - člen, do 10.3.2000
Rozvodná 11
Bratislava
  (from: 03/04/1998 until: 01/16/2002)
Ing. Jozef Kundrát - člen
Oravská 2
Prešov
  (from: 08/01/1995 until: 07/31/1996)
Štefan Kuruc - predseda
Možiarska 16
Kežmarok
  (from: 06/26/1992 until: 07/31/1996)
Štefan Kuruc - predseda
Možiarska 16
Kežmarok
  (from: 08/01/1996 until: 03/03/1998)
MVDr. Monika Kurucová
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
From: 04/24/2012
  (from: 06/15/2012 until: 01/13/2014)
MVDr. Monika Kurucová
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
From: 04/24/2012 Until: 12/19/2013
  (from: 01/14/2014 until: 01/13/2014)
JUDr. Oldrich Lejnar , LL.M.
Pri zastávke 940/1
Kežmarok 060 01
From: 12/19/2013
  (from: 01/14/2014 until: 03/14/2018)
JUDr. Oldrich Lejnar , LL.M.
Pri zastávke 940/1
Kežmarok 060 01
From: 12/19/2013 Until: 02/01/2018
  (from: 03/15/2018 until: 03/14/2018)
Ing. Vladimír Lošák - člen
Gen. Svobodu 3/14
Trenčín
  (from: 08/18/1994 until: 07/31/1996)
Danka Oravcová
Družstevná 24
Kežmarok 060 01
From: 06/25/2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/07/2020)
Danka Oravcová
Družstevná 24
Kežmarok 060 01
From: 06/25/2015 Until: 06/25/2020
  (from: 07/08/2020 until: 07/07/2020)
Ing. Jana Palková
Partizánska 694/79
Poprad 058 01
From: 09/21/2007
  (from: 10/31/2007 until: 06/14/2012)
Ing. Jana Palková
Partizánska 694/79
Poprad 058 01
From: 09/21/2007 Until: 04/24/2012
  (from: 06/15/2012 until: 06/14/2012)
Ing. Miroslav Pinzík
Allendeho 2769/38
Poprad - Matejovce 059 25
From: 04/24/2012
  (from: 06/15/2012 until: 07/03/2017)
Ing. Miroslav Pinzík
Allendeho 2769/38
Poprad - Matejovce 059 25
From: 04/24/2012 Until: 04/24/2017
  (from: 07/04/2017 until: 07/03/2017)
Ing. Viera Poláčeková - podpredseda
Kúpeľná 46
Spišská Belá
  (from: 03/04/1998 until: 06/14/2004)
Ing. Viera Poláčeková - člen
Kúpeľná 46
Spišská Belá
From: 05/24/2002
  (from: 06/15/2004 until: 06/13/2005)
Ing. Viera Poláčeková - člen
Kúpeľná 46
Spišská Belá 059 01
From: 05/24/2002
  (from: 06/14/2005 until: 10/30/2007)
Ing. Viera Poláčeková - člen
Kúpeľná 46
Spišská Belá 059 01
From: 05/24/2002 Until: 09/21/2007
  (from: 10/31/2007 until: 10/30/2007)
Ing. Richard Súlovec - člen
Medvedzie 122/13-21
Tvrdošín
  (from: 08/01/1996 until: 04/20/1997)
Ing. Eduard Števek - člen
Okružná 72
Poprad
  (from: 06/26/1992 until: 07/31/1995)
Ing. Alena Švidráková - člen
Osuského 46
Bratislava
  (from: 08/01/1996 until: 04/20/1997)
Ing. Oravec Viliam , CSc. - člen
Družstevná 10
Stará Ľubovňa
  (from: 06/26/1992 until: 08/17/1994)
Ing. Brigita Vojtechová
Južná 1506/3
Kežmarok 060 01
From: 09/21/2007
  (from: 10/31/2007 until: 11/06/2013)
Ing. Brigita Vojtechová
Južná 1506/3
Kežmarok 060 01
From: 09/21/2007 Until: 09/21/2012
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Ing. Brigita Vojtechová
Južná 1506/3
Kežmarok 060 01
From: 12/17/2012
  (from: 11/07/2013 until: 03/16/2015)
Ing. Brigita Vojtechová
Južná 1506/3
Kežmarok 060 01
From: 12/17/2012 Until: 12/31/2014
  (from: 03/17/2015 until: 03/16/2015)
Ing. Miroslav Pinzík
Allendeho 2769/38
Poprad - Matejovce 059 25
From: 06/23/2017 Until: 06/23/2022
  (from: 04/20/2023 until: 04/19/2023)
JUDr. Oldrich Lejnar , LL.M.
Pri zastávke 1
Kežmarok 060 01
From: 02/01/2018 Until: 02/01/2023
  (from: 04/20/2023 until: 04/19/2023)
Ing. Miroslav Pinzík
Allendeho 2769/38
Poprad - Matejovce 059 25
From: 06/23/2017
  (from: 07/04/2017 until: 04/19/2023)
JUDr. Oldrich Lejnar , LL.M.
Pri zastávke 1
Kežmarok 060 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/15/2018 until: 04/19/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle zákona 92/91 o prevode majetku štátu na iné osoby a § 153 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 299
  (from: 06/26/1992)
Zmeny v zápise vykonané na základe zmien sta- nov osvedčených notárskou zápisnicou č. N 317/93, Nz 311/93 spísanou JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave dňa 29.4. 1993. Stary spis: Sa 299
  (from: 01/04/1994)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1994. Stary spis: Sa 299
  (from: 08/18/1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28. 4. 1995. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 25.5.1998.
  (from: 01/28/1999)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 21.6.1999. Zvýšené základné imanie z 88.290.000,- Sk na 107.000.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 27.7.1999.
  (from: 07/27/1999)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 25.10.2001. Zvýšenie základného imania z 107.000.000,-Sk na 133.000.000,-Sk zapísané v obchodnom registri dňa 17.1.2002.
  (from: 01/17/2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28. 4. 1995. Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17. 2. 1995 a dozornej rady zo dňa 17. 2. 1995. Stary spis: Sa 299
  (from: 08/01/1995 until: 01/27/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 9.12.1996.
  (from: 04/21/1997 until: 01/27/1999)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/18/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Koliba Ivanka s.r.o. 31646859 ,
Dlhá ulica
95
  (from: 02/18/2017)
Date of updating data in databases:  03/01/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person