Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  72/L

Business name: 
KOINS spol. s r.o.
  (from: 05/17/1991 until: 02/13/2003)
Registered seat: 
Bottova 23
Martin 036 01
  (from: 01/26/1995 until: 02/13/2003)
Kozmonautov 35
Martin 036 01
  (from: 04/29/1994 until: 01/25/1995)
Šípoša 11
Martin 036 01
  (from: 05/17/1991 until: 04/28/1994)
Identification number (IČO): 
00 634 620
  (from: 05/17/1991)
Date of entry: 
05/17/1991
  (from: 05/17/1991)
Person dissolved from: 
14.2.2003
  (from: 02/14/2003)
Date of deletion: 
02/14/2003
  (from: 02/14/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 02/14/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/17/1991)
Objects of the company: 
dodávky stavebných prác
  (from: 05/17/1991 until: 05/19/1993)
komplexné montážne a demontážne práce
  (from: 05/17/1991 until: 05/19/1993)
komplexná údržbárska činnosť
  (from: 05/17/1991 until: 05/19/1993)
oprava a údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov do 1000 V triedy A
  (from: 05/17/1991 until: 05/19/1993)
výroba, renovácia a distribúcia náhradných dielov
  (from: 05/17/1991 until: 05/19/1993)
obchodná činnosť
  (from: 05/17/1991 until: 05/19/1993)
vývoz a dovoz piva a nealkoholických nápojov
  (from: 05/17/1991 until: 05/19/1993)
vývoz sladu a strojnotechnlogických zariadení
  (from: 05/17/1991 until: 05/19/1993)
galvanizácia kovov
  (from: 05/20/1993 until: 02/13/2003)
výroba ostatných výrobkov inde neklasifikovaných
  (from: 05/20/1993 until: 02/13/2003)
výroba iného tovaru z plastov
  (from: 05/20/1993 until: 02/13/2003)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motor. vozidiel, chem. výrobkov, priem. chemik., hnojív, plast., zbytk. mat., šrotu/
  (from: 05/20/1993 until: 02/13/2003)
agrolaboratórna činnosť-senzorické posudzovanie potravín v prevádzke v agrochemickom podniku
  (from: 04/29/1994 until: 02/13/2003)
obchodná činnosť, maloobchod /okrem koncesovaných živností/
  (from: 04/29/1994 until: 02/13/2003)
Partners: 
Ing. Ladislav K a n t o r
Timravy 9/36
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/26/1995 until: 02/13/2003)
Ing. Ladislav K a n t o r
Timravy 9/36
Martin
Slovak Republic
  (from: 03/22/1994 until: 01/25/1995)
Bohuš K a n t o r
Luxemburgovej 4/4
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/17/1991 until: 03/21/1994)
Ing. Ladislav K a n t o r
Timravy 9/36
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/17/1991 until: 03/21/1994)
Ing. Ivan Míček
Aurela Stodolu 1/84
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/26/1995 until: 02/13/2003)
Ing. Ivan Míček
Aurela Stodolu 1/84
Martin
Slovak Republic
  (from: 03/22/1994 until: 01/25/1995)
JUDr. Vladimír Záborský
Rumunskej armády 4/34
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/26/1995 until: 02/13/2003)
JUDr. Vladimír Záborský
Rumunskej armády 4/34
Martin
Slovak Republic
  (from: 03/22/1994 until: 01/25/1995)
Ing. Ján Kubík
M.Nešpora 27
Holíč
Česká republika
  (from: 01/26/1995 until: 02/13/2003)
Ing. Ján Kubík
M.Nešpora 27
Holíč
Česká republika
  (from: 03/22/1994 until: 01/25/1995)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav K a n t o r
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 05/17/1991 until: 03/21/1994)
Bohuš K a n t o r
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 05/17/1991 until: 03/21/1994)
Ing. Ladislav K a n t o r
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 03/22/1994 until: 01/25/1995)
JUDr. Vladimír Záborský
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 03/22/1994 until: 01/25/1995)
Ing. Ivan Míček
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 03/22/1994 until: 01/25/1995)
Ing. Ján Kubík
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 03/22/1994 until: 01/25/1995)
Ing. Ladislav K a n t o r
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/26/1995 until: 02/13/2003)
JUDr. Vladimír Záborský
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/26/1995 until: 02/13/2003)
Ing. Ivan Míček
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/26/1995 until: 02/13/2003)
Ing. Ján Kubík
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/26/1995 until: 02/13/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/20/1993 until: 02/13/2003)
konatelia
  (from: 05/17/1991 until: 05/19/1993)
Valná hromada
  (from: 05/17/1991 until: 05/19/1993)
Ing. Ladislav K a n t o r
Timravy 9/36
Martin
  (from: 05/20/1993 until: 05/26/1996)
Ing. Ladislav K a n t o r - riaditeľ
Timravy 9/36
Martin
  (from: 05/17/1991 until: 05/19/1993)
Ing. Ján Kubík
M. Nešpora 27
Holíč
Česká republika
  (from: 05/27/1996 until: 02/13/2003)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 05/20/1993 until: 02/13/2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje riaditeľ.
  (from: 05/17/1991 until: 05/19/1993)
Capital: 
140 000 Sk
  (from: 03/22/1994 until: 02/13/2003)
105 000 Sk
  (from: 05/17/1991 until: 03/21/1994)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 36-24K 244/01-42 zo dňa 27.5.2002, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka zamietnutý pre nedostatok majetku sa obchodná spoločnosť s obchodným menom KOINS spol. s r. o., so sídlom Bottova 23, Martin, IČO: 00 634 620 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka dňom 14.2.2003 VYMAZÁVA.
  (from: 02/14/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.5.l99l Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 15.5.1992 bol schválený Dodatok č.l k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 280
  (from: 05/17/1991 until: 02/13/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l6.2.l993 bol schválený Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: S.r.o. 280
  (from: 05/20/1993 until: 02/13/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.2.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/22/1994 until: 02/13/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.4.1994 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/29/1994 until: 02/13/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.12.1994 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/26/1995 until: 02/13/2003)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.2.1996 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
  (from: 05/27/1996 until: 02/13/2003)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 36-24K 244/01-42 zo dňa 27.5.2002 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KOINS spol. s r. o., so sídlom v Martine, IČO: 00 634 620 zamietnutý pre nedostatok majetku.
  (from: 10/08/2002 until: 02/13/2003)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person