Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12882/B

Business name: 
INVIZO s.r.o.
  (from: 09/01/2021)
EMM International, spol. s r.o.
  (from: 01/15/1997 until: 08/31/2021)
Registered seat: 
Sekurisova 16
Bratislava 841 02
  (from: 09/20/2006)
Pribišova 8
Bratislava 841 05
  (from: 01/15/1997 until: 09/19/2006)
Identification number (IČO): 
35 706 503
  (from: 01/15/1997)
Date of entry: 
01/15/1997
  (from: 01/15/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/15/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/15/1997)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/15/1997)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 10/20/2010)
reklamná činnosť
  (from: 01/15/1997)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov (vrátane zariadení na evidenciu dochádzky)
  (from: 10/13/1998)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
  (from: 10/13/1998)
projektovanie, inštalovanie, opravy a vykonávanie odborných prehliadok a skúšok (revízií), kontrol elektrickej požiarnej signalizácie pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu a zariadenia s napätím do 1 000 V.
  (from: 10/07/2003)
projektovanie, inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 06/16/2009)
výroba elektronických zariadení
  (from: 06/16/2009)
montáž, oprava, údržba telekomunikačných zariadení
  (from: 06/16/2009)
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (from: 06/16/2009)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/16/2009)
hardvérové poradenstvo
  (from: 03/03/2010)
softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
  (from: 03/03/2010)
služby pri údržbe systémov (softvéru)
  (from: 03/03/2010)
poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
  (from: 03/03/2010)
poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
  (from: 03/03/2010)
služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov
  (from: 03/03/2010)
montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
  (from: 03/03/2010)
návrh a optimalizácia informačných technológií
  (from: 03/03/2010)
údržba a oprava mechanických častí počítačov
  (from: 03/03/2010)
reklamná činnosť
  (from: 10/20/2010)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 07/04/2017)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 07/04/2017)
Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky
  (from: 12/11/2018)
Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
  (from: 12/11/2018)
Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
  (from: 12/11/2018)
Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
  (from: 12/11/2018)
Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení
  (from: 12/11/2018)
Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov
  (from: 12/11/2018)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/27/2023)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/27/2023)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/27/2023)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 01/27/2023)
Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
  (from: 03/30/2023)
základná odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
  (from: 06/25/1998 until: 06/15/2009)
ďalšia odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
  (from: 06/25/1998 until: 06/15/2009)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb, - reklamná činnosť
  (from: 01/15/1997 until: 10/19/2010)
Partners: 
Ing. Ladislav Juran
Pod Rovnicami 3601/44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 09/01/2021)
Ing. Mária Milly
Hriňovská 7
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Slovak Republic
  (from: 09/01/2021)
Ing. Ladislav Juran
Pod Rovnicami 3601/44
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 06/29/2004 until: 08/31/2021)
Ing. Ladislav Juran
Nad Lúčkami 43
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 10/07/2003 until: 06/28/2004)
Ing. Ladislav Juran
Nad Lúčkami 43
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 06/27/2001 until: 10/06/2003)
Ing. Mária Milly
Hriňovská 7
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 02/08/2014 until: 08/31/2021)
Katarína Milly
Dlhé diely I 3454/6
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 05/10/2011 until: 02/07/2014)
Ing. Mária Milly
Dlhé diely I 3454/6
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 09/20/2006 until: 05/09/2011)
Ing. Mária Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 06/29/2004 until: 09/19/2006)
Ing. Mária Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 10/07/2003 until: 06/28/2004)
Ing. Mária Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 06/27/2001 until: 10/06/2003)
Ing. Mária Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 06/05/2000 until: 06/26/2001)
Mária Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 01/26/2000 until: 06/04/2000)
Ing. Emil Škrabálek
Hálova 12
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 10/13/1998 until: 01/25/2000)
Ing. Emil Škrabálek
Hálova 12
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 01/15/1997 until: 10/12/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Juran
  (from: 06/16/2009 until: 08/31/2021)
Ing. Ladislav Juran
Amount of investment: 21 000 EUR Paid up: 21 000 EUR
  (from: 09/01/2021)
Ing. Mária Milly
  (from: 02/08/2014 until: 08/31/2021)
Ing. Mária Milly
Amount of investment: 49 000 EUR Paid up: 49 000 EUR
  (from: 09/01/2021)
Ing. Emil Škrabálek
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/15/1997 until: 10/12/1998)
Ing. Emil Škrabálek
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/13/1998 until: 01/25/2000)
Mária Milly
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/26/2000 until: 06/04/2000)
Ing. Mária Milly
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/05/2000 until: 06/26/2001)
Ing. Mária Milly
Amount of investment: 1 900 000 Sk Paid up: 1 900 000 Sk
  (from: 06/27/2001 until: 10/06/2003)
Ing. Ladislav Juran
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/27/2001 until: 10/06/2003)
Ing. Mária Milly
Amount of investment: 1 600 000 Sk Paid up: 1 600 000 Sk
  (from: 10/07/2003 until: 06/28/2004)
Ing. Ladislav Juran
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 10/07/2003 until: 06/28/2004)
Ing. Mária Milly
  (from: 06/29/2004 until: 09/19/2006)
Ing. Mária Milly
Amount of investment: 1 400 000 Sk Paid up: 1 400 000 Sk
  (from: 09/20/2006 until: 06/15/2009)
Ing. Ladislav Juran
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 06/29/2004 until: 06/15/2009)
Ing. Mária Milly
Amount of investment: 49 000 EUR Paid up: 49 000 EUR
  (from: 06/16/2009 until: 05/09/2011)
Katarína Milly
Amount of investment: 49 000 EUR Paid up: 49 000 EUR
  (from: 05/10/2011 until: 02/07/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/05/2000)
Individual managing director
  (from: 01/15/1997 until: 06/04/2000)
Ing. Mária Milly
Hriňovská 7540/7
Bratislava 811 02
From: 12/09/1999
  (from: 09/20/2006)
Ing. Ladislav Juran
Pod Rovnicami 3601/44
Bratislava 841 04
From: 07/04/2008
  (from: 08/14/2008)
Ing. Ladislav Juran
Nad Lúčkami 43
Bratislava 841 04
  (from: 06/05/2000 until: 07/20/2003)
Ing. Ladislav Juran
Nad Lúčkami 43
Bratislava 841 04
From: 02/15/2000
  (from: 07/21/2003 until: 01/03/2008)
Ing. Ladislav Juran
Nad Lúčkami 43
Bratislava 841 04
From: 02/15/2000 Until: 12/20/2007
  (from: 01/04/2008 until: 01/03/2008)
Mária Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
  (from: 01/26/2000 until: 06/04/2000)
Ing. Mária Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
  (from: 06/05/2000 until: 07/20/2003)
Ing. Mária Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
From: 12/09/1999
  (from: 07/21/2003 until: 09/19/2006)
Ing Emil Škrabálek
Hálova 12
Bratislava 851 02
  (from: 01/15/1997 until: 01/25/2000)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná ako jej štatutárny orgán konateľ a to samostatne v plnom rozsahu navonok i vo vnútri obchodnej spoločnosti. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 09/20/2006)
Spôsob konania štatutárneho orgánu : Menom spoločnosti koná ako jej štatutárny orgán konateľ a to samostatne v plnom rozsahu navonok i vo vnútri obchodnej spoločnosti. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 06/05/2000 until: 09/19/2006)
Spôsob konania štatutárneho orgánu : Menom spoločnosti koná ako jej štatutárny orgán konateľ a to samostatne v plnom rozsahu navonok i vo vnútri obchodnej spoločnosti. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 01/15/1997 until: 06/04/2000)
Procuration: 
Ing. Katarína Juranová
Pod Rovnicami 3601/44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 06/05/2018
  (from: 06/05/2018 until: 08/31/2021)
Ing. Katarína Juranová
Pod Rovnicami 3601/44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 06/05/2018 Until: 09/01/2021
  (from: 09/01/2021 until: 08/31/2021)
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 06/05/2018 until: 08/31/2021)
Capital: 
70 000 EUR Paid up: 70 000 EUR
  (from: 06/16/2009)
2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 07/21/2003 until: 06/15/2009)
2 000 000 Sk
  (from: 06/27/2001 until: 07/20/2003)
200 000 Sk
  (from: 10/13/1998 until: 06/26/2001)
100 000 Sk
  (from: 01/15/1997 until: 10/12/1998)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 79/96, Nz 76/96 napísanej dňa 10.10.1996 notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 19857
  (from: 01/15/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.8.1997. Oprávnenie číslo 035 zo dňa 5.2.1998 vydané Ministerstvom vnútra SR, podľa § 24 ods. 4 zák. č. 126/1985 Zb. v znení zák. č. 99/1995 Z.z.
  (from: 06/25/1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 260/98, Nz 255/98 spísanej dňa 30.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/13/1998)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 322/99, Nz 318/99 zo dňa 9.12.1999. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.12.1999.
  (from: 01/26/2000)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 39/2000, Nz 39/2000 zo dňa 15.2.2000.
  (from: 06/05/2000)
Notárska zápisnica č. N 127/2001, Nz 113/2001 zo dňa 29.5.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania a pristúpení nového spoločníka. Notárska zápisnica č. N 128/2001, Nz 114/2001 zo dňa 29.5.2001 osvedčujúca dodatok č. 4 k zakladateľskej listine v jej úplnom novom znení.
  (from: 06/27/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2002 a 28.07.2003. Zmluva o prevode časti obchodného podielu z 28.07.2003.
  (from: 10/07/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.6.2004.
  (from: 06/29/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.9.2006. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 13.9.2006.
  (from: 09/20/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2007.
  (from: 01/04/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.7.2008. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.8.2008.
  (from: 08/14/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2009.
  (from: 06/16/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2010.
  (from: 03/03/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2011.
  (from: 05/10/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2011.
  (from: 10/06/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2014.
  (from: 02/08/2014)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person