Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  111/P

Obchodné meno: 
TATRALIFT a.s.
  (od: 26.06.2010)
Sídlo: 
Poľná 4
Kežmarok 060 01
  (od: 22.06.1995)
IČO: 
31 655 629
  (od: 20.07.1992)
Deň zápisu: 
15.07.1992
  (od: 20.07.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.07.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (od: 05.01.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností
  (od: 05.01.1995)
nákladanie a vykladanie bremien autožeriavom
  (od: 05.01.1995)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (od: 05.01.1995)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 05.01.1995)
výroba neelektrických prístrojov pre domácnosť
  (od: 05.01.1995)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy " A "
  (od: 05.01.1995)
výroba rozvádzačov do 1000 V do objektov triedy " A "
  (od: 05.01.1995)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (od: 05.01.1995)
vykonávanie inžinierských stavieb, bytových a občianských stavieb
  (od: 22.06.1995)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 22.06.1995)
nákup a predaj pohonných hmôt, motorových olejov a ďalších ropných produktov
  (od: 22.06.1995)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (od: 22.06.1995)
nákup a predaj, sprostredkovanie predaja nehnuteľností
  (od: 22.06.1995)
sprostredkovateľská činnosť - obchod, služby
  (od: 22.06.1995)
školenia a poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti práce
  (od: 29.07.2002)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu zariadenia technickej zábavnej činnosti
  (od: 06.10.2004)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu: vleky
  (od: 06.10.2004)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (od: 06.10.2004)
skúšky zariadení visutých lanových dráh v rozsahu: komplexné skúšanie; skúšky po oprave; skúšky po rekonštrukcii
  (od: 06.10.2004)
montáž a splietanie lán lanových dráh
  (od: 06.10.2004)
defektoskopické kontroly technologických častí lanových dráh: oceľové nosné konštrukcie; strojové zariadenie pohonu, podpier, staníc a vozňov
  (od: 06.10.2004)
montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, projektovanie, konštruovanie, vykonávanie prehliadok a skúšok: elektrických zariadení do 1000 V AC vrátane a 1500 V DC vrátane lanových dráh vrátane zabezpečovacích zariadení lanových dráh; blezkozvodov
  (od: 06.10.2004)
výroba elektrických rozvádzačov do 1000 V AC vrátane a 1500 V DC vrátane podľa STN EN 60439-1 so skratovou odolnosťou do hodnôt podľa čl. 8.2.3.1.; snímačov polohy dopravného lana na kladkách vyhotovených formou lámacích tyčiniek
  (od: 06.10.2004)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahu oprávnenia Výrobné technologické zariadenia
  (od: 06.10.2004)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia
  (od: 06.10.2004)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (od: 15.01.2008)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 12.09.2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 12.09.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 12.09.2013)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických v rozsahu: elektrické zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 12.09.2013)
zváranie oceľových mostom podobných dráhových konštrukcií a zváranie dráhových vozidiel (vozňov lanových dráh)
  (od: 12.09.2013)
odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy v rozsahu: Skupina A - lyžiarsky vlek a zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým pohonom: 2. horská dráha s vozíkmi na koľajnicovej trati s prevýšením vyšším ako 3 m
  (od: 12.09.2013)
vývoj, projektovanie, výroba, montáž, predaj a servis horských dopravných zariadení, lanoviek, vlekov a vozíčkových dráh, obchodná činnosť v oblasti navrhovania a dodávok do lyžiarskych stredísk
  (od: 12.09.2013)
montáže, opravy, rekonštrukcie a skúšky na určených technických zariadeniach dopravných, nedeštruktívne skúšanie mostom podobných dráhových konštrukcií
  (od: 12.09.2013)
vykonávanie montáže, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických na lanových dráhach
  (od: 12.09.2013)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 13.02.2018)
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (od: 13.02.2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 13.02.2018)
administratívne služby
  (od: 13.02.2018)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 13.02.2018)
vedenie účtovníctva
  (od: 13.02.2018)
finančný leasing
  (od: 13.02.2018)
faktoring a forfaiting
  (od: 13.02.2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 13.02.2018)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 13.02.2018)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 13.02.2018)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 13.02.2018)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 13.02.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.10.2004)
Mgr. Jozef Marinič - Predseda predstavenstva
Pribinova 1935/15
Snina 069 01
Vznik funkcie: 21.12.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.01.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak má prestavenstvo jedného člena, za spoločnosť koná a podpisuje tento člen predstavenstva. Ak má predstavenstvo viac členov, spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy spolu predseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich členov predstavenstva podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 13.11.2012)
Dozorná rada: 
JUDr. Eva Krumpálová
Silvánová 5337/23
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 16.11.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2023)
Marek Kvietik
Holubyho 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 21.12.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.01.2024)
Výška základného imania: 
3 186 616,215607 EUR Rozsah splatenia: 3 186 616,215607 EUR
  (od: 26.06.2010)
Akcie: 
Počet: 12070
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 03.01.2018)
Počet: 8393
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,939189 EUR
  (od: 03.01.2018)
Akcionár: 
WAY INDUSTRIES, a.s.
Priemyselná 937/4
Krupina 963 01
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1.7.1992 podľa § 172 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 310
  (od: 20.07.1992)
Rozhodnutie zo dňa 2.11.1994 valného zhromaždenia o znížení základného imania a.s. zo 110,000.000,- Sk na 102,250.000,- Sk. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 2.11.1994.
  (od: 16.12.1994)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice N 15/95, Nz 15/95 zo dňa 13. 1. 1995.
  (od: 03.02.1995)
Zmeny stanov a.s. schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 10.2.1995 a riadnym valným zhromaždením dňa 28.4.1995.
  (od: 22.06.1995)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 15.12.1995.
  (od: 06.02.1996)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 13.11.1997, N 485/97, Nz 484/97. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 30.6.1998 N 338/98, Nz 339/98 spísaná notárom JUDr. Jaroslavom Liškom v Kežmarku.
  (od: 12.10.1998)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 11.3.1999, N 112/99, Nz 112/99 spísaná notárom JUDr. Jaroslavom Líškom v Kežmarku.
  (od: 31.03.1999)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 19.10.1999. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 27.7.1999. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 30.4.2001.
  (od: 29.07.2002)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 1.7.2002. Zníženie základného imania z 102,250.000,-Sk na 10,225.000,-Sk zapísané v obchodnom registri 30.12.2002. Zvýšenie základného imania z 10,225.000,-Sk na 49,325.000,-Sk zapísané v obchodnom registri 30.12.2002.
  (od: 30.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2024
Dátum výpisu:  19.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR