Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1203/V

Obchodné meno: 
Východoslovenská energetika Holding a.s.
  (od: 01.07.2014)
Východoslovenská energetika a.s.
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2014)
Sídlo: 
Mlynská 31
Košice 042 91
  (od: 21.12.2001)
IČO: 
36 211 222
  (od: 21.12.2001)
Deň zápisu: 
01.01.2002
  (od: 21.12.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.12.2001)
Predmet činnosti: 
výskumná a vývojová činnosť v rámci základného predmetu činnosti
  (od: 21.12.2001)
výroba, montáž a opravy elektrických rozvádzačov a zariadení pre elektrické vykurovanie
  (od: 21.12.2001)
opravy dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (od: 21.12.2001)
prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (od: 21.12.2001)
výkony výpočtovej a reprografickej techniky
  (od: 21.12.2001)
poskytovanie software
  (od: 21.12.2001)
organizácia školení, skúšok a seminárov
  (od: 21.12.2001)
prevádzkovanie železničnej vlečky
  (od: 21.12.2001)
oprava motorových dopravných prostriedkov, motorových vozíkov
  (od: 21.12.2001)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 21.12.2001)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (od: 21.12.2001)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 25.02.2003)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 25.02.2003)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 25.02.2003)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (od: 01.07.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2007)
verejné obstarávanie
  (od: 01.07.2007)
činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
  (od: 01.07.2007)
prieskum trhu
  (od: 01.07.2007)
manažment a marketing
  (od: 01.07.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.07.2007)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2007)
spracovanie údajov
  (od: 01.07.2007)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (od: 01.07.2007)
prenájom hnuteľných vecí - strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
  (od: 01.07.2007)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 01.07.2007)
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2007)
tlmočnícke a prekladateľské služby
  (od: 01.07.2007)
reklamná činnosť
  (od: 01.07.2007)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 01.07.2007)
komplexné riešenia informačných a výpočtových systémov
  (od: 01.01.2013)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.01.2013)
návrh a dodávka informačných systémov a počítačových sietí
  (od: 01.01.2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 01.01.2013)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programovaného vybavenia, telekomunikačných zariadení a spotrebnej elektroniky
  (od: 01.01.2013)
tvorba web stránok
  (od: 01.01.2013)
výstavnícka činnosť
  (od: 01.01.2013)
požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľného majetku
  (od: 01.01.2013)
ozvučovanie verejných priestranstiev a spoločenských podujatí
  (od: 01.01.2013)
vydavateľská činnosť
  (od: 01.01.2013)
zhotovovanie tlačiarenských predlôh počítačom
  (od: 01.01.2013)
kopírovacie služby
  (od: 01.01.2013)
prenájom kancelárskej techniky
  (od: 01.01.2013)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 01.01.2013)
návrh a implementácia riešení v oblasti bezpečnosti informačných systémov v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2013)
overovanie určených meradiel
  (od: 01.01.2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 26.11.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (od: 08.06.2016)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 01.07.2007 do: 25.11.2014)
odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení v rozsahu: Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda
  (od: 01.07.2007 do: 31.12.2013)
výchova a vzdelávanie v rozsahu 05.1 - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky pre elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia na objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 25.08.2011 do: 25.11.2014)
výkon činnosti energetického audítora
  (od: 25.07.2012 do: 25.11.2014)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení, poskytovanie Internetu
  (od: 25.02.2003 do: 30.06.2007)
výkup elektriny, tranzit elektriny, rozvod elektriny
  (od: 08.10.2005 do: 30.06.2007)
distribúcia elektriny, dodávka elektriny
  (od: 01.01.2006 do: 30.06.2007)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu E1.0 - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 01.07.2007 do: 31.12.2013)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: Aa - žeriavy a zdvíhadlá Ab - pohyblivé pracovné plošiny Ac - výťahy Ba - žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg Bb - žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane Be - zdvíhacie rampy, plošiny a čelá Bh - zvislé posuvné brány Bi - zariadenia na zavesenie, uchopenie bremena
  (od: 01.07.2007 do: 31.12.2013)
výroba, montáž, údržba elektrických zariadení
  (od: 01.07.2007 do: 07.06.2016)
montáž, rekonštrukcia, údržba zdvíhacích zariadení
  (od: 01.07.2007 do: 07.06.2016)
oprava karosérií
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2007)
projektovanie stavieb
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2007)
vývoj, výroba a servis prístrojovej techniky pre energetiku
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2007)
overovanie elektromerov a overovanie meracích transformátorov prúdu a napätia
  (od: 21.12.2001 do: 31.12.2013)
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej hlasovej telefónnej služby
  (od: 21.12.2001 do: 24.02.2003)
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
  (od: 21.12.2001 do: 24.02.2003)
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 21.12.2001 do: 24.02.2003)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb okrem verejnej hlasovej telefónnej služby a výstavbu verejnej telekomunikačnej infraštruktúry
  (od: 21.12.2001 do: 24.02.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 21.12.2001 do: 07.10.2005)
geodetické a kartografické práce
  (od: 21.12.2001 do: 31.12.2013)
opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 21.12.2001 do: 31.12.2013)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselného a spotrebného tovaru
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2007)
ubytovacie služby
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2007)
stravovacie služby, prevádzka bufetu a kaviarne
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2007)
projektovanie a výroba strojárenských výrobkov: spojovacích súčastí, rozvádzačov, náhradných dielov k náradiu, priemyselných potrubí, vzduchotechnického zariadenia, náhradných dielov prívesov, transportných zariadení pre prepravu sypkých materiálov, dopravných vozíkov, prepravných prostriedkov - paliet a kontajnerov, kotlov, priemyselných a lodných, vodných turbín a príslušenstva k vodným elektrárňam, strojov a zariadení pre spracovania nerastných hmôt, kovového nábytku
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2007)
realizácia elektrických zariadení do 110 kV
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2007)
revízie elektrických zariadení
  (od: 21.12.2001 do: 07.06.2016)
opravy transformátorov
  (od: 21.12.2001 do: 31.12.2013)
opravy elektromerov
  (od: 21.12.2001 do: 31.12.2013)
nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, vrátane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla
  (od: 21.12.2001 do: 24.02.2003)
výroba elektriny a tepla
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2007)
výstavba energetických a teplárenských diel, zariadení potrebných pre ich prevádzku vrátane dispečerskej riadiacej techniky a technických prostriedkov na riadenie spotreby elektriny
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2007)
údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácie energetických a teplárenských zariadení a zariadení dispečerskej riadiacej techniky
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2007)
dispečerské riadenie distribučnej sústavy 110 kV a nižších napäťových stupňov
  (od: 21.12.2001 do: 31.12.2013)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 21.12.2001 do: 31.12.2013)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 01.07.2007 do: 25.11.2014)
dodávka elektriny
  (od: 01.07.2007 do: 22.12.2014)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2007)
výkup, tranzit, rozvod elektriny
  (od: 21.12.2001 do: 24.02.2003)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2007)
výkup, tranzit a rozvod elektriny a tepla
  (od: 25.02.2003 do: 07.10.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.12.2001)
JUDr. Rastislav Hanulák - Podpredseda predstavenstva
Na pažiti 23B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020)
JUDr. Ján Luterán - Člen predstavenstva
Murárska 18
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020)
Mgr. Ing. Juraj Bayer , PhD. - Člen predstavenstva
Staromlynská 26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 01.08.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2021)
Ing. Miroslav Baláž - člen
Piešťanská cesta 573/10
Leopoldov 920 41
Vznik funkcie: 12.06.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2019 do: 02.12.2020)
Ing. Miroslav Baláž - člen
Piešťanská cesta 573/10
Leopoldov 920 41
Vznik funkcie: 12.06.2019 Skončenie funkcie: 26.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020 do: 02.12.2020)
Dr. Peter Birkner - člen
Grimmweg 17
Schrobenhausen 865 29
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2004 do: 31.08.2008)
Dr. Peter Birkner - člen
Grimmweg 17
Schrobenhausen 865 29
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2005 Skončenie funkcie: 31.08.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.09.2008 do: 31.08.2008)
Ing. Jozef Böjtös
Lomonosovova 2266/4
Košice 040 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 21.03.2002)
Ing. Jozef Böjtös - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Lomonosovova 2266/4
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2002 do: 03.03.2003)
Ing. Slavomír Brudňák
Gorkého 62
Martin 036 01
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 03.03.2003)
Ing. Slavomír Brudňák
Gorkého 62
Martin 036 01
Vznik funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 05.05.2004)
Ing. Slavomír Brudňák
Gorkého 62
Martin 036 01
Vznik funkcie: 23.01.2003 Skončenie funkcie: 12.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2004 do: 05.05.2004)
Diana Custodis - člen
Stephaniestraße 40
Düsseldorf 402 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.08.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2015 do: 31.07.2017)
Diana Custodis - člen
Stephaniestraße 40
Düsseldorf 402 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.08.2015 Skončenie funkcie: 31.07.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2017 do: 31.07.2017)
Ing. Ángel Díaz Pino - člen
Námestie Slobody 26
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 26.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2010 do: 25.09.2014)
Ing. Ángel Díaz Pino - člen
Námestie Slobody 26
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 11.09.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.2014 do: 25.09.2014)
Ing. Vladimír Dolný - člen
Rovníková 9
Košice 040 20
Vznik funkcie: 12.09.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2016 do: 28.03.2017)
Ing. Vladimír Dolný - člen
Rovníková 9
Košice 040 20
Vznik funkcie: 12.09.2014 Skončenie funkcie: 17.03.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.03.2017 do: 28.03.2017)
Ing. Vladimír Dolný - podpredseda
Rovníková 9
Košice 040 12
Vznik funkcie: 12.09.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.2014 do: 29.12.2016)
Ing. Vladimír Dolný - podpredseda
Rovníková 9
Košice 040 12
Vznik funkcie: 12.09.2014 Skončenie funkcie: 15.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2016 do: 29.12.2016)
Ing. Vladimír Dolný - podpredseda
Rovníková 9
Košice 040 20
Vznik funkcie: 17.03.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.03.2017 do: 03.10.2018)
Ing. Vladimír Dolný - podpredseda
Rovníková 9
Košice 040 20
Vznik funkcie: 17.03.2017 Skončenie funkcie: 11.09.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.10.2018 do: 03.10.2018)
Ing. Vladimír Dolný - podpredseda
Rovníková 9
Košice 040 20
Vznik funkcie: 12.09.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.10.2018 do: 02.12.2020)
Ing. Vladimír Dolný - podpredseda
Rovníková 9
Košice 040 20
Vznik funkcie: 12.09.2018 Skončenie funkcie: 26.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020 do: 02.12.2020)
Ing. Vladimír Dolný - podpredseda predstavenstva
Rovníková 9
Košice 040 20
Vznik funkcie: 01.07.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2012 do: 25.09.2014)
Ing. Vladimír Dolný - podpredseda predstavenstva
Rovníková 9
Košice 040 20
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 11.09.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.2014 do: 25.09.2014)
Ing. Pavol Fandl - člen predstavenstva
Kľukatá 6
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 23.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 08.12.2010)
Ing. Pavol Fandl - člen predstavenstva
Kľukatá 6
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 23.12.2006 Skončenie funkcie: 25.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2010 do: 08.12.2010)
Ing. Radoslav Haluška
Hlavná 414/20
Geča 044 10
Vznik funkcie: 01.09.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.09.2008 do: 30.08.2012)
Ing. Radoslav Haluška
Hlavná 414/20
Geča 044 10
Vznik funkcie: 01.09.2008 Skončenie funkcie: 31.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.2012 do: 30.08.2012)
Ing. Radoslav Haluška - člen predstavenstva
Hlavná 414/20
Geča 044 10
Vznik funkcie: 01.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.2012 do: 03.04.2014)
Ing. Radoslav Haluška - člen predstavenstva
Hlavná 414/20
Geča 044 10
Vznik funkcie: 01.09.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2014 do: 03.04.2014)
Ing. Gabriel Homolya
Čermeľská 31
Košice 040 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 21.03.2002)
Ing. Gabriel Homolya - podpredseda predstavenstva
Čermeľská 31
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2002 do: 03.03.2003)
Ing. Peter Koval - člen
Dobrianskeho 21
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 12.03.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2004 do: 18.01.2007)
Ing. Peter Koval - člen
Dobrianskeho 21
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 12.03.2004 Skončenie funkcie: 22.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Ing. Vojtech Kusý
Potočná 14
Košice 040 01
Vznik funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 22.12.2004)
Ing. Vojtech Kusý
Potočná 14
Košice 040 01
Vznik funkcie: 23.01.2003 Skončenie funkcie: 31.12.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2004 do: 22.12.2004)
Ing. Martin Mikláš - člen
359
Nitrianske Sučany 972 21
Vznik funkcie: 01.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2006 do: 13.02.2007)
Mgr. Martin Mikláš - člen
359
Nitrianske Sučany 972 21
Vznik funkcie: 01.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.2007 do: 30.03.2010)
Mgr. Martin Mikláš - člen
359
Nitrianske Sučany 972 21
Vznik funkcie: 01.04.2006 Skončenie funkcie: 31.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2010 do: 30.03.2010)
Mgr. Martin Mikláš - člen
359
Nitrianske Sučany 972 21
Vznik funkcie: 01.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2010 do: 31.07.2011)
Mgr. Martin Mikláš - člen
359
Nitrianske Sučany 972 21
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 31.07.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2011 do: 31.07.2011)
Ing. Rudolf Nikerle - podpredseda
Slobody 18
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 26.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2010 do: 24.07.2012)
Ing. Rudolf Nikerle - podpredseda
Slobody 18
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2012 do: 24.07.2012)
Ing. Peter Oravský - podpredseda
kpt. Nálepku 13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.03.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2004 do: 23.01.2006)
Ing. Peter Oravský - podpredseda
kpt. Nálepku 13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.03.2004 Skončenie funkcie: 10.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2006 do: 23.01.2006)
Ing. Vladimír Roják
Prostějovská 103
Prešov 080 01
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 03.03.2003)
Ing. Alena Rozsypalová - člen
Čápkova 25/18
Brno 602 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2017 do: 31.07.2021)
Ing. Alena Rozsypalová - člen
Čápkova 25/18
Brno 602 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2017 Skončenie funkcie: 31.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2021 do: 31.07.2021)
Marián Rusko - člen
Hockhäckerstr. 2a
Deisenhofen 820 41
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2020 do: 02.12.2020)
Ing. Valentín Stanislav - podpredseda
Jakobyho 14
Košice 040 01
Vznik funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 05.05.2004)
Ing. Valentín Stanislav - podpredseda
Jakobyho 14
Košice 040 01
Vznik funkcie: 23.01.2003 Skončenie funkcie: 12.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2004 do: 05.05.2004)
Ing. Ľubomír Šarník
ul. 17. novembra 26
Prešov 080 01
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 03.03.2003)
Roman Šipoš , MBA - člen
Duklianskych hrdinov 33
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 12.09.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.2014 do: 29.12.2016)
Roman Šipoš , MBA - člen
Duklianskych hrdinov 33
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 12.09.2014 Skončenie funkcie: 15.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2016 do: 29.12.2016)
Roman Šipoš , MBA - podpredseda
Duklianskych hrdinov 33
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 16.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2016 do: 28.03.2017)
Roman Šipoš , MBA - podpredseda
Duklianskych hrdinov 33
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 16.12.2016 Skončenie funkcie: 28.02.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.03.2017 do: 28.03.2017)
Ing. Roman Šipoš - podpredseda predstavenstva
Duklianskych hrdinov 33/1256
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 23.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 23.07.2010)
Ing. Roman Šipoš - podpredseda predstavenstva
Duklianskych hrdinov 33/1256
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 23.12.2006 Skončenie funkcie: 19.07.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.2010 do: 23.07.2010)
Mgr. Stanislav Zicho - podpredseda
Okružná 24
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 11.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2006 do: 18.01.2007)
Mgr. Stanislav Zicho - podpredseda
Okružná 24
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 11.01.2006 Skončenie funkcie: 22.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Markus Kaune - predseda
Zum Bockekamp 3
Duisburg 472 59
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2020)
Marian Rusko - Člen predstavenstva
Hochäckerstraße 2A
Deisenhofen 820 41
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2021)
Diana Custodis - člen
Stephaniestraße 40
Düsseldorf 402 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.08.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2011 do: 04.08.2015)
Diana Custodis - člen
Stephaniestraße 40
Düsseldorf 402 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.08.2011 Skončenie funkcie: 31.07.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2015 do: 04.08.2015)
Carl-Ernst Giesting - predseda
Ferdinand-Rhode Strasse 14
Lipsko 041 07
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 30.06.2006)
Carl-Ernst Giesting - predseda
Ferdinand-Rhode Strasse 14
Lipsko 041 07
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.01.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Thomas Jan Hejcman - člen predstavenstva
Schloßstraße 5
Traunstein 832 78
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2014 Skončenie funkcie: 31.03.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2018 do: 11.04.2018)
Thomas Jan Hejcman - predseda predstavenstva
Schloßstraße 5
Traunstein 832 78
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.01.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2012 do: 03.04.2014)
Thomas Jan Hejcman - predseda predstavenstva
Schloßstraße 5
Traunstein 832 78
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.01.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2014 do: 03.04.2014)
Thomas Jan Hejcman - člen
Schloßstraße 5
Traunstein 832 78
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2018 do: 23.09.2020)
Thomas Jan Hejcman - člen predstavenstva
Schloßstraße 5
Traunstein 832 78
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2014 do: 11.04.2018)
Thomas Jan Hejcman - člen
Schloßstraße 5
Traunstein 832 78
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2018 Skončenie funkcie: 01.09.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2020 do: 23.09.2020)
Karl Kraus - predseda
Kapellenstrasse 28
Kolín 509 97
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2018 Skončenie funkcie: 01.09.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2020 do: 23.09.2020)
Karl Kraus - predseda predstavenstva
Kapellenstrasse 28
Kolín 509 97
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2014 do: 11.04.2018)
Karl Kraus - predseda
Kapellenstrasse 28
Kolín 509 97
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2018 do: 23.09.2020)
Karl Kraus - predseda predstavenstva
Kapellenstrasse 28
Kolín 509 97
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2014 Skončenie funkcie: 31.03.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2018 do: 11.04.2018)
Dr. Frank Kreuzer
Praunheimer Weg 78
Frankfurt nad Mohanom 604 39
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 27.04.2004)
Dr. Frank Kreuzer
Kurt-Schumacher Strasse 55
Mainz
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2004 do: 31.03.2006)
Dr. Frank Kreuzer
Kurt-Schumacher Strasse 55
Mainz
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.01.2003 Skončenie funkcie: 31.03.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2006 do: 31.03.2006)
Norbert Schürmann - predseda predstavenstva
Fritz-Reuter Weg 16
Kamp-Lintfort 474 75
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2006 do: 30.03.2010)
Norbert Schürmann - predseda predstavenstva
Fritz-Reuter Weg 16
Kamp-Lintfort 474 75
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2010 do: 30.03.2010)
Norbert Schürmann - predseda predstavenstva
Fritz-Reuter Weg 16
Kamp-Lintfort 474 75
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2010 do: 31.12.2011)
Norbert Schürmann - predseda predstavenstva
Fritz-Reuter Weg 16
Kamp-Lintfort 474 75
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2012 do: 31.12.2011)
Marian Rusko - Člen predstavenstva
Hockhäckerstr. 2a
Deisenhofen 820 41
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020 do: 21.10.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 22.10.2021)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 01.08.2021 do: 21.10.2021)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 21.12.2001 do: 31.07.2021)
Základné imanie: 
111 617 970 EUR Rozsah splatenia: 111 617 970 EUR
  (od: 01.01.2009)
3 363 000 000 Sk Rozsah splatenia: 3 363 000 000 Sk
  (od: 04.03.2003 do: 31.12.2008)
3 363 000 000 Sk
  (od: 21.12.2001 do: 03.03.2003)
Akcie: 
Počet: 3363000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 01.01.2009)
Počet: 3363000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.05.2002 do: 31.12.2008)
Počet: 3363000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.12.2001 do: 09.05.2002)
Dozorná rada: 
Ing. Peter Sýkora
Javorová 2014/4
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 23.02.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2019)
Magdaléna Gogoláková
Kisdyho 182/8
Košice- Sever 040 01
Vznik funkcie: 23.02.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2019)
Ing. Drahomír Štefko
Krosnianska 1491/81
Košice 040 22
Vznik funkcie: 23.02.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2019)
Ing. Jozef Klink , EMBA - Predseda
Na Doline 15
Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 14
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020)
Ing. Štefan Lasky
Mäsiarska 23
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020)
Ing. Peter Kolár
Európska trieda 9
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020)
Mgr. Katarína Varhoľáková
Húskova 61
Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020)
Ing. Michal Gallik
Tatranská 711/30
Lendak 059 07
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020)
JUDr. Daniel Adamčík
Janka Kráľa 3
Veľké Kapušany 079 01
Vznik funkcie: 26.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2010 do: 24.07.2012)
JUDr. Daniel Adamčík
Janka Kráľa 3
Veľké Kapušany 079 01
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2012 do: 24.07.2012)
Ing. Alena Adamová
Tr. SNP 11
Košice 040 11
Skončenie funkcie: 20.02.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 03.03.2003)
Mgr. Bohuslav Brendza
Žižkova 29
Košice 040 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 21.03.2002)
Mgr. Bohuslav Brendza - podpredseda
Žižkova 29
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2002 do: 03.03.2003)
Mgr. Pavol Čverha
Ružová 50
Košice 040 11
Vznik funkcie: 26.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2010 do: 24.07.2012)
Mgr. Pavol Čverha
Ružová 50
Košice 040 11
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2012 do: 24.07.2012)
Ing. Ladislav Dický - člen
184
Vydrník 059 14
Vznik funkcie: 21.02.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2007 do: 30.03.2011)
Ing. Ladislav Dický - člen
184
Vydrník 059 14
Vznik funkcie: 21.02.2007 Skončenie funkcie: 21.02.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2011 do: 30.03.2011)
JUDr. Ján Dorkin - predseda
Rožňavské Bystré 208
Rožňavské Bystré 049 31
Vznik funkcie: 16.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2016 do: 28.03.2017)
JUDr. Ján Dorkin - predseda
Rožňavské Bystré 208
Rožňavské Bystré 049 31
Vznik funkcie: 16.12.2016 Skončenie funkcie: 28.02.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.03.2017 do: 28.03.2017)
Ing. Michal Duranko - predseda
Robotnícka 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 23.01.2006)
Ing. Michal Duranko - predseda
Robotnícka 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 23.01.2003 Skončenie funkcie: 10.01.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2006 do: 23.01.2006)
Ing. Drahomíra Englišová - člen
Bystrická 874/86
Košice - Pereš 040 11
Vznik funkcie: 23.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2008 do: 08.12.2010)
Ing. Drahomíra Englišová - člen
Bystrická 874/86
Košice - Pereš 040 11
Vznik funkcie: 23.12.2006 Skončenie funkcie: 25.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2010 do: 08.12.2010)
Ing. Drahomíra Englišová - člen
Madridská 1
Košice 040 13
Vznik funkcie: 23.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 19.02.2008)
Ing. Imrich Fülöp
Jasuschova 10
Košice 040 11
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 03.03.2003)
Ing. Alojz Glinský
Jarková 20
Stropkov 091 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 21.03.2002)
Ing. Alojz Glinský - predseda
Jarková 20
Stropkov 091 01
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2002 do: 03.03.2003)
Magdaléna Gogoláková
Kisdyho 182/8
Košice-Sever 040 01
Vznik funkcie: 23.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2015 do: 25.02.2019)
Magdaléna Gogoláková
Kisdyho 182/8
Košice-Sever 040 01
Vznik funkcie: 23.02.2015 Skončenie funkcie: 22.02.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2019 do: 25.02.2019)
Ing. Juraj Gungl
Jánošíkova 4
Košice 040 13
Vznik funkcie: 26.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2010 do: 24.07.2012)
Ing. Juraj Gungl
Jánošíkova 4
Košice 040 13
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2012 do: 24.07.2012)
Ing. Imrich Hamarčák - predseda
Mlynská 713/40
Stropkov 091 01
Vznik funkcie: 11.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2006 do: 18.01.2007)
Ing. Imrich Hamarčák - predseda
Mlynská 713/40
Stropkov 091 01
Vznik funkcie: 11.01.2006 Skončenie funkcie: 22.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Ing. Andrej Hanzel - člen
Ondavská 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.07.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2012 do: 05.08.2016)
Ing. Andrej Hanzel - člen
Ondavská 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2016 do: 05.08.2016)
Ing. Bc. Marek Horváth - predseda
Tajovského 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2012 do: 05.08.2016)
Ing. Bc. Marek Horváth - predseda
Tajovského 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2016 do: 05.08.2016)
Elemír Jakab
8
Veľké Raškovce 076 75
Vznik funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 18.01.2007)
Elemír Jakab
8
Veľké Raškovce 076 75
Vznik funkcie: 23.01.2003 Skončenie funkcie: 22.12.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Ing. Anna Jusková
Krosniarska 21
Košice 040 22
Skončenie funkcie: 20.02.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 03.03.2003)
Ing. Milan Kachút
Ľ. Zúbka 27
Bratislava 841 01
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 03.03.2003)
Pavel Kakara
Bohdanovce 90
Bohdanovce 044 16
Vznik funkcie: 22.02.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2011 do: 27.03.2015)
Pavel Kakara
Bohdanovce 90
Bohdanovce 044 16
Vznik funkcie: 22.02.2011 Skončenie funkcie: 22.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2015 do: 27.03.2015)
Ing. Stanislav Kočiš
Poľovnícka 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.03.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2004 do: 23.01.2006)
Ing. Stanislav Kočiš
Poľovnícka 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.03.2004 Skončenie funkcie: 10.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2006 do: 23.01.2006)
Jozef Krulčik
158
Toporec 059 95
Vznik funkcie: 11.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2006 do: 18.01.2007)
Jozef Krulčik
158
Toporec 059 95
Vznik funkcie: 11.01.2006 Skončenie funkcie: 22.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Ing. Anton Kvitkovič - člen
Švábska 6797/74
Prešov-Solivar 080 05
Vznik funkcie: 21.02.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2007 do: 30.03.2011)
Ing. Anton Kvitkovič - člen
Švábska 6797/74
Prešov-Solivar 080 05
Vznik funkcie: 21.02.2007 Skončenie funkcie: 21.02.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2011 do: 30.03.2011)
Ján Labaš
J. Grešáka 19
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 11.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2006 do: 18.01.2007)
Ján Labaš
J. Grešáka 19
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 11.01.2006 Skončenie funkcie: 22.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Štefan Lasky - predseda
Mäsiarska 23
Košice 040 01
Vznik funkcie: 23.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 08.12.2010)
Štefan Lasky - predseda
Mäsiarska 23
Košice 040 01
Vznik funkcie: 23.12.2006 Skončenie funkcie: 25.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2010 do: 08.12.2010)
Ing. Štefan Lasky - člen
Mäsiarska 23
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2012 do: 05.08.2016)
Ing. Štefan Lasky - člen
Mäsiarska 23
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2016 do: 05.08.2016)
Ing. Dušan Leskovjanský
Rázusova 62
Spišská Nová Ves 052 01
Skončenie funkcie: 20.02.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 03.03.2003)
Andrej Macár - člen
220
Trhovište 072 04
Vznik funkcie: 21.02.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2007 do: 30.03.2011)
Andrej Macár - člen
220
Trhovište 072 04
Vznik funkcie: 21.02.2007 Skončenie funkcie: 21.02.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2011 do: 30.03.2011)
Milan Majoroš
246
Gemerská Panica 980 46
Vznik funkcie: 26.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2010 do: 24.07.2012)
Milan Majoroš
246
Gemerská Panica 980 46
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2012 do: 24.07.2012)
Ing. Jaroslav Michalco
Júlova 11
Bratislava 831 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 21.03.2002)
Ing. Jaroslav Michalco - II. podpredseda
Júlova 11
Bratislava 831 01
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2002 do: 03.03.2003)
Mgr. Erika Mochnáčová - člen
Popradova 244/3
Medzilaborce 068 01
Vznik funkcie: 01.07.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2012 do: 05.08.2016)
Mgr. Erika Mochnáčová - člen
Popradova 244/3
Medzilaborce 068 01
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2016 do: 05.08.2016)
Ing. Ľudovít Mydlo
Gorlická 15
Bardejov 085 01
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 03.03.2003)
Ing. Ľudovít Mydlo
Gorlická 15
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 20.02.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 16.03.2007)
Ing. Ľudovít Mydlo
Gorlická 15
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 20.02.2003 Skončenie funkcie: 20.02.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2007 do: 16.03.2007)
Ing. Anton Novák
Ul. 17. novembra 19
Sabinov 083 01
Vznik funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 23.01.2006)
Ing. Anton Novák
Ul. 17. novembra 19
Sabinov 083 01
Vznik funkcie: 23.01.2003 Skončenie funkcie: 10.01.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2006 do: 23.01.2006)
Martin Ondko
Mlynská 3
Piešťany 921 01
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 03.03.2003)
Ing. Gabriela Ostrolúcka - člen
Starozagorská 6
Košice 040 23
Vznik funkcie: 23.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 08.12.2010)
Ing. Gabriela Ostrolúcka - člen
Starozagorská 6
Košice 040 23
Vznik funkcie: 23.12.2006 Skončenie funkcie: 25.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2010 do: 08.12.2010)
Ľubomír Ostrožlík
Tatranská 1236/5
Košice-Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 22.02.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2011 do: 27.03.2015)
Ľubomír Ostrožlík
Tatranská 1236/5
Košice-Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 22.02.2011 Skončenie funkcie: 22.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2015 do: 27.03.2015)
Ing. Emil Pečík
Fándlyho 38
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 05.05.2004)
Ing. Emil Pečík
Fándlyho 38
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.01.2003 Skončenie funkcie: 12.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2004 do: 05.05.2004)
Ladislav Perún
Jilemnického 1/4
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 20.02.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 16.03.2007)
Ladislav Perún
Jilemnického 1/4
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 20.02.2003 Skončenie funkcie: 20.02.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2007 do: 16.03.2007)
MVDr. Igor Pribula
M.R. Štefánika 217
Vranov nad Topľou 093 01
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 03.03.2003)
Ing. Jaroslav Regec
gen. Svobodu 11
Snina 069 01
Vznik funkcie: 26.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2010 do: 24.07.2012)
Ing. Jaroslav Regec
gen. Svobodu 11
Snina 069 01
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2012 do: 24.07.2012)
Ing. Jarmila Répássyová
Bratislavská 5
Senec 903 01
Vznik funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 18.01.2007)
Ing. Jarmila Répássyová
Bratislavská 5
Senec 903 01
Vznik funkcie: 23.01.2003 Skončenie funkcie: 22.12.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Ing. Jozef Sedlák - člen
Borodáčova 18
Košice-Barca 040 17
Vznik funkcie: 01.07.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2012 do: 05.08.2016)
Ing. Jozef Sedlák - člen
Borodáčova 18
Košice-Barca 040 17
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2016 do: 05.08.2016)
Ing. Peter Schuster - člen
Čermeľská 62
Košice 040 01
Vznik funkcie: 23.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 19.02.2008)
Ing. Peter Schuster - člen
Čermeľská 62
Košice 040 01
Vznik funkcie: 23.12.2006 Skončenie funkcie: 06.12.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2008 do: 19.02.2008)
Ing. Peter Sýkora
Javorová 2014/4
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 22.02.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2011 do: 27.03.2015)
Ing. Peter Sýkora
Javorová 2014/4
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 22.02.2011 Skončenie funkcie: 22.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2015 do: 27.03.2015)
Ing. Peter Sýkora
Javorová 2014/4
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 23.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2015 do: 25.02.2019)
Ing. Peter Sýkora
Javorová 2014/4
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 23.02.2015 Skončenie funkcie: 22.02.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2019 do: 25.02.2019)
Branislav Šitina - člen
Šándorova 17
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 23.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 08.12.2010)
Branislav Šitina - člen
Šándorova 17
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 23.12.2006 Skončenie funkcie: 25.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2010 do: 08.12.2010)
Ing. Dušan Šoltés - člen
Nemcovej 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 31.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2008 do: 08.12.2010)
Ing. Dušan Šoltés - člen
Nemcovej 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 31.01.2008 Skončenie funkcie: 25.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2010 do: 08.12.2010)
Ing. Imrich Ungvarský
Široké 125
Široké 082 37
Vznik funkcie: 23.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2015 do: 25.02.2019)
Ing. Imrich Ungvarský
Široké 125
Široké 082 37
Vznik funkcie: 23.02.2015 Skončenie funkcie: 22.02.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2019 do: 25.02.2019)
Ing. Ľubomír Valko
Varšavská 1
Košice 040 13
Vznik funkcie: 20.02.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 16.03.2007)
Ing. Ľubomír Valko
Varšavská 1
Košice 040 13
Vznik funkcie: 20.02.2003 Skončenie funkcie: 20.02.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2007 do: 16.03.2007)
Doc. Ing. Ladislav Varga , PhD.
Bukovecká 12
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 23.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2001 do: 03.03.2003)
MUDr. Michal Varga
Vojany 12
Vojany 076 72
Vznik funkcie: 16.12.2016 Skončenie funkcie: 26.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020 do: 02.12.2020)
Ing. Rastislav Klamár
Záhradná 349/11
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 16.12.2016 Skončenie funkcie: 26.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020 do: 02.12.2020)
JUDr. Ján Cáfal
Európska trieda 11
Košice 040 13
Vznik funkcie: 16.12.2016 Skončenie funkcie: 26.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020 do: 02.12.2020)
Ing. Štefan Lasky
Mäsiarska 23
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2016 Skončenie funkcie: 26.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020 do: 02.12.2020)
Ing. Eva Petruchová - predseda
Rudná 45
Rudná 048 01
Vznik funkcie: 01.05.2017 Skončenie funkcie: 26.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020 do: 02.12.2020)
Ing. Eva Petruchová - predseda
Rudná 45
Rudná 048 01
Vznik funkcie: 01.05.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2017 do: 02.12.2020)
Ing. Rastislav Klamár
Záhradná 349/11
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 16.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2016 do: 02.12.2020)
JUDr. Ján Cáfal
Európska trieda 11
Košice 040 13
Vznik funkcie: 16.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2016 do: 02.12.2020)
Ing. Štefan Lasky
Mäsiarska 23
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2016 do: 02.12.2020)
MUDr. Michal Varga
Vojany 12
Vojany 076 72
Vznik funkcie: 16.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2016 do: 02.12.2020)
Johan Mörnstam - Podpredseda
Skepparevägen 35
Barsebäck SE - 246 57
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020)
PhDr. Patrik Bauer , PhD. - podpredseda
Vráto 78
České Budějovice 370 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2014 do: 11.04.2018)
PhDr. Patrik Bauer , PhD. - podpredseda
Vráto 78
České Budějovice 370 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2014 Skončenie funkcie: 31.03.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2018 do: 11.04.2018)
Berthold Bonekamp - podpredseda
Zeisigweg 3
Grevenbroich 415 15
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 28.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2005 do: 29.12.2008)
Berthold Bonekamp - podpredseda
Zeisigweg 3
Grevenbroich 415 15
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 28.06.2005 Skončenie funkcie: 16.10.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2008 do: 29.12.2008)
Dr. Klaus Bussfeld - podpredseda
Bochumer Strasse 209
Gelsenkirchen 458 86
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.01.2003 Skončenie funkcie: 15.12.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2003 do: 27.04.2004)
Dr. Klaus Bussfeld - podpredseda
Bochumer Strasse 209
Gelsenkirchen 458 86
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.01.2003 Skončenie funkcie: 15.12.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2004 do: 27.04.2004)
Dr. Ulrich Jobs - podpredseda dozornej rady
Messeallee 20
Essen 451 31
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 25.09.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.10.2009 do: 11.01.2011)
Dr. Ulrich Jobs - podpredseda dozornej rady
Messeallee 20
Essen 451 31
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 25.09.2009 Skončenie funkcie: 10.12.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2011 do: 11.01.2011)
Karl Kraus - podpredseda
Kapellenstrasse 28
Kolín 509 97
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 02.03.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2013 do: 03.04.2014)
Karl Kraus - podpredseda
Kapellenstrasse 28
Kolín 509 97
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 02.03.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2014 do: 03.04.2014)
Dr. Arndt Neuhaus - podpredseda dozornej rady
Frankenstrasse 317
Essen 451 33
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 28.11.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2008 do: 02.10.2009)
Dr. Arndt Neuhaus - podpredseda dozornej rady
Frankenstrasse 317
Essen 451 33
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 28.11.2008 Skončenie funkcie: 24.09.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.10.2009 do: 02.10.2009)
Dr. Andreas Radmacher - podpredseda
Schneidhainer Strasse 32a
Königstein 614 62
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 15.12.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2004 do: 07.10.2005)
Dr. Andreas Radmacher - podpredseda
Schneidhainer Strasse 32a
Königstein 614 62
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 15.12.2003 Skončenie funkcie: 27.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2005 do: 07.10.2005)
Dr. Filip Thon - podpredseda
Záhřebská 558/6
Praha 2 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.01.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.2011 do: 25.03.2013)
Dr. Filip Thon - podpredseda
Záhřebská 558/6
Praha 2 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.01.2011 Skončenie funkcie: 01.03.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2013 do: 25.03.2013)
PhDr. Patrik Bauer , PhD. - podpredseda
Vráto 78
České Budějovice 370 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2018 Skončenie funkcie: 26.10.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2020 do: 02.12.2020)
PhDr. Patrik Bauer , PhD. - podpredseda
Vráto 78
České Budějovice 370 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2018 do: 02.12.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa (Fond národného majetku Slovenskej republiky) zakladateľskou listinou zo dňa 17.12.2001 vo forme notárskej zápisnice č. N 1023/2001, Nz 1003/2001 zo dňa 17.12.2001 podľa zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení a zák. č. 92/91 Zb. v platnom znení v súlade s rozhodnutím vlády SR č. 645 zo dňa 11.7.2001 o privatizácii podniku Východoslovenské energetické závody, štátny podnik Košice. Východoslovenská energetika a.s. preberá všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) štátneho podniku Východoslovenské energetické závody, štátny podnik Košice, IČO: 00 152 170 zrušeného bez likvidácie na základe rozhodnutia MH SR č. 288/2001 zo dňa 14.12.2001.
  (od: 21.12.2001)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.12.2001. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 16.1.2002.
  (od: 22.03.2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 22.4.2002.
  (od: 10.05.2002)
Zmena stanov zo dňa 20.12.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 20.12.2002.
  (od: 25.02.2003)
Zmena stanov zo dňa 23.1.2003.
  (od: 04.03.2003)
Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 15.12.2003, priebeh osvedčený not. záp. č. N 813/2003 Nz 121764/2003 zo dňa 15.12.2003.
  (od: 28.04.2004)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: VSE IT služby, s.r.o. Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36 573 973
  (od: 01.01.2013)
Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 19.6.2014 Východoslovenská energetika a.s. zvýšila základné imamie spoločnosti VSE Development, a.s. nepeňažným vkladom časti svojho podniku. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov, zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke divízia Obchod tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
  (od: 01.07.2014)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku previedla Východoslovenská energetika a.s. dňa 1.7.2007 časť svojho podniku na Východoslovenskú distribučnú, a.s.. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov a zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke distribučná činnosť tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
  (od: 01.07.2007)
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku prevedie Východoslovenská energetika a.s. dňa 01.01.2014 časť svojho podniku na Východoslovenskú distribučnú, a.s.. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov, zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke sieťové služby tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
  (od: 01.01.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022
Dátum výpisu:  21.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)