Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1229/S

Business name: 
DAUBA, s.r.o.
  (from: 05/20/1993)
Registered seat: 
Vladislava Valacha 17
Valaská 976 46
  (from: 05/25/2016)
Švermova 450/3
Valaská 976 46
  (from: 08/04/2000 until: 05/24/2016)
Švermova 430/3
Valaská 976 46
  (from: 05/20/1993 until: 08/03/2000)
Identification number (IČO): 
31 586 350
  (from: 05/20/1993)
Date of entry: 
05/20/1993
  (from: 05/20/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/20/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
  (from: 05/20/1993)
zámočnícke práce
  (from: 01/28/1999)
kovoobrábanie
  (from: 01/28/1999)
galvanizácia kovov
  (from: 01/28/1999)
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
  (from: 01/28/1999)
výroba modelov za účelom výroby odliatkov
  (from: 01/28/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 08/04/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/04/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/04/2000)
prevádzkovanie verejných kanalizácií
  (from: 05/06/2004)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva
  (from: 05/25/2016)
výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku
  (from: 05/25/2016)
výroba bižutérie a suvenírov
  (from: 05/25/2016)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 05/25/2016)
služby požičovní
  (from: 05/25/2016)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/25/2016)
odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
  (from: 03/27/2018)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie: v odbore 2m odpadové hospodárstvo, 2n ochrana ovzdušia, 2t technológie, v oblasti 3e úprava a spracovanie rúd a neželezných kovov, 3f stavby pre strojárenskú výrobu
  (from: 03/27/2018)
administratívne služby
  (from: 03/27/2018)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/27/2018)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/27/2018)
činnosť podnikateľských poradcov
  (from: 03/27/2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/27/2018)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/27/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 03/27/2018)
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 03/27/2018)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/27/2018)
výroba výrobkov určených pre rybolov
  (from: 03/01/2022)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 03/01/2022)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 03/01/2022)
spracovanie a úprava čaju a kávy
  (from: 03/01/2022)
poradenská činnosť v oblasti životného prostredia
  (from: 05/06/2004 until: 03/26/2018)
technické poradenstvo v oblasti hutníctva a strojárstva
  (from: 08/04/2000 until: 03/26/2018)
Partners: 
Ing. Peter Babiak
Vladislava Valacha 17
Valaská 976 46
Slovak Republic
  (from: 03/01/2022)
Ing. Peter Babiak
Švermova 430/3
Valaská
Slovak Republic
  (from: 01/28/1999 until: 05/05/2004)
Ing. Peter Babiak
Švermova 430/3
Valaská
Slovak Republic
  (from: 05/20/1993 until: 01/27/1999)
Ing. Peter Babiak
Vladislava Valacha 17
Valaská 976 46
Slovak Republic
  (from: 05/06/2004 until: 02/28/2022)
Bernd Dassen
Frierer Str. 604
Aachen
Spolková republika Nemecko
  (from: 01/28/1999 until: 03/24/2014)
Bernd Dassen
Frierer Str. 604
Aachen
Spolková republika Nemecko
  (from: 05/20/1993 until: 01/27/1999)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Babiak
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/01/2022)
Bernd Dassen
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 01/27/1999)
Ing. Peter Babiak
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 01/27/1999)
Bernd Dassen
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/28/1999 until: 11/25/2010)
Ing. Peter Babiak
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/28/1999 until: 05/05/2004)
Ing. Peter Babiak
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/06/2004 until: 11/25/2010)
Bernd Dassen
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 11/26/2010 until: 03/24/2014)
Ing. Peter Babiak
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 11/26/2010 until: 03/24/2014)
Ing. Peter Babiak
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/25/2014 until: 02/28/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/20/1993)
Ing. Peter Babiak
Vladislava Valacha 17
Valaská 976 46
From: 05/20/1993
  (from: 05/25/2016)
Ing. Peter Babiak
Švermova 430/3
Valaská
  (from: 05/20/1993 until: 03/06/2003)
Ing. Peter Babiak
Švermova 450/3
Valaská
From: 05/20/1993
  (from: 03/07/2003 until: 05/24/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 05/20/1993)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/25/2014)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 11/26/2010 until: 03/24/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/07/2003 until: 11/25/2010)
200 000 Sk
  (from: 01/28/1999 until: 03/06/2003)
100 000 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 01/27/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.4.1993 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/20/1993)
. Valné zhromaždenie, konané dňa 17.2.1996 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 1. . Valné zhromaždenia, konané dňa 15.6.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 2 v súlade s ust. zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 01/28/1999)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2000 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/04/2000)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person