Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12961/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
AGROSTROJ-UNICO, s.r.o.
  (from: 11/15/1996)
Registered seat: 
Haydnova 23
Bratislava 811 02
  (from: 05/28/2003)
Močiarska ulica 367
Brzotín
  (from: 02/26/2001 until: 05/27/2003)
ul. A. Kmeťa 581/28
Martin
  (from: 05/22/2000 until: 02/25/2001)
Jovická cesta č.367
Brzotín 049 51
  (from: 11/15/1996 until: 05/21/2000)
Identification number (IČO): 
36 007 064
  (from: 11/15/1996)
Date of entry: 
07/25/1996
  (from: 11/15/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/15/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/15/1996)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/15/1996)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/15/1996)
prekladištia nákladov, skladovacia činnosť
  (from: 11/15/1996)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 11/15/1996)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 11/15/1996)
výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
  (from: 11/15/1996)
výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie okrem motorov leteckých a automobilových
  (from: 11/15/1996)
výroba čerpadiel a kompresorov
  (from: 11/15/1996)
výroba ventilov a armatúr
  (from: 11/15/1996)
výroba hnacích prvkov
  (from: 11/15/1996)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 11/15/1996)
výroba strojov a traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 11/15/1996)
výroba obrábacích strojov
  (from: 11/15/1996)
výroba neelektrických prístrojov pre domácnosť
  (from: 11/15/1996)
výroba karosérii dvojstopých motorových vozidiel, výroba prívesov a návesov
  (from: 11/15/1996)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 11/15/1996)
podnikateľské poradenstvo, účtovníctvo, výskum trhu
  (from: 11/15/1996)
Partners: 
Ondrej Zsiros
Haydnova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/28/2003)
UNICO-UNIT, spol. s r.o. IČO: 31 610 188
A. Kmeťa 581/28
Martin
Slovak Republic
  (from: 09/13/2000 until: 05/27/2003)
MARTIMEX-UNICO, a.s. IČO: 30 225 931
Červenej armády 1
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/22/2000 until: 09/12/2000)
UNICO-UNIT, spol. s r.o. IČO: 31 610 188
A. Kmeťa 581/28
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/22/2000 until: 09/12/2000)
AGROSTROJ Rožňava, a.s. IČO: 31 651 623
Šafárikova 111
Rožňava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1996 until: 05/21/2000)
MARTIMEX-UNICO, a.s. IČO: 30 225 931
Červenej armády 1
Martin
Slovak Republic
  (from: 11/15/1996 until: 05/21/2000)
Ing. Viktor Horanský
ul. Hrdinov SNP 5761/106
Martin
Slovak Republic
  (from: 09/13/2000 until: 05/27/2003)
Ing. Miloš Mandát
Bagarova 31
Martin
Slovak Republic
  (from: 09/13/2000 until: 05/27/2003)
Ing. Rudolf Mičuda
Edelényska 1
Rožňava
Slovak Republic
  (from: 09/13/2000 until: 05/27/2003)
Ing. Rudolf Mičuda
Edelényska 1
Rožňava
Slovak Republic
  (from: 05/22/2000 until: 09/12/2000)
Ing. Ján Sisik
Ochtinská 514
Štítnik
Slovak Republic
  (from: 09/13/2000 until: 05/27/2003)
Ing. Ján Sisik
Ochtinská 514
Štítnik
Slovak Republic
  (from: 05/22/2000 until: 09/12/2000)
Contribution of each member: 
Ondrej Zsiros
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/28/2003)
MARTIMEX-UNICO, a.s.
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/15/1996 until: 05/21/2000)
AGROSTROJ Rožňava, a.s.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/15/1996 until: 05/21/2000)
MARTIMEX-UNICO, a.s.
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/22/2000 until: 09/12/2000)
UNICO-UNIT, spol. s r.o.
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 05/22/2000 until: 09/12/2000)
Ing. Ján Sisik
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/22/2000 until: 09/12/2000)
Ing. Rudolf Mičuda
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/22/2000 until: 09/12/2000)
UNICO-UNIT, spol. s r.o.
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 09/13/2000 until: 05/27/2003)
Ing. Ján Sisik
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/13/2000 until: 05/27/2003)
Ing. Rudolf Mičuda
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/13/2000 until: 05/27/2003)
Ing. Miloš Mandát
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/13/2000 until: 05/27/2003)
Ing. Viktor Horanský
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/13/2000 until: 05/27/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/28/2003)
konatelia
  (from: 11/15/1996 until: 05/27/2003)
Ondrej Zsiros
Haydnova 23
Bratislava
From: 12/19/2002
  (from: 05/28/2003)
Ing. Marta Kováčiková
Hurbanova 3/22
Martin
  (from: 11/15/1996 until: 04/21/1999)
Ing. Rudolf Mičuda
Edelényska 1
Rožňava
Until: 12/19/2002
  (from: 04/22/1999 until: 05/27/2003)
Ing. Ján Sisik
Ochtinská 514
Štítnik
Until: 12/19/2002
  (from: 11/15/1996 until: 05/27/2003)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti prpojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/28/2003)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne takým spôsobom, že pod napísaný, vytlačenýalebo pečiatkou predtlačený názov spoločnosti pripoja svoj podpis. Pri nakladaní s majetkom /peňažnýmaj nepeňažným/ nad Sk 1 000 000,- v jednotlivom prípade je potrebný podpis obidvoch konateľov spoločne.
  (from: 11/15/1996 until: 05/27/2003)
Procuration: 
Ing. Miloš Mandát
Bagarova 31
Martin
  (from: 09/13/2000 until: 02/25/2001)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/28/2003)
200 000 Sk
  (from: 05/22/2000 until: 05/27/2003)
100 000 Sk
  (from: 11/15/1996 until: 05/21/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 17.05.1996, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Valné zhromaždenie, konané dňa 28.8.1996 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Zápis spoločnosti v obchodnom registri OS Košice I. vykonaný dňa 15.11.96.
  (from: 11/15/1996)
Zápisnica z VZ s.r.o. zo dňa 30.7.1998.
  (from: 04/22/1999)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.7.1998.
  (from: 05/22/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 24.11. 1998 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/13/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20.12.2000 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/26/2001)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 14.6.2002 (Dodatok č. 5).
  (from: 08/26/2002)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 608/2002 Nz 534/2002 zo dňa 19.12.2002.
  (from: 05/28/2003)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person