Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1204/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
MH Teplárenský holding, a.s.
  (from: 01/01/2022)
Registered seat: 
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 03/01/2022)
Identification number (IČO): 
36 211 541
  (from: 01/21/2002)
Date of entry: 
01/21/2002
  (from: 01/21/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/21/2002)
Objects of the company: 
výroba, výkup a odbyt elektrickej energie
  (from: 01/21/2002)
výroba, výkup, rozvod a odbyt tepelnej energie
  (from: 01/21/2002)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/21/2002)
vykonávanie skúšok a rozborov v chemickom laboratóriu
  (from: 01/21/2002)
kovoobrábanie
  (from: 01/21/2002)
zváracie práce
  (from: 01/21/2002)
prenájom náradia
  (from: 01/21/2002)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 01/21/2002)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 01/21/2002)
investičná výstavba energetických zariadení
  (from: 01/21/2002)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (from: 01/21/2002)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 123 kV vrátane bleskozvodov E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 12/29/2007)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: - technické zariadenia tlakové skupina A - technické zariadenia tlakové skupina B
  (from: 12/29/2007)
oprava a montáž určených meradiel v rozsahu: - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu - merače tepla a ich členy
  (from: 12/29/2007)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (from: 12/29/2007)
montáž, rekonštrukcie a údržba tlakových zariadení
  (from: 12/29/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby
  (from: 12/29/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/29/2007)
montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení
  (from: 03/18/2008)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických plynových zariadení v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa h spotreba plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracovaní technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 03/18/2008)
zámočníctvo
  (from: 03/18/2008)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 03/18/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 03/18/2008)
výroba, montáž, údržba a opravy zariadení pre dodávku tepla okrem vyhradených technických zariadení
  (from: 03/29/2008)
prenájom nebytových priestorov a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/29/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečného odpadu
  (from: 03/29/2008)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 03/29/2008)
Správa a údržba bytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/12/2020)
Počítačové služby
  (from: 08/12/2020)
Vedenie účtovníctva
  (from: 08/12/2020)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/12/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 08/12/2020)
Verejné obstarávanie
  (from: 09/24/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/21/2002)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - člen predstavenstva
Fatranská 2/C
Košice - mestská časť Západ 040 10
From: 06/08/2020
  (from: 06/18/2020)
Ing. Milan Habán - člen a predseda predstavenstva
Ružová 583/31
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 08/12/2020
  (from: 08/25/2020)
Ing. Marcel Vrátný - Member of the Board of Directors
1967
Rychvald 735 32
Česká republika
From: 01/01/2022
  (from: 01/01/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda spolu s členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/12/2016)
Capital: 
38 210 898 EUR
  (from: 07/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 1111
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 1585
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 38
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 503
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/30/2009)
Stockholder: 
MH Manažment, a. s.
Trnavská cesta 100
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (from: 03/23/2016)
Supervisory board: 
Ing. Ján Varga
Bernolákova 2
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 09/02/2020
  (from: 09/12/2020)
Ing. Stanislav Dzuričko
Levočská 1375/4
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 09/30/2020
  (from: 10/16/2020)
Doc. Ing. Sylvia Jenčová , PhD.
Zemplínska 5
Prešov 080 01
From: 08/01/2021
  (from: 08/12/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.2001 v súlade so zák.č. 513/1991 Zb. Vznikla rozdelením akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Bratislava, Hraničná 12 v súlade s § 69 ods. 4 zák.č. 513/1991 Zb. na akciové spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Bratislava, Hraničná 12, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Bratislava, Miletičova 5 a Tepláreň Košice, a.s., so sídlom Košice, Teplárenská 3. Notárska zápisnica o založení akciovej spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. zo dňa 13.12.2001. Stanovy akciovej spoločnosti podľa zák. 513/1991 Zb. Majetok, veci, práva, povinnosti a záväzky zrušenej akciovej spoločnosti v rozsahu podľa Zápisnice zo dňa 13.12.2001 prešli na Tepláreň Košice, a.s.
  (from: 01/21/2002)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 28.2.2002. Deň vzniku funkcie prokuristu Ing. Petra Schwartza 28.2.2002.
  (from: 05/03/2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia - not. záp. č. N 1804/02 Nz 1804/02 zo dňa 16.12.2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 7.1.2003. Zánik funkcie prukuristu: Ing. Peter Schwartz, r.č. , Slovenskej jednoty 46, Košice: 7.1.2003.
  (from: 01/29/2003)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená medzi spoločnosťou Tepláreň Košice, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO 36 211 541 ako predávajúcim a spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov so sídlom Volgogradská 88, 080 01 Prešov, IČO 31 718 523 ako kupujúcim zo dňa 21. decembra 2009.
  (from: 03/02/2010)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person