Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12969/B

Business name: 
OSOP, spol. s r.o.
  (from: 02/21/1994)
Registered seat: 
Švermova 14
Pezinok 902 01
  (from: 02/21/1994)
Identification number (IČO): 
34 097 082
  (from: 02/21/1994)
Date of entry: 
02/21/1994
  (from: 02/21/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/21/1994)
Objects of the company: 
prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu činnosti § 3 písm. a) až i) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 05/15/2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/03/2016)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/03/2016)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 08/03/2016)
obchodná činosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 02/21/1994 until: 04/02/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/21/1994 until: 04/02/1997)
upratovacie a čistiace služby -
  (from: 02/21/1994 until: 04/02/1997)
prenájom motorových vozidiel, prívesov a priemyselného tovaru -
  (from: 02/21/1994 until: 04/02/1997)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (from: 02/21/1994 until: 04/02/1997)
pohostinská činnosť
  (from: 02/21/1994 until: 04/02/1997)
obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 04/03/1997 until: 06/07/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/03/1997 until: 06/07/1998)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 04/03/1997 until: 06/22/1998)
prenájom motorových vozidiel, prívesov a priemyselného tovaru
  (from: 04/03/1997 until: 06/07/1998)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (from: 04/03/1997 until: 08/31/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 04/03/1997 until: 06/07/1998)
zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
  (from: 04/03/1997 until: 06/07/1998)
prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) bod 1-11 zák. č. 379/1997 Z. z.
  (from: 09/01/2006 until: 12/21/2010)
prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu činnosti § 3 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/ zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 12/22/2010 until: 05/14/2014)
Partners: 
Boris Tuháček
Švermova 14
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Mgr. Rudolf Vaverčák
Kpt. Jaroša 10
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Boris Tuháček
Švermova 14
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 02/21/1994 until: 06/07/1998)
Mgr. Rudolf Vaverčák
Švermova 14
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 04/26/1995 until: 06/07/1998)
Mgr. Rudolf Vaverčák
Švermova 14
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 02/21/1994 until: 04/25/1995)
Boris Tuháček
Švermova 14
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 06/08/1998 until: 05/23/2022)
Mgr. Rudolf Vaverčák
Kpt. Jaroša 10
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 06/08/1998 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Boris Tuháček
( peňažný vklad )
  (from: 03/18/2010 until: 05/23/2022)
Boris Tuháček
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/24/2022)
Mgr. Rudolf Vaverčák
( peňažný vklad )
  (from: 03/18/2010 until: 05/23/2022)
Mgr. Rudolf Vaverčák
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/24/2022)
Boris Tuháček
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 02/21/1994 until: 06/07/1998)
Mgr. Rudolf Vaverčák
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/21/1994 until: 04/25/1995)
Mgr. Rudolf Vaverčák
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/26/1995 until: 06/07/1998)
Boris Tuháček
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/08/1998 until: 03/17/2010)
Mgr. Rudolf Vaverčák
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/08/1998 until: 03/17/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/24/2004)
konatelia
  (from: 05/16/2000 until: 08/23/2004)
konatelia
  (from: 07/06/1999 until: 05/15/2000)
konatelia
  (from: 10/02/1998 until: 07/05/1999)
konatelia
  (from: 06/08/1998 until: 10/01/1998)
konatelia
  (from: 02/21/1994 until: 06/07/1998)
Mgr. Rudolf Vaverčák
Kpt. Jaroša 10
Pezinok
  (from: 05/24/2022)
Vojtech Bagóči
Okružná 6/21
Levice
  (from: 07/06/1999 until: 05/15/2000)
JUDr. Juraj Hanák , CSc.
Bodrocká 26
Bratislava
  (from: 06/08/1998 until: 10/01/1998)
Boris Tuháček
Švermova 14
Pezinok
  (from: 02/21/1994 until: 06/07/1998)
Boris Tuháček
Švermova 14
Pezinok
  (from: 06/08/1998 until: 08/23/2004)
Boris Tuháček
Švermova 14
Pezinok 902 01
From: 01/31/1994 Until: 07/01/2004
  (from: 08/24/2004 until: 08/23/2004)
Mgr. Rudolf Vaverčák
Švermova 14
Pezinok
  (from: 02/21/1994 until: 06/07/1998)
Mgr. Rudolf Vaverčák
Kpt. Jaroša 10
Pezinok
  (from: 06/08/1998 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná samostatne.
  (from: 08/24/2004)
Konateľ koná samostatne.
  (from: 05/16/2000 until: 08/23/2004)
Menom spoločnosti konájú dvaja konatelia spoločnosti.
  (from: 07/06/1999 until: 05/15/2000)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 10/02/1998 until: 07/05/1999)
Menom spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 06/08/1998 until: 10/01/1998)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne
  (from: 02/21/1994 until: 06/07/1998)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/18/2010)
200 000 Sk
  (from: 06/08/1998 until: 03/17/2010)
120 000 Sk
  (from: 04/26/1995 until: 06/07/1998)
100 000 Sk
  (from: 02/21/1994 until: 04/25/1995)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.01.1994 podľa §§ 56-75 a §§ 105-153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Stary spis: S.r.o. 176 Stary spis: S.r.o. 19944
  (from: 02/21/1994)
Dodatok č. 1 zo dňa 20.03.1995 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 176 Stary spis: S.r.o. 19944
  (from: 04/26/1995)
Dodatok č. 2 zo dňa 16.7.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 19944
  (from: 04/03/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.3.1998, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.3.1998.
  (from: 06/08/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 17.9.1998, Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve z 23.9.1998.
  (from: 10/02/1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.6.1999. - Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.6.1999
  (from: 07/06/1999)
Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 7.2.2000. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.4.2000.
  (from: 05/16/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia - 28.5.2004. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve - 19.8.2004. Spoločenská zmluva 12.7.2004.
  (from: 08/24/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2010.
  (from: 12/22/2010)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 04.04.2014.
  (from: 05/15/2014)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person