Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12976/B

Business name: 
ACTUELA, s.r.o.
  (from: 03/16/1994)
Registered seat: 
Hurbanova 43
Malacky 901 01
  (from: 01/08/2005)
Identification number (IČO): 
34 098 259
  (from: 03/16/1994)
Date of entry: 
03/16/1994
  (from: 03/16/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/16/1994)
Objects of the company: 
obchodno-technická a poradenská služba
  (from: 03/16/1994)
kúpa rozličného tovaru za účelom ďalšieho predaja
  (from: 03/16/1994)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/18/1997)
reklamná činnosť
  (from: 08/18/1997)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 08/18/1997)
prenájom nehnuteľností
  (from: 08/18/1997)
montáž sadrokartónových skeletov
  (from: 08/18/1997)
vykonávanie izolácií proti vlhkosti a vibráciám
  (from: 08/18/1997)
výkopové, zemné, demolačné a betonárske práce
  (from: 08/18/1997)
maliarske a natieračské práce
  (from: 08/18/1997)
prípravné práce pre stavbu - inžinierska činnosť v rozsahu voľnej činnosti
  (from: 12/22/1999)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 06/28/2016)
Opravy vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/28/2016)
Partners: 
Ing. Jozef Csizmazia
Hurbanova 43
Malacky
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Csizmazia
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/28/2016)
Ing. Jozef Csizmazia
Hurbanova 43
Malacky
From: 04/26/1995
  (from: 05/24/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.
  (from: 07/15/2003)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/20/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28. 12. 1993 podľa §§ 24, 56-75 a 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 335 Stary spis: S.r.o. 19951
  (from: 03/16/1994)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 26.04.1995. Stary spis: S.r.o. 335 Stary spis: S.r.o. 19951
  (from: 07/04/1995)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 21.05.1996. Stary spis: S.r.o. 335 Stary spis: S.r.o. 19951
  (from: 07/30/1996)
Rozhodnutie jediného zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 12/97, Nz 12/97 zo dňa 2.7.1997 spísanej notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. Stary spis: S.r.o 19951
  (from: 08/18/1997)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.7.1998 o zvýšení základného imania. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 7/98, Nz 6/98 spísanej dňa 10.7.1998 notárkou JUDr. Jarmilou Mračnovou v Šaštíne - Strážoch v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/17/1998)
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 53/99, Nz 50/99 zo dňa 23.2.1999, dohoda o prevode obchodného podielu zo dňa 26.2.1999.
  (from: 04/16/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.10.1999. Spoločenská zmluva (úplné znenie) zo dňa 9.11.1999.
  (from: 12/22/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.9.2000 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a odstúpenie konateľky.
  (from: 11/24/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2002. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.11.2002.
  (from: 07/15/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.02.2013.
  (from: 03/05/2013)
Date of updating data in databases:  09/26/2023
Date of extract :  09/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person